Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 25 березня 2009 р. N 268

Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються, Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску та план заходів з його застосування.

2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. N 268 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки простих посудин високого тиску

 

Загальні положення

 

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до проектування, серійного виготовлення і оцінки відповідності простих посудин, що працюють під надлишковим тиском, встановлює правила їх маркування, введення в обіг та експлуатацію.

2. У цьому Технічному регламенті під простою посудиною, що працює під тиском (далі - посудина), слід розуміти будь-яку зварну посудину, що піддається внутрішньому надлишковому тиску понад 0,05 МПа, призначена для наповнення повітрям або азотом і не призначена для вогневого нагріву.

Деталі та вузли, що визначають міцність посудини, виготовляються з високоякісної нелегованої сталі, нелегованого алюмінію або алюмінієвого сплаву, не зміцненого шляхом закалювання. Складовими частинами посудини є циліндр з круговим поперечним перерізом, закритим плоскими або випуклими назовні днищами, що мають ті самі осі обертання, що і циліндрична частина, або два випуклі назовні днища із загальною віссю обертання, що виготовляють методом зварювання деяких частин конструкції або з'єднання за допомогою болтів.

3. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) автоматичне зварювання - процес зварювання, при якому всі параметри зварювання регулюються автоматично, причому деякі з параметрів можуть регулюватися вручну або автоматично, за допомогою механічних або електронних пристроїв, щоб витримувати задані умови зварювання;

2) виробник - фізична або юридична особа, що бере на себе відповідальність за проектування, виготовлення і введення в обіг та експлуатацію посудин, нанесення на них національного знака відповідності і складення декларації про відповідність;

3) максимальна температура експлуатації посудини - найбільша стабілізована температура стінок посудини в стандартних умовах експлуатації;

4) максимальний тиск експлуатації - найбільший надлишковий тиск, що може виникнути за стандартних умов експлуатації. Тиск запобіжних пристроїв не може перевищувати максимальний тиск експлуатації, але після початку скидання тиску його величина миттєво може перевищити максимальний показник на 10 відсотків;

5) межа текучості - значення при максимальній температурі експлуатації:

- верхньої точки текучості для матеріалу з двома точками текучості - верхньою і нижньою;

- умовної межі текучості;

6) мінімальна температура експлуатації посудини - найменша стабілізована температура стінок посудини в стандартних умовах експлуатації;

7) місткість - об'єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленні номінальними розмірами;

8) партія - кількість, що не перевищує 3 тис. посудин одного типу;

9) розрахунковий тиск - взятий за основу розрахунку тиск, який не може бути нижчий від максимального тиску експлуатації;

10) тип посудини - посудини, що відповідають таким умовам:

- серійно виготовляються протягом даного періоду згідно з проектом і за загальними методами;

- мають подібну геометричну форму, тобто корпус і днища або тільки днища, в обох випадках днища тієї самої форми;

- призначені для одного і того самого інтервалу розрахункових температур;

11) протокол випробувань - документ підтвердження відповідності продукції технічним вимогам із зазначенням результатів випробувань.

У тексті цього Технічного регламенту використовуються такі одиниці системи СІ:

A - подовження при розриві (Lo = 5,65 So), відсотків

A 80 мм - подовження при розриві (Lo = 80 мм), відсотків

KCV - розривна сила, Дж/см2

P - розрахунковий тиск, МПа 

Ph - гідростатичний чи пневматичний випробний тиск, МПа

Rp 0,2 - умовна границя текучості при 0,2 відсотка, Н/мм2

Ps - максимальний тиск експлуатації

Rет - межа текучості при максимальній температурі експлуатації

Rен - верхня точка текучості матеріалу, Н/мм2

Rm - міцність на розрив, Н/мм2

Tmax - максимальна температура експлуатації, ° C

Tmin - мінімальна температура експлуатації, ° C

V - об'єм посудини, л

Rm, max - максимальна міцність на розрив, Н/мм2

Rp1,0 - умовна межа текучості при 1,0 відсотка, Н/мм2

4. Вимоги цього Технічного регламенту поширюється на посудини:

1) що працюють під тиском повітря або азоту без підігріву, внутрішній надлишковий тиск яких становить від 0,05 МПа до 3 МПа включно;

2) мінімальна температура при експлуатації не нижче мінус 50° C, а максимальна - не вище плюс 300° C для сталевих посудин і плюс 100° C для посудин, виготовлених з алюмінію;

3) добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) становить більш як 5 МПа·л, але не перевищує 1000 МПа·л.

5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються:

1) на посудини, що:

експлуатуються на атомних енергетичних установках і в радіоактивному середовищі;

встановлені на морських, річкових суднах, інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки;

встановлені на літаках, інших літальних апаратах;

2) на вогнегасники;

3) на посудини з добутком експлуатаційного тиску на об'єм (Ps·V), що менший чи рівний 5 МПа·л.

6. Виробники повинні вживати всіх заходів для забезпечення постачання посудин або введення їх в експлуатацію із забезпеченням мінімізації ризику заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей, тварин та пошкодження майна.

7. Посудини з добутком експлуатаційного тиску на об'єм (Ps·V), що менший чи рівний 5 МПа·л, які виготовляються за загальноприйнятою технологією, повинні мати маркування.

Вимоги до матеріалів

 

8. Матеріали, що використовуються для виготовлення посудин, повинні забезпечувати їх надійну роботу протягом визначеного строку з урахуванням заданих умов експлуатації (розрахунковий тиск, мінімальна і максимальна температура експлуатації) і впливу температури навколишнього середовища.

9. Матеріали, що використовуються для виготовлення деталей і вузлів посудин, які працюють під надлишковим тиском, повинні бути:

придатні для зварювання;

пластичні і в'язкі, щоб тріщина при мінімальній температурі експлуатації не призвела до розриву через кришення на дрібні шматки;

нечутливі до старіння.

Нелеговані високоякісні сталі, з яких виготовлені посудини, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути некиплячими і постачатися після термічної обробки методом нормалізації або в еквівалентному стані;

2) вміст вуглецю у кожному виробі повинен становити менш як 0,25 відсотка, а вміст сірки чи фосфору - менш як 0,05 відсотка;

3) мати такі механічні властивості:

максимальна міцність на розрив (Rm, max) повинна бути менш як 580 Н/мм2, подовження при розриві повинне становити:

- для випадку, коли випробувальні зразки беруться паралельно напряму прокатки - при товщині, що перевищує або дорівнює 3 мм: A перевищує або дорівнює 22 відсоткам, при товщині менше 3 мм: A 80 мм перевищує або дорівнює 17 відсоткам;

- для випадку, коли випробувальні зразки беруться перпендикулярно до напряму прокатки - при товщині, що перевищує або дорівнює 3 мм: A перевищує або дорівнює 20 відсоткам, при товщині менше 3 мм: A 80 мм перевищує або дорівнює 15 відсоткам;

- середня розривна сила для трьох поздовжніх випробувальних зразків при мінімальній температурі експлуатації повинна бути не менш як 35 Дж/см2. Тільки одне з трьох значень може бути менш як 35 Дж/см2, при цьому мінімальне значення становить 25 Дж/см2.

Сталі, що використовуються з метою виготовлення посудин, мінімальна температура експлуатації яких нижче мінус 10° C, а товщина стінок перевищує 5 мм, підлягають перевірці.

У нелегованому алюмінії вміст алюмінію повинен становити щонайменше 99,5 відсотка, а сплави повинні мати достатню стійкість до міжкристалічної корозії при максимальній температурі експлуатації.

Крім того, алюмінієві матеріали повинні постачатися у відпаленому стані та мати такі механічні характеристики у кожному виробі:

максимальна міцність на розрив (Rm, max) становить не більш як 350 Н/мм2;

подовження при розриві становить:

- для випадку, коли випробувальні зразки беруться паралельно напряму прокатки, A перевищує або дорівнює 16 відсоткам;

- для випадку, коли випробувальні зразки беруться перпендикулярно до напряму прокатки, A перевищує або дорівнює 14 відсотків.

10. Зварювальні матеріали, що використовуються для виготовлення зварних з'єднань у посудинах під тиском, повинні бути сумісними з матеріалами, що використовуються для виготовлення посудини та її елементів.

11. Елементи конструкції посудини, що впливають на її міцність (болти, гайки тощо), виготовляються з матеріалів відповідно до вимог пункту 9 цього Технічного регламенту або з іншої придатної марки сталі, алюмінію чи алюмінієвих сплавів, сумісних з матеріалами, що використовуються для виготовлення таких елементів.

Матеріали, з яких виготовлені елементи посудини, повинні мати при мінімальній температурі експлуатації відповідне подовження після розриву та міцність.

12. Усі елементи зварної конструкції, які не зазнають тиску, обов'язково виготовляються з матеріалів, що сумісні з матеріалами, з яких виготовлені елементи, до яких вони приварені.

Вимоги до конструкції

 

13. Для кожної посудини встановлюється розрахунковий (допустимий) строк служби з урахуванням умов експлуатації. Механічні властивості матеріалів повинні зберігатися протягом всього строку експлуатації.

Під час конструювання посудини обов'язково визначається галузь застосування та встановлюються такі величини: мінімальна температура експлуатації; максимальна температура експлуатації; максимальний тиск експлуатації.

Якщо вибрана мінімальна температура експлуатації перевищує мінус 10° C, властивості матеріалів повинні обов'язково задовольняти мінімальній температурі експлуатації мінус 10° C.

Конструкція посудини повинна забезпечувати надійність, довговічність і безпечність протягом всього строку експлуатації за призначенням і передбачати можливість технічного огляду зсередини, видалення вмісту, цілковитого очищення, промивання, продування, ремонту, експлуатаційного контролю металу та з'єднань; мати достатній захист від корозії.

При введенні в експлуатацію посудини необхідно передбачати, що її внутрішній тиск не повинен постійно перевищувати максимальний тиск, за винятком миттєвого його перевищування на 10 відсотків.

Кругові і поздовжні шви з неповним проплавленням основного металу не допускаються, крім швів у штуцерах, плоских днищах і фланцях, що з'єднуються з корпусом посудини під тиском за допомогою подвійних зварних швів достатньої товщини. Випуклі торцеві днища, крім напівсферичних, повинні мати циліндричну кромку.

Спосіб підготовки кромок залежить від застосованого способу зварювання.

14. Товщина стінок визначається розрахунковим або експериментальним методом за такими критеріями:

якщо добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) перевищує 300 МПа·л або якщо максимальна температура експлуатації перевищує 100° C, застосовується розрахунковий метод;

якщо добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) не перевищує 300 МПа·л або якщо максимальна температура експлуатації не перевищує 100° C, використовується розрахунковий або експериментальний метод.

Товщина стінок корпусу і днищ не повинна становити менш як 2 міліметри для стальних посудин, а для посудин з алюмінію або алюмінієвих сплавів - не менш як 3 міліметри.

Товщина стінок корпусу і днищ визначається експериментальним методом таким чином, щоб посудина могла витримати при температурі навколишнього середовища тиск, що відповідає не менш як 5-разовому максимальному експлуатаційному тиску з постійним показником деформації по периметру не більш як 1 відсоток.

15. Мінімальна товщина частин, що перебувають під тиском, обчисляється виходячи з таких міркувань:

використовуваний розрахунковий тиск не повинен бути менший від обраного максимального експлуатаційного тиску;

допустиме загальне напруження мембрани не повинне перевищувати менше із значень 0,6 Rет чи 0,3 Rm. Для визначення допустимого напруження виробник повинен використовувати мінімальні значення Rет та Rm.

Якщо циліндрична частина посудини має одне чи кілька поздовжніх зварних з'єднань, виконаних за допомогою неавтоматичного способу заварювання, обчислений показник товщини множиться на коефіцієнт 1,15.

Вимоги до виготовлення

 

16. Посудина виготовляється згідно з технічною документацією, що містить:

детальне креслення та дані про конструкцію;

документ, що підтверджує якість матеріалів, методи зварювання та контроль якості зварювання;

інструкції з монтажу та експлуатації.

У разі застосування процедури підтвердження відповідності технічна документація повинна також містити:

посвідчення про атестацію операцій зварювання і кваліфікацію зварника;

карту контролю матеріалів, застосовуваних у процесі виготовлення деталей і елементів конструкції, від яких залежить міцність посудини;

протокол проведених перевірок та випробувань чи опис пропонованих перевірок.

17. Виробник повинен мати у своєму розпорядженні відповідний персонал і обладнання для виготовлення посудин та здійснювати контроль за дотриманням вимог технічної документації.

Підготовка елементів конструкції посудини (формування, штампування та заокруглення країв тощо) не повинна спричиняти появу поверхневих дефектів, тріщин чи зміни механічних характеристик, що негативно може позначитися на безпеці посудин.

Зварні з'єднання і прилеглі до них зони повинні мати аналогічні характеристики зварювальних матеріалів і не мати жодних поверхневих чи внутрішніх дефектів, що знижують рівень безпеки.

Зварювання посудини проводиться висококваліфікованим спеціалістом відповідно до технології зварювання, атестованої акредитованою випробувальною лабораторією.

У процесі виготовлення виробник посудини зобов'язаний перевіряти сталу якість зварювання з проведенням необхідних випробувань за відповідною методикою. Такі випробування оформляються протоколами.

18. Введення посудин в експлуатацію здійснюється з дотриманням вимог супровідної документації, у тому числі інструкції з експлуатації, що містить такі дані:

1) максимальний тиск експлуатації посудини;

2) максимальна і мінімальна температура експлуатації;

3) об'єм;

4) найменування або товарний знак виробника;

5) тип і позначення партії посудин;

6) галузь застосування;

7) умови розміщення і обслуговування, необхідні для забезпечення безпеки посудин;

8) національний знак відповідності.

Супровідна документація оформляється державною мовою.

Оцінка відповідності

 

19. Оцінку відповідності посудин вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник перед введенням в експлуатацію проводить із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), визначених Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

20. Перед початком виробництва посудин, добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) яких перевищує 5 МПа·л та які виготовляються за державними стандартами, виробник або його уповноважений представник подає призначеному органу з оцінки відповідності заявку на перевірку відповідності технічної документації вимогам таких стандартів або проведення оцінки відповідності дослідного зразка посудини за модулем B (перевірки типу).

Якщо посудини виготовляються не за національними стандартами або тільки частково за такими стандартами, виробник або його уповноважений представник повинен провести експертизу дослідного зразка посудини шляхом оцінки відповідності за модулем B (перевірки типу).

У разі коли типова конструкція виробу відповідає вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган з оцінки відповідності видає виробникові або його уповноваженому представникові сертифікат перевірки типу.

21. Перед введенням в обіг посудини вони підлягають:

1) оформленню декларації про їх відповідність або підтвердженню відповідності за модулем F (перевірка продукції), якщо добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) не перевищує 300 МПа·л, але перевищує 5 МПа·л;

2) проведенню процедури підтвердження відповідності за модулем F (перевірка продукції), якщо добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) перевищує 300 МПа·л.

У разі коли добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) перевищує 20 МПа·л, після складення декларації про відповідність посудин процес їх виробництва підлягає наглядові на предмет підтвердження відповідності за модулем C (відповідність типу).

22. За результатами проведення оцінки відповідності посудин виробник (уповноважений представник, постачальник) складає декларацію про відповідність згідно з додатком, яку пред'являє на вимогу призначеного органу з оцінки відповідності, та наносить національний знак відповідності на кожний виріб згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

23. Метою оцінки відповідності за модулем F (перевірка продукції) є засвідчення того, що серійна продукція відповідає національним стандартам чи схваленому дослідному зразку.

Оцінці відповідності підлягають поставлені партії посудин, які обов'язково супроводжуються сертифікатом перевірки типу або технічною документацією (якщо посудини виготовляються не за дослідним зразком, що схвалений призначеним органом з оцінки відповідності).

Під час перевірки партії посудин призначений орган з оцінки відповідності повинен:

підтвердити, що вони виготовлені та перевірені відповідно до технічної документації;

провести гідростатичне або пневматичне випробування кожної посудини з партії під тиском, який в 1,5 раза перевищує розрахунковий тиск посудини;

перевірити відсутність у них дефектів;

провести випробування з перевірки якості зварювання випадково вибраних з кожної партії посудин чи контрольних зразків.

Випробування слід проводити на поздовжніх зварних швах. Якщо для виконання поздовжніх та кругових швів застосовані різні методи зварювання, слід повторити такі випробування для кругових швів.

Для посудин, товщину корпусу і днищ яких визначено експериментальним методом, замість випробування контрольних зразків проводиться гідростатичне випробування п'яти випадково обраних з кожної партії посудин, призначене для перевірки їх відповідності вимогам пункту 14 цього Технічного регламенту.

Копії декларації про відповідність та сертифіката відповідності зберігаються протягом 10 років.

24. У разі коли проводиться процедура декларування продукції, перед початком виготовлення виробник або його уповноважений представник повинен подати органові з оцінки відповідності опис технологічних процесів виготовлення та всіх системних заходів, вжитих для забезпечення відповідності посудин національним стандартам чи дослідному зразку, що схвалений призначеним органом з оцінки відповідності.

Опис повинен містити:

характеристику засобів виробництва та результати перевірок, які відповідають способу виготовлення посудин;

опис результатів перевірок та випробувань, які повинні виконуватися в процесі виготовлення, із зазначенням методики та періодичності їх проведення;

зобов'язання щодо проведення перевірок та випробувань, дані про гідростатичне випробування кожної виготовленої посудини або за погодженням з призначеним органом з оцінки відповідності пневматичне випробування пробним тиском, який перевищує розрахунковий в 1,5 раза;

інформацію про місцезнаходження виробника посудин, зберігання, дату початку виробництва.

Крім того, для випадку, коли добуток максимального тиску на об'єм (Ps·V) перевищує 20 МПа·л, виробник гарантує допуск на об'єкти виробництва і зберігання посудин представників призначеного органу з оцінки відповідності та дозволяє їм відбирати зразки з наданням:

технічної документації;

протоколу контролю;

сертифіката відповідності;

протоколу проведених перевірок та випробувань.

Маркування

 

25. Національний знак відповідності та технічні дані повинні наноситися на посудину чи прикріплену на видному місці табличку.

Національний знак відповідності розміщується після ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки відповідності, із зазначенням останніх двох цифр року маркування національним знаком відповідності.

Забороняється нанесення на посудину інших позначок, які за формою схожі на національний знак відповідності.

26. На табличці з технічними даними зазначаються:

1) максимальний тиск експлуатації посудини;

2) максимальна і мінімальна температура експлуатації;

3) об'єм;

4) найменування виробника або його товарний знак;

5) тип, серія або партія і порядковий номер посудини за системою нумерації виробника.

Табличка виготовляється таким чином, щоб стало неможливим її повторне використання і залишилося вільне місце для додаткової інформації.

27. У разі коли призначеним органом з оцінки відповідності та іншими наглядовими органами встановлено, що посудина, на якій нанесено національний знак відповідності, використовується за призначенням, але несе загрозу життю і здоров'ю людей, домашнім тваринам чи пошкодженню майна, зазначені органи вживають згідно із законодавством заходів до обмеження її обігу та експлуатації. У рішенні про вжиття таких заходів зазначаються підстави його прийняття, зокрема:

невідповідність основним вимогам цього Технічного регламенту (якщо посудина не відповідає вимогам національних стандартів);

неправильне застосування вимог національних стандартів;

невідповідність дослідному зразку, схваленому призначеним органом з оцінки відповідності;

виробником не виконано обов'язки, передбачені технічною документацією, та припису контролюючих органів.

Виробник або його уповноважений представник чи постачальник вживають відповідних заходів для припинення порушення на умовах, визначених згідно із законодавством центральними органами виконавчої влади, доведення посудини до стану відповідності вимогам, зазначеним у цьому Технічному регламенті, підтвердження цієї відповідності у встановленому порядку.

Якщо порушення обумовлені недоліками стандартів, негайно залучається центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації з метою усунення таких недоліків.

28. Будь-яке рішення, прийняте відповідно до цього Технічного регламенту, яке обмежує використання посудин, повинне бути детально обґрунтоване і подаватися уповноваженому центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції впровадження цього Технічного регламенту та контролю за дотриманням його вимог, обов'язково із зазначенням нормативних документів та нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені. Таке рішення доводиться до відома заінтересованих сторін одночасно з інформацією про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатися відповідно до законодавства.

 

Додаток
до Технічного регламенту 


 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

 

 

______________________________________________________________________________________
              (повне найменування виробника або його уповноваженого представника, які є резидентами України, чи
______________________________________________________________________________________
                                               постачальника, їх місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
підтверджує, що прості посудини високого тиску ____________________________________________
                                                                                                                                        (назва, тип, марка, модель)
______________________________________________________________________________________,
які випускаються за _____________________________________________________________________
                                                                                          (назва та позначення нормативних документів)
______________________________________________________________________________________,

відповідають Технічному регламенту безпеки простих посудин високого тиску.

Сертифікат відповідності* _______________________________________________________________
                                                                                                  (номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженого представника/постачальника. 


 

 

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

_________________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ р. 

Місце для позначки про
реєстрацію декларації 


 

 

____________
* Застосовується у разі використання виробником модуля, в якому оцінка відповідності посудин високого тиску проводиться призначеним органом. 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. N 268 


 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску

 

 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

1. Утворення консультаційно-методичного центру із застосування Технічного регламенту 

Держгірпромнагляд
Мінпромполітики
Держспоживстандарт 

2009 

2. Формування та публікування в офіційному виданні переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності простих посудин високого тиску вимогам Технічного регламенту 

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд
Мінпромполітики 

постійно 

3. Приведення у разі потреби нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту 

Держгірпромнагляд
Мінпромполітики
Держспоживстандарт 

2009 - 2010 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій 

- " - 

- " - 

5. Здійснення заходів щодо підготовки виробників-резидентів до виготовлення простих посудин високого тиску згідно з вимогами Технічного регламенту 

Мінпромполітики
Держгірпромнагляд 

- " - 

6. Призначення органів з оцінки відповідності простих посудин високого тиску вимогам Технічного регламенту 

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд
Мінпромполітики 

- " - 

7. Підготовка у разі потреби та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін та/або доповнень до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування підприємствами 

Держгірпромнагляд
Мінпромполітики
Держспоживстандарт 

2009 - 2011 

8. Здійснення контролю за обов'язковим застосуванням та дотриманням вимог Технічного регламенту 

Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд
Мінпромполітики 

починаючи з 2012 


 

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.