Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 24 вересня 2008 р. N 856

Київ

Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, що додається.

2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 856 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
приладів, що працюють на газоподібному паливі

 

Загальна частина

 

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі - прилади), їх безпеки, процедури підтвердження відповідності таким вимогам, і встановлює вимоги щодо маркування і введення в обіг.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

газоподібне паливо - будь-яке паливо, що при температурі 15° C і під тиском 1 бар перебуває в газоподібному стані;

введення в обіг - перше розміщення приладу на внутрішньому ринку (чи його передача для використання за призначенням) незалежно від того, чи прилад новий, чи повністю відновлений;

експлуатація - використання приладу за призначенням у передбачених виробником умовах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

прилади, що використовуються для приготування їжі, освітлення, охолодження, прання, обігрівання і одержання гарячої води (температура теплоносія чи гарячої води не повинна перевищувати 105° C);

пальники з примусовою тягою і нагрівальне чи опалювальне обладнання, що оснащується такими пальниками;

запобіжні пристрої, контрольні чи регулювальні пристрої і вузли (зокрема енергозалежні), призначені для використання у приладів чи під час їх складання (далі - складові частини приладів), що реалізуються в торговельній мережі (крім пальників з примусовою тягою і нагрівальним чи опалювальним обладнанням, оснащеним такими пальниками).

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на прилади, що призначені для використання в промислових процесах і не зазначені у пункті 3.

Загальні вимоги до приладів

 

5. У процесі проектування приладів обов'язково передбачається їх надійність і безпечність для людини, домашніх тварин та майна.

6. У процесі підготовки приладу до введення в обіг необхідно:

розмістити на ньому табличку з технічними даними;

нанести текст застережливих вимог безпосередньо на прилад та на його пакуванні.

До приладу додається інструкція з його монтажу, інструкція з експлуатації та технічного обслуговування.

7. Інструкція з монтажу повинна містити інформацію про монтаж, регулювання і обслуговування приладу із зазначенням:

виду використовуваного газоподібного палива;

тиску, під яким повинна здійснюватися подача газоподібного палива;

об'єму надходження повітря для подачі його у зону горіння і запобігання утворенню неспалених газових сумішей в приладі, не оснащеному пристроєм, що передбачений у пункті 21 цього Технічного регламенту;

умов відведення продуктів згоряння.

За наявності у конструкції приладу пальника з примусовою тягою і нагрівального чи опалювального обладнання, оснащеного таким пальником, до інструкції додається його характеристика, вимоги до складання, у разі потреби перелік рекомендованих виробником варіантів підключення певного приладу до інших приладів.

8. Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування повинна містити інформацію, необхідну для безпечної експлуатації приладу, зокрема стосовно обмежень щодо його використання.

9. На табличці з технічними даними зазначається:

товарний знак чи найменування виробника;

умовне позначення приладу;

вид газоподібного палива;

номінальний тиск газоподібного палива;

номінальна теплова потужність приладу;

порядковий номер за системою нумерації виробника;

місяць і рік випуску;

національний знак відповідності, ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.

За наявності у конструкції приладу енергозалежних пристроїв чи вузлів на табличку наноситься додаткова інформація про номінальну напругу та потужність, що споживається такими пристроями чи вузлами, символ виду струму та ступінь захисту приладу.

10. У застережливих позначеннях безпосередньо на приладі та його пакуванні зазначаються всі обмеження щодо його використання і залежно від призначення та/або конструкції приладу можуть наводитися відомості, необхідні для проведення його монтажу.

Вимоги до матеріалів, з яких виробляються прилади

 

11. Матеріали, що використовуються для виготовлення приладів чи їх складових частин, повинні відповідати призначенню і бути здатними витримувати механічне, хімічне і теплове навантаження, за яким передбачено використання приладів за призначенням. Матеріали, які можуть перебувати в контакті з харчовими продуктами і питною водою, не повинні погіршувати їх якість.

Зазначені властивості повинні гарантуватися виробником чи постачальником приладів і зберігатися протягом строку експлуатації приладів.

Вимоги до конструкції приладів

 

12. У процесі проектування приладу необхідно:

унеможливити в нормальних умовах експлуатації його нестабільну роботу, деформацію чи поломку, невідповідне функціонування пристроїв безпеки, проникнення води і зайвого обсягу повітря в зону горіння газоподібного палива;

звести до мінімуму небезпеку вибуху під дією вогню із зовнішнього джерела;

забезпечити безпечну роботу приладу, оснащеного енергозалежними пристроями чи вузлами, у разі відсутності чи коливання напруги;

вжити заходів для запобігання відмові запобіжного, контрольного чи регулювального пристрою, яка може спричинити небезпеку для людини, домашніх тварин та майна;

забезпечити безпечний рівень і обмеження витрат газоподібного палива під час першого запалення, повторного запалення пальника та після згасання полум'я з тим, щоб запобігти небезпечному накопиченню неспаленого газоподібного палива в приладі, а конденсація, утворювана при першому включенні та/або під час експлуатації, не позначалася на безпеці функціонування приладу;

забезпечити поперечно-перехресне запалювання пальника приладу, плавне виконання першого запалення чи повторного запалення пальника приладу та гарантовану стійкість полум'я;

унеможливити неприпустиму концентрацію шкідливих для здоров'я людини та домашніх тварин речовин в продуктах згоряння, а також випадкове накопичення продуктів згоряння, не передбачених інструкцією;

забезпечити раціональне використання енергії спалювання газоподібного палива.

13. У процесі проектування приладу з газоходами необхідно унеможливити за неналежної тяги попадання у приміщення продуктів згоряння в небезпечній концентрації.

14. Не обладнані витяжними трубами автономні побутові обігрівальні прилади та проточні водонагрівачі не повинні призводити до накопичення у приміщенні продуктів згоряння в небезпечній концентрації.

Вимоги до конструкції складових частин приладів

 

15. У процесі проектування складових частин приладу передбачається їх відповідність технічним вимогам, що ставляться до них, яка визначена в інструкції з монтажу, регулювання, експлуатації та обслуговування складових частин.

16. Усі складові частини приладу повинні витримувати механічні та термічні навантаження у процесі роботи, без їх деформації.

17. За наявності у конструкції приладу запобіжного та контрольного пристроїв не допускається блокування роботи запобіжного пристрою контрольним.

18. Складові частини приладу, що встановлюються чи регулюються на стадії виробництва, доступ до яких монтажника чи користувача не дозволяється, повинні мати належний захист.

Важелі і ручки, що призначені для встановлення режиму роботи приладу, обов'язково маркуються. У маркувальній інформації наводяться чіткі вказівки на неприпустимість помилки під час встановлення режиму роботи приладу, а конструкція приладу повинна робити неможливими помилкові дії користувача.

19. Складові частини приладу, що розташовуються у безпосередній близькості від підлоги чи інших поверхонь, не повинні нагріватися до температури, небезпечної для навколишнього простору.

Температура поверхні важелів і ручок, що встановлюють режим роботи приладу, поверхні зовнішніх складових частин приладу (за винятком поверхонь, призначених для передачі тепла) у робочих умовах повинна бути безпечна для користувача.

Вимоги, пов'язані з витоком неспаленого газоподібного палива

 

20. Прилади, призначені для використання в приміщенні, обов'язково оснащуються спеціальним пристроєм-датчиком небезпечного накопичення неспаленого газоподібного палива.

Допускається використання приладів, не оснащених таким пристроєм, тільки в місцях з достатньою вентиляцією, яка унеможливлювала б небезпечне накопичення неспаленого газоподібного палива.

Датчиком небезпечного накопичення неспаленого газоподібного палива повинні бути оснащені великогабаритні кухонні прилади і прилади, що працюють на газоподібному паливі із токсичними складниками.

Процедура оцінки відповідності

 

21. Оцінку відповідності приладів вимогам цього Технічного регламенту виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що відповідає за введення приладу в обіг, повинен проводити із застосуванням процедури оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

Для оцінки відповідності приладів серійного виробництва застосовується за вибором виробника модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем C (відповідність типу) або модулем D (забезпечення належної якості виробництва), або модулем E (забезпечення належної якості продукції), або модулем F (перевірка продукції).

Оцінка відповідності приладів штучного чи дрібносерійного виробництва проводиться згідно з модулем G (перевірка одиниць продукції).

22. До складових частин приладу застосовується процедура оцінки відповідності згідно з другим абзацом пункту 21 цього Технічного регламенту, без нанесення національного знака відповідності, а в окремих випадках без складення декларації про відповідність.

Сертифікат відповідності складових частин приладу повинен декларувати їх відповідність вимогам цього Технічного регламенту із зазначенням характеристик та порядку монтажу чи складання таких частин.

Сертифікат відповідності складових частин приладу додається до сертифіката відповідності приладу, що вводиться в обіг.

23. У разі коли на прилади поширюється дія інших технічних регламентів, їх відповідність основним вимогам таких технічних регламентів підлягає перевірці згідно з процедурою оцінки відповідності (другий та третій абзаци пункту 21) цього Технічного регламенту і відповідною процедурою інших технічних регламентів.

24. Після виконання процедури оцінки відповідності виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що відповідає за введення приладу в обіг, складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком і наносить на прилади національний знак відповідності згідно з вимогами пункту 27 цього Технічного регламенту.

25. Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що відповідає за введення приладу в обіг:

зберігає копії сертифіката відповідності і декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом 10 років після виробництва останнього приладу і надає їх для перевірки в установлених законодавством випадках;

несе відповідальність згідно із законодавством за виконання процедури оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом.

26. Технічна документація на прилад повинна мати опис всіх стадій проектування, виготовлення і використання, давати змогу оцінити його відповідність вимогам цього Технічного регламенту та містити:

загальний опис приладу;

опис конструкції, креслення, схеми;

опис і пояснення до креслень, схем, що стосуються функціонування приладу;

перелік національних стандартів, які в разі застосування є доказом відповідності приладу вимогам цього Технічного регламенту;

відомості про результати проектних розрахунків, випробувань;

звіт про випробування приладу;

інструкцію з монтажу, інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування.

У разі потреби до технічної документації можуть додаватися сертифікати відповідності складових частин приладу, атестати і сертифікати на виготовлення та/або контроль виготовлення приладу.

Маркування приладів

 

27. На прилад, відповідність якого підтверджена в установленому порядку, виробником або його уповноваженим представником наноситься національний знак відповідності, який розміщується на табличці з технічними даними після ідентифікаційного номеру призначеного органу з оцінки відповідності із зазначенням двох останніх цифр року, в якому підтверджена його відповідність.

Забороняється наносити на прилад позначення, які можуть бути помилково сприйняті як національний знак відповідності.

28. У разі коли встановлено, що національний знак відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства, виробник, або його уповноважений представник, або постачальник, що відповідає за введення приладу в обіг, повинен вжити заходів до припинення порушень, довести прилад до стану відповідності вимогам, зазначеним у цьому Технічному регламенті, і підтвердити таку відповідність у встановленому порядку.

 

Додаток
до Технічного регламенту 


 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

 

 

______________________________________________________________________________________
                     (повне найменування виробника приладу, або його уповноваженого представника, або постачальника, 
______________________________________________________________________________________
                                                        місцезнаходження та коди згідно з ЄДРПОУ - за наявності)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника,
______________________________________________________________________________________
                                                                         уповноваженого представника, постачальника)
підтверджує, що ________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування приладу, що працює на газоподібному паливі,
______________________________________________________________________________________,
                                                                     або його складових частин, тип, марка, модель)
який виготовляється за __________________________________________________________________
                                                                                   (найменування та позначення технічної документації)
______________________________________________________________________________________,

відповідає Технічному регламенту згідно з __________________________________________________
                                                                                                                                (назва нормативних документів)
______________________________________________________________________________________.

Технічна документація на прилад, що працює на газоподібному паливі (складові частини приладу), розроблена відповідно до вимог Технічного регламенту.

Сертифікат відповідності приладу (складових частин приладу) - за наявності: N __________________
______________________________________ _______________________________________________
                                                   (дата реєстрації)                                                                     (строк дії)
______________________________________________________________________________________.
                                          (назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Протокол випробування приладу (складових частин приладу), проведеного (у разі потреби)
______________________________________________________________________________________
                                                                       (номер протоколу, дата його оформлення, 
______________________________________________________________________________________.
                                   найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність _________________________________________
                                                                                                                                        (повне найменування виробника, 
______________________________________________________________________________________.
                                                       або його уповноваженого представника, або постачальника) 


 

 

_________________________________________
(посада особи, що склала декларацію) 

___________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 


 

 

МП

___ ____________ 20__ р. 

Місце для позначки про реєстрацію
декларації 


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.