Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 10 листопада 2006 року N 322

Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів

 

На виконання положень, передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, підписаною 13 березня 1992 року, та відповідно до Закону України "Про стандартизацію" наказую:

1. Затвердити міждержавні стандарти і надати їм чинності в Україні з 1 липня 2007 р.:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
(ГОСТ 7.1-2003, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82) 

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги.
(ГОСТ 7.50-2002, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.50-90) 

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 

Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги
(ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12.4.041-89) 

ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 

Матеріали лакофарбові. Марковання
(ГОСТ 9980.4:2002, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 9980.4-86) 

ДСТУ ГОСТ 13983:2006 

Блоки універсальні молотових штампів для призматичних вставок. Конструкція
(ГОСТ 13983-93, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 13983-80) 

ДСТУ ГОСТ 23957.1:2006 

Цинк. Атомно-абсорбційний метод визначення свинцю, кадмію, сурми, заліза та міді
(ГОСТ 23957.1-2003, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 23957.1-80) 

ДСТУ ГОСТ 23957.2:2006 

Цинк. Атомно-абсорбційний метод визначення олова
(ГОСТ 23957.2-2003, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 23957.2-80) 

ДСТУ ГОСТ 30727:2006 

Концентрати свинцеві. Атомно-абсорбційний метод визначення кобальту
(ГОСТ 30727-2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 30867:2006
(ИСО 5767:1992) 

Транспорт долішній безрейковий. Навантажувачі та штабелеукладачі, які працюють з нахиленим вперед вантажопідіймачем. Додаткові випробовування на стійкість
(ГОСТ 30867:2002 (ИСО 5767:1992), IDT;
ISO 5767:1992, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 30868:2006
(ИСО 6292:1996) 

Транспорт долішній безрейковий. Системи гальмівні. Технічні вимоги
(ГОСТ 30868:2002 (ИСО 6292:1996), IDT;
ISO 6292:1996, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 30871:2006
(ИСО 3691:1980) 

Транспорт долішній безрейковий. Вимоги безпеки
(ГОСТ 30871:2002 (ИСО 3691:1980), IDT;
ISO 3691:1980, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31202:2006 

Машини долішнього безрейкового електрифікованого транспорту. Робоче місце водія. Загальні ергономічні вимоги
(ГОСТ 31202-2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31203:2006
(ИСО 5766:1990) 

Машини долішнього транспорту. Штабелеукладачі та навантажувачі з платформою з великою висотою підіймання. Методи випробовування на стійкість
(ГОСТ 31203:2003 (ИСО 5766:1990), IDT;
ISO 5766:1990, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31275:2006
(ИСО 3744:1994) 

Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму по звуковому тиску. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною
(ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994), IDT;
ISO 3744:1994, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31276:2006
(ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) 

Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму по звуковому тиску. Технічні методи для малих переносних джерел шуму в ревербераційних полях в приміщеннях з жорсткими стінами і в спеціальних ревербераційних камерах
(ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994), IDT;
ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-2:2006 

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 2. Світильники вмонтовані
(ГОСТ МЭК 60598-2-2:2002, IDT;
IEC 60598-2-2:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-6:2006 

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 6. Світильники з вбудованими трансформаторами або перетворювачами для ламп розжарювання
(ГОСТ МЭК 60598-2-6:2002, IDT;
IEC 60598-2-6:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-19:2006 

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 19. Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки
(ГОСТ МЭК 60598-2-19:2002, IDT;
IEC 60598-2-19:1981, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 34:2006 

Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків
(РМГ 34-2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 51:2006 

Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення
(РМГ 51-2002, IDT)
- Вперше (зі скасуванням РД 50-660-88) 

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 

Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення
(РМГ 61-2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 62:2006 

Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації
(РМГ 62-2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 64:2006 

Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань
(РМГ 64-2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 67:2006 

Метрологія. Опис типу засобів вимірювання для національного реєстру засобів вимірювання. Побудова, викладення, оформлення та зміст
(РМГ 67-2004, IDT)
- Вперше 


 

2. Затвердити зміни до міждержавних стандартів і надати їм чинності в Україні з 1 грудня 2006 р.:

Изменение N 4 ГОСТ 283-75 

Гвозди проволочные. Технические условия 

Изменение N 7 ГОСТ 10084-73 

Машины ручные электрические. Общие технические условия 

Изменение N 1 ГОСТ 15530-93 

Парусины и двунитки. Общие технические условия 

Изменение N 2 ГОСТ 25836-83 

Тракторы. Виды и программы испытаний 


 

3. Скасувати в Україні нормативні документи з 1 липня 2007 р.:

ГОСТ 7.1-84 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.16-79 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание нотных изданий 

ГОСТ 7.18-79 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание картографических произведений 

ГОСТ 7.34-81 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание изоизданий 

ГОСТ 7.40-82 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов 

ГОСТ 7.50-90 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Общие требования 

ГОСТ 12.4.041-89 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования. 

ГОСТ 9980.4-86 

Материалы лакокрасочные. Маркировка 

ГОСТ 13983-80 

Блоки универсально-переналаживаемые молотовых штампов для сменных призматических вставок. Конструкция и размеры 

ГОСТ 23957.1-80 

Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди 

ГОСТ 23957.2-80 

Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения олова 

РД 50-660-88 

ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения 


 

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити:

опублікування інформації щодо затверджених міждержавних стандартів, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видання зазначених національних стандартів у термін не пізніше ніж за 90 днів до набуття ними чинності, що встановлена цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Т. в. о. Голови 

І. Саєвич 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.