Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 25 червня 2008 року N 201

Про прийняття міждержавних стандартів як національних методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів

 

На виконання Законів України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, наказую:

1. Прийняти міждержавні стандарти, наведені у додатку 1, як національні методом підтвердження з наданням чинності з 1 жовтня 2008 р. та скасувати в Україні чинність відповідних міждержавних стандартів.

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.):

2.1. Внести у тексти національних стандартів поправку, а саме: на сторінці 1 вилучити слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".

2.2. У термін до 1 жовтня 2008 р. відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" розробити підтверджувальне повідомлення за формою, наведеною у додатку 2, яке розташувати на обкладинках відповідних стандартів.

2.3. Забезпечити опублікування цього наказу та підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 


 

 

Додаток 1
до наказу Держспоживстандарту України
від 25 червня 2008 р. N 201 


 

Перелік міждержавних стандартів, прийнятих як національні методом підтвердження

 

 

ГОСТ 8.003-83 

ГСИ. Микроскопы инструментальные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.008-72 

ГСИ. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП 

ГОСТ 8.009-84 

ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

ГОСТ 8.089-73 

ГСИ. Сферометры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.092-73 

ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.100-73 

ГСИ. Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.114-74 

ГСИ. Длиномеры вертикальные оптические. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.117-82 

ГСИ. Вольтметры диодные компенсационные.
Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.147-75 

ГСИ. Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес.
 Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.206-76 

ГСИ. Генераторы импульсов измерительные.
Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.207-76 

ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. 

ГОСТ 8.209-76 

ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.214-76 

ГСИ. Покрытия магнитотвердые. Методы измерения магнитных параметров 

ГОСТ 8.220-76 

ГСИ. Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.229-81 

Спектрофотометры инфракрасные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.235-77 

ГСИ. Колеса зубчатые измерительные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.236-77 

ГСИ. Ножи измерительные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.249-77 

ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100 кГц до 17,44 ГГц 

ГОСТ 8.254-77 

ГСИ. Приемники измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 1 - 37,5 ГГц 

ГОСТ 8.256-77 

ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения 

ГОСТ 8.258-77 

ГСИ. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки 

ГОСТ 8.261-77 

ГСИ. Гальванометры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.262-77 

ГСИ. Спидометры автомобильные и мотоциклетные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.266-77 

ГСИ. Гониометры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.280-78 

ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.283-78 

ГСИ. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.285-78 

ГСИ. Тахометры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.291-78 

ГСИ. Таксометры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.314-78 

ГСИ. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.322-78 

ГСИ. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03 - 17,44 ГГц 

ГОСТ 8.332-78 

Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения 

ГОСТ 8.333-78 

ГСИ. Компенсаторы переменного тока. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.334-78 

ГСИ. Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ диапазона. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.336-78 

ГСИ. Машины оптико-механические типа ИЗМ для измерения длин. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.343-79 

ГСИ. Преобразователи пневмоэлектроконтактные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.345-79 

ГСИ. Бруски контрольные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.350-79 

ГСИ. Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.351-79 

ГСИ. Линии измерительные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.354-85 

"ГСИ Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки" 

ГОСТ 8.359-79 

ГСИ. Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.376-80 

ГСИ. Эвольвентомеры универсальные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.377-80 

ГСИ. Материалы магнитомягкие. Методики выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик 

ГОСТ 8.381-80 

ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей. 

ГОСТ 8.391-80 

ГСИ. Счетчики электрической энергии постоянного тока. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.392-80 

ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные измерительные преобразователи диапазона частот 0,03 - 78,33 ГГц. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.395-80 

ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования 

ГОСТ 8.397-80 

ГСИ. Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в диапазоне частот 5,64 - 37,5 ГГц. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.450-81 

"ГСИ Шкала окислительных потенциалов водных растворов" 

ГОСТ 8.459-82 

ГСИ. Приборы для измерения разности шагов зубчатых колес. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.471-82 

ГСИ. Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.481-82 

ГСИ. Кругломеры. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.482-83 

ГСИ. Жиромеры стеклянные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.490-83 

ГСИ. Приборы для измерения межосевого расстояния зубчатых колес. Методика поверки 

ГОСТ 8.493-83 

ГСИ. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 8.497-83 

ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки 

ГОСТ 12.1.038-82 

ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения прикосновения и токов 

ГОСТ 12.4.061-88 

ССБТ. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты 

ГОСТ 4919.2-77 

Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов 

ГОСТ 10287-83 

Счетчики электрические постоянного тока. Общие технические условия 

ГОСТ 10749.1-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения внешнего вида 

ГОСТ 10749.3-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения карбонильных соединений 

ГОСТ 10749.4-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения щелочи 

ГОСТ 10749.5-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения кислот 

ГОСТ 10749.6-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения сложных эфиров 

ГОСТ 10749.7-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения серы 

ГОСТ 10749.9-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения сухого остатка 

ГОСТ 10749.12-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения фурфурола 

ГОСТ 10749.13-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения сивушных масел 

ГОСТ 10749.14-80 

Спирт этиловый технический. Метод определения метилового спирта 

ГОСТ 12152-66 

Измерители частотных характеристик и генераторы качающейся частоты. Методы поверки 

ГОСТ 13012-67 

Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и средства поверки 

ГОСТ 13320-81 

Газоанализаторы промышленные автоматические.
Общие технические условия 

ГОСТ 13818-68 

Машины кожемерные. Методы и средства поверки 

ГОСТ 14014-91 

Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 16863-71 

Генераторы измерительные диапазона частот 0,1 - 35 МГц. Методы и средства поверки 

ГОСТ 17567-81 

Хроматография газовая. Термины и определения 

ГОСТ 19187-83 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси бария 

ГОСТ 21185-75 

Измерители квазипикового уровня электрических сигналов звуковой частоты. Типы, основные параметры и методы испытаний 

ГОСТ 22001-87 

Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии определения примесей химических элементов 

ГОСТ 22252-82 

Анализаторы многоканальные амплитудные. Методы измерения параметров 

ГОСТ 22988.0-78 

Счетчики газоразрядные. Общие положения методов измерения параметров 

ГОСТ 22988.1-78 

Счетчики газоразрядные. Метод измерения напряжения начала счета 

ГОСТ 22988.2-78 

Счетчики газоразрядные. Метод измерения напряжения зажигания коронного разряда 

ГОСТ 23012-78 

Приборы многопозиционные счетные, индикаторные и коммутаторные. Основные параметры 

ГОСТ 23581.0-80 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа 

ГОСТ 23581.1-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги 

ГОСТ 23581.2-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания закиси марганца 

ГОСТ 23581.3-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись 

ГОСТ 23581.4-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания двуокиси титана 

ГОСТ 23581.5-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания хрома 

ГОСТ 23581.6-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди 

ГОСТ 23581.7-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца 

ГОСТ 23581.9-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода 

ГОСТ 23581.10-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия 

ГОСТ 23581.12-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды 

ГОСТ 23581.13-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери масла при прокаливании 

ГОСТ 23581.14-79 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка 

ГОСТ 23581.15-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния 

ГОСТ 23581.16-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния 

ГОСТ 23581.17-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия 

ГОСТ 23581.18-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения железа (общего) 

ГОСТ 23581.20-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы 

ГОСТ 23581.21-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия 

ГОСТ 2358 1.22-81 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения закиси никеля 

ГОСТ 24204-80 

Единица децибел для измерения уровней, затуханий и усилений в технике проводной связи 

ГОСТ 24937-81 

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения содержания окиси калия и окиси магния 

ГОСТ 25990-83 

Счетчики электрические активной энергии класса точности 2,0. Приемочный контроль 

ГОСТ 26035-83 

Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия 

ГОСТ 26482-90 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши, предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа 

ГОСТ 27576-87 

Государственная автоматизированная система единого времени технической точности. Сигналы информационные в локальных хронометрических системах 

ГОСТ 27565-87 

Вещества особо чистые. Концентрирование микропримесей методом упаривания 

ГОСТ 27566-87 

Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии для определения примесей химических элементов в жидкофазных веществах 

ГОСТ 28985-91 

Породы горные. Метод определения деформационных характеристик при одноосном сжатии 


 

 

Додаток 2
до наказу Держспоживстандарту України
від 25 червня 2008 р. N 201 


 

 

 

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Наказ Держспоживстандарту України від хх.хх.08 N ХХХ

ГОСТ ХХХХХ-ХХ

Назва міждержавного стандарту
прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ГОСТ ХХХХХ:2008

З наданням чинності від 2008-ХХ-ХХ

 


 

 

        Вимоги національного стандарту вважати добровільними. У національний стандарт внесено поправку, а саме: на сторінці 1 вилучені слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
                                                               (примітка) 


 

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 


А. А. Нелепов
 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.