Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

 

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 13 квітня 2009 року N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2009 р. за N 519/16535

На виконання статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі ветеринарних документів, що додається.

2. Начальникам територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті встановити контроль за правильністю видачі ветеринарних документів відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

3. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М. В.) у встановленому порядку:

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести наказ до відома начальників територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України Садварі Ю. Ю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

П. І. Вербицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 


 
О. Кужель
 

Міністр аграрної
політики України
 


Ю. Ф. Мельник
 

Голова Державної митної
служби України
 


А. В. Макаренко
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
від 13 квітня 2009 р. N 85

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2009 р. за N 519/16535 


 

Порядок
видачі ветеринарних документів

 

I. Загальні положення

 

1.1. Порядок видачі ветеринарних документів (далі - Порядок) розроблено на виконання вимог статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", яким установлено форми міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок.

1.2. Цей Порядок регулює питання видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок (далі - ветеринарні документи).

Форми бланків ветеринарних документів наведені в додатках 1 - 12.

Ветеринарні документи виготовляються друкарським способом.

1.3. Міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки видаються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини фізичним, юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про ветеринарну медицину".

II. Розгляд питання про видачу ветеринарного документа

 

2.1. Розгляд питання про видачу ветеринарного документа здійснюється за ініціативою заявника або уповноваженої ним особи.

З цією метою державним інспекторам ветеринарної медицини або уповноваженим чи ліцензованим лікарям ветеринарної медицини подаються документи, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан товару і благополуччя місцевості його походження (ветеринарні документи, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини).

2.2. Підставою для видачі ветеринарного документа є безпосередній огляд товару.

2.3. Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування й строків реалізації товарів при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

III. Прийняття рішення про видачу відповідного ветеринарного документа

 

3.1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини приймається рішення про видачу відповідного ветеринарного документа або про відмову у його видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі ветеринарних документів приймається не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

3.2. Після видачі відповідного ветеринарного документа заявнику або уповноваженій ним особі здійснюється відповідний запис у журналах реєстрації видачі ветеринарних документів, форми яких затверджуються Головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

3.3. Підстави для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів визначені у статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину".

3.4. Держкомветмедицини щокварталу інформує Держкомпідприємництво щодо кількості виданих суб'єктам господарювання ветеринарних документів та відмов у їх видачі.

3.5. Спірні питання, пов'язані з видачею ветеринарного документа, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини
 


М. В. Білоус
 


 

 

Додаток 1
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА 


 

 

від "___" ___________ 20__ року 


 

 

Видана ___________________________________________________________________________
    (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
__________________________________________________________________________________
                                                      фізичної особи - підприємця та її місце проживання)
у тому, що належні йому _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                   (найменування продукції; вид, вік, стать тварин, птиці (риби))
у кількості ___________________ ____________________ ________________________________
                            (кг, місць, штук, голів)                     (упаковка)                                     (маркування, N і форма тавра)
піддані ___________________________________________________________________________
                                      (клінічному огляду, дослідженням, трихінелоскопії, вакцинації, обробкам, дезінфекції,
__________________________________________________________________________________,
                                                                     консервації, пастеризації (стерилізації) та ін.)
відправляються з __________________________________________________________________,
                                                                                                        (місце відправки)
направляються _________________________ ___________________________________________
                                                  (вид транспорту)                                                        (маршрут прямування)
в _________________________________________________________________________________
для _______________________________________________________________________________
                                                    (дорощування, відгодівлі, забою, реалізації, зберігання, переробки та ін.)
__________________________________________________________________________________

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ: _____________________________________________________________
                                   (вказуються: ідентифікаційний номер тварини, серія і номер паспорта, номер ветеринарної картки
__________________________________________________________________________________
                 та необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
__________________________________________________________________________________

Ветеринарна довідка чинна тільки в оригіналі на території району (міста). 

 

М. П.  

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові лікаря ветеринарної медицини)

_________________________________________________________
(посада)

_________________________________________________________
(підпис) 


 

 

Додаток 2
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 1 

______________________________________
                 (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"_______" ____________________ 20__ року 

  

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО 


 

 

Видане ___________________________________________________________________________
    (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                        фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
__________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин _____________________________________________________________
                                                                                                                     (указати вид тварин)
у кількості _____________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                               (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби
не виявлено, вони виходять (вивозяться) із _____________________________________________
                                                                                                                                      (назва населеного пункту,
__________________________________________________________________________________,
                                                                                 господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням
__________________________________________________________________________________
                                   (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
__________________________________________________________________________________
                                                                          щепленням або іншим обробкам і дату)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Тварини направляються _____________________________________________________________
                                                                                                   (пункт, станція призначення та одержувач)
для _______________________________________________________________________________
                                                                           (забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне
підкреслити) за маршрутом __________________________________________________________
                                                                          (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження) 

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ______ року.

Особливі відмітки: _________________________________________________________________
                                                                 (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
__________________________________________________________________________________
                  (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                    (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби, ін.)
(місць) 

Виявлено 

Не вистачає (голів, місць, вага)  

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги та ін.) 

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.) 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка 

хворих тварин 

трупів тварин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 1 

______________________________________
                    (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"_____" _____________________20__ року 

  

ДУБЛІКАТ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА 


N  


 

 

Виданий ___________________________________________________________________________
         (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                       фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
___________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ______________________________________________________________
                                                                                                                         (указати вид тварин)
у кількості ______________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                            (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби
не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ______________________________________________
                                                                                                                                    (назва населеного пункту,
__________________________________________________________________________________,
                                                                                   господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням
___________________________________________________________________________________
                                 (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
___________________________________________________________________________________
                                                                         щепленням або іншим обробкам і дату)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Тварини направляються ______________________________________________________________
                                                                                            (пункт, станція призначення та одержувач)
для _______________________________________________________________________________
                                                                      (забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне
підкреслити) за маршрутом ___________________________________________________________
                                                                            (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження) 

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ____ від "___" ______ року.

Особливі відмітки: __________________________________________________________________
                                                                    (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
___________________________________________________________________________________
                         (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                    (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                  (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби, ін.)
(місць) 

Виявлено 

Не вистачає (голів, місць, вага) 

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги та ін.) 

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.) 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка 

хворих тварин 

трупів тварин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 1 

______________________________________
                 (найменування юридичної особи)
Район (місто) _________________________
Область _____________________________
"______" __________________ 20__ року 

 

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА 


N  


 

 

Виданий ___________________________________________________________________________
       (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                          фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин _______________________________________________________________
                                                                                                              (указати вид тварин)
у кількості _______________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                 (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не
виявлено, вони виходять (вивозяться) із _________________________________________________
                                                                                                                               (назва населеного пункту,
___________________________________________________________________________________,
                                                                                       господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням
____________________________________________________________________________________
                                    (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
____________________________________________________________________________________
                                                                              щепленням або іншим обробкам і дату)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Тварини направляються ______________________________________________________________
                                                                                                  (пункт, станція призначення та одержувач)
для ________________________________________________________________________________
                                                                     (забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за
маршрутом _________________________________________________________________________
                                                      (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження) 

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N ___ від "___" ________ року.

Особливі відмітки: ___________________________________________________________________
                                                               (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
____________________________________________________________________________________
                    (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                    (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Додаток 3
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 2 

______________________________________
                (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

  

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО 


 

 

Видане _____________________________________________________________________________
         (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                       фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (вид продукту або сировини)
у кількості ________________________ місць (штук) загальною вагою _______________________ кг,
                                              (словами)
____________________________________________________________________________________
                                                      (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
___________________________________________________________________________________,
                                         мокро-солоні; вовна - мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки))
походження ________________________________________________________________________,
                                                                      (м'ясо боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу та ін.)
вивозяться із ________________________________________________________________________,
                                                   (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (ні) малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити). Продукти, сировина направляються до
____________________________________________________________________________________
                                                                                  (указати пункт, станцію призначення)
____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, в порту)
____________________________________________________________________________________
                                                                            (або указати маршрут проходження автотранспорту) 

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N _____ від "___" _____________ _______ року.

Особливі відмітки: ___________________________________________________________________
                                                                                (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                  що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                    (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження 

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування 

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка 

місць (штук) 

вага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 2 

______________________________________
                (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

  

ДУБЛІКАТ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА 


N  


 

 

Виданий ___________________________________________________________________________
         (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                            фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                 (вид продукту або сировини)
у кількості _________________________ місць (штук) загальною вагою ___________________ кг,
                                              (словами)
____________________________________________________________________________________
                                               (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
___________________________________________________________________________________,
                                           мокро-солоні; вовна - мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки))
походження ________________________________________________________________________,
                                                                  (м'ясо боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу та ін.)
вивозяться із _______________________________________________________________________,
                                                        (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (ні) малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити). Продукти, сировина направляються до
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (указати пункт, станцію призначення)
____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з
навантаженням на станції (пристані, в порту) _____________________________________________
                                                                                                                    (або указати маршрут проходження автотранспорту) 

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N ___ від "_____" _____________ _______ року.

Особливі відмітки: ___________________________________________________________________
                                                                                     (заповнюється при відправленні продуктів (сировини), 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                        що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                    (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження 

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування 

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка 

місць (штук) 

вага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 2 

______________________________________
                 (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

  

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА 


N
 


 

 

Виданий ____________________________________________________________________________
         (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                         фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню _______________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                         (вид продукту або сировини)
у кількості ____________________________ місць (штук) загальною вагою _________________ кг,
                                                   (словами)
____________________________________________________________________________________
                                                    (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
____________________________________________________________________________________,
                                                мокро-солоні; вовна - мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки))
походження _________________________________________________________________________,
                                                                        (м'ясо боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу та ін.)
вивозяться із ________________________________________________________________________,
                                                         (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (ні) малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити). Продукти, сировина направляються до
____________________________________________________________________________________
                                                                               (указати пункт, станцію призначення)
____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з 
навантаженням на станції (пристані, в порту) _____________________________________________
                                                                                                                  (або указати маршрут проходження автотранспорту) 

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N _____ від "_____" _____________ _______ року.

Особливі відмітки: ___________________________________________________________________
                                                                              (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                          (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Додаток 4
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 1 

______________________________________
                  (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

  

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО 


 

 

Видане _____________________________________________________________________________
          (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                    фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
____________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин _______________________________________________________________
                                                                                                                    (указати вид тварин)
у кількості _______________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                  (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не
виявлено, вони виходять (вивозяться) із __________________________________________________
                                                                                                                                   (назва населеного пункту,
____________________________________________________________________________________,
                                                                                    господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням
____________________________________________________________________________________
                                  (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
____________________________________________________________________________________
                                                                                 щепленням або іншим обробкам і дату)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тварини направляються _______________________________________________________________
                                                                                             (пункт, станція призначення та одержувач)
для _________________________________________________________________________________
                                                                              (забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити)
за маршрутом ________________________________________________________________________
                                                            (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження) 

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N __ від "___" _________ року.

Особливі відмітки: ____________________________________________________________________
                                                               (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
____________________________________________________________________________________
                       (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                       (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці перевантаження, вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Кількість оглянутих тварин (птиці, риби, ін.)
(місць) 

Виявлено 

Не вистачає (голів, місць, вага) 

Скільки тварин затримано, причини затримання і яких вжито заходів (карантин, щеплення, надання ветеринарної допомоги та ін.) 

Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.) 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка 

хворих тварин 

трупів тварин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 1 

______________________________________
                (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

 

КОРІНЕЦЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА 


N  


 

 

Виданий ___________________________________________________________________________
        (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                           фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
___________________________________________________________________________________
у тому, що серед тварин ______________________________________________________________
                                                                                                             (указати вид тварин)
у кількості ______________________________________ голів, що пред'явлені для ветеринарного
                                                                   (словами)
огляду і підлягають відправленню, хворих і підозрюваних на захворювання на заразні хвороби не виявлено, вони виходять (вивозяться) із ________________________________________________
                                                                                                                             (назва населеного пункту,
__________________________________________________________________________________,
                                                                                               господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням
___________________________________________________________________________________
                                 (указати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавалися дослідженням,
___________________________________________________________________________________
                                                                           щепленням або іншим обробкам і дату)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Тварини направляються _____________________________________________________________
                                                                                                (пункт, станція призначення та одержувач)
для _______________________________________________________________________________
                                                                                   (забою, відгодівлі, продажу, розведення та ін.)
і прямують: залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити)
за маршрутом _______________________________________________________________________
                                                   (указати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження) 

Специфікація (гуртова відомість, товарно-транспортна накладна) N __ від "___" ________ року.

Особливі відмітки: ___________________________________________________________________
                                                                  (дата та номер погодження на вивіз за межі адміністративної території)
___________________________________________________________________________________
                       (ідентифікаційний номер тварини, серія та номер паспорта, серія та номер ветеринарної картки)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                       (необхідні відмітки, які заповнюються при відправленні тварин, що перехворіли на заразні хвороби) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                       (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Додаток 5
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 2 

______________________________________
                 (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

  

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО 

N 


 

 

Видане ______________________________________________________________________________
           (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                 фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (вид продукту або сировини)
у кількості ____________________________ місць (штук) загальною вагою __________________ кг,
                                                     (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                             мокро-солоні; вовна - мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                 (м'ясо боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу та ін.)
вивозяться із __________________________________________________________________________,
                                                        (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (ні) малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити). Продукти, сировина направляються до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з
навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                      (або указати маршрут проходження автотранспорту) 

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N _____ від "_____" _____________ _______ року.

Особливі відмітки: ____________________________________________________________________
                                                                             (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування і на місці вивантаження 

Дата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н - навантаження, Т - транзит, В - вивантаження) 

Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження 

Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування 

Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування 

Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, та печатка 

місць (штук) 

вага 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ
 

 

ФОРМА N 2 

______________________________________
                   (найменування юридичної особи)
Район (місто) __________________________
Область ______________________________
"______" __________________ 20__ року 

 

КОРІНЕЦЬ ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА  

 

Виданий _____________________________________________________________________________
            (кому - найменування юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи чи
                                                                              фізичної особи - підприємця та місце її проживання)
у тому, що пред'явлені для огляду і підлягають відправленню _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (вид продукту або сировини)
у кількості ____________________________ місць (штук) загальною вагою ___________________ кг,
                                                      (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (указати, в якому стані: свіжі, охолоджені, морожені, прісно-сухі,
_____________________________________________________________________________________,
                                                мокро-солоні; вовна - мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки))
походження __________________________________________________________________________,
                                                                       (м'ясо боєнське; сировина - боєнська, збірна від падежу та ін.)
вивозяться із _________________________________________________________________________,
                                                    (назва населеного пункту і господарства, найменування підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані (ні) малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити). Продукти, сировина направляються до
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (указати пункт, станцію призначення)
_____________________________________________________________________________________
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з
навантаженням на станції (пристані, в порту) ______________________________________________
                                                                                                                      (або указати маршрут проходження автотранспорту) 

Специфікація (товарно-транспортна накладна) N _____ від "_____" _____________ _______ року.

Особливі відмітки: ____________________________________________________________________
                                                                                        (заповнюється при відправленні продуктів (сировини),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     що підлягають використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали та посада особи, що видала свідоцтво) 


 

 

Додаток 6
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 1

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 


 

 

от "______" ________________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                                 предпринимателя и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________________
                                                                                                                                          (указать вид животных, биологических объектов)
____________________________ в количестве ____________________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят
(вывозятся) из _______________________________________________________________________                                                                           (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                                 полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.

При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям
страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть)
или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                                (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.
В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:
Наименование болезни      Дата исследования     _Метод исследования     Результаты исследования
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проведена иммунизация против:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Животные обработаны против паразитов:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.

Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                               (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "______" _________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                                  (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                        (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                     N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                       (указать основные пункты следования) 

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:
_____________________________________________________________________________________
                                   (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                                 перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                                  (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.


М. П

Ветеринарный врач

________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
_________________________________________
фамилия, инициалы) 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 1

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также
биологические объекты, используемые для размножения

 

ДУБЛИКАТ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 


N  


 

 

от "______" ________________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
  (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                           предпринимателя и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________________
                                                                                                                                            (указать вид животных, биологических объектов)
____________________________ в количестве _____________________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят
(вывозятся) из ________________________________________________________________________                                                                        (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                            полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны - импортера и срок их благополучия (мес., лет) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть) или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                                (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.
В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:

Наименование болезни      Дата исследования      Метод исследования      Результаты исследования
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Проведена иммунизация против:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Животные обработаны против паразитов:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.

Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                               (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "______" _________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                               (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                          (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                       N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                            (указать основные пункты следования) 
Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:
_____________________________________________________________________________________
                                (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                         перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                             (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 


М. П

Ветеринарный врач

________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
_________________________________________
фамилия, инициалы) 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ 

Форма N 1

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на животных (включая птиц, рыб, насекомых), а также биологические объекты, используемые для размножения

 

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 


N  


 

 

от "______" ________________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                          предпринимателя и место его проживания)
в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________________
                                                                                                                                          (указать вид животных, биологических объектов)
____________________________ в количестве _____________________________ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят
(вывозятся) из ________________________________________________________________________                                                                 (указать наименование организации-отправителя,
_____________________________________________________________________________________
                                                           полный адрес, в т. ч. название населенного пункта, улицы и номер дома,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    района, области, Автономной Республики Крым)
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требованиям страны-импортера и срок их благополучия (мес., лет) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Животные находились в Украине: с рождения, не менее 6 месяцев (нужное подчеркнуть) или ________________________________________ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались ____________________________________________
                                                                                                                                (место карантинирования и количество дней)
_____________________________________________________________________________________

В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной ветеринарной лаборатории
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (указать наименование лаборатории)
и были получены следующие результаты:

Наименование болезни      Дата исследования      Метод исследования      Результаты исследования
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проведена иммунизация против:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Животные обработаны против паразитов:

______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года
______________________________________ "______" __________________________________ года

Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.
Животные направляются _______________________________________________________________
                                                                                                               (пункт назначения и получатель)
_____________________________________________________________________________________
при спецификации (ведомость, накладная) N __________ от "______" _________________ года
для __________________________________________________________________________________
                                                                                   (откорма, разведения, продажи, убоя и т. д.)
и следуют ____________________________________________________________________________
                                                     (железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным транспортом;
_____________________________________________________________________________________
                                                                     N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т. д.)
по маршруту: _________________________________________________________________________
                                                                                                (указать основные пункты следования) 

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:
_____________________________________________________________________________________
                                (заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,
_____________________________________________________________________________________
                                           перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             кем оно дано, номер и дата)
_____________________________________________________________________________________
                                 (отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений.


М. П

Ветеринарный врач

________________________________________
(подпись и полное наименование должности,
_________________________________________
фамилия, инициалы) 


 

  

Додаток 7
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 2

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на продукты и продовольственное сырье животного происхождения

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 


 

 

от "______" ______________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
  (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                     предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                               (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _________________________ _____________________ __________________________,
                                                (мест, штук, кг)                                           (упаковка)                                          (маркировка) 

выработанная _________________________________________________________________________
                                                                             (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                            (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                                или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                  (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки) 

в ___________________________________ по ______________________________________________
                  (наименование и адрес получателя)                      (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование
_____________________________________________________________________________________
                                                            лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                             (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                           вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    перечисляются NN клейм и др.)
Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________
                     (фамилия, имя, отчество) 
________________________________
                              (должность) 
________________________________
                           (дата и подпись)  


________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________
(должность)
________________________________
(подпись)  


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 2

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на продукты и продовольственное сырье животного происхождения

ДУБЛИКАТ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 


N  


 

 

от "______" ______________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                       предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве ________________________ _____________________ ___________________________,
                                              (мест, штук, кг)                                      (упаковка)                                             (маркировка)
выработанная _________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                          (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                             или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                           (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в ____________________________________ по ____________________________________________
                     (наименование и адрес получателя)                 (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование
_____________________________________________________________________________________
                                                                        лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                               (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                              вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________
                      (фамилия, имя, отчество) 
________________________________
                                  (должность) 
________________________________
                             (дата и подпись)  


________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________
(должность)
________________________________
(подпись)  


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 2

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на продукты и продовольственное сырье животного происхождения

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 


N


 

 

от "______" ______________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                         предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                               (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве ________________________ _____________________ ___________________________,
                                                  (мест, штук, кг)                                    (упаковка)                                              (маркировка) 

выработанная _________________________________________________________________________
                                                                      (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (дата выработки)
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/
изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (нужное подчеркнуть),
признана годной для ___________________________________________________________________
                                                                              (реализации без ограничений, с ограничениями - указать причины
_____________________________________________________________________________________
                                                                    или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                  (вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки)
в _______________________________________ по __________________________________________
                         (наименование и адрес получателя)               (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям _______________________
                                                                                                                                                                                         (наименование 

_____________________________________________________________________________________
                                                                    лаборатории, N экспертизы и результаты исследования)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                                 (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
                                                вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 

Ветеринарное свидетельство получил:
________________________________
                   (фамилия, имя, отчество) 
________________________________
                              (должность) 
________________________________
                       (дата и подпись)  


________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
________________________________
(должность)
________________________________
(подпись)  


 

  

Додаток 8
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 3

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 


 

 

от "______" ____________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                           предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                     (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве ________________________ ________________________ ________________________,
                                                  (мест, штук, кг)                                        (упаковка)                                           (маркировка)
происхождение _______________________________________________________________________,
                                                         (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы _____________________________________
                                                                                                                               (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                       (реализации, переработки, использования без ограничений, если с ограничениями - указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                               (вид транспорта, маршрут следования)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование и адрес получателя)
по ___________________________________________________________________________________
                                                       (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                       (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
            исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                            (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 


 
М. П. 

____________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
____________________________________
(должность)
____________________________________
(подпись) 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 3

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

ДУБЛИКАТ
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА  

 

от "______" ____________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                     предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                      (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _______________________ ________________________ _________________________,
                                            (мест, штук, кг)                                            (упаковка)                                             (маркировка)
происхождение _______________________________________________________________________,
                                                            (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы _____________________________________
                                                                                                                             (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                      (реализации, переработки, использования без ограничений, если с ограничениями - указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                              (вид транспорта, маршрут следования) 

в ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (наименование и адрес получателя) 

по ___________________________________________________________________________________
                                                              (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                       (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
               исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                              (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 


 
М. П. 

____________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
____________________________________
(должность)
____________________________________
(подпись) 


 

 

Для отправки подконтрольных грузов в страны СНГ  

Форма N 3

Выдается ветеринарными врачами госветучреждений на техническое сырье и корма

 

КОРЕШОК
ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 


N 


 

 

от "______" ____________ 20__ года 


 

 

Я, нижеподписавшийся ветеринарный врач, выдал настоящее ветеринарное свидетельство
_____________________________________________________________________________________
 (кому - наименование юридического лица и его местонахождение или Ф. И. О. физического лица или физического лица -
                                                                         предпринимателя и место его проживания)
в том, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование продукции)
_____________________________________________________________________________________
в количестве _________________________ ____________________ ___________________________,
                                                  (мест, штук, кг)                                     (упаковка)                                        (маркировка) 

происхождение _______________________________________________________________________,
                                                            (боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных)
выработана (заготовлена) под контролем госветслужбы _____________________________________
                                                                                                                                (наименование предприятия, Ф. И. О. владельца, адрес)
_____________________________________________________________________________________,
признана годной для ___________________________________________________________________
                     (реализации, переработки, использования без ограничений, если с ограничениями -указать причины и режим)
и направляется ________________________________________________________________________
                                                                                                  (вид транспорта, маршрут следования)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование и адрес получателя)
по ___________________________________________________________________________________
                                                              (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа)

Сырье (корма) подвергнуто _____________________________________________________________
                                                                          (дезинфекции, мойке, консервации - указать метод и наименование препаратов,
_____________________________________________________________________________________
            исследованиям - указать наименование лаборатории, N, дату выдачи экспертизы и результаты исследований)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: __________________________________________________________________
                                                               (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   перечисляются NN клейм и др.)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.
Копии свидетельства не действительны. При установлении нарушений заполнения бланка свидетельство передается главному государственному инспектору ветеринарной медицины по месту выдачи с указанием выявленных нарушений. 


 
М. П. 

____________________________________
(фамилия, имя, отчество ветврача)
____________________________________
(должность)
____________________________________
(подпись) 


 

 

Додаток 9
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ 

 

N  


 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт_______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції________________________________________________________________
Name of the product
Кількість місць________________________________________________________________________
Number of the products
Упаковка_____________________________________________________________________________
Type of package
Маркування___________________________________________________________________________
Identification marks
Вага нетто____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю__
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory

_____________________________________________________________________________________

Походження продукції__________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ /DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення____________________________________________________________________
Country of destination
Країни транзиту_______________________________________________________________________
Countries of transit
Пункт перетину кордону________________________________________________________________
Point of crossing the board
Найменування та місцезнаходження одержувача____________________________________________
Name and address of consignee
Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейс літака, судна)__________________________________________
_________________________________________________________

Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)
Маршрут руху транспорту______________________________________________________________
Route of transportation
N накладних__________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

- одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу_______________________
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

- вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної
служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам України_
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

- виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та
ящуру протягом більш як____________місяців_____________________________________________
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ____________ months

- до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній
ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним
результатом___________________________________________________________________________
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were-subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

- м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне
забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень
радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує __________ Бк/кг___________________
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination dod not exceed _________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ADDITIONAL INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.___
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "______" __________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ініціали/title, name)


Печатка/Stamp                                       Підпис/Signature __________________ 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА

 

N 


 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибопродукти, які експортують з України
for meat, meat and milk products, fish and fish products exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт_______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції________________________________________________________________
Name of the product
Кількість місць________________________________________________________________________
Number of the products
Упаковка_____________________________________________________________________________
Type of package
Маркування___________________________________________________________________________
Identification marks
Вага нетто____________________________________________________________________________
Net weight

1. ПОХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/ORIGIN OF THE PRODUCT

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю__
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції__________________________________________________________________
Origin of the product

2. НАПРАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ/DESTINATION OF THE PRODUCT

Країна призначення____________________________________________________________________
Country of destination
Країни транзиту_______________________________________________________________________
Countries of transit
Пункт перетину кордону________________________________________________________________
Point of crossing the board
Найменування та місцезнаходження одержувача___________________________________________
Name and address of consignee
Транспорт
(вказати N вагонів, автомашин, рейс літака, судна)__________________________________________
_________________________________________________________

Means of transport
(specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)
Маршрут руху транспорту ______________________________________________________________
Route of transportation
N накладних__________________________________________________________________________
No of consignments

3. Я, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАВСЯ, ЛІКАР ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПОДАНІ ДО ОГЛЯДУ М'ЯСО, М'ЯСНІ ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ, РИБА І РИБОПРОДУКТИ:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination meat, meat and milk products, fish and fish products:

- одержані від здорових тварин, визнані придатними для вживання в їжу_______________________
derived from healthy animals, recognized as fit for consumption

- вироблені на підприємствах, що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної
служби, мають експлуатаційний дозвіл на експорт і відповідають ветеринарним вимогам України_
manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Services, have export permission and satisfy veterinary requirements of the Ukraine

- виходять з області, благополучної щодо інфекційних захворювань тварин (за списком МЕБ) та ящуру протягом більш як __________ місяців______________________________________________
derived from the premises and locality, which are safe with respect with to infectious diseases (included in the O.I.E. list) and foot and months desease since more than ______________ months

- до забою тварини були піддані ветеринарному огляду, а туші та органи від них - післязабійній
ветеринарно-санітарній експертизі, свинину було досліджено на трихінельоз з негативним
результатом __________________________________________________________________________
before slaughter the animals were subjected to the veterinary inspection; carcasses and their organs were-subjected to meat inspection; meat of swines was examined for measles, trichinellose with negative results

- м'ясні та молочні продукти, рибопродукти перед відправленням досліджені на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не перевищує _____________ Бк/кг________________
the meat and milk products, fish products before shipment were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory, licensed for such tests. The level of contamination did not exceed _________ Bk/kg

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ADDITIONAL INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.___
Means of Transport were cleaned and disinfected by methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "______" __________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature __________________ 


 

 

Додаток 10
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 


 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт ______________________________________________________

Frontier Inspection Post

Найменування продукції/Name of the product ______________________________________________

Кількість місць/Number of packages ______________________________________________________

Упаковка/Type of package _______________________________________________________________

Маркування/Identification marks _________________________________________________________

Вага нетто/Net weight __________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________

Походження продукції

Origin of the product ____________________________________________________________________
                                                                                                              (збірна, боєнська, інші джерела)
                                                                                                      (from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції/Destination of the product

Країна призначення/Country of destination _________________________________________________

Країни транзиту/Countries of transit _______________________________________________________

Пункт перетину кордону/Point of crossing the board _________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача

Name and address of consignee ___________________________________________________________

Транспорт/Means of transport ____________________________________________________________
   (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна/specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:

I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:
- одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;
- походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during
the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);
- збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.

Сировину перед відправкою досліджено _______________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                           (дата дослідження) 

державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище __________ Бк/кг.

The products before shipment were tested ______________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                 (date of examination)

State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed _____________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.

Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "_____ " ______________ 20__ року

 

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature ____________________________________ 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 


 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на сировину тваринного походження, яку експортують з України
for raw of animal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт ______________________________________________________
Frontier Inspection Post
Найменування продукції/Name of the product ______________________________________________
Кількість місць/Number of packages ______________________________________________________
Упаковка/Type of package _______________________________________________________________
Маркування/Identification marks _________________________________________________________
Вага нетто/Net weight __________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product
Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory
_____________________________________________________________________________________
Походження продукції

Origin of the product ____________________________________________________________________
                                                                                                   (збірна, боєнська, інші джерела)
                                                                                             (from collected, slaughter, other sourses)

2. Направлення продукції/Destination of the product

Країна призначення/Country of destination _________________________________________________

Країни транзиту/Countries of transit _______________________________________________________

Пункт перетину кордону/Point of crossing the board _________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача

Name and address of consignee ___________________________________________________________

Транспорт/Means of transport ____________________________________________________________
   (вказати N вагона, автомашини, рейс літака, судна/specify the number of the wagon, truck, flight number, name of the ship)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подана до огляду вказана сировина:
I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination raw product:
- одержана від забою здорових тварин на підприємствах, що мають експлуатаційний дозвіл на експорт сировини;
derived from healthy animals at the premises, having permission for export of raw product;
- походить з господарств і місцевості, благополучних щодо інфекційних хвороб за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також сибірки (для хутряної та шкіряної сировини) та сальмонельозу (для пуху і пір'я);
derived from the premises and locality, free from infectious diseases, included in the O.I.E. list during
the 12 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);
- збірну шкіряну сировину повністю досліджено щодо сибірки з негативним результатом в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the State Veterinary Laboratory, licenced for carrying out such tests.
Сировину перед відправкою досліджено _______________________ на радіоактивне забруднення в
                                                                                                            (дата дослідження) 

державній ветеринарній лабораторії, рівень радіоактивного забруднення при дослідженні не вище __________ Бк/кг.

The products before shipment were tested ______________________ for radioactive contamination in the
                                                                                                  (date of examination)

State Veterinary Laboratory, the level of contamination did not exceed ________________ Bk/kg.

Транспортні засоби очищені та продезінфіковані методами та засобами, що прийняті в Україні.
Means of transport were cleaned and disinfected by the methods and means, approved in the Ukraine.

Укладено/Made on "_____ " ______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали/title, name) 

Печатка/Stamp  

Підпис/Signature ____________________________________ 


 

 

Додаток 11
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 


 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post _________________________________________________________________
Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________
Вага нетто
Net weight ___________________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product
Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
____________________________________________________________________________________ 

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ___________________________
2. Направлення продукції/Destination of the product
Країна призначення
Country of destination __________________________________________________________________
Країни транзиту
Countries of transit _____________________________________________________________________
Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _______________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee ___________________________________________________________
Транспорт
Means of transport ______________________________________________________________________
                                                                   (вказати N вагона, автомашини/specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження.Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ____________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.

Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні
не вище ____________ Бк/кг.

The grains before shipment on ______________were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.

Analysis N ________ the level of contamination
did not exceed _______________ Bk/kg.

Укладено/Made on ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини

State doctor of veterinary medicine

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали/title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 


 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post _________________________________________________________________
Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________
Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції/Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю
____________________________________________________________________________________ 

Name and address of producer, indicate the name of administrative territory __________________________

2. Направлення продукції/Destination of the product
Країна призначення
Country of destination ___________________________________________________________________
Країни транзиту
Countries of transit _____________________________________________________________________
Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _______________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee ___________________________________________________________
Транспорт
Means of transport ______________________________________________________________________
                                                                   (вказати N вагона, автомашини/specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ____________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.

Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні
не вище ____________ Бк/кг.

The grains before shipment on ______________were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.

Analysis N ________ the level of contamination
did not exceed _______________ Bk/kg.

Укладено/Made on ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ініціали/title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp 


 

 

Додаток 12
до Порядку видачі ветеринарних документів 


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ  

 

N 


 

INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE

Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, державний лікар ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
                                                                                                          (name, title)
засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                                            (дата)
                                                                                                                                                                             (date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                                             (вид тварин)
                                                                                                         (animals species)
в кількості _______________________________________________________________________   голів,
in number                                                                                                                                                                                                       heads
що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області)
                                                                       (names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________

і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                                      (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення,
                                                                      (country, point of crossing the board and the last station of destination,
_____________________________________________________________________________________,
                                            N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака) (потрібне підкреслити)
                                                  N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.
Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease,vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                     region
благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:
туберкульоз ____________________________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД
tuberculosis                                     (дата)                                        intracutaneous test, PPD tuberculin
                                                                 (date)

бруцельоз ______________________________________________________________ - РА, РСК, РБП
brucellosis                                                                            (дата)                                                                 FN, CFT, RBA
                                                                                                 (date)
ензоотичний лейкоз ________________________________________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                                                                          (дата)                                              immunodiffusion test
                                                                                                              (date)

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against: 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що його одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "_____" ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine 

______________________________
(підпис)
(signature)  

__________________________
(прізвище, ініціали)
(name) 

М. П.
(Stamp) 

  


 

 

УКРАЇНА

UKRAINE

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINE

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА  

 

N 


 

COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE

Про стан здоров'я тварин
On origin and health of animals

Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини
I, signing below, state doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
                                                                                                                       (name, title)

засвідчую, що після проведеного мною клінічного огляду _____________________________________
hereby certify that after the testing conducted by myself                                                             (дата)
                                                                                                                                                                           (date)
тварини ______________________________________________________________________________
animals                                                                                                     (вид тварин)
                                                                                                                (animals species)
в кількості ______________________________________________________________________  голів,
in number                                                                                                                                                  heads

що належать
belonging to
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи, населеного пункту, району, області)
                                                                       (names of legal entity, village, district, region)
_____________________________________________________________________________________
і відправляються ______________________________________________________________________
directed to                                                    (країна, пункт перетину кордону і кінцевий пункт призначення,
                                                                      (country, point of crossing the board and the last station of destination,
_____________________________________________________________________________________,
                                              N автомашин, вагонів або назва судна, рейсу літака) (потрібне підкреслити)
                                              N of carriage or ship's name, plane flight, cargo cars) (please underline)
протягом 21 дня перебували під ветеринарним наглядом і визнані клінічно здоровими.
under veterinary surveillance during 21 days and found as healthy clinically.

Тварини виходять з України, вільні від ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, чуми великої і дрібної рогатої худоби, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, вузликового дерматиту, пропасниці долини Рифт, блутанга, віспи овець і кіз, африканської чуми коней, африканської чуми свиней, чуми птиці.
Animals from Ukraine are free from foot-and-mouth disease,vesicular stomatitis, vesicular disease of swine, cattle goat and sheep pest, contagious pleuropneumonia of cattle, dermatitis nodulosa, Rift valley fever, blue tongue, sheep and goat pox, African pest of horses, African swine fever, poultry cholera.

Ці тварини виходять із адміністративного __________________________________________ району,
These animals are originated from administrative                                                                                     region

благополучного щодо класичної чуми свиней, чуми птиці, та із господарства, благополучного щодо бруцельозу, туберкульозу, лептоспірозу, кампілобактеріозу, трихомонозу, піроплазмідозів, сибірки, трихофітії, вірусної діареї, хвороби Ауєскі, паратуберкульозу, інфекційного ринотрахеїту протягом останніх 12 місяців.
free from hog cholera and from farm without brucellosis, tuberculosis, leptospirosis, campylobacillosis, trichomonosis, pyroplasmidosis, anthrax, trichophytosis, viral diarrhoea, Aujeszky disease, paratuberculosis, infectious rinotracheitis during the last 12 months.

Тварин досліджено з негативним результатом на:
Animals were tested with negative results for:

туберкульоз ____________________________________ - внутрішньошкірний тест, туберкулін ППД
tuberculosis                                              (дата)                                  - intracutaneous test, PPD tuberculin
                                                                     (date)
бруцельоз ______________________________________________________________ - РА, РСК, РБП
brucellosis                                                                                         (дата)                                                       FN, CFT, RBA
                                                                                                               (date)
ензоотичний лейкоз ________________________________________________ - реакція імунодифузії
enzootic leucemia                                                                             (дата)                                           immunodiffusion test
                                                                                                                 (date)

Тварин вакциновано проти:
Animals are vaccinated against: 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date)
 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

______________________ 

____________________
(дата)
(date) 

_____________________ 

Тварин за 14 днів до відправки двічі обробили проти лептоспірозу дигідрострептоміцином у дозі по 25 мг/кг маси тіла з інтервалом у 14 днів.
Animals were treated twice 14 days before departure against leptospirosis with dihydrostreptomycinum in dose 25 mg/kg of bodyweight with 14 days interval.

М'ясо, що його одержать від забою цих тварин, за радіоактивним забрудненням не перевищуватиме міжнародних граничнодопустимих рівнів (600 Бк).
The meat obtained from these animals after slaughter will not exceed the international permissible level of radioactive contamination (600 Bk).

Тваринам не вводили синтетичні гормональні або тиреостатичні препарати та антибіотики.
The animals were not treated with synthetic hormonal or thyreostatic drugs and antibiotics.

Засоби транспортування продезінфіковано.
Transportation means are disinfected.

Укладено "_____" ________________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine 

______________________________
                                  (підпис) 
                               (signature)  

__________________________
                   (прізвище, ініціали)
                               (name) 

М. П.
(Stamp) 

  


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.