Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 28 грудня 2009 року N 477

Про затвердження, скасування чинності національних стандартів України та внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 22.06.2009 N 227

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.:

ДСТУ ISO 643:2009 

Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна
(ISO 643:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 2006:2009 

Латекс синтетичного каучуку. Метод визначення механічної стабільності за великої швидкості перемішування
(ISO 2006:1985, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3136:2009 

Латекс бутадієн-стирольного каучуку. Метод визначення вмісту зв'язаного стиролу
(ISO 3136:1983, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3400:2009 

Сигарети. Визначення вмісту алкалоїдів у конденсаті диму спектрометричним методом
(ISO 3400:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3402:2009 

Тютюн і тютюнові вироби. Атмосферні умови для кондиціювання та випробування
(ISO 3402:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4136:2009 

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг
(ISO 4136:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4250-1:2009 

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 1. Познаки та розміри шин
(ISO 4250-1:2006, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4250-1:2004/
ГОСТ ИСО 4250-1-2004 

ДСТУ ISO 4250-2:2009 

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 2. Навантаги і внутрішні тиски
(ISO 4250-2:2006, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4250-2:2004/
ГОСТ ИСО 4250-2-2004 

ДСТУ ISO 4389:2009 

Тютюн і тютюнові вироби. Визначення залишкового вмісту хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії
(ISO 4389:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5173:2009 

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин
(ISO 5173:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5949:2009 

Сталі інструментальні та підшипникові. Мікрофотографічний метод оцінювання розподілу карбідів з використанням мікрофотографій
(ISO 5949:1983, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6195:2009 

Гідроприводи об'ємні, пневмоприводи та їхні складники. Посадкові місця циліндрів під брудознімачі штоків для з'єднань зворотно-поступального руху. Розміри та допуски
(ISO 6195:2002, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 6195-95 (ГОСТ 30366-96) (ISO 6195:1986) 

ДСТУ ISO 9015-2:2009 

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість
(ISO 9015-2:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 13276:2009 

Тютюн і тютюнові вироби. Визначення чистоти нікотину гравіметричним методом із застосуванням кремнійвольфрамової кислоти
(ISO 13276:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15012-2:2009 

Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Перевірка і маркування обладнання для фільтрування повітря. Частина 2. Визначення мінімального об'єму потоку повітря через зонти і насадки
(ISO 15012-2:2008, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15152:2009 

Тютюн. Визначення загального вмісту алкалоїдів у перерахунку на нікотин методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15152:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15153:2009 

Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15153:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15154:2009 

Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних вуглеводнів методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15154:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15517:2009 

Тютюн. Визначення вмісту нітратів методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15517:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16055:2009 

Тютюн і тютюнові вироби. Контрольний зразок для випробування. Вимоги та використання
(ISO 16055:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 16060:2009 

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Травлення для макро- і мікроскопічного дослідження
(ISO/TR 16060:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 17653:2009 

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на кручення зварних точок
(ISO 17653:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 17846:2009 

Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Символи попереджувальні для обладнання та матеріалів, використовуваних у дуговому зварюванні та різанні
(ISO 17846:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 18653:2009 

Передачі зубчасті. Прилади для вимірювання окремих зубчастих коліс. Методи оцінювання точності
(ISO 18653:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60601-2-26:2009 

Вироби медичні електричні. Частина 2 - 26. Окремі вимоги безпеки до енцефалографів
(IEC 60601-2-26:2002, IDT).
- Вперше. 


 

2. Скасувати чинність національних стандартів України з 1 січня 2012 р.:

ДСТУ ISO 4250-1:2004/
ГОСТ ИСО 4250-1-2004 

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 1. Познаки і розміри шин
(ISO 4250-1:1996, IDT;
ГОСТ ИСО 4250-1-2004, IDT) 

ДСТУ ISO 4250-2:2004/
ГОСТ ИСО 4250-2-2004 

Шини та ободи для землерийних машин. Частина 2. Навантаги та внутрішні тиски
(ISO 4250-2:1995, IDT; ГОСТ ИСО 4250-2-2004,IDT) 

ДСТУ ISO 6195-95
(ГОСТ 30366-96)
(ISO 6195:1986) 

Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Циліндри. Місця посадкові під брудознімачі штоків, для поєднань зворотно-поступального руху. Розміри та допуски. 


 

3. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. N 227 "Про затвердження національних стандартів України":

у пункті 1 вилучити слова та цифри:

"ДСТУ-П CEN/TS 15210-1:2009 

Біопаливо тверде. Методи визначення механічної міцності паливних гранул та брикетів. Частина 1. Гранули
(CEN/TS 15210-1:2005, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-П CEN/TS 15210-2:2009 

Біопаливо тверде. Методи визначення механічної міцності паливних гранул та брикетів. Частина 2. Брикети
(CEN/TS 15210-2:2005, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Затвердити пробні національні стандарти України з наданням чинності з 1 вересня 2009 р. до 1 вересня 2012 р.:

ДСТУ-П CEN/TS 15210-1:2009 

Біопаливо тверде. Методи визначення механічної міцності паливних гранул та брикетів. Частина 1. Гранули
(CEN/TS 15210-1:2005, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-П CEN/TS 15210-2:2009 

Біопаливо тверде. Методи визначення механічної міцності паливних гранул та брикетів. Частина 2. Брикети
(CEN/TS 15210-2:2005, IDT)
- Вперше". 


 

4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

5. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Лосюк 


Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.