Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 22 грудня 2008 року N 494

Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження з обмеженою сферою застосування та скасування відповідних міждержавних стандартів

 

На виконання законів України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, наказую:

1. Надати чинності в Україні з 1 лютого 2009 р. міждержавним стандартам як національним, прийнявши їх методом підтвердження, мовою оригіналу з обмеженою сферою застосування - тільки для контролю показників якості продукції з наданням їм відповідного національного позначення

1.1. 

ГОСТ 4.378-85 

СПКП. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей 

  

ДСТУ ГОСТ 4.378:2009 

СПКП. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей 

1.2. 

ГОСТ 4.379-85 

СПКП. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей 

  

ДСТУ ГОСТ 4.379:2009 

СПКП. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей 

1.3. 

ГОСТ 4.386-85 

СПКП. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей 

  

ДСТУ ГОСТ 4.386:2009 

СПКП. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей 

1.4. 

ГОСТ 13017-83 

Гравиметры наземные. Общие технические условия.
- Взамен ГОСТ 13017-73, ГОСТ 20792-79 

  

ДСТУ ГОСТ 13017:2009 

Гравиметры наземные. Общие технические условия.
- Взамен ГОСТ 13017-73, ГОСТ 20792-79 

1.5. 

ГОСТ 28134-89 

Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования.
- Взамен ГОСТ 24391-80 

  

ДСТУ ГОСТ 28134:2009 

Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования.
- Взамен ГОСТ 24391-80 


 

2. Надати чинності в Україні з 1 лютого 2009 р. міждержавному стандарту як національному, прийнявши його методом підтвердження, мовою оригіналу з обмеженою сферою застосування - тільки для аналогових електронно-променевих осцилографів з наданням йому відповідного національного позначення

2.1. 

ГОСТ 8.311-78 

ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки 

  

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009 

ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки 


 

3. Скасувати в Україні з 1 лютого 2009 року чинність міждержавних стандартів, а саме:

ГОСТ 4.378-85 

СПКП. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.379-85 

СПКП. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.386-85 

СПКП. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей 

ГОСТ 13017-83 

Гравиметры наземные. Общие технические условия.
- Взамен ГОСТ 13017-73, ГОСТ 20792-79 

ГОСТ 28134-89 

Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования.
- Взамен ГОСТ 24391-80 

ГОСТ 8.311-78 

ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки 


 

4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.):

5.1. Внести у тексти національних стандартів поправку, а саме: на сторінці 1 вилучити слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".

5.2. У термін до 1 лютого 2009 р. відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" підготувати підтверджувальні повідомлення за формою, наведеною у додатку, які розмістити на обкладинках відповідних стандартів.

5.3. Забезпечити опублікування цього наказу та підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 


 

 

Додаток
до наказу Держспоживстандарту України
від 22 грудня 2008 р. N 494 


 

 

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказ Держспоживстандарту України
від хх.хх.2008 N ХХХ

ГОСТ ХХХХХ-ХХ

Назва міждержавного стандарту
надано статус національного стандарту та прийнято
методом підтвердження з обмеженою сферою застосування
(вказати за якою сферою) за позначенням

ДСТУ ГОСТ ХХХХХ:2009

З наданням чинності від 2009-ХХ-ХХ
 


 

Вимоги національного стандарту вважати добровільними. У національний стандарт внесено поправку, а саме: на сторінці 1 вилучені слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
                                            (примітка)

 

Директор Департаменту
стандартизації та метрології
 


А. А. Нелепов
 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.