Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
                                                        
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

        Про внесення змін до Закону України 
          "Про ветеринарну медицину" 
 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   1. Внести до Закону України "Про ветеринарну  медицину" 
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53) 
такі зміни: 

   1) у статті 1: 

   абзаци сорок другий та шістдесят восьмий викласти в такій 
редакції: 

   "забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, зокрема 
мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина (пестициди, 
токсини), залишки ветеринарних препаратів, у тому числі гормонів, 
заспокійливих і тиреостатичних  речовин,  антибіотиків,  солі 
неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду 
або інші речовини, що перевищують максимальну межу залишків, 
встановлену   міжнародними  стандартами,  інструкціями  та 
рекомендаціями, і можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та 
людей"; 

   "максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень 
залишків) - максимально  допустимий  вміст  діючої  речовини 
ветеринарних препаратів та їх метаболітів (продуктів перетворення 
в живих системах) і токсикантів у живих тваринах, неїстівних 
продуктах тваринного походження та кормах, перевищення якого може 
негативно вплинути на здоров'я тварин та людей, що встановлюється 
ветеринарно-санітарними  заходами або, якщо такі показники в 
заходах не існують, встановлюється на рівнях, рекомендованих 
відповідними міжнародними організаціями"; 

   після абзацу вісімдесят дев'ятого доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

   "прийнятна ідентифікація - ідентифікація, що передбачає: для 
великої і дрібної рогатої худоби, коней, свиней, собак та кішок - 
повсюдну ідентифікацію та облік в індивідуальному порядку за 
допомогою неповторюваного ідентифікатора; для свійської птиці, 
птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та 
рептилій - колективну ідентифікацію за епідеміологічною одиницею 
або групою належності за допомогою неповторюваного групового 
ідентифікатора; для інших товарів - наявність маркування". 

   У зв'язку з цим абзаци дев'яностий - сто тридцятий вважати 
відповідно абзацами дев'яносто першим - сто тридцять першим; 

   2) частину сьому статті 67 викласти в такій редакції: 

   "7. Максимальна межа залишків ветеринарних препаратів  у 
необроблених  харчових  продуктах  тваринного походження, які 
пригнічують функцію залоз внутрішньої секреції тварин (зокрема 
мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну і гестагенну дію, а 
також антибіотики та гормони), не може перевищувати максимальну 
межу залишків, встановлену Комісією з Кодексу Аліментаріус. Якщо 
максимальна межа залишків,  встановлена  Україною,  перевищує 
стандарти зазначеного Кодексу або відповідний стандарт Комісії з 
Кодексу Аліментаріус не розроблено, Україна надає  на  запит 
країни - члена СОТ відповідну оцінку ризику"; 

   3) абзац перший частини сьомої статті 83 викласти в такій 
редакції: 

   "7. У процесі здійснення аналізу ризику, пов'язаного із 
ввезенням  на  територію  України товарів, визначаються такі 
фактори"; 

   4) пункт 5 частини першої статті 85 викласти в  такій 
редакції: 

   "5) мати прийнятну ідентифікацію". 

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 18 вересня 2008 року 
     N 538-VI 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.