Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 12 березня 2009 року N 109

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів

 

(Витяг)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" наказую:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року N 717 "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів" (додається).

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в Покажчику стандартів Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 


 

 

Додаток
до наказу Держспоживстандарту України
від 12 березня 2009 р. N 109 


 

Перелік національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 717

 

 

N з/п 

Позначення та назва стандарту 

ДСТУ 2161-93
Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначення біологічного розкладання поверхнево-активних речовин у водяному середовищі 

ДСТУ 2207.0-93
Речовини поверхнево-активні і засоби миючі синтетичні. Методи поділу проби (ГОСТ 30024-93)
(ISO 607:1980) 

ДСТУ 2207.1-93
Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів (ГОСТ 22567.5-93) 

ДСТУ 2207.2-93
Засоби миючі синтетичні. Методи визначення масової частки активного кисню (ГОСТ 22567.10-93) 

ДСТУ 2207.3-93
Засоби миючі синтетичні. Речовини поверхнево-активні і мила. Методи визначення масової частки води (ГОСТ 22567.14-93) 

ДСТУ 2665-94
Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності (ГОСТ 22567.15-95) 

ДСТУ 2972-94
Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 25644-96) 

ДСТУ 3126-95
Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення 

ДСТУ ISO 304:2007
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення поверхневого натягу витягуванням рідинних плівок
(ISO 304:1985, IDT) 

10 

ДСТУ ISO 696:2005
Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса (ISO 696:1975, IDT) 

11 

ДСТУ ISO 697:2005
Речовини поверхнево-активні та порошки мийні. Метод визначення позірної щільності (ISO 697:1981, IDT) 

12 

ДСТУ ISO/TR 896:2007
Речовини поверхнево-активні. Наукова класифікація (ISO/TR 896:1977, IDT) 

13 

ДСТУ EN 1262:2007
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення pH розчинів чи дисперсій (EN 1262:2003, IDT) 

14 

ДСТУ EN 1890:2008
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки помутніння неіоногенних поверхнево-активних речовин, одержуваних конденсацією етиленоксиду (EN 1890:2006, IDT) 

15 

ДСТУ ISO 2131:2005
Речовини поверхнево-активні. Спрощена класифікація (ISO 2131:1972, IDT) 

16 

ДСТУ ISO 2267:2005
Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи готування та використання чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 2267:1986, IDT) 

17 

ДСТУ ISO 2271:2007
Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначення аніонної поверхнево-активної речовини методом двофазного титрування ручним або механічним способом. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса (ISO 2271:1989, IDT) 

18 

ДСТУ ISO 2456:2005
Поверхнево-активні речовини. Вода, як розчинник для випробування. Технічні вимоги і методи випробування (ISO 2456:1986, IDT) 

19 

ДСТУ ISO 2869:2006
Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Аніонні поверхнево-активні речовини, що гідролізуються в лужному середовищі. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються (ISO 2869:1973, IDT) 

20 

ДСТУ ISO 2870:2006
Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються та не гідролізуються у кислому середовищі (ISO 2870:1986, IDT) 

21 

ДСТУ ISO 2871-1:2005
Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (ISO 2871-1:1988, IDT) 

22 

ДСТУ ISO 2871-2:2005
Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Низькомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (між 200 і 500)
(ISO 2871-2:1990, IDT) 

23 

ДСТУ ISO 4198:2005
Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для ручного миття посуду. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 4198:1984, IDT) 

24 

ДСТУ ISO 4312:2005
Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4312:1989, IDT) 

25 

ДСТУ ISO 4315:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення лужності титриметричним методом (ISO 4315:1977, IDT) 

26 

ДСТУ ISO 4317:2006
Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини (ISO 4317:1991, IDT) 

27 

ДСТУ ISO 4319:2005
Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні для прання тканин. Настанови щодо проведення порівняльних випробувань ISO 4198:1977, IDT) 

28 

ДСТУ ISO 6388:2007
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення текучості з використанням ротаційного віскозиметра (ISO 6388:1989, IDT) 

29 

ДСТУ ISO 6836:2008
Речовини поверхнево-активні. Допоміжні засоби для мерсеризації. Оцінювання активності змочувачів для мерсеризації визначенням швидкості усаджування бавовни (ISO 6836:1983, IDT) 

30 

ДСТУ ISO 6839:2005
Поверхнево-активні аніонні речовини. Метод визначення розчинності у воді (ISO 6839:1982, IDT) 

31 

ДСТУ ISO 6842:2008
Речовини поверхнево-активні. Сульфатовані етоксильовані спирти та алкілфеноли. Метод визначення загального вмісту активної речовини (ISO 6842:1989, IDT) 

32 

ДСТУ ISO 6889:2008
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення міжфазного натягу витягуванням рідинних плівок (ISO 6889:1986, IDT) 

33 

ДСТУ ISO 7535:2005
Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для миття посуду в побутових посудомийних автоматах. Настанови щодо порівняльного випробування для оцінювання експлуатаційних властивостей (ISO 7535:1984, IDT) 

34 

ДСТУ ISO 8022:2006
Поверхнево-активні речовини. Визначення змочувальної здатності методом занурювання (ISO 8022:1990, IDT) 

35 

ДСТУ ISO 8214:2006
Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення неорганічних сульфатів (ISO 8214:1985, IDT) 

36 

ДСТУ ISO 8215:2006
Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний метод визначення масової частки діоксиду кремнію (ISO 8215:1985, IDT) 

37 

ДСТУ 12728:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності методом збивання перфорованим диском (EN 12728:1999, IDT) 

38 

ДСТУ EN 12829:2008
Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої твердості (EN 12829:1977, IDT) 

39 

ДСТУ EN 12836:2008
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення водного числа алкоксильованих продуктів (EN 12836:2002, IDT) 

40 

ДСТУ EN 13268:2008
Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту етиленоксидних і пропіленоксидних груп в етиленоксидних і пропіленоксидних аддуктах (EN 13268:2001, IDT) 

41 

ДСТУ EN 13273:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту неіоногенних речовин в аніонних поверхнево-активних речовинах із використанням високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ) (EN 13273:2001, IDT) 

42 

ДСТУ EN 13320:2008
Речовини поверхнево-активні. Газохроматографічний метод визначення слідових кількостей вільного етиленоксиду в етоксилатах (EN 13320:2002, IDT) 

43 

ДСТУ EN 13435:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту вільних амінів у алкілдиметилбетаіні (EN 13435:2001, IDT) 

44 

ДСТУ EN 13560:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту амідного азоту методом потенціометричного титрування (EN 13560:2001, IDT) 

45 

ДСТУ EN 13716:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення загального основного азоту. Потенціометричне титрування (EN 13716:2001, IDT) 

46 

ДСТУ EN 14210:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом скоби або кільця (EN 14210:2002, IDT) 

47 

ГОСТ 22567.1-77
Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности 

48 

ГОСТ 22567.2-77
Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава 

49 

ГОСТ 22567.3-77
Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности 

50 

ГОСТ 22567.4-77
Средства моющие синтетические. Метод определения насыпной плотности 

51 

ГОСТ 22567.6-87
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ 

52 

ГОСТ 22567.7-87
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей 

53 

ГОСТ 22567.8-87
Средства моющие синтетические. Метод определения содержания силиката натрия 

54 

ГОСТ 22567.9-87
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия 

55 

ГОСТ 22567.10-79
Средства моющие синтетические. Метод определения содержания надборнокислого натрия (пербората натрия) 

56 

ГОСТ 22567.11-82
Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности 

57 

ГОСТ 22567.12-82
Средства моющие синтетические. Метод определения сыпучести 

58 

ГОСТ 22567.13-82
Средства моющие синтетические. Метод определения цвета 


 

Начальник Управління
технічного регулювання
 


О. Я. Сердюков
 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.