Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 17 лютого 2009 року N 74

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

 

(Витяг)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" наказую:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання" (додається).

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в Покажчику стандартів Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 


 

 

Додаток
до наказу Держспоживстандарту України
від 17 лютого 2009 р. N 74 


 

Перелік
національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1382

 

 

N
з/п 

Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту 

ДСТУ ISO 7503-1-2001
Захист від радіації. Оцінювання забруднення поверхні. Частина 1. Бета-випромінювачі (максимальна енергія бета-випромінювання понад 0,15 МеВ) та альфа-випромінювачі 

ДСТУ ISO 7503-2-2001
Захист від радіації. Оцінювання забруднення поверхні. Частина 2. Забруднення поверхні тритієм (ISO 7503-2:1988, IDT) 

ДСТУ ISO 8194-2001
Захист від радіації. Одяг для захисту від радіоактивного забруднення. Проектування, вибір, методи випробувань та використання (ISO 8194:1987, IDT) 

ГОСТ 4.54-79
СПКП.
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.70-81
СПКП.
Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей 

ГОСТ 4.86-83
СПКП.
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей 

ГОСТ 8.483-83
ГСИ.
Источники нейтронные на ядерно-физических установках образцовые. Основные положения и методика аттестации 

ГОСТ 14105-76
Детекторы ионизирующих излучений. Термины и определения 

ГОСТ 14336-87
Приборы радиоизотопные. Термины и определения 

10 

ГОСТ 15484-81
Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения 

11 

ГОСТ 16758-71
Аппараты терапевтические радиоизотопные. Термины и определения 

12 

ГОСТ 16950-81
Техника радиационно-защитная. Термины и определения 

13 

ГОСТ 17064-71
Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения 

14 

ГОСТ 17134-80
Приборы радиоизотопные релейные. Общие технические условия 

15 

ГОСТ 18061-90
Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия 

16 

ГОСТ 18324-73
Блоки источников ионизирующих излучений для релейных радиоизотопных приборов. Общие технические условия 

17 

ГОСТ 20180-91
Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Общие технические условия 

18 

ГОСТ 20286-90
Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения 

19 

ГОСТ 20337-74
Приборы рентгеновские. Термины и определения 

20 

ГОСТ 20716-75
Установки радиационно-технологические. Термины и определения 

21 

ГОСТ 21497-90
Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия 

22 

ГОСТ 22212-85
Устройства энергетические радионуклидные. Термины и определения 

23 

ГОСТ 22522-91
Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия 

24 

ГОСТ 22705-77
Техника радиационная. Термины и определения 

25 

ГОСТ 23309-78
Боксы радиационно-защитные. Общие технические требования 

26 

ГОСТ 23410-78
Окна защитных боксов. Конструкция и размеры 

27 

ГОСТ 23649-79
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

28 

ГОСТ 24034-80
Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения 

29 

ГОСТ 25146-82
Материалы радиохимических производств и атомных энергетических установок. Метод определения коэффициента дезактивации 

30 

ГОСТ 25230-82
Манипуляторы для дистанционной работы с радиоактивными веществами. Ряды грузоподъемности 

31 

ГОСТ 25504-82
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Термины и определения 

32 

ГОСТ 25926-90
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях, классы прочности и методы испытаний 

33 

ГОСТ 26305-84
Источники альфа-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров 

34 

ГОСТ 26306-84
Источники бета-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров 

35 

ГОСТ 26307-84
Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров 

36 

ГОСТ 26825-86
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования 

37 

ГОСТ 27212-87
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования 

38  

ГОСТ 27708-88
Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости 

39 

ГОСТ 28271-89
Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний 


 

 

Начальник Управління
технічного регулювання
 

 
О. Я. Сердюков
 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.