Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 24 грудня 2007 року N 384

Про затвердження національних стандартів України

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік наказую:

1. Надати чинності в Україні міжнародним стандартам як національним методом "підтвердження" мовою оригіналу з 1 квітня 2008 р.:

ДСТУ ISO 10303-11:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 11: Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS
- Вперше 

ДСТУ ISO/TR 10303-12: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 12: Description methods: The EXPRESS-I language reference manual
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 12: Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-I
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-14: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 14: Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-X
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-21: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 21: Методи реалізації: Кодування відкритого тексту структури обміну
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-22: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 22: Implementation methods: Standard data access interface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 22: Методи реалізації: Стандартний інтерфейс доступу до даних
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-23: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 23: Implementation methods: C++ language binding to the standard data access interface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 23: Методи реалізації: Прив'язка мови C++ до стандартного інтерфейсу доступу до даних
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-24: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 24: Implementation methods: C language binding of standard data access interface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 24: Методи реалізації: Прив'язка мови C до стандартного інтерфейсу доступу до даних
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-25: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 25: Implementation methods: EXPRESS to XMI binding
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 25: Методи реалізації: Прив'язка EXPRESS до XMI
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-27: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 27: Implementation methods: Java TM programming language binding to the standard data access interface with Internet/Intranet extensions
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 27: Методи реалізації: Прив'язка мови програмування Java TM до стандартного інтерфейсу доступу до даних із розширенням для середовища Internet/Intranet
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-28: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 28: Методи реалізації: Представлення у XML схем та даних EXPRESS, які використовуються у схемах XML
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-35: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 35: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods for standard data access interface (SDAI) implementations
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 35: Методологія та основи перевіряння на сумісність: Абстрактні методи тестування для реалізації стандартного інтерфейсу доступу до даних (SDAI)
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-41: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 41: Інтегрований родовий ресурс: Основи описування та засоби підтримування продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-42: 2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 42: Integrated generic resource: Geometric and topological representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 42: Інтегрований родовий ресурс: Геометричне та топологічне представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-44: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 44: Integrated generic resource: Product structure configuration
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 44: Інтегрований родовий ресурс: Конфігурація структури продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-46: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 46: Integrated generic resources: Visual presentation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 46: Інтегрований родовий ресурс: Візуальне представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-47: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 47: Integrated generic resource: Shape variation tolerances
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 47: Інтегрований родовий ресурс: Допуски на відхили від заданої форми
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-49: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 49: Інтегрований родовий ресурс: Структура та властивості процесу
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-50: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 50: Integrated generic resource: Mathematical constructs
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 50: Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-51: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 51: Integrated generic resource: Mathematical representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 51: Інтегрований родовий ресурс: Математичне представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-54: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 54: Integrated generic resource: Classification and set theory
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 54: Інтегрований родовий ресурс: Класифікація та теорія множин
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-55: 2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 55: Integrated generic resource: Procedural and hybrid representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 55: Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-56: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 56: Integrated generic resource: State
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 56: Інтегрований родовий ресурс: Стан
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-104: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 104: Integrated application resource: Finite element analysis
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 104: Інтегрований прикладний ресурс: Аналізування методом кінцевих елементів
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-105: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 105: Integrated application resource: Kinematics
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 105: Інтегрований прикладний ресурс: Кінематика
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-107: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 107: Integrated application resource -- Finite element analysis definition relationships
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 107: Інтегрований прикладний ресурс: Взаємозв'язок визначень методу аналізу кінцевих елементів
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-108: 2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric product models
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 108: Інтегрований прикладний ресурс: Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-109: 2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 109: Integrated application resource: Kinematic and geometric constraints for assembly models
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 109: Інтегрований прикладний ресурс: Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-111:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 111: Integrated application resource: Elements for the procedural modelling of solid shapes
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 111: Інтегрований прикладний ресурс: Елементи процедурного моделювання об'ємних форм
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-112: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 112: Integrated application resource: Modelling commands for the exchange of procedurally represented 2D CAD models
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 112: Інтегрований прикладний ресурс: Моделювання команд для обміну процедурно представлених моделей 2D CAD
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-201: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 201: Application protocol: Explicit draughting
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 201: Протокол прикладної програми: Явно задане креслення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-202: 2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 202: Application protocol: Associative draughting
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 202: Протокол прикладної програми: Асоціативні креслення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-203: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 203: Application protocol: Configuration controlled 3D design of mechanical parts and assemblies (modular version)
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 203: Протокол прикладної програми: Проектування механічних деталей та складальних одиниць із контрольованою конфігурацією 3D (модульна версія)
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-204: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 204: Application protocol: Mechanical design using boundary representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 204: Протокол прикладної програми: Проектування виробів із використанням контурного представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-207: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 207: Application protocol: Sheet metal die planning and design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 207: Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-209: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 209: Application protocol: Composite and metallic structural analysis and related design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 209: Протокол прикладної програми: Аналіз композитних та металевих конструкцій та пов'язане з ним проектування
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-210: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnection, and packaging design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 210: Протокол прикладної програми: Проектування електронних схем, міжсхемних з'єднань та компонування
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-212: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 212: Протокол прикладної програми: Проектування електротехнічних пристроїв та установлення
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-214: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 214: Application protocol: Core data for automotive mechanical design processes
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 214: Протокол прикладної програми: Базові дані для процесів проектування автомобілів
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-215: 2007 

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange -- Part 215: Application protocol: Ship arrangement
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 215: Протокол прикладної програми: Загальне розташування судна
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-216: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 216: Application protocol: Ship moulded forms
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 216: Протокол прикладної програми: Теоретичні форми суден
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-218: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 218: Application protocol: Ship structures
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 218: Протокол прикладної програми: Конструкції суден
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-224: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining features
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 224: Протокол прикладної програми: Визначення механічних деталей для планування верстатного обробляння
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-225: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 225: Application protocol: Building elements using explicit shape representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 225: Протокол прикладної програми: Елементи будівельних конструкцій з явними заданнями форми
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-227: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 227: Протокол прикладної програми: Просторова конфігурація заводу
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-232: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 232: Application protocol: Technical data packaging core information and exchange
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 232: Протокол прикладної програми: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-236: 2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 236: Application protocol: Furniture catalog and interior design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 236: Протокол прикладної програми: Каталог меблів та проектування інтер'єру
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-238:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 238: Application protocol: Application interpreted model for computerized numerical controllers
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 238: Протокол прикладної програми: Застосування інтерпретованої моделі для пристроїв числового програмного керування
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-239:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 239: Application protocol: Product life cycle support
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 239: Протокол прикладної програми: Підтримування життєвого циклу продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-240:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 240: Application protocol: Process plans for machined products
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 240: Протокол прикладної програми: Технологічний проект для продукції машинного обробляння
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-304:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 304: Abstract test suite: Mechanical design using boundary representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 304: Абстрактна тестова послідовність: Проектування виробів з використанням контурного подання
- Вперше 

ДСТУ ISO/TR 10303-307:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 307: Abstract test suite: Sheet metal die planning and design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 307: Абстрактна тестова послідовність: Планування та проектування для листового штампування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-325:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 325: Abstract test suite: Building elements using explicit shape representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 325: Абстрактна тестова послідовність: Конструктивний елемент, який використовує явно задану форму представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-332:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 332: Abstract test suite: Technical data packaging core information and exchange
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 332: Абстрактна тестова послідовність: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-403:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 403: Application module: AP203 Configuration controlled 3D design of mechanical parts and assemblies
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 403: Модуль прикладних програм: Протокол AP203 проектування механічних деталей та складальних одиниць із контрольованою конфігурацією 3D
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-410:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 410: Application module: AP210 electronic assembly interconnect and packaging design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 410: Модуль прикладних програм: Протокол AP210 проектування міжкомпонентних з'єднань електронних складальних одиниць та компонування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-421:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 421: Application module: Functional data and schematic representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 410: Модуль прикладних програм: Функціональні дані та схематичні представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-436:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 436: Application module: AP236 furniture catalog and interior design
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 436: Модуль прикладних програм: Протокол AP236 каталог меблів та проектування інтер'єру
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-439:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 439: Application module: AP239 product life cycle support
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 439: Модуль прикладних програм: Протокол AP239 підтримання життєвого циклу продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-507:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 507: Application interpreted construct: Geometrically bounded surface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 507: Представлення інтерпретованої конструкції: Геометрично обмежена поверхня
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-508:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 508: Application interpreted construct: Non-manifold surface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 508: Представлення інтерпретованої конструкції: Однорідна поверхня
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-509:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 509: Application interpreted construct: Manifold surface
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 509: Представлення інтерпретованої конструкції: Різнорідна поверхня
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-513:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 513: Application interpreted construct: Elementary boundary representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 513: Елементарне контурне представлення: Різнорідна поверхня
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-517:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 517: Application interpreted construct: Mechanical design geometric presentation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 517: Представлення інтерпретованої конструкції: Геометричне представлення у разі машинного проектування виробів
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-518:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 518: Application interpreted construct: Mechanical design shaded presentation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 518: Представлення інтерпретованої конструкції: Представлення штрихування у разі машинного проектування
- Вперше 

ДСТУ ISO 10303-522:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 522: Application interpreted construct: Machining features
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 522: Представлення інтерпретованої конструкції: Характеристики верстатного оброблення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1001:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1001: Application module: Appearance assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1001: Модуль прикладних програм: Присвоювання візуальних атрибутів
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1002:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1002: Application module: Colour
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1002: Модуль прикладних програм: Колір
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1003:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1003: Application module: Curve appearance
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1003: Модуль прикладних програм: Зовнішнє представлення кривої
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1004:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1004: Application module: Elemental geometric shape
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1004: Модуль прикладних програм: Елементарна геометрична форма
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1006:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1006: Application module: Foundation representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1006: Модуль прикладних програм: Основні представлення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1010:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1010: Application module: Date time
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1010: Модуль прикладних програм: Дата та час
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1011:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1011: Application module: Person organization
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1011: Модуль прикладних програм: Модуль прикладної програми: Індивідуальна структура
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1012:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1012: Application module: Approval
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1012: Модуль прикладних програм: Затвердження
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1013:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1013: Application module: Person organization assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1013: Модуль прикладних програм: Присвоювання індивідуальної структури
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1014:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1014: Application module: Date time assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1014: Модуль прикладних програм: Призначення дати та часу
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1015:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1015: Application module: Security classification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1015: Модуль прикладних програм: Категорія захищеності
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1016:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1016: Application module: Product categorization
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1016: Модуль прикладних програм: Розподіл продукції за категоріями
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1017:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1017: Application module: Product identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1017: Модуль прикладних програм: Ідентифікація продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1018:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1018: Application module: Product version
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1018: Модуль прикладних програм: Версія продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1019:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1019: Application module: Product view definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1019: Модуль прикладних програм: Визначення виду продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1020:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1020: Application module: Product version relationship
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1020: Модуль прикладних програм: Співвідношення між версіями продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1021:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1021: Application module: Identification assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1021: Модуль прикладних програм: Присвоєння позначення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1022:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1022: Application module: Part and version identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1022: Модуль прикладних програм: Ідентифікація частини та версії
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1023:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1023: Application module: Part view definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1023: Модуль прикладних програм: Визначення місцевого виду
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1024:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1024: Application module: Product relationship
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1024: Модуль прикладних програм: Співвідношення продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1025:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1025: Application module: Alias identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1025: Модуль прикладних програм: Ідентифікація псевдоніму
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1026:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1026: Application module: Assembly structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1026: Модуль прикладних програм: Структура складників
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1027:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1027: Application module: Contextual shape positioning
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1027: Модуль прикладної програми: Контекстне позиціонування форми
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1030:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1030: Application module: Property assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1030: Модуль прикладних програм: Присвоєння атрибутів
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1032:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1032: Application module: Shape property assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1032: Модуль прикладних програм: Присвоєння атрибутів форми
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1033:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1033: Application module: External model
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1033: Модуль прикладних програм: Зовнішня модель
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1034:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1034: Application module: Product view definition properties
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1034: Модуль прикладних програм: Характерні особливості визначення видів продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1036:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1036: Application module: Independent property
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1036: Модуль прикладних програм: Незалежний атрибут
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1038:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1038: Application module: Independent property representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1038: Модуль прикладних програм: Представлення незалежних атрибутів
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1039:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1039: Application module: Geometric validation property representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1039: Модуль прикладних програм: Представлення характеристик особливостей перевірки правильності геометричних параметрів
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1040:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1040: Application module: Process property assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1040: Модуль прикладних програм: Присвоєння атрибутів процесу
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1041:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1041: Application module: Product view definition relationship
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1041: Модуль прикладних програм: Взаємозв'язок між визначенням видів продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1042:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1042: Application module: Work request
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1042: Модуль прикладних програм: Заявка на виконання робіт
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1043:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1043: Application module: Work order
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1043: Модуль прикладних програм: Робоче завдання
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1044:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1044: Application module: Certification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1044: Модуль прикладних програм: Сертифікація
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1046:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1046: Application module: Product replacement
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1046: Модуль прикладних програм: Заміна продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1047:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1047: Application module: Activity
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1047: Модуль прикладних програм: Функція
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1049:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1049: Application module: Activity method
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1049: Модуль прикладних програм: Функційний метод
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1050:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1050: Application module: Dimension tolerance
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1050: Модуль прикладних програм: Допуск за розмірами
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1051:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1051: Application module: Geometric tolerance
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1051: Модуль прикладних програм: Геометричний допуск
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1052:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1052: Application module: Default tolerance
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1052: Модуль прикладних програм: Допуск за замовчанням
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1054:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1054: Application module: Value with unit
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1054: Модуль прикладних програм: Величина з одиницею
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1055:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1055: Application module: Part definition relationship
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1055: Модуль прикладних програм: Визначений взаємозв'язок елементів
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1056:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1056: Application module: Configuration item
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1056: Модуль прикладних програм: Елемент конфігурації
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1057:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1057: Application module: Effectivity
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1057: Модуль прикладних програм: Ефективність
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1058:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1058: Application module: Configuration effectivity
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1058: Модуль прикладних програм: Ефективність конфігурації
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1059:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1059: Application module: Effectivity application
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1059: Модуль прикладних програм: Ефективність застосування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1060:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1060: Application module: Product concept identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1060: Модуль прикладних програм: Ідентифікація моделі виробу
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1061:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1061: Application module: Project
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1061: Модуль прикладних програм: Проект
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1062:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1062: Application module: Contract
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1062: Модуль прикладних програм: Контракт
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1063:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1063: Application module: Product occurrence
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1063: Модуль прикладних програм: Місце знаходження продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1064:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1064: Application module: Event
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1064: Модуль прикладних програм: Подія
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1065:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1065: Application module: Time interval
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції - Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1065: Модуль прикладних програм: Інтервал часу
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1068:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1068: Application module: Constructive solid geometry 3d
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції - Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1068: Модуль прикладних програм: Конструктивна блочна геометрія 3D
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1070:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1070: Application module: Class
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1070: Модуль прикладних програм: Клас
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1071:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1071: Application module: Class of activity
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1071: Модуль прикладних програм: Клас активності
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1074:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1074: Application module: Property condition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1074: Модуль прикладних програм: Характерні умови
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1077:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1077: Application module: Class of product
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1077: Модуль прикладних програм: Клас продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1080:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1080: Application module: Property space
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1080: Модуль прикладних програм: Характерна область
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1085:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1085: Application module: Property identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1085: Модуль прикладних програм: Номенклатура
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1091:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1091: Application module: Maths space
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1091: Модуль прикладних програм: Математичний простір
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1092:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1092: Application module: Maths value
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1092: Модуль прикладних програм: Математичне величина
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1099:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1099: Application module: Independent property definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1099: Модуль прикладних програм: Визначення незалежної ознаки
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1101:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1101: Application module: Product property feature definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1101: Модуль прикладних програм: Особливості визначення характеристик продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1102:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1102: Application module: Assembly feature definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1102: Модуль прикладних програм: Визначення характеристик скомпонованого блоку
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1103:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1103: Application module: Product class
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1103: Модуль прикладних програм: Клас продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1104:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1104: Application module: Specified product
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1104: Модуль прикладних програм: Специфікована продукція
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1105:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1105: Application module: Multi linguism
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1105: Модуль прикладних програм: Багатомовність
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1106:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1106: Application module: Extended measure representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1106: Модуль прикладних програм: Представлення узагальненої оцінки
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1108:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1108: Application module: Specification based configuration
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1108: Модуль прикладних програм: Конфігурація, заснована на специфікації
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1109:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1109: Application module: Alternative solution
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1109: Модуль прикладних програм: Альтернативне рішення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1110:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1110: Application module: Surface conditions
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1110: Модуль прикладних програм: Стан поверхні
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1111:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1111: Application module: Classification with attributes
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1111: Модуль прикладних програм: Класифікація за ознаками
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1112:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1112: Application module: Specification control
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1112: Модуль прикладних програм: Специфікація функцій керування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1113:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1113: Application module: Group
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1113: Модуль прикладних програм: Група
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1114:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1114: Application module: Classification assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1114: Модуль прикладних програм: Призначення класифікації
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1115:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1115: Application module: Part collection
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1115: Модуль прикладних програм: Сукупність частин
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1116:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1116: Application module: Pdm material aspects
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1116: Модуль прикладних програм: Матеріальні аспекти керування даними щодо виробів (Pdm)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1118:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1118: Application module: Measure representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1118: Модуль прикладних програм: Представлення оцінки
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1121:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1121: Application module: Document and version identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1121: Модуль прикладних програм: Ідентифікація документа та версії
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1122:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1122: Application module: Document assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1122: Модуль прикладних програм: Призначення документа
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1123:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1123: Application module: Document definition
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1123: Модуль прикладних програм: Опис документа
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1124:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1124: Application module: Document structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1124: Модуль прикладних програм: Структура документа
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1126:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1126: Application module: Document properties
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1126: Модуль прикладних програм: Характерні особливості документа
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1127:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1127: Application module: File identification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1127: Модуль прикладних програм: Ідентифікація файла
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1128:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1128: Application module: External item identification assignment
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1128: Модуль прикладних програм: Ідентифікації зовнішнього елемента
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1129:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1129: Application module: External properties
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1129: Модуль прикладних програм: Зовнішні властивості
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1130:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1130: Application module: Derived shape element
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1130: Модуль прикладних програм: Похідний формоутворювальний елемент
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1131:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1131: Application module: Construction geometry
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1131: Модуль прикладних програм: Геометрія конструкції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1132:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1132: Application module: Associative text
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1132: Модуль прикладних програм: Асоціативний текст
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1133:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1133: Application module: Single part representation
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1133: Модуль прикладних програм: Представлення окремої частини
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1134:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1134: Application module: Product structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1134: Модуль прикладних програм: Структура продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1136:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1136: Application module: Text appearance
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1136: Модуль прикладних програм: Зовнішній вигляд тексту
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1140:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1140: Application module: Requirement identification and version
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1140: Модуль прикладних програм: Необхідна ідентифікація та версії
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1142:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1142: Application module: Requirement view definition relationship
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1142: Модуль прикладних програм: Необхідне визначене видове співвідношення
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1143:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1143: Application module: Building component
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1143: Модуль прикладних програм: Складова частина компонування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1144:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1144: Application module: Building item
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1144: Модуль прикладних програм: Елемент компонування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1145:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1145: Application module: Building structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1145: Модуль прикладних програм: Структура компонування
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1146:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1146: Application module: Location in building
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1146: Модуль прикладних програм: Розміщення в скомпонованій конструкції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1147:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1147: Application module: Manufacturing configuration effectivity
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1147: Модуль прикладних програм: Ефективність конфігурації виробництва
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1151:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1151: Application module: Functional data
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1151: Модуль прикладних програм: Технологічні дані
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1156:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1156: Application module: Product structure and classification
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1156: Модуль прикладних програм: Структура продукції та класифікація
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1157:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1157: Application module: Class of product structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1157: Модуль прикладних програм: Клас структури продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1158:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1158: Application module: Class of composition of product
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1158: Модуль прикладних програм: Клас складу продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1159:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1159: Application module: Class of connection of product
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1159: Модуль прикладних програм: Клас з'єднання продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1160:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1160: Application module: Class of containment of product
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1160: Модуль прикладних програм: Клас обмеження продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1161:2007  

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1161: Application module: Class of involvement of product in connection
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1161: Модуль прикладних програм: Клас включення виробу у з'єднання
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1162:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1162: Application module: Class of product library
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1162: Модуль прикладних програм: Клас бібліотеки продукції
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 10303-1163:2007 

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1163: Application module: Individual product structure
uk: Системи промислової автоматизації та інтеграції
- Представлення даних щодо виробів та обміну даних - Частина 1163: Модуль прикладних програм: Структура окремої продукції
- Вперше 


 

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. Шнипко 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.