Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р. N 748

Київ

Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2019 року N 1184
(зміни, внесені підпунктами 1, 5 і 9 пункту 1 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року N 1184,
 набирають чинності з 29 серпня 2022 року)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (додається).

2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним за впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, і здійснення контролю за дотриманням його вимог.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 748

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

(У тексті Технічного регламенту слова "національний знак відповідності" замінено словами "знак відповідності" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року N 1184)

Розділ виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

Розділ виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

Процедури оцінки відповідності

7. Виробник або його уповноважений представник проводить оцінку відповідності котлів вимогам щодо їх коефіцієнта із застосуванням процедур (модулів) оцінки відповідності, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625), або Технічним регламентом приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 814 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2659).

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

8. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів, що працюють на газоподібному паливі, за вибором виробника використовуються процедури оцінки відповідності, визначені пунктами 42 і 43 Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 814 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2659).

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

10. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів серійного виробництва, що працюють на рідкому паливі, за вибором виробника використовується модуль B (експертиза типу - експертиза типового зразка) у комбінації з модулем C2 (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу) або модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу), або модулем E (відповідність типові на основі забезпечення якості продукції), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625).

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

11. Після проведення процедур оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 2 і наносить на кожний виріб знак відповідності відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Виробник або його уповноважений представник повинен зберігати копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом десяти років після виготовлення останнього екземпляра продукції і надавати її для перевірки в установлених законодавством випадках.

У разі відсутності виробника або його уповноваженого представника зобов'язання щодо збереження копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність, а також технічної документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг на внутрішньому ринку.

Маркування котлів

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

13. Котел, відповідність якого підтверджено в установленому порядку, повинен мати знак відповідності, нанесений на нього виробником або його уповноваженим представником.

14. Форма, опис знака відповідності, правила та умови його нанесення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

15. Забороняється нанесення на котли інших знаків, які за формою схожі на знак відповідності.

16. У разі коли встановлено, що знак відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства, виробник або уповноважена ним особа чи особа, що відповідає за введення продукції в обіг, повинні вжити заходів до припинення порушення на умовах, визначених центральними органами виконавчої влади згідно із законодавством, довести продукцію до стану відповідності вимогам, зазначеним у цьому Технічному регламенті, підтвердити цю відповідність у встановленому порядку.

17. Табличка з технічними даними котла повинна містити знак відповідності і такі відомості:

найменування виробника чи його ідентифікаційний номер;

фірмова назва та умовне позначення котла;

вид та номінальний тиск газу;

номінальна теплопродуктивність або теплова потужність котла;

порядковий номер котла та дата (місяць та рік) випуску.

На котлах, оснащених електрообладнанням, крім зазначених відомостей міститься:

номінальна напруга;

символ роду струму (постійний, змінний);

символ ступеня захисту від ураження електричним струмом.

Залежно від призначення та конструкції котла можуть додаватися відомості, необхідні для його монтажу.

18. Знак відповідності розміщується після ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки відповідності, із зазначенням останніх двох цифр року нанесення знака.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1184)

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Додаток 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2019 року N 1184)

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування виробника або його уповноваженої особи (постачальника)
____________________________________________________________________________________
                                                                              їх адреса, ідентифікаційний номер)
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника або
____________________________________________________________________________________
                                                                           його уповноваженої особи (постачальника)
підтверджує, що коефіцієнт корисної дії котла
____________________________________________________________________________________
                                                                             (повна назва котла, тип, марка, модель)
____________________________________________________________________________________,
що випускається за ___________________________________________________________________,
                                                                                            (назва та позначення технічної документації)
відповідає Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному
паливі, згідно з _______________________________________________________________________
                                                                    (назва нормативних документів (за наявності) 
____________________________________________________________________________________.

Технічна документація на котел відповідно до вимог Технічного регламенту в наявності.

Протокол випробувань котла, проведених під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності
(у разі потреби) ______________________________________________________________________
                                                                                        (номер протоколу, дата його оформлення,
____________________________________________________________________________________.
                                                                     назва призначеного органу з оцінки відповідності) 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника /уповноваженої виробником особи/ постачальника.

 

_____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

____________
(дата)

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

СИСТЕМА
позначок для маркування енергоефективності котлів

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2019 року N 1184)

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.