Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 9 квітня 2008 р. N 649-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008 - 2011 роки

 

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008 - 2011 роки, що додається.

Визначити Держспоживстандарт державним замовником Програми.

2. Держспоживстандарту разом із заінтересованими органами виконавчої влади розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008 - 2011 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 33

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 649-р 


 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008 - 2011 роки

 

Загальні положення

 

У процесі ринкових перетворень, ускладнених такими явищами, як інфляція, підвищення цін, значно знизився рівень соціального захисту населення. Так, результати аналізу стану споживчого ринку свідчать про те, що кількість фактів порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів за останнє десятиріччя збільшується, не повною мірою реалізується право споживача на своєчасне отримання у доступній формі достовірної інформації про товари, роботи і послуги. Зберігається стала тенденція до зростання кількості скарг споживачів на незадовільну якість продукції.

Визначення проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання

 

У загальних положеннях резолюції N 39/248 Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" визначено необхідність у формуванні та реалізації державної політики захисту інтересів споживачів, а також збереження та створення відповідної інфраструктури.

Недостатній рівень захисту прав споживачів зумовлено:

відсутністю системних дій з боку центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективного вирішення комплексу завдань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів споживачів;

недосконалістю законодавства у сфері захисту прав споживачів;

недостатністю фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення Держспоживстандарту;

відсутністю навчальних програм для середніх спеціальних та вищих навчальних закладів;

недостатньою поінформованістю споживачів про їх права.

З огляду на зазначене існує нагальна потреба у розробленні та виконанні Державної цільової програми захисту прав споживачів (далі - Програма).

Мета Програми

 

Метою Програми є захист прав споживачів, запобігання реалізації на внутрішньому ринку небезпечної та низькоякісної продукції, надання споживачам у доступній формі достовірної інформації про продукцію.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем

 

Захист конституційних прав споживачів може бути забезпечено шляхом поліпшення взаємодії державної системи захисту прав та інтересів споживачів з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

Шляхи і способи розв'язання проблем

 

Розв'язання проблем можливе шляхом застосування комплексного підходу до вирішення питання захисту прав споживачів, який передбачає розвиток та взаємодію державної системи захисту прав та інтересів споживачів з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

У Програмі доцільно передбачити такі напрями:

підвищення якості вітчизняної продукції, її конкурентоспроможності;

розроблення нових та приведення чинних актів законодавства з питань захисту прав споживачів у відповідність з вимогами ЄС;

забезпечення захисту внутрішнього ринку від небезпечної та низькоякісної продукції;

здійснення заходів щодо роз'яснення законодавства у сфері захисту прав споживачів серед населення через засоби масової інформації та заклади освіти;

матеріально-технічне забезпечення Держспоживстандарту:

вироблення єдиних методологічних підходів до проведення експертизи товарів і сировини;

удосконалення прийомів і способів контролю якості та безпеки продукції, що реалізується на споживчому ринку;

підвищення кваліфікації фахівців у сфері захисту прав споживачів;

розроблення та прийняття регіональних програм захисту прав споживачів.

Програму планується виконати протягом 2008 - 2011 років.

Очікувані результати

 

Виконання Програми забезпечить:

приведення актів законодавства з питань захисту прав споживачів у відповідність з вимогами ЄС;

ефективну співпрацю центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створення належних умов для реалізації прав та інтересів споживачів;

зменшення надходження на споживчий ринок небезпечної та низькоякісної продукції;

підвищення рівня поінформованості населення щодо своїх прав.

Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.