Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 22 квітня 2008 року N 132

Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання положень, передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД, наказую:

1. Надати чинності в Україні міждержавним стандартам, розробленим країнами-учасницями Угоди, з 1 жовтня 2008 р.:

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятники. Загальні вимоги
(ГОСТ 7.87-2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 

Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.0.230-2007, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 1293.0:2008 

Сплави свинцево-сурм'янисті. Загальні вимоги щодо методів хімічного аналізування
(ГОСТ 1293.0-2006, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1293.0-83) 

ДСТУ ГОСТ 2208:2008 

Фольга, стрічки, листи та плити латунні. Технічні умови
(ГОСТ 2208-2007, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2208-91, ГОСТ 931-90) 

ДСТУ ГОСТ 4835:2008 

Колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм. Технічні умови
(ГОСТ 4835-2006, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 4835-80) 

ДСТУ ГОСТ 10580:2008 

Устатковання технологічне для ливарного виробництва. Загальні технічні умови
(ГОСТ 10580-2006, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 10580-74) 

ДСТУ ГОСТ 17824:2008 

Поліаміди, волокна, тканини поліамідні. Методи визначення екстрагованих речовин
(ГОСТ 17824-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17824-81) 

ДСТУ ГОСТ 21790:2008 

Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови
(ГОСТ 21790-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ДСТУ ГОСТ 21790-2003) 

ДСТУ ГОСТ 25557:2008
(ИСО 296:1991) 

Конуси інструментальні. Основні розміри
(ГОСТ 25557-2006 (ИСО 296:1991), IDT, ISO 296:1991, NEQ)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25557-82) 

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 

Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови
(ГОСТ 29298-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29298-92) 

ДСТУ ГОСТ 30783:2008 

Антенно-фідерні пристрої систем сухопутного рухомого радіозв'язку. Типи, основні параметри, технічні вимоги та методи вимірювання
(ГОСТ 30783-2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31335:2008 

Устатковання технологічне для ливарного виробництва. Устатковання для дробокидального, дробоструминного та дробокидально-дробоструминного оброблення. Вимоги щодо безпеки
(ГОСТ 31335-2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ЕН 12478:2008 

Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати великі токарні з числовим програмним керуванням і великі токарні оброблювальні центри
(ГОСТ ЕН 12478-2006, IDT; EN 12478:2008, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ЕН 13128:2008 

Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати фрезерні (зокрема розточувальні)
(ГОСТ ЕН 13128-2006, IDT; EN 13128:2001, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8615:2008 

Неактивні хірургічні імплантанти. Пристрої, призначені для фіксування стегнових кісток дорослих пацієнтів. Технічні вимоги
(ГОСТ ИСО 8615-2002, IDT, ISO 8615:1991, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8836:2008 

Катетери аспіраційні для респіраторного тракту
(ГОСТ ИСО 8836-2002, IDT, ISO 8836:1997, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 9158:2008 

Транспорт дорожній. Патрубки зливні роздавальних кранів для неетилованого бензину
(ГОСТ ИСО 9158-2002, IDT; ISO 9158:1988, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 9159:2008 

Транспорт дорожній. Патрубки зливні роздавальних кранів для етилованого бензину та дизельного палива
(ГОСТ ИСО 9159-2002, IDT; ISO 9159:1988, NEQ)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 24:2008 

Настанови щодо розроблення стандартів міждержавними технічними комітетами зі стандартизації
(РМГ 24-97, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 72:2008 

Метрологія. Оцінення вимірювальних можливостей національних метрологічних служб на основі метрологічних характеристик стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів
(РМГ 72-2003, IDT)
- Вперше 


 

2. Надати чинності в Україні змінам до чинних міждержавних стандартів

 а) з 1 липня 2008 р.:

Изменение N 2
ГОСТ 4647-80 

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи 

Изменение N 1
ГОСТ 7875.1-94 

Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на кирпичах 

Изменение N 2
ГОСТ 16371-93 

Мебель. Общие технические условия 

Изменение N 2
ГОСТ 19917-93 

Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия 

Изменение N 2
ГОСТ 1335-84 

Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена неармированные. Технические условия 

Зміна N 1 ДСТУ
ГОСТ 22046:2004 

Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови 


 

3. Надати чинності в Україні міждержавним стандартам, розроблених Україною і прийнятим на 32-му засіданні Міждержавної Ради:

а) з 1 жовтня 2008 р.:

ДСТУ EN 10028-1:2006/
ГОСТ EN 10028-1:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги
(EN 10028-1:2000, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-1:2006 на ДСТУ EN 10028-1:2006/ГОСТ EN 10020-1:2007) 

ДСТУ EN 10028-2:2006/
ГОСТ EN 10028-2:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 2. Нелеговані і леговані сталі з точно визначеними властивостями за підвищених температур
(EN 10028-2:2003, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-2:2006 на ДСТУ EN 10028-2:2006/ГОСТ EN 10028-2:2007) 

ДСТУ EN 10028-3:2006/
ГОСТ EN 10028-3:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі
(EN 10028-3:2003, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-3:2006 на ДСТУ EN 10028-3:2006/ГОСТ EN 10028-3:2007)

 

ДСТУ EN 10028-4:2006/
ГОСТ EN 10028-4:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 4. Сталі, що містять нікель, з точно визначеними властивостями за низьких температур
(EN 10028-4:2003, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-4:2006 на ДСТУ EN 10028-4:2006/ГОСТ EN 10028-4:2007) 

ДСТУ EN 10028-5:2006/
ГОСТ EN 10028-5:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічнооброблені дрібнозернисті сталі
(EN 10028-5:2003, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-5:2006 на ДСТУ EN 10028-5:2006/ГОСТ EN 10028-5:2007) 

ДСТУ EN 10028-6:2006/
ГОСТ EN 10028-6:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 6. Зварювані загартовані та відпущені дрібнозернисті сталі
(EN 10028-6:2003, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення на ДСТУ EN 10028-6:2006 на ДСТУ EN 10028-6:2006/ГОСТ EN 10028-6:2007) 

ДСТУ EN 10028-7:2006/
ГОСТ EN 10028-7:2007 

Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 7. Нержавкі сталі
(EN 10028-7:2000, IDT)
- Вперше
(з заміною позначення ДСТУ EN 10028-7:2006 на ДСТУ EN 10028-7:2006/ГОСТ EN 10028-7:2007) 


 

б) з 1 січня 2009 р.:

ДСТУ 4866:2007/
ГОСТ 12572-2007 

Цукор. Методи визначення кольоровості і каламутності розчину
- На заміну ГОСТ 12572-93
(з заміною позначення ДСТУ 4866:2007 на ДСТУ 4866:2007/ГОСТ 12572-2007)


 

4. Скасувати чинність в Україні нормативних документів

а) з 1 жовтня 2008 р.:

ГОСТ 1293.0-83 

Сплавы свинцово-сурьмянистые. Технические условия 

ГОСТ 2208-91 

Ленты латунные общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 931-90 

Листы и полосы латунные. Технические условия 

ГОСТ 4835-80 

Колесные пары для вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия 

ГОСТ 10580-74 

Оборудование литейное. Общие технические условия 

ГОСТ 17824-81 

Полиамиды, нити и волокна полиамидные. Методы определения экстрагируемых веществ 

ГОСТ 25557-82 

Конусы инструментальные. Основные размеры 

ГОСТ 29298-92 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия 

ДСТУ ГОСТ 21790:2003 

Тканини бавовняні та змішані для одягу. Загальні технічні умови 


 

б) з 1 січня 2009 р.:

ГОСТ 12572-93 

Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветности 


 

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити:

опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності затверджених цим наказом національних стандартів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Лосюк 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.