Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 01.11.2001 N 534 "Про затвердження Порядку ведення державного реєстру уповноважених органів із сертифікації та Порядку подання уповноваженими органами із сертифікації інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання"

 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 3 березня 2006 року N 66

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2006 р. за N 322/12196

Відповідно до Законів України "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Держстандарту України від 01.11.2001 N 534 "Про затвердження Порядку ведення державного реєстру уповноважених органів із сертифікації та Порядку подання уповноваженими органами із сертифікації інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2002 за N 375/6663, такі зміни:

1.1. У тексті наказу та Порядків слова "уповноважені органи із сертифікації", "Держстандарт" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "призначені органи з оцінки відповідності", "Держспоживстандарт" у відповідних відмінках та числах;

1.2. У тексті Порядку ведення державного реєстру уповноважених органів із сертифікації:

у пункті 1 слова "Мінекономіки про надання повноважень органам із сертифікації" замінити словами "Держспоживстандарту про призначення органів з оцінки відповідності";

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Для занесення до Державного реєстру призначений орган з оцінки відповідності протягом 10 робочих днів з дня видачі Держспоживстандартом наказу про призначення надає до Державного реєстру копії таких документів";

у пункті 5 слова "другий - Мінекономіки, третій - залишається у Державному реєстрі у справі уповноваженого органу із сертифікації" замінити словами "другий - Державному реєстру, третій - залишається у Держспоживстандарті";

у пункті 6 слово "Мінекономіки" виключити і слова "орган із сертифікації" замінити словами "орган з оцінки відповідності";

додаток до п. 6 Порядку викласти в редакції, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Баб'як О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Філіпчук Г. Г.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Вівчарика В. П.

 

Голова  

М. Негрич 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Перший заступник Міністра
економіки України
 

 
А. Максюта
 


 

 

Додаток
до п. 6 Порядку ведення державного реєстру уповноважених органів із сертифікації 


 

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
ПРИЗНАЧЕНИХ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

 

     Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
засвідчує, що _______________________________________________________________,
                                                                         (повна назва органу з оцінки відповідності)
__________________________________________________, _______________________,
                                          (його адреса)                                                                                  (код за ЄДРПОУ)
наказом Держспоживстандарту від ______________________________ N ____________

призначений органом з оцінки відповідності на виконання діяльності з оцінки  
відповідності вимогам технічних регламентів
__________________________________________________________________________
                                                                    (назви технічних регламентів, N та дата їх реєстрації)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
зареєстрований у Державному реєстрі "___" ____________ 200  р.,

і йому присвоєно ідентифікаційний номер __________________________ 


 

 

Голова
Держспоживстандарту України 

 
____________
(підпис) 

 
____________________
(прізвище, ініціали) 


 

М. П.

____________

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.