Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 14 жовтня 2009 р. N 1076

Київ

Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту і здійснення контролю за дотриманням його вимог.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1076 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
канатних доріг для перевезення пасажирів

 

Загальна частина

 

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до канатних доріг для перевезення пасажирів (далі - канатні дороги), їх вузлів та пристроїв безпеки, процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам, а також правила маркування та введення в обіг зазначених доріг, вузлів та пристроїв.

Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви 2000/9/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 20 березня 2000 р. про спорудження канатних доріг.

2. Дотримання вимог Технічного регламенту обов'язкове для:

суб'єктів господарської діяльності у сфері виробництва та експлуатації канатних доріг незалежно від форми власності;

призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначені органи), вимоги до яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223);

центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері безпеки праці у виробництві та використанні продукції виробничого призначення (далі - центральний орган виконавчої влади).

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

вузол - основна частина або сукупність частин канатної дороги. До вузлів належать канати та їх з'єднання, приводи і гальма, механічне устатковання (піднімальний механізм каната, станційна машина, лінійна техніка), транспортні засоби (кабіни, крісла або транспортери, пристрої для підвішування, привід, з'єднання з канатом), електротехнічні пристрої (пристрої для здійснення поточного контролю, керування і запобіжні пристрої, апаратура для зв'язку та інформаційне устатковання, устатковання для захисту від грозових розрядів), рятувальне устатковання (стаціонарне та пересувне обладнання);

електротехнічні пристрої - пристрої для здійснення поточного контролю чи керування;

канатна дорога - установка для перевезення пасажирів у підвісних вагонах і кріслах по натягнутому між кінцевими станціями і проміжними опорами канату, яка складається із споруд, вузлів та пристроїв безпеки;

пристрій безпеки - запобіжний пристрій, вбудований у споруду та вузли з метою безпечного функціонування канатної дороги;

механічне устатковання - піднімальний механізм каната, станційна машина, лінійна техніка;

придатність до експлуатації - відповідність канатної дороги технічним вимогам до її безпечного функціонування;

рятувальне устатковання - стаціонарне та пересувне обладнання, призначене для рятування пасажирів у разі аварій;

споруда - складова частина канатної дороги, що призначається для виконання технічних функцій (станція, будівлі, розташовані вздовж ліній траси, опори, що призначаються для монтажу та експлуатації канатної дороги);

транспортні засоби - кабіни, крісла або транспортери, механізми для прикріплення кабіни або крісла на канаті (пристрої для підвішування).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності" та "Про охорону праці".

4. Дія цього Технічного регламенту:

1) поширюється на:

рейкові фунікулери та інше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або інших пристроях для підвішування, на яких тяга забезпечується одним або кількома канатами;

канатні дороги, кабіни яких переміщуються за допомогою одного або кількох канатів, зокрема гондоли та крісельні підйомники;

канатні буксирні пристрої, що призначаються для транспортування лижників схилами гір вгору;

2) не поширюється на:

підйомники, на які поширюється Технічний регламент ліфтів;

трамваї із тросовим приводом;

споруди або пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракціонами та/або для транспортування пасажирів;

пересувне обладнання, що використовується в промисловості;

переправи з тросовим приводом;

залізниці із зубчастим приводом;

пересувне обладнання з ланцюговим приводом.

5. Державний нагляд за відповідністю канатних доріг вимогам цього Технічного регламенту здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про охорону праці", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та інших нормативно-правових актів.

6. Технічна експертиза робочого проекту або робочої документації канатних доріг, їх вузлів та пристроїв безпеки, споруд, реєстрація, огляди, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування), введення в експлуатацію здійснюються відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431 "Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 254), від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222) та від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434), а також державних будівельних норм.

7. Перелік національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності канатних доріг вимогам цього Технічного регламенту, складається центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та публікується на його офіційному веб-сайті.

Вимоги до канатної дороги

 

8. Споруди, вузли, механічне устатковання і транспортні засоби повинні використовуватися за цільовим призначенням відповідно до технічної специфікації канатної дороги та інструкцій до неї.

9. Канатна дорога повинна відповідати вимогам щодо:

1) забезпечення безпеки перевезення пасажирів з урахуванням її типу, особливостей ландшафту, метеорологічних та інших факторів середовища, в якому канатна дорога експлуатується;

2) запобігання перевищенню встановлених норм викидів токсичних газів, випромінювання, шуму, вібрації в зоні впливу канатної дороги;

3) наявності:

резервного приводу з джерелом енергопостачання, незалежним від джерела енергії системи головного привода. Якщо за результатами перевірки стану експлуатаційної безпеки встановлено, що у разі відсутності резервного привода пасажири можуть залишити транспортні засоби і засоби для буксирування легко, швидко і безпечно, наявність такого привода не обов'язкова;

обладнання для запобігання шкідливому впливу на пасажирів у разі виникнення пожежі, блискавки;

запобіжного пристрою на вузлах з найвищим рівнем ризику виникнення несправностей;

пристрою для ручного виключення канатної дороги та пристрою, що запобігає самостійному її увімкненню;

4) запобігання нещасним випадкам шляхом оснащення рухомих частин канатної дороги, що є загальнодоступними на спорудах, пристроями, які унеможливлюють будь-який контакт з такими рухомими частинами.

Несправність пристроїв безпеки, що виникає під час експлуатації канатної дороги, не повинна призводити до аварійної ситуації;

5) забезпечення безпеки під час технічного обслуговування канатної дороги і проведення ремонтних робіт, зокрема для запобігання падінню пасажирів, технічного персоналу чи третіх осіб, які працюють або перебувають у робочій зоні, канатна дорога обладнується точками для кріплення засобів індивідуального захисту зазначених осіб.

10. Посадка і висадка пасажирів організовуються з урахуванням розкладу руху канатної дороги та із забезпеченням безпеки пасажирів.

11. У разі непередбаченого зупинення канатної дороги пасажирів транспортують у безпечне місце.

12. Під час розроблення та будівництва канатної дороги створюються умови для перевезення дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

13. Генеральний підрядник (фізична або юридична особа, на замовлення якої здійснюється будівництво споруди) може визначити додаткові технічні вимоги до канатної дороги, якщо це не спричинить зниження рівня її безпеки.

14. Технічна документація повинна містити інформацію про результати оцінки впливу роботи канатної дороги на навколишнє природне середовище відповідно до державних будівельних норм.

15. Технічний персонал, що відповідає за експлуатацію канатної дороги, повинен мати належний рівень кваліфікації і бути ознайомлений з відповідною технічною документацією.

Вимоги до будівництва канатної дороги

 

16. Під час будівництва канатної дороги необхідно враховувати особливості ландшафту, метеорологічні та інші фактори з метою запобігання виникненню перешкод під час її експлуатації або обслуговування, здійснення рятувальних заходів і забезпечення безпечної відстані по горизонталі та вертикалі між транспортними засобами, буксирними і направленими пристроями, канатами, спорудами та іншими перешкодами на шляху транспортних засобів з урахуванням напрямку руху канатів і зазначених засобів або буксирних пристроїв за несприятливих умов.

17. Максимальна відстань між транспортними засобами і поверхнею землі розраховується залежно від типу транспортних засобів і забезпечує можливість здійснення рятувальних заходів. У разі використання піввагонів необхідно враховувати також ризик падіння пасажира, а також ризик одержання психологічних травм.

18. Зони входу і виходу на станціях і в спорудах канатної дороги повинні облаштовуватися так, щоб забезпечити безпеку руху її транспортних засобів. Рух транспортних засобів і буксирних пристроїв здійснюється без ризику для життя і здоров'я пасажирів.

Вимоги до вузлів

 

19. Виготовлення вузлів і пристроїв безпеки, будівництво споруд здійснюється відповідно до технічної та технологічної документації, правил вибору матеріалів, а також з урахуванням запасу міцності вузлів, що повинні відповідати граничному навантаженню, у тому числі зовнішньому впливу, динамічному навантаженню і фактору втоми металу.

Строк проведення перевірки пристроїв безпеки визначається в інструкції до канатної дороги.

20. Конструкція канатів забезпечує:

запобігання обриву канатів або виникненню несправностей їх кріплень;

функціонування вузлів з урахуванням їх граничних мінімальних та максимальних значень допустимого навантаження.

21. Необхідно забезпечити поточне обстеження стану канатів та їх опор.

22. У разі сходження канату з кріплення необхідно вжити заходів для вимкнення канатної дороги без ризику для життя і здоров'я пасажирів та забезпечити відновлення канату.

23. Привід канатної дороги обладнується стопорним механізмом для запобігання її передчасному повторному самостійному включенню.

24. Довжина гальмівного шляху канатної дороги у разі аварії повинна відповідати регламентованим вимогам безпеки.

25. Для гальмівного шляху канатної дороги встановлюється коефіцієнт уповільнення, що забезпечує безпеку пасажирів та запобігає виникненню несправностей вузлів канатної дороги.

26. Обладнання канатної дороги оснащується двома або більше системами гальмування, які забезпечують її зупинення і автоматично замінюють одна одну. Одна із систем гальмування каната повинна діяти безпосередньо на тяговий шків канатної дороги.

27. Управління канатною дорогою здійснюється за допомогою пристроїв, що повинні забезпечувати безпеку пасажирів, витримувати гранично допустимі навантаження і вплив зовнішніх факторів (вологість, критичні температури, електромагнітні дії), а також запобігати виникненню небезпечних ситуацій навіть у разі, коли технічний персонал припустився помилки в роботі.

28. Апаратура, що використовується для зв'язку, та інформаційне устатковання дають змогу забезпечити у будь-який час гарантований зв'язок між технічним персоналом та інформувати пасажирів про виникнення аварії.

Вимоги до транспортних засобів та засобів для буксирування

 

29. Під час розроблення і виготовлення транспортних засобів та засобів для буксирування необхідно дотримуватися вимог щодо:

1) забезпечення безпеки пасажирів у разі припинення руху транспортних засобів або засобів для буксирування, зокрема унеможливлення падіння пасажирів або заподіяння іншої шкоди їх життю і здоров'ю;

2) запобігання проковзуванню каната та його пошкодженню з'єднаннями транспортних засобів і засобів для буксирування, за винятком місць, де таке проковзування не має впливу на рівень безпеки зазначених засобів;

3) безперешкодного закриття дверей транспортного засобу, витримування його підлогою і стінами встановленого технічною документацією рівня тиску і навантаження;

4) обладнання устаткованням для виконання обов'язків оператора у разі, коли транспортний засіб та засіб для буксирування обслуговуються оператором;

5) забезпечення зупинення транспортного засобу без ризику для життя і здоров'я пасажирів у разі неправильного кріплення з'єднувального елемента до каната;

6) оснащення їх пристроєм, що запобігає сходженню з напрямних у разі, коли немає змоги вжити заходів до запобігання ризику такого сходження;

7) забезпечення безпеки персоналу, який обслуговує канатні дороги.

30. Транспортні засоби фунікулера і двоканатних доріг обладнуються пристроєм автоматичного гальмування у разі, коли можливість обриву тягового каната не виключається.

Проведення перевірки рівня безпеки експлуатації канатної дороги

 

31. Перевірка рівня безпеки експлуатації канатної дороги проводиться відповідно до вимог цього Технічного регламенту та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки.

32. Під час проведення перевірки рівня безпеки канатної дороги обстежується кожна її складова частина, всі пристрої безпеки та їх вплив на пов'язані з ними вузли і канатну дорогу в цілому.

33. За результатами перевірки рівня безпеки канатної дороги складається висновок, в якому у разі потреби визначаються заходи, що рекомендується вжити з метою уникнення небезпеки для пасажирів, і перелік аварій та аварійних ситуацій з ризиком для життя і здоров'я пасажирів, які можуть виникнути під час експлуатації такої канатної дороги.

Маркування

 

34. Національний знак відповідності обов'язково наноситься на поверхню вузлів і пристроїв безпеки або на таблички, на яких зазначаються технічні дані, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

У разі неможливості нанесення національного знака відповідності на поверхню вузлів і пристроїв безпеки або на таблички, на яких зазначаються технічні дані, такий знак наноситься на упаковку або етикетку.

Поряд з національним знаком відповідності наносяться ідентифікаційний номер призначеного органу, що провів процедуру оцінки відповідності, та дві останні цифри року, в якому зазначений знак нанесений.

35. На поверхню вузлів і пристроїв безпеки забороняється наносити знаки або написи, які можуть бути помилково прийняті за національний знак відповідності.

36. Дозволяється використовувати зображення національного знака відповідності у рекламі позначених ним вузлів і пристроїв безпеки.

37. У разі коли встановлено, що вузли і пристрої безпеки, на які нанесений національний знак відповідності, під час експлуатації можуть становити небезпеку для життя і здоров'я пасажирів, призначений орган невідкладно інформує про це центральний орган виконавчої влади, який відповідно до законодавства вживає заходів для вилучення з обігу таких вузлів і пристроїв безпеки, встановлення заборони щодо їх постачання на ринок та введення в експлуатацію.

Оцінка відповідності вузлів і пристроїв безпеки

 

38. Оцінку відповідності вузлів і пристроїв безпеки вимогам цього Технічного регламенту проводить виробник або його уповноважена особа, або постачальник вузлів чи пристроїв безпеки із застосуванням модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

39. Для проведення оцінки відповідності вузлів і пристроїв безпеки може застосовуватися за вибором виробника або уповноваженої ним особи, або постачальника:

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем D (забезпечення якості виробництва);

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем F (перевірка продукції);

модуль H (цілковите забезпечення якості);

модуль G (перевірка одиниць продукції).

Зазначені модулі застосовуються з урахуванням таких особливостей та додаткових вимог:

1) для модуля B установлюється строк зберігання технічної документації, копій сертифікатів перевірки типу і додатків до них, що становить не менш як 30 років після виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

2) для модуля D установлюється строк зберігання документації щодо системи управління якістю, документації щодо змін у зазначеній системі, а також рішень і звітів призначеного органу за результатами перевірки системи управління якістю, що становить не менш як 30 років після виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

3) для модуля F установлюється строк зберігання копії декларації про відповідність, що становить не менш як 30 років після виготовлення останнього зразка пристрою безпеки;

4) для модуля H:

призначеним органом обов'язково проводиться дослідження конструкції пристрою безпеки;

встановлюється строк зберігання документації щодо системи управління якістю, документації щодо змін у зазначеній системі, а також рішень і звітів призначеного органу за результатами перевірки системи управління якістю, що становить не менш як 30 років після виготовлення останнього зразка пристрою безпеки.

40. За результатами оцінки відповідності вузлів і пристроїв безпеки виробник або його уповноважена особа, або постачальник складає декларацію про відповідність згідно з додатком і наносить на кожний виріб національний знак відповідності згідно з вимогами пунктів 34 - 38 цього Технічного регламенту.

41. Виробник або його уповноважений представник, або постачальник зберігає декларацію про відповідність та технічну документацію, зазначену в пунктах 43 і 46 цього Технічного регламенту, протягом 30 років після введення в обіг останнього пристрою безпеки і надає їх для перевірки в установленому порядку.

42. У передбачених законодавством випадках оцінку відповідності вузлів і пристроїв безпеки вимогам цього Технічного регламенту та їх сертифікацію на відповідність установленим законодавством вимогам проводить призначений орган.

43. Технічна документація, що подається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником призначеному органові для проведення оцінки відповідності та сертифікації, містить:

1) для пристроїв безпеки:

його загальний опис;

інформацію про сферу застосування пристроїв безпеки;

креслення, схеми пристроїв, часткових з'єднань, контурів та описи і пояснення до них;

перелік національних стандартів, що добровільно застосовані під час проектування та виробництва канатної дороги і включені до переліку, складеного відповідно до пункту 7 цього Технічного регламенту;

проектні розрахунки, результати перевірки рівня безпеки;

протоколи випробувань;

2) для вузла:

креслення і розрахунки, електричні та гідравлічні схеми, схеми ланцюгів керування, інструкції з монтажу та експлуатації, обслуговування і ремонту тощо;

копії декларації про відповідність пристроїв безпеки, що вбудовані у вузол, та креслення і копії актів про результати проведення випробувань і перевірок.

44. Призначений орган публікує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо:

отримання заявок на проведення оцінки відповідності;

виданих сертифікатів відповідності;

скасованих сертифікатів відповідності;

відмови у видачі сертифікатів відповідності.

 

Додаток
до Технічного регламенту 


 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

 

 

______________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування виробника або його уповноваженої особи, або постачальника;
______________________________________________________________________________________
                                                     їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що канатна дорога, призначена для перевезення пасажирів, (пристрої безпеки, вузли)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (повна назва, тип, марка, модель)
_____________________________________________________________________________________,
що виготовляється за ___________________________________________________________________,
                                                                                           (назва та позначення документації)
відповідає вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів згідно з
_____________________________________________________________________________________
                                             (назва та позначення нормативних документів, добровільне застосування
_____________________________________________________________________________________,
                                       яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам Технічного регламенту)
а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності _______________________________________________________________
                                                                                                          (номер, дата його реєстрації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     строк дії, назва і місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                                             призначеного органу з оцінки відповідності) 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника, його уповноваженої особи, постачальника.

________________________________
(посада особи, що склала декларацію) 

__________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

М. П. 

Місце для позначки про реєстрацію декларації про відповідність 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1076 


 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів

 

 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту 

Держгірпромнагляд
Мінпромполітики
Держспоживстандарт 

2009 

2. Складення та публікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких доводить відповідність канатних доріг вимогам Технічного регламенту 

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд
Мінпромполітики 

щороку 

3. Приведення у разі потреби нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту 

Держгірпромнагляд
Мінпромполітики
Держспоживстандарт  

2009 - 2010 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій 

- " - 

2009 - 2011 

5. Здійснення заходів щодо забезпечення підготовки вітчизняних підприємств-виробників до виготовлення канатних доріг відповідно до вимог Технічного регламенту 

Мінпромполітики 

2009 - 2012 

6. Підготовка органів з оцінки відповідності канатних доріг для перевезення пасажирів вимогам Технічного регламенту до виконання відповідних робіт  

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд 

2009 - 2010 

7. Добровільне застосування підприємствами Технічного регламенту 

Мінпромполітики
Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

2010 - 2012 

8. Поетапне розроблення, актуалізація та впровадження національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, відповідно до плану державної стандартизації 

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд
Мінпромполітики 

щороку 

9. Призначення органів з оцінки відповідності канатних доріг для перевезення пасажирів вимогам Технічного регламенту 

Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

2010 - 2012 

10. Організація впровадження ринкового нагляду за канатними дорогами, на які поширюється дія Технічного регламенту 

Держспоживстандарт  

- " - 

11. Коригування у разі потреби Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування 

Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт  

2012 

12. Обов'язкове застосування підприємствами Технічного регламенту 

Мінпромполітики
Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

починаючи з 2013 


 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.