Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2008 р. N 446

Київ

Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2009 року N 492,
від 5 серпня 2009 року N 815,
 від 9 червня 2011 року N 600
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2011 року N 600, діяли до 1 вересня 2012 року),
 від 10 серпня 2011 року N 853
 

Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити:

ведення Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції в режимі реального часу;

подання в електронному вигляді Державній митній службі на постійній безоплатній основі інформації з Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

4. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні відповідно до переліку, визначеного Держспоживстандартом (далі - контрольовані товари).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 492)

Контрольовані товари - товари, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, назва (опис) та код класифікації згідно з УКТЗЕД яких збігаються з назвою продукції та кодом УКТЗЕД, зазначеними в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. В разі коли збігається лише назва або код, товар вважається таким, що не підлягає обов'язковій сертифікації.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 492,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання та фізичних осіб (у випадках, установлених законами), які є власниками або одержувачами контрольованих товарів.

2. До контрольованих не належать товари, що ввозяться на митну територію України:

1) у митному режимі:

тимчасового ввезення;

реімпорту;

магазину безмитної торгівлі;

знищення або руйнування;

переробки на митній території України;

спеціальної митної зони, якщо інше не передбачено законом;

відмови на користь держави (крім транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, - тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 - 8705 згідно з УКТЗЕД);

митного складу;

2) з подальшим розміщенням на тимчасове зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання;

3) як зразки, що будуть розповсюджені на безоплатній основі одним учасником виставки, ярмарку:

посуду столового та кухонного фарфорового, фаянсового, керамічного, скляного загальною кількістю не більш як 50 штук (елементів набору) за кодами товарних позицій 6911, 6912 00 і 7013 згідно з УКТЗЕД;

харчової продукції та продовольчої сировини (не більш як 7 кілограмів або 2 літри для кожного найменування товару);

4) як гуманітарна та технічна допомога (крім транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, - тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 - 8705 згідно з УКТЗЕД);

5) як дослідні зразки сортів рослин для проведення експертизи на придатність на їх поширення на підставі документального підтвердження Держветфітослужби;

(підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)

6) як еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, що мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо);

7) підпункт 7 пункту 2 втратив чинність

(пункт 2 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 600,
підпункт 7 пункту 2 втратив чинність у зв'язку із закінченням
 строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 600)

До контрольованих не належать також товари, визнані такими відповідно до рішення уповноваженого Держспоживстандартом органу із сертифікації (далі - орган із сертифікації), яке приймається за формою додатка 1 на строк дії зовнішньоекономічного контракту.

(абзац пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 492)

3. Митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) може здійснюватися протягом строку дії зовнішньоекономічного контракту на підставі відповідного рішення органу із сертифікації за формою згідно з додатком 1 у разі:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 492)

ввезення товарів в кількості, яка є недостатньою для проведення сертифікації;

коли під час проведення випробувань руйнівними методами товари будуть повністю знищено або зруйновано до рівня неможливості застосування за призначенням;

ввезення як дослідні зразки для проведення досліджень чи випробувань з метою визначення відповідності продукції обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів з питань підтвердження відповідності (за винятком таких, що зазначені в підпункті 5 пункту 2 цього Порядку);

коли за результатами досліджень проб, зразків та/або розгляду техніко-технологічних або товаросупровідних документів проведення сертифікації товарів (за винятком транспортних засобів) потребує виконання інженерно-технічних робіт (установка, монтаж, налагодження тощо) на місці експлуатації після завершення митного оформлення;

ввезення вузлів, агрегатів та частин, призначених для промислового складання підприємствами з виробництва транспортних засобів, - тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 - 8705 згідно з УКТЗЕД, сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення;

ввезення кузовів та шасі транспортних засобів (нових і таких, що були у користуванні) за кодами товарних позицій 8706 00, 8707 згідно з УКТЗЕД, які підлягають обов'язковій сертифікації як зібрані транспортні засоби та сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення.

4. Митне оформлення контрольованих товарів (крім товарів, зазначених у додатку 3) з метою вільного обігу на митній території України завершується в разі подання сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) та наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби інформації про те, що контрольовані товари включено до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 815)

Митне оформлення з метою вільного обігу на митній території України зазначених в додатку 3 контрольованих товарів, що не були у користуванні та ввозяться суб'єктами господарювання, завершується за наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби інформації про те, що назва, тип, вид, марка та виробник товарів (незалежно від їх власника або одержувача) включені до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 815)

5. Дія сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) поширюється на:

усі партії контрольованого товару, що надходять (надсилаються) на адресу одного власника або одержувача протягом строку дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), якщо в ньому зазначено, що контрольований товар випускається серійно та його назва, тип, вид, марка та виробник, зазначені у сертифікаті відповідності (свідоцтві про визнання відповідності), відповідають назві, типу, виду, марці та виробнику, зазначеним у товарно-транспортних документах на перевезення та документах, які використовуються для визначення вартості товару;

певну партію контрольованого товару, якщо в сертифікаті відповідності (свідоцтві про визнання відповідності), виданому на ім'я одного власника або одержувача, наведено інформацію про цю партію контрольованого товару із зазначенням виробника, назви, типу, виду, марки, розміру і товарно-транспортних документів та документів, які використовуються для визначення вартості товару;

контрольований товар, що постачається трубопровідним транспортом за одним актом приймання-передачі протягом строку, необхідного для переміщення контрольованого товару в обсязі, зазначеному в акті.

6. Митне оформлення контрольованих товарів з метою вільного обігу на митній території України не може бути завершене в разі, коли:

в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби відсутня інформація про включення контрольованого товару до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції або міститься інформація про скасування, анулювання чи призупинення дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) на зазначений товар;

строк дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) закінчився;

органом із сертифікації прийнято рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) у зв'язку з невідповідністю контрольованого товару обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів України з питань підтвердження відповідності.

У разі наявності рішення органу із сертифікації (за формою згідно з додатком 1) про відмову у видачі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) у зв'язку з невідповідністю контрольованого товару обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів України з питань підтвердження відповідності власник або одержувач контрольованого товару протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення повинен вивезти за межі митної території України контрольований товар під митним контролем митного органу, у зоні діяльності якого цей товар перебуває, або заявити контрольований товар у митний режим знищення або руйнування в установленому законодавством порядку.

7. Для проведення сертифікації контрольованого товару, який перебуває під митним контролем, може проводитися відбір проб або зразків товару в установленому законодавством порядку. Для цього власник або одержувач контрольованого товару звертається до митного органу з письмовою заявою довільної форми про надання дозволу на видачу проб або зразків на підставі довідки органу із сертифікації про укладення договору на проведення робіт із сертифікації контрольованого товару між його власником або одержувачем та органом із сертифікації (додаток 2).

У разі знищення відібраних проб або зразків контрольованого товару чи їх руйнування до рівня неможливості застосування за призначенням під час проведення робіт із сертифікації власник або одержувач контрольованого товару письмово повідомляє про це митний орган і подає акт про знищення (руйнування), складений органом із сертифікації. При цьому кількість контрольованого товару у вантажній митній декларації зазначається з урахуванням виданих проб або зразків.

 

РІШЕННЯ

N _____

від ___ ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________ повідомляє, що
                                           (повне найменування органу із сертифікації)
товар ______________________________________________________________________________,
                                                                                                             (опис товару)
ввезений в Україну ___________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування власника або одержувача товару)
за документами ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                (номер і дата зовнішньоекономічного контракту; у разі неподання зовнішньоекономічного
                             
контракту - номери і дати товарно-транспортних документів) 

  

1) не підлягає обов'язковій сертифікації (позначити "х"): 

через недостатню кількість для проведення сертифікації; 

через те, що під час проведення випробувань руйнівними методами товар буде повністю знищено або зруйновано до рівня неможливості застосування за призначенням; 

як дослідні зразки з метою проведення досліджень чи випробувань; 

 

  

2) сертифікація буде проведена після завершення митного оформлення товару з метою вільного обігу; 

  

3) не відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів України з питань підтвердження відповідності. 

     Рішення прийнято на підставі _________________________________________________________
                                                                                                              (зазначається підстава з посиланням на нормативні
_____________________________________________________________________________________
                            документи та нормативно-правові акти України, результати випробувань та досліджень проб
                                       або зразків товару, результати розгляду техніко-технологічної документації тощо) 

Керівник органу із сертифікації 

____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 492)

 

ДОВІДКА

N _____ 

від ___ ____________ 20__ р. 

_____________________________________________________________ повідомляє, що
                                     (повне найменування органу із сертифікації)
між ним та __________________________________________________________________
                                                             (повне найменування власника або одержувача товару)
укладено договір N ___ від ___ ____________ 20__ р. на проведення робіт із сертифікації
товару _____________________________________________________________________.
                                                                                                (опис товару)

Строк дії договору до ___ ____________ 20__ р.

Для проведення робіт із сертифікації орган із сертифікації просить видати (позначити "х"): 

 

проби або зразки товару в кількості: _________________ (__________________)
                                                                                                         (цифрами і словами)
(___________________);
          (одиниці виміру) 

 

техніко-технологічну документацію: _______________ (___________________)
                                                                                                         (цифрами і словами)
аркушів/примірників. 

 

Керівник органу із сертифікації 

__________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій контрольованих відповідно до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, товарів, митне оформлення яких завершується за наявності інформації про них в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби

Категорія продукції 

Товарні позиції згідно з УКТЗЕД 

Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби 

8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422, 8424, 8433, 8434, 8436, 8450, 8451, 8452, 8467, 8504, 8509, 8510, 8515, 8516, 8536, 8544, 9105, 9503 

Апаратура радіоелектронна побутова 

8504, 8518, 8519, 8520, 8521, 8527, 8528, 8543, 9023, 9207, 9504 

Засоби обчислювальної техніки 

8471, 8473, 8504, 9008 

Трактори малогабаритні 

8701 

Засоби зв'язку 

8517 

Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі 

7321, 8403, 8419, 8516 

Техніка сільськогосподарська 

8418, 8421, 8424, 8427, 8428, 8432, 8433, 8434, 8436, 8437, 8716 

Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя 

4009, 4011, 4016, 7007, 8407, 8408, 8409, 8413, 8421, 8483, 8511, 8512, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8711, 8716, 9401 

Медична техніка 

3005, 5208, 9018, 9019, 9022, 9402 

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 815)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 р. N 1211 "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 60).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1672 "Про внесення змін до пункту 3 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1946).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1671 "Про внесення змін до пункту 3 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 50, ст. 2237).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 191 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 364).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1361 "Про внесення змін до пункту 2 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1899).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1464 "Про внесення змін до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2903).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. N 1277 "Про доповнення пункту 2 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3315).

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.