Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
               Угода
      про співробітництво у сфері стандартизації
       між Державним комітетом України з питань
        технічного регулювання та споживчої
         політики (ДССУ) і Хорватським
          інститутом стандартів (HZN)


   Дата підписання:    30.06.2006 р.
   Дата набуття чинності: 30.06.2006 р.

   Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Хорватський інститут стандартів (HZN),
далі - "Сторони",

   виявляючи зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері
стандартизації,

   виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними  та
європейськими організаціями у цій сфері,

   домовились про таке:

               Стаття 1

   Сторони здійснюватимуть   співробітництво   у   сфері
стандартизації, враховуючи взаємні інтереси, за такими напрямами:

   (1) обмін інформацією та досвідом в організації і становленні
національної системи стандартизації, гармонізованої з європейською
та міжнародними системами стандартизації, включаючи інформаційний
центр національних стандартів;

   (2) обмін інформацією та досвідом в організації розроблення і
прийняття стандартів та використання комп'ютерної техніки  в
процесі розроблення стандартів;

   (3) обмін інформацією та досвідом в процесі гармонізації
національних стандартів з міжнародними та європейськими;

   (4) тісна співпраця в рамках участі в європейських  та
міжнародних  організаціях  зі стандартизації для зміцнення і
підвищення ролі обох Сторін у розвитку міжнародної діяльності в
стандартизації.

               Стаття 2

   Сторони погодились на взаємний обмін:

   (1) документами (стандарти, каталоги, інформаційні бюлетені),
законами у сфері стандартизації,

   (2) інформацією з питань стандартизації.

   Сторони дійшли згоди щодо:

   (1) зустрічі  провідних  спеціалістів  для  проведення
консультацій щодо гармонізації стандартів,

   (2) взаємного  запрошення  спеціалістів  на  семінари,
конференції, лекції та навчання,

   (3) проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу з
стандартизації та споріднених сфер.

               Стаття 3

   Обидві Сторони    погодились,   що   співробітництво
здійснюватиметься  відповідно  до  програм,  які  будуть
затверджуватися обома Сторонами, і в яких будуть визначені предмет
та умови співробітництва, а також візити фахівців, тривалість,
фінансові питання тощо.

   Сторони погодились, що в разі візитів експертів та персоналу,
навчання персоналу, конференцій тощо (організованих за згодою між
Сторонами), Сторона, що направляє, покриває транспортні витрати та
витрати, пов'язані з перебуванням своїх експертів та персоналу.
Витрати на організацію заходів покриваються приймаючою Стороною.

               Стаття 4

   Всі дії, що виконуються Сторонами відповідно до цієї Угоди,
включаючи обмін документами, інформацією, використання і розкриття
інформації, здійснюються згідно з законодавством держав кожної із
Сторін.

   Отримані знання та інформація можуть бути передані третій
стороні тільки за згодою Сторони, яка їх надала. Інформація щодо
консультацій та спільно прийнятих рішень може бути опублікована
тільки після письмового погодження між Сторонами.

               Стаття 5

   За попередньою згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені
зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який
буде невід'ємною частиною Угоди.

               Стаття 6

   Спірні питання, пов'язані із тлумаченням, або застосуванням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

               Стаття 7

   Ця Угода укладається терміном на 5 років та набуває чинності
з дати її підписання.

   Кожна із  Сторін  може  припинити  дію  Угоди, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія  цієї  Угоди
припиняється через 6 місяців від дня отримання іншою Стороною
такого повідомлення.

   Вчинено в м. Загреб 30 червня 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.

   В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.

 За Державний комітет України       За Хорватський інститут
 з питань технічного регулювання      стандартів (HZN)
 та споживчої політики (ДССУ)


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.