Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 20 березня 2008 року N 135

Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000

 

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.2008 N 32 "Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000" наказую:

1. Затвердити Зміну N 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П. І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.

3. Доручити видання та розповсюдження Зміни N 4 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст. 19 Закону України "Про стандартизацію") Науково-виробничій фірмі "Інпроект".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.

 

Міністр 

В. С. Куйбіда 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 20 березня 2008 р. N 135
та введено в дію ___ _____________ 2008 р. 


 

Зміна N 4
до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

Абзац четвертий пункту 3.1.19 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції:

"Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1 - 12 ЗКР по графах 4, 5, 6, 7, 8".

Абзац третій пункту 3.1.20 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, викласти в такій редакції:

"Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4, 5, 6, 8.".

Додатки А, Б, И та 18 "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.

 

Начальник Управління
ціноутворення, експертизи та
контролю вартості у будівництві
 


 
П. І. Губень
 


 

 

Додаток А
Обов'язковий

Форма N 1 


 

 

_____________________________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________________________________ тис. грн.

В тому числі зворотних сум ______________________________________________________ тис. грн.

_____________________________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

"___" _____________ 200_ р. 


 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА N ___

 

_____________________________________________________________
(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на "___" _____________ 200_ р.

N п/п 

Номери кошторисів і кошторисних
розрахунків 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

Інші витрати, тис. грн. 

Загальна кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних робіт 

монтажних робіт 

устаткування, меблів та інвентарю 

 

 

Разом по главах 1 - 12 

 

 

Кошторисний прибуток (П) 

 

 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ) 

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І) 

 

 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) 

 

 

Разом 

 

 

Податок на додану вартість 

 

 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 

 

 

Зворотні суми 


 

 

Директор (або головний інженер)
проектної організації  


_______________________________________
[підпис (ініціали, прізвище)] 

Головний інженер проекту  

______________________________________
[підпис (ініціали, прізвище)] 

Начальник ____________________________ відділу ________________________________________
                                               (найменування)                                                                 [підпис (ініціали, прізвище)]
Узгоджено:
Замовник ____________________________________________________________________________
                                                                                [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
______________________________ 


 

Примітки:

1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.

2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7).

 

Додаток Б
Обов'язковий 


 

Приблизна номенклатура
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

 

 

N п/п 

Номери кошторисів та кошторисних розрахунків 

Найменування глав, об'єктів, робіт та витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

Інші витрати, тис. грн. 

Загальна кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних робіт 

монтажних робіт 

устаткування, меблів та інвентарю 

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
                                                                                       Закінчення додатка Б 

 

 

Разом по главах 1 - 12 

 

 

Кошторисний прибуток (П) 

 

 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ) 

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) 

+ 

+ 

+ 

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І) 

 

 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) 

 

 

Разом 

 

 

Податок на додану вартість 

 

 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 

 

 

Зворотні суми 


 

Примітка. За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні показники (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах 2.8.18.1 - 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм.

 

Додаток И
Обов'язковий

Форма N 6 


 

_________________________________________
(найменування будови)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

 

Найменування об'єктів (будівель і споруд) та витрат, що включені до пускового комплексу 

Загальна кошторисна вартість об'єктів та
витрат по проекту, тис. грн. 

Кошторисна вартість об'єктів та витрат, що включені до пускового комплексу, тис. грн. 

Всього 

в тому числі 

Всього 

в тому числі 

кошторисна вартість 

інші витрати 

кошторисна вартість 

інші витрати 

будівельно-
монтажних робіт 

устаткування 

будівельно-
монтажних робіт 

устаткування 

Об'єкти пускового комплексу (глави 2 - 7): 

…..…..…..…..…..… 

….. 

……. 

……. 

… 

… 

…… 

….. 

… 

Разом 

Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку 

Разом по главах 1 - 12 

Кошторисний прибуток (П) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ) 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

Разом
(гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І)
 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) 

Разом 

Податок на додану вартість 

Всього по пусковому комплексу 

Зворотні суми 


 

 

Головний інженер проекту
генеральної проектної організації 


____________________________________________
[підпис (ініціали, прізвище)] 


 

 

Додаток 18
Довідковий
(макет) 


 

 

Замовник ____________________________________________________________________________
                                                                                               (назва організації) 

Підрядник ___________________________________________________________________________
                                                                                              (назва організації) 


 

ДОГОВІРНА ЦІНА

 

 

на будівництво _______________________________________________________________________
                                                                    (найменування будови, її черги, пускового комплексу, об'єкта)
____________________________________________________________________________________

що здійснюється в 200_ році

Вид договірної ціни ______________________

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на "___" _____________ 200_ р. 


 

 

N п/п 

Обгрунтування 

Найменування витрат 

Вартість, тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних робіт 

монтажних робіт 

інших витрат 

 

Прямі витрати 

 

в т. ч. 

 

 

 

 

Розр. N 1 

Заробітна плата 

Розр. N 2 

Вартість матеріальних ресурсів 

Розр. N 3 

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 

Розр. N 4 

Загальновиробничі витрати 

Розр. N 5 

Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд 

 

в т. ч. 

 

 

 

 

 

зворотні суми 

Розр. N 6 

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) 

Розр. N 7 

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) 

Розр. N 8 

Інші супутні витрати 

 

 

Разом 

 

Прибуток 

Розр. N 9 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації 

Розр. N 10 

Кошти на покриття ризику* 

+ 

+ 

 

 

Разом (пп. 1 - 9) 

10 

Розр. N 11 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) 

 

 

Разом договірна ціна 

11 

 

Податок на додану вартість 

 

 

Всього договірна ціна 

 

в т. ч. 

 

 

 

 

Розр. N 12 

зворотні суми 


 

____________
* Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у п. 3.2.13 цього ДБН.

Керівник підприємства
(організації) - замовника 

Керівник генеральної
підрядної організації 

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)
 

___________________
(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)
 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.