Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 1 липня 2009 р. N 724

Київ

Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р.:

делегувати владні повноваження суб'єктам господарювання (крім суб'єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);

справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об'єкта;

вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.

2. Зупинити з 1 вересня 2009 р. видачу документів дозвільного характеру згідно з додатком.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк:

вжити заходів до скасування власних рішень, згідно з якими суб'єктам господарювання були делеговані владні повноваження;

подати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження вартості державних платних (адміністративних) послуг та скасувати власні рішення, якими встановлено розміри плати за надання послуг (крім випадків, передбачених законом);

подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови.

4. Міністерству економіки забезпечити безоплатну видачу довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, застосування щодо них процедури банкрутства.

5. Для стимулювання вітчизняного виробництва Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити оприлюднення до 1 жовтня 2009 р. на власному офіційному веб-сайті усі чинні державні стандарти та технічні регламенти, постійне оновлення інформації,

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 25

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 724 


 

ПЕРЕЛІК
документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом

 

 

Найменування документа дозвільного характеру 

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документів дозвільного характеру 

1. Дозвіл на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у певних місцях торгівлі (якщо це передбачено законодавством) із зазначенням адреси таких місць 

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 548) 

2. Свідоцтво на право набору іноземців на навчання в Україні 

постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1186) 

3. Дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці (у тому числі на роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою) 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222; 2004 р., N 10, ст. 617) 

4. Дозвіл на подальшу реалізацію лікарських засобів 

постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570 "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3105) 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 724 


 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. Абзаци десятий, дванадцятий та тринадцятий пункту 6 переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1611; 2000 р., N 37, ст. 1586; 2002 р., N 47, ст. 2131; 2008 р., N 41, ст. 1353), виключити.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1405 "Про вдосконалення порядку ціноутворення на метрологічні роботи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1968; 2005 р., N 1, ст. 20) слова "на госпрозрахункових засадах згідно з Методикою визначення вартості метрологічних робіт, що затверджується Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "в розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України".

3. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 1 переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1430 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1978), виключити.

4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671), викласти у такій редакції:

"Видача дозволу (оформлення документів) на:".

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.