Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 25 грудня 2009 року N 474

Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, скасування міждержавного стандарту та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 05.05.2008 N 140 та від 05.10.2009 N 357

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 червня 2010 р.

ДСТУ 7128:2009 

Сорт рослин. Загальні вимоги
- Вперше 


 

б) з 1 липня 2010 р.:

ДСТУ 7129:2009 

Горілки. Горілки особливі. Метод визначання масової концентрації сухого залишку
- Вперше 

ДСТУ 7130:2009 

Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності
- Вперше 

ДСТУ 7131:2009 

Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Перманганатнометричний метод визначання окислюваності
- Вперше 

ДСТУ 7132:2009 

Продукти харчові. Метод визначання вмісту загального селену
- Вперше 

ДСТУ 7133:2009 

Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Фотометричний метод визначання масової концентрації силікатів
- Вперше 

ДСТУ 7134:2009 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення
- Вперше 

ДСТУ 7135:2009 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Паспорт потенційно небезпечного об'єкта. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 7136:2009 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення
- Вперше 


 

в) з 1 жовтня 2010 р.

ДСТУ 7137:2009 

Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Методи оцінювання придатності до реабілітації
- Вперше 


 

г) з 1 січня 2012 р.

ДСТУ 7138:2009  

Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання діоксиду вуглецю
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 6687.3-87) 

ДСТУ 7139:2009 

Буряки кормові. Процеси ведення насінництва
- Вперше 

ДСТУ 7140:2009 

Молоко та молочні продукти. Метод підраховування кількості колі форм та кишкової палички (E. coli) за допомогою пластин
- Вперше 


 

2. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності:

а) з 1 лютого 2010 р.

Зміна N 29
ДСТУ 878-93 

Води мінеральні питні. Технічні умови 


 

б) з 1 квітня 2010 р.:

Зміна N 5
ДСТУ 3650:2004 

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови 

Зміна N 4
ДСТУ 4278:2006 

Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування 


 

3. Скасувати чинність в Україні міждержавного стандарту з 1 січня 2012 р.

ГОСТ 6687.3-87 

Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода 


 

4. Внести зміни до наказів Держспоживстандарту України:

4.1. У наказі Держспоживстандарту України від 5 травня 2008 р. N 140 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, скасування нормативних документів, та внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 26.12.2006 N 372"

у підпункті "б" пункту 1 слова та цифри:

"ДСТУ 4985:2008 

Сім'ї бджолині української степової породи. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20728-75) 

ДСТУ 4986:2008 

Матка бджолина української степової породи. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23127-78)" 


 

замінити словами та цифрами:

"ДСТУ 4985:2008 

Сім'ї бджолині української степової породи. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 20728-75 у частині української степової породи бджіл) 

ДСТУ 4986:2008 

Матка бджолина української степової породи. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 23127-78 у частині української степової породи бджіл)" 


 

у підпункті "б" пункту 3 слова та цифри:

"ГОСТ 20728-75 

Семьи пчелиные 

ГОСТ 23127-78 

Матка пчелиная. Технические условия" 


 

замінити словами та цифрами:

"ГОСТ 20728-75 

Семьи пчелиные (у частині української степової породи бджіл) 

ГОСТ 23127-78 

Матка пчелиная. Технические условия (у частині української степової породи бджіл)" 


 

4.2. У наказі Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. N 357 "Про затвердження національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 16.05.2009 N 154, від 26.08.2008 N 301":

у підпункті "г" пункту 1 слова та цифри:

"ДСТУ 3211:2009 (ГОСТ 1639:2009) 

Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови
- На заміну ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93)" 


 

замінити словами та цифрами:

ДСТУ 3211:2009/ ГОСТ 1639:2009 

Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови
- На заміну ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93)" 


 

5. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу, зміну N 5 до ДСТУ 3650:2004 та зміну N 4 до ДСТУ 4278:2006 на веб-порталі Держспоживстандарту України.

6. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Керівникам центрів стандартизації, метрології та сертифікації у встановленому порядку забезпечити перевірку та приведення зареєстрованих технічних умов у відповідність до вимог національних стандартів, що затверджені цим наказом.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

Голова 

Л. Лосюк 


 

Додаток 


 

Зміна N 5 до ДСТУ 3650:2004
"Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови"

 

1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. N 474

В пункті 3.1 цифру 11 замінити на 12.

У пункті 3.5 таблицю 1 доповнити:

- типом 3 та викласти в такій редакції:

Тип 

Підтип 

Висота 

цифр 

літер 

3-1 

30 

30 

3-2 

30 

30 

3-3 

30 

30 

позначки Т0 ё Т9 - 30 


 

- типом 12 та викласти в такій редакції:

Тип 

Підтип 

Висота 

цифр 

літер 

12 

12-1 

76 

76 

12-2

30

30


 

- підтипи 7-3 та 7-4 з таблиці 1 вилучити;

В пункті 4.3 слова "крім типу 2" замінити на "крім типів 2, 6 та підтипів 3-2, 3-3".

Останній абзац викласти в новій редакції "Знаки типів 2, 6 та підтипів 3-2, 3-3, 12-2 допускається виготовляти з полістирольної стрічки.". 

Перший абзац пункту 4.4 викласти в новій редакції "Лицьовий бік знаків типів 1, 4, 5, 7, 8, 11, та підтипів 3-1, 12-1 повинен бути покритий світловідбивальною плівкою.". 

Пункт 4.10 доповнити підпунктами 4.10.1 та 4.10.2 та викласти в такій редакції:

4.10.1 Плівка, що наноситься на лицьовий бік знаків типу 8 із світловідбивальною поверхнею повинна мати додаткове ідентифікаційне зображення, розміри та розташування якого повинні відповідати рисунку 2-1.

 

Рисунок 2-1 - Ідентифікаційне зображення:

UA - держави Україна;

# - підприємства-виробника

4.10.2 Плівка, що наноситься на лицьовий бік знаків підтипу 12-1 із світловідбивальною поверхнею повинна мати додаткове ідентифікаційне зображення, розміри та розташування якого повинні відповідати рисунку 2-2.

 

Рисунок 2-2 - Ідентифікаційне зображення:

UA - держави Україна;

# - підприємства-виробника

Пункт 4.17 доповнити підпунктом 4.17.3 та викласти в такій редакції "На зворотній бік знаків методом холодного штампування додатково наноситься маркування до знаків типу 8 - "ДЕРЖТЕХНАГЛЯД", до знаків підтипу 12-1 - "ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД".

Додаток А доповнити рисунком А.3:

 

UA - символ державної належності;

ВТ - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

АА - літеросполука, що позначає серію

2222 - порядковий номер. 

Підтип 3-1

 

UA - символ державної належності;

11 - код адміністративно-територіальної належності;

АА - літеросполука, що позначає серію;

2222 - порядковий номер.

Підтип 3-2

 

UA - символ державної належності;

Т1- познака, яка свідчить що знак видається підриємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів *;

АА - літеросполука, що позначає серію;

2222 - порядковий номер.

Підтип 3-3

Рисунок А.3 - Знак типу 3

рисунок А.8 викласти у новій редакції:

 

АА - літеросполука, що позначає серію;

24121 - порядковий номер.

Рисунок А.12 викласти в новій редакції:

 

Т - познака, яка свідчить що знак видається на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;

АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

11421 - порядковий номер.

Підтип 12-1

 

UA - символ державної належності;

ТР - літеросполука, яка свідчить що знак транзитний;

АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

2222 - порядковий номер.

Підтип 12-2

Рисунок А.12 - Знаки типу 12

В рисунку А.7 зображення підтипів 7-3 та 7-4 вилучити.

У Додатку Б:

- заголовок для літер з висотою 76 викласти в новій редакції:

"Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 2 та підтипу 12-1 (висота літер 76)."

Додаток Б доповнити:

Шрифт літер української абетки для номерних знаків типу 3 та підтипу 12-2 (висота літер 30)

 

У Додатку В:

- заголовок для цифр з висотою 76 викласти в новій редакції:

"Шрифт цифр для номерних знаків типів 2, 4, 8, 9, 11 та підтипів 7-1, 12-1 (висота цифр 76)."

- заголовок для цифр з висотою 30 викласти в новій редакції:

"Шрифт цифр для позначення коду адміністративно-територіальної належності для номерних знаків типу 3, 6, 7, 11 (висота цифр 30).

Додаток В доповнити:

Шрифт цифр для номерних знаків типу 3 та підтипу 12-2 (висота цифр 30)

 

 

Додаток


 

Зміна N 4 до ДСТУ 4278:2006
"Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування" 

 

1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. N 474

Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ викласти в новій редакції "Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, правила застосування номерних знаків (далі - знаки) для:

- транспортних засобів усіх типів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та підлягають державній реєстрації і обліку: автомобілів, автобусів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів;

- транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України;

- транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування: великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів."

Пункт 2.1 викласти в новій редакції "Знаки за призначеністю поділено на 12 типів, що зазначені у таблиці 1. Типи 2, 3, 6 та 7 поділяються на підтипи."

В пункті 2.2 слово "дев'ять" замінити на слово "десять".

Таблицю 1 викласти в новій редакції:

Тип 

Підтип 

Призначеність 

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів 

2-1 

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

2-2 

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

3-1 

Знаки для всіх типів і моделей мопедів 

3-2 

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

3-3 

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу 

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них ТЗ 

6-1 

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

6-2 

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів 

7-1 

Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб 

7-2 

Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб 

Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та механізмів  

11 

Знаки для відомчих транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України 

12 

12-1 

Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів 

  

12-2 

Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для всіх великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реалізації 


 

Пункт 2.4 викласти в новій редакції "Знаки типів 1, 4, 5, 11 та підтипів 2-1, 3-1, 3-2 та 6-1 видаються в реєстраційному підрозділі Державтоінспекції МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому порядку.

Знаки типу 1 з полем жовтого кольору видаються для автобусів та таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, у відповідності з чинним законодавством.

Знаки підтипів 2-1, 3-2, 6-1, 12-2 видаються у разі зняття ТЗ з обліку.

Номерні знаки підтипів 2-2, 3-3 та 6-2 видаються підприємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів.

Знаки типу 7 замовляються та видаються в Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.

Знаки типу 8 видаються в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Знаки типів 9 та 10 видаються в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.

Знаки типу 12 видаються в установленому порядку Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.". 

Таблицю 3 викласти в новій редакції:

Назва параметра та розміру 

Норма на тип, підтип 

2-1 

2-2 

3-1 

3-2 

3-3 

1 Форма знака 

додаток
А,
рисунок
А.1 

додаток
А,
рисунок
А.2 

додаток
А,
рисунок
А.2 

додаток
А,
рисунок А.3 

додаток
А,
рисунок
А.3 

додаток
А,
рисунок
А.3 

2 Габаритні розміри 

  

  

  

  

  

  

висота, мм 

112 

112 

112 

114 

114 

114 

довжина, мм 

520 

520 

520 

140 

140 

140 

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону) 

4 Кількість літер 

5 Колір поля знаків 

білий,
жовтий1) 

червоний 

червоний 

білий 

червоний 

червоний 

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків 

чорний 

білий 

білий 

чорний 

білий 

білий 

7 Наявність світлоповер-
тальної плівки 


 

 

Назва параметра та розміру 

Норма на тип, підтип 

6-1 

6-2 

1 Форма знака 

додаток А,
рисунок А.4 

додаток А,
рисунок А.5 

додаток А,
рисунок А.6 

додаток А,
рисунок А.6 

2 Габаритні розміри 

  

  

  

  

висота, мм 

112 

174 

174 

174 

довжина, мм 

520 

220 

220 

220 

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону) 

4 Кількість літер 

5 Колір поля знаків 

білий 

білий 

червоний 

червоний 

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків 

чорний 

білий 

білий 

білий 

7 Наявність світлоповертальної плівки 


 

 

Назва параметра та розміру 

Норма на тип, підтип 

7-1 

7-2 

1 Форма знака 

додаток А,
рисунок А.7-1 

додаток А,
рисунок А.7-2 

додаток А,
рисунок А.8 

додаток А,
рисунок А.9 

2 Габаритні розміри 

  

  

  

  

висота, мм 

112 

174 

206 

112 

довжина, мм 

520 

220 

288 (140)2) 

520 

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону) 

2 (8)3) 

2 (6)3) 

4 Кількість літер 

2 ё

2 ё

5 Колір поля знаків 

білий 

білий 

білий 

чорний 

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків 

чорний 

чорний 

чорний 

білий 

7 Наявність світлоповертальної плівки 


 

 

Назва параметра та розміру 

Норма на тип, підтип 

10 

11 

12 

12-1 

12-2 

1 Форма знака 

додаток А,
рисунок А.10 

додаток А,
рисунок А.11 

додаток А,
рисунок А.12 

додаток А,
рисунок А.12 

2 Габаритні розміри 

  

  

  

  

висота, мм 

174 

112 

226 

114 

довжина, мм 

220 

520 

288 

140 

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону) 

4 Кількість літер 

5 Колір поля знаків 

чорний 

світло-
блакитний 

білий 

червоний 

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків 

білий 

білий 

чорний 

білий 

7 Наявність світлоповертальної плівки 


 

Примітка 1. Позначка "1)" зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством. 

Примітка 2. Позначка "2)" зазначає, що у дужках наведено довжину нижньої частини знака.

Примітка 3. Позначка "3)" зазначає, що в дужках указана допустима кількість цифр.

Примітка 4. Позначка "-" зазначає, що розмір, параметр відсутній.

Примітка 5. Позначка "+" зазначає, що розмір, параметр присутній.

Пункт 3.1 викласти в новій редакції "Знаки, в залежності від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера, серії, а також символи державної належності. Познаки Т0 ё Т9 містяться на знаках підтипів 2-2, 3-3, 6-2, літера D - на знаках типу 4, познака ТР - на знаках підтипу 12-2.

Інформаційний зміст знаків типу 8 визначається в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначається в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.

Інформаційний зміст знаків типу 12 визначається в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.". 

В першому абзаці пункту 3.3 замінити "1, 2, 5-7, 11" на "1, 2, 3, 5-7, 11 та підтипу 12-2".

В третьому абзаці пункту 3.3 замінити "1, 2, 5, 6 та підтипу 7-3" на "1, 2, 3, 5, 6 та підтипу 12-2".

У четвертому абзаці пункту 3.3 замінити "підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11" на "типів 7 та 11".

У першому абзаці пункту 3.4 замінити "підтипу 7-3" на "підтипу 3-1".

Останній абзац пункту 3.4 викласти в новій редакції "Для знаків типів 7, 11 та підтипів 2-1, 3-2 та 6-1, коди адміністративно-територіальної належності позначають згідно з додатком Г.". 

Пункт 3.5 викласти в новій редакції "Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність, розміщують з лівого боку, для знаків типу 5 - у верхній частині знака, а для знаків підтипу 3-1 - у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність, розміщують з правого боку у нижній частині. 

Для знаків підтипу 6-1 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака, для знаків типів 7 та 11 - під символом державної належності, для знаків підтипу 3-2 - у верхній лівій частині знака, а для знаків підтипу 12-2 - у верхній правій частині знака.". 

В пункті 3.6 слова "підтипу 2-1" замінити на "підтипів 2-1 та 3-2"; слова "для 2-2" замінити на "підтипів 2-2 та 3-3".

Пункт 3.7 викласти в новій редакції "Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0 ё Т9 розміщують з лівого боку, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0 ё Т9 розміщують у верхній частині знаку, а для знаків підтипу 3-2 - у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-2 літеросполуки ТР розміщують у верхній лівій частині знака. 

Для знаків типу 4 - літеру D розміщують з лівого боку.". 

У пункті 3.8 слова "типів 1, 2, 5, 6, 8 та підтипу 7-3" замінити на "типів 1, 2, 3, 5, 6, 8".

У другому абзаці слова "підтипів 7-1, 7-2, 7-4" замінити на "типів 7, 12".

У пункті 3.9 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 4.

У пункті 3.10 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 5.

Пункт 3.12 викласти в новій редакції "На знаках типу 7 можуть розміщуватись:

- літери;

- літери і цифри;

- літери, цифри і малюнок;

- літери і малюнок.

Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками, які видаються (видавалися) під час державної або відомчої реєстрації транспортних у відповідності з чинним державним стандартом України чи державними стандартами України, що втратили чинність. 

Вміст знаків типу 7 не може містити повне або скорочене найменування органу державної влади України, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів інших країн та міжнародних організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки використовуються). Символи державної належності України наносяться виключно у відповідності з пунктом 3.3 цього стандарту.

На знаках підтипу 7-1 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж десять (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках підтипу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п'ять і не більше ніж вісім (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках типу 7 крім літер, літер і цифр може наноситись малюнок.". 

Пункт 4.1 викласти в новій редакції "Кількість знаків на ТЗ повинна становити:

- на автотранспорті - два знаки;

- на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та механізмах, мототранспорті, мопедах усіх марок, типів і моделей, причепах, напівпричепах - один знак.

- на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах - один знак.". 

Пункт 4.2 викласти в новій редакції "Знаки на транспортних засобах треба встановлювати тільки в передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника місцях.". 

Пункт 4.4 викласти в новій редакції "Знаки типу 7 закріплюються за ТЗ як другий комплект знаків. Написи на передньому і задньому номерних знаках підтипу 7-1 мають відповідати один одному.". 

Пункт 4.7 вилучити.

Додаток А доповнити рисунком А.3 - "Знаки типу 3".

 

UA - символ державної належності;

ВТ - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

АА - літеросполука, що позначає серію; 

2222 - порядковий номер. 

Підтип 3-1

 

UA - символ державної належності;

11 - код адміністративно-територіальної належності;

АА - літеросполука, що позначає серію;

2222 - порядковий номер. 

Підтип 3-2

 

UA - символ державної належності;

Т1- познака, яка свідчить що знак видається підриємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів;

АА - літеросполука, що позначає серію;

2222 - порядковий номер.

Підтип 3-3

Рисунок А.3 - Знак типу 3

З рисунку А.7 вилучити зображення підтипів 7-3 та 7-4

Додаток А доповнити рисунком А.12 - "Знаки типу 12".

 

Т - познака, яка свідчить що знак видається на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;

АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

11421 - порядковий номер.

Підтип 12-1

 

UA - символ державної належності;

ТР - літеросполука, яка свідчить що знак транзитний;

АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 

2222 - порядковий номер. 

Підтип 12-2

Рисунок А.12 - Знаки типу 12

____________


Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.