Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 17 серпня 2007 року N 702

Про затвердження Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи

 

Відповідно до статті 75 Митного кодексу України, Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862, та з метою встановлення порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи наказую:

1. Затвердити Порядок списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 10.12.2003 N 858 "Про затвердження Порядку списання митними лабораторіями проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи)".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Гутника А. Є.

 

Т. в. о. Голови Служби 

Р. А. Черкасський 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 17 серпня 2007 р. N 702 


 

ПОРЯДОК
списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 75 Митного кодексу України, Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862.

2. Дія цього Порядку поширюється на проби та зразки товарів, які були надані до Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (далі - Управління) для проведення досліджень (аналізу, експертизи) при здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення.

3. Проби та зразки товарів після проведення досліджень, а також контрольні проби та зразки товарів зберігаються в Управлінні протягом двох місяців з часу реєстрації в Управлінні запиту про проведення досліджень, а такі, що швидко псуються, - протягом строку, що не перевищує терміну їх зберігання. Строки й умови зберігання визначаються державними стандартами, технічними умовами, довідковою та науковою літературою, змістом паспортних даних виробника товару, інформацією на маркуванні тощо.

4. Протягом терміну зберігання проб і зразків товарів в Управлінні власник або вповноважена ним особа може письмово звернутися з вимогою щодо їх повернення. Проби та зразки після закінчення терміну зберігання повертаються власнику або вповноваженій ним особі без митного забезпечення.

При цьому складається акт про повернення проб і зразків товарів у двох примірниках, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку. Акт затверджується начальником Управління або вповноваженою ним особою. Один примірник акта залишається у справах Управління, другий - передається власникові або вповноваженій ним особі.

5. Проби та зразки товарів, за якими не звернувся власник або вповноважена ним особа після закінчення терміну зберігання, списуються Управлінням на підставі акта про списання проб і зразків товарів, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

6. З метою забезпечення контролю за процедурами списання проб і зразків товарів в Управлінні створюються постійно діючі комісії зі списання проб і зразків товарів, за якими не звернувся власник (далі - Комісії). Склад Комісій затверджується наказом начальника Управління.

7. Процедура списання проб і зразків товарів здійснюється таким чином:

Проект акта про списання проб і зразків товарів складається відповідальною особою, яка визначається наказом Управління, після чого погоджується Комісією та подається на затвердження начальнику Управління у термін, що не перевищує 14 днів після закінчення терміну зберігання проб і зразків в Управлінні.

Після отримання затвердженого акта про списання, у термін, що не перевищує 14 днів, проби та зразки товарів повинні бути знищені або підготовлені до утилізації іншими установами.

Перед знищенням або підготовкою до утилізації іншими установами з проб і зразків товарів знімається митне забезпечення.

8. У разі необхідності списані проби та зразки товарів можуть бути залишені в Управлінні з метою формування колекції експонатів і використання їх надалі як наочний матеріал для навчання спеціалістів експертних підрозділів.

Процедура передання проб і зразків товарів до колекції Управління здійснюється таким чином:

разом з проектом акта про списання проб і зразків товарів на затвердження начальнику Управління подається обґрунтоване подання начальника структурного підрозділу, у якому зберігаються такі проби та зразки, щодо необхідності їх передання до колекції Управління;

у разі отримання погодження на передання проб і зразків товарів до колекції Управління у графі акта про списання проб і зразків товарів "Спосіб утилізації" зазначається про передання проб і зразків товарів до колекції Управління.

9. У разі передання проб і зразків товарів митним органам складається акт, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку. Акт затверджується начальником Управління або вповноваженою ним особою.

За письмовим зверненням митного органу на проби та зразки товарів накладається митне забезпечення.

10. Передання контрольних проб і зразків товарів судовим і правоохоронним органам здійснюється на підставі відповідного рішення чи ухвали суду, вмотивованої постанови слідчого, про що складається акт про передання проб і зразків товарів, форма якого наведена в додатку 3 цього Порядку.

 

Начальник Центрального
митного управління лабораторних
досліджень та експертної роботи
 

 
 
І. П. Рамусь
 


 

 

Додаток 1
до Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи 


 

Форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
(або вповноважена ним особа) 

__________
     (підпис) 

_____________________
          (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 


 

Акт
про повернення проб і зразків товарів

 

"___" ____________ 200_ р.

N
з/п 

Назва митниці/організації, яка направила запит про проведення дослідження (експертизи) 

Реєстраційний вхідний номер запиту 

Назва, тип, кількість (вага, об'єм) зразків, що повертаються власнику 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Зразок передав 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Зразок отримав 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

  

_________________________________________________________
(назва організації - власника проб і зразків, її адреса, телефон)

_________________________________________________________
(документ, що засвідчує особу) 


 

 

Додаток 2
до Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи 


 

Форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління 

__________
      (підпис) 

_____________________
         (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 


 

Акт
про списання проб і зразків товарів

 

"___" ____________ 200_ р.

N
з/п 

Назва митниці/організації, яка направила запит про проведення дослідження (експертизи) 

Реєстраційний вхідний номер запиту 

Назва, тип, кількість (вага, об'єм) зразків, що підлягають списанню 

Спосіб утилізації 

Дата утилізації 

Підпис керівника експертного підрозділу, у якому зберігаються проби та зразки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Голова комісії 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


 

 

Додаток 3
до Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи 


 

Форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
(або вповноважена ним особа) 

__________
      (підпис) 

_____________________
          (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 


 

Акт
про передання проб і зразків товарів

 

"___" ____________ 200_ р.

N
з/п 

Назва митниці/організації, яка направила запит про проведення дослідження (експертизи) 

Реєстраційний вхідний номер запиту 

Назва, тип, кількість (вага, об'єм) зразків, що повертаються власнику 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Зразок передав 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Зразок отримав 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.