Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.05.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 20 лютого 2007 року N 61

Про затвердження Положення про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" наказую:

1. Затвердити Положення про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи (О. Ю. Волосевич) забезпечити публікацію цього наказу в Інформаційному бюлетені Мінбуду України.

 

Перший заступник Міністра

А. О. Орлов


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінбуду
від 20 лютого 2007 р. N 61


 

ПОЛОЖЕННЯ
про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

 

1. Рада із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінбуду, а також цим Положенням.

3. Основними функціями Ради є:

• розгляд та підготовка пропозицій щодо Плану впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд;

• розгляд та надання висновку щодо Переліку виробів, які мають незначний вплив на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність;

• розгляд та підготовка рекомендацій щодо проекту Положення про систему оцінки відповідності;

• розгляд та підготовка рекомендацій з Порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності;

• розгляд та надання рекомендацій щодо Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд;

• розгляд та надання рекомендацій щодо Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов;

• розгляд та надання рекомендацій щодо прийняття тлумачних документів;

• надання висновків щодо доцільності вилучення із переліку регламентних технічних умов тих, що не відповідають положенням Технічного регламенту, та пропозицій щодо їх перегляду;

• надання рекомендацій щодо опублікування технічних свідоцтв підтвердження придатності виробів для застосування;

• координація роботи консультаційно-методичного центру із впровадження Технічного регламенту;

• популяризація впровадження Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, семінарів, конференцій тощо;

• розгляд пропозицій щодо призначення органів з оцінки відповідності на право проведення робіт із підтвердження відповідності за Технічним регламентом із включенням до галузі їх акредитації нормативних документів України, які підпадають під сферу дії Технічного регламенту;

• аналіз діяльності у сфері технічного регулювання та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

• вивчення пропозицій щодо розроблення технічних регламентів;

• визначення пріоритетних напрямів розроблення регламентних технічних умов та будівельних норм.

4. Рада має право:

• одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;

• запрошувати в разі потреби до участі у засіданнях Ради посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представників засобів масової інформації, а також провідних вчених та незалежних експертів;

• утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії.

5. Раду очолює голова, який має двох співголів.

Затвердження персонального складу Ради та внесення в разі потреби змін до нього здійснює голова Ради.

6. Посадових осіб, які входять до складу Ради, можуть супроводжувати експерти.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

8. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - співголова Ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

9. Рішення Ради має рекомендаційний характер.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює її секретаріат.

Склад секретаріату затверджує голова Ради за поданням секретаря Ради.

11. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови Ради, а у разі його відсутності - співголови.

План роботи Ради затверджується її головою.

Порядок денний чергового засідання Ради формується за пропозиціями її членів.

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Підписаний протокол надсилається усім членам Ради.

Порядок денний чергового засідання Ради формується секретарем Ради на основі плану її роботи та затверджується головою Ради.

На вимогу голови Ради, співголови Ради або члена Ради на черговому засіданні повинно бути розглянуте будь-яке питання, що виникає у зв'язку з набуттям чинності Технічного регламенту.

Підготовка аналітичних та довідкових матеріалів з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради, здійснюється безпосередньо заінтересованими органами та особами.

12. Рада систематично інформує громадськість про результати своєї діяльності і прийняті рішення.

 

Начальник Управління технічного
регулювання в будівництві

 
Д. В. Барзилович


 

Назад

 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені