Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 26 березня 2008 року N 101

Про затвердження національних стандартів, внесення змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 18.05.2007 р. N 104 та від 05.07.2007 р. N 144

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік наказую:

1. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 червня 2008 р.:

Зміна N 1 до ДСТУ 4505:2005 

Кекси. Загальні технічні умови 

національна Зміна N 2 до ДСТУ 3583-97
(ГОСТ 13830-97) 

Сіль кухонна. Загальні технічні умови 


 

2. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2008 р.:

ДСТУ 4933:2008 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять
- Вперше 

ДСТУ 4934:2008 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників
- Вперше 


 

3. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 січня 2009 р.:

ДСТУ 4936:2008 

Розсада суниці. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4937:2008 

Матеріал шипшини садивний. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4938:2008 

Саджанці плодових культур. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4939:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м'ясні та м'ясорослинні. Методи визначення вмісту хлоридів
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26186-84) 

ДСТУ 4940:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення вітаміну A
- Вперше 

ДСТУ 4941:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м'ясні та м'ясо-рослинні. Методи визначення вмісту жиру
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.21-89 та ГОСТ 26183-84) 

ДСТУ 4942:2008 

Буряки цукрові. Регулятори росту. Методи визначення біологічної ефективності
- Вперше 

ДСТУ 4943:2008 

Саджанці троянди. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4944:2008 

Агрохімікати. Встановлювання допустимих концентрацій шкідливих речовин
- Вперше 

ДСТУ 4945:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Пікнометричний метод визначення вмісту розчинних сухих речовин
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29030-91) 

ДСТУ 4946:2008 

Насіння стевії. Показники якості та методи їх визначання
- Вперше 

ДСТУ 4947:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28038-89) 

ДСТУ 4948:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратів
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29270-95) 

ДСТУ 4949:2008 

Розсадництво плодових культур, винограду та хмелю. Культура ізольованих тканин. Порядок створення
- Вперше 

ДСТУ 4950:2008 

Проектування розсадників плодових культур. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 4951:2008 

Насадження плодові. Проектування. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 4952:2008 

Ягідні насадження. Проектування. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 4953:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту крохмалю
- Вперше 

ДСТУ 4954:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання цукрів
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.13-87) 


 

б) з 1 липня 2009 року:

ДСТУ 4955:2008 

Виноградники. Проектування. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 4956:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення бензойної кислоти
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28467-90) 

ДСТУ 4957:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25555.0-82) 

ДСТУ 4958:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення собінової кислоти
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26181-84) 


 

в) з 1 жовтня 2009 року:

ДСТУ 4959:2008 

Прутки і труби зі сплавів на основі міді для обробляння різанням. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4960:2008 

Борошно із зерна тритикале. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4961:2008 

Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначання метавинної кислоти
- Вперше 


 

4. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 січня 2010 року:

ДСТУ 4962:2008 

Сорго. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8759-92) 

ДСТУ 4963:2008 

Овес. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7757-71 та ГОСТ 28673-90) 

ДСТУ 4964:2008 

Соя. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17109-88) 

ДСТУ 4965:2008 

Рис. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6293-90) 

ДСТУ 4966:2008 

Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10583-76) 

ДСТУ 4967:2008 

Насіння льону олійного для переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10582-76) 

ДСТУ 4968:2008 

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначення формального числа
- Вперше 

ДСТУ 4969:2008 

Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 1. Методи фотоколориметричного визначання загального вмісту глюкозинолатів
- Вперше 


 

5. Скасувати чинність нормативних документів:

а) з 1 січня 2009 року:

ГОСТ 26186-84 

Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов 

ГОСТ 8756.21-89 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира 

ГОСТ 26183-84 

Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира 

ГОСТ 29030-91 

Продукты переработки плодов и овощей. Пикнометрический метод определения растворимых сухих веществ 

ГОСТ 28467-90 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения бензойной кислоты 

ГОСТ 28038-89 

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина 

ГОСТ 29270-95 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов 

ГОСТ 8756.13-87 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров 


 

б) з 1 липня 2009 року:

ГОСТ 25555.0-82 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности 

ГОСТ 26181-84 

Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты 


 

в) з 1 січня 2010 року:

ГОСТ 8759-92 

Сорго. Требования при заготовках и поставках 

ГОСТ 7757-71 

Овес для переработки на солод в спиртовом производстве. Технические условия 

ГОСТ 28673-90 

Овес. Требования при заготовках и поставках 

ГОСТ 17109-88 

Соя. Требования при заготовках и поставках 

ГОСТ 6293-90 

Рис. Требования при заготовках и поставках 

ГОСТ 10583-76 

Рапс для промышленной переработки. Технические условия  

ГОСТ 10582-76 

Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия 


 

6. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 18 травня 2007 р. N 104 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту України", а саме:

у пункті 3 термін надання чинності ДСТУ 4370:2005 встановити з 1 грудня 2009 року.

7. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 5 липня 2007 р. N 144 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту", а саме:

у підпункті "в" пункту 1 термін надання чинності ДСТУ 4804:2007 та ДСТУ 4805:2007 встановити з 1 вересня 2008 року.

8. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити:

опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності затверджених цим наказом національних стандартів.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Лосюк 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.