Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2009 р. N 848

Київ

Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 року N 262,
від 20 жовтня 2011 року N 1115

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, що додається.

2. Міністерству аграрної політики:

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

забезпечити у двомісячний строк виготовлення та введення в обіг бланків сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


 

Інд. 22

 


 

ПОРЯДОК
видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки

(У тексті Порядку слова "Держконтрольсільгосппрод", "державний хлібний інспектор" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Держсільгоспінспекція", "державний інспектор сільського господарства" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1115)


 

1. Цей Порядок визначає процедуру обов'язкової видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів, при здійсненні експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) у випадках, коли його видача не є обов'язковою, і обігу бланків сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 262,
від 20.10.2011 р. N 1115)

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:


партія зерна та продуктів його переробки - оформлена одним сертифікатом якості кількість однорідного за якістю зерна та продуктів його переробки, що транспортуються в окремому транспортному засобі (залізничному вагоні, морському або річковому судні, критому та опломбованому автомобілі, причепі та інших засобах), а також контейнері;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

сертифікат якості - документ, виданий територіальним органом Держсільгоспінспекції на партію зерна та продуктів його переробки, що завантажені у транспортний засіб, який засвідчує відповідність їх показників якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту і включає інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

3. Сертифікат якості видається на платній основі і діє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження в пункті призначення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

4. Сертифікація зерна та продуктів його переробки включає огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки і видачу сертифіката якості за місцем огляду (інспектування).

5. Для отримання сертифіката якості замовник:

подає територіальному органові Держсільгоспінспекції заяву, в якій зазначаються інформація про об'єкт сертифікації та зобов'язання щодо забезпечення умов для відбору проб відповідно до нормативних документів. У разі здійснення експортно-імпортних операцій та переміщення територією України до заяви додається копія контракту.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)


Абзац третій пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

укладає з територіальним органом Держсільгоспінспекції договір про проведення робіт з огляду (інспектування) зерна та продуктів його переробки.

6. Сертифікат якості видається після проведення робіт з огляду (інспектування) зерна та продуктів його переробки.

Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки проводиться з метою забезпечення правильності взаєморозрахунків між суб'єктами ринку зерна шляхом видачі сертифіката якості, запобігання відвантаженню зерна та продуктів його переробки, показники якості і безпеки яких не відповідають вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортних контрактів.

Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки включає:

попередню перевірку відповідності якості підготовлених партій до відвантаження;

огляд транспортних засобів (залізничних вагонів, морських і річкових суден, критих автомобілів, контейнерів тощо);

відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки;

проведення аналізу зерна та продуктів його переробки з визначенням показників якості і безпеки, зокрема на наявність генетично модифікованих організмів;

проведення аналізу зерна та продуктів його переробки на відповідність якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

формування проб з партії зерна та продуктів його переробки для зберігання.

7. Державний інспектор сільського господарства проводить такі роботи з огляду (інспектування) партії зерна та продуктів його переробки, що відвантажуються:

1) залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо:


оглядає транспортний засіб та контейнери з метою визначення їх придатності для завантаження і забезпечення незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування. Перевірку цілісності та технічної справності транспортного засобу і контейнера проводить представник підприємства, з якого відвантажується зерно та продукти його переробки, або представник залізниці;

(абзац другий підпункту 1 пункту 7 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

проводить відбір проб з партії зерна або продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів;

(абзац третій підпункту 1 пункту 7 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

визначає показники якості і безпеки у відібраних пробах з партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог нормативних документів;

визначає наявність або відсутність генетично модифікованих організмів;

проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на відповідність їх якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

з метою підтвердження якості і безпеки зерна та продуктів його переробки при виникненні спірних питань формує пробу з партії зерна для зберігання;

2) морським або річковим судном, контейнерами:

оглядає трюми пред'явленого під завантаження судна за участю представника адміністрації судна та представника порту і за результатами огляду складає акт огляду трюмів судна про придатність транспортного засобу для завантаження та забезпечення незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування, копію якого подає адміністрації судна;

(абзац другий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)


проводить під час завантаження судна відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог діючих стандартів, у тому числі для передачі їх акредитованим лабораторіям з метою визначення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів;

(абзац третій підпункту 2 пункту 7 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)


визначає показники у відібраних пробах відповідно до вимог нормативних документів та вносить їх у відомість реєстрації якості проб для розрахунку середньозважених показників у цілому по партії завантаженого зерна та продуктів його переробки;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

за визначеними середньозваженими показниками якості заповнює картку аналізу зерна за формою N 47, яка є підставою для оформлення сертифіката якості;

проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на відповідність їх показників якості і безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контракту;

з метою підтвердження показників якості і безпеки партії зерна та продуктів його переробки при виникненні спірних питань формує генеральну пробу для зберігання з урахуванням маси кожної пред'явленої партії;

оформляє справу на кожну оглянуту (проінспектовану) партію зерна та продуктів його переробки, в якій містяться:

- заява на проведення огляду (інспектування);

- копія експортного контракту (при здійсненні експортних операцій);

- акт огляду трюмів судна;

- інформація про кількість та якість зерна, що підлягає відвантаженню;

- відомість реєстрації якості та безпеки проб партії;

- картка аналізу зерна за формою N 47;

- копія сертифіката якості;

- копія коносамента.

(підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Кількість виданих сертифікатів якості на проінспектоване зерно у разі відвантаження його морським або річковим судном повинна дорівнювати кількості коносаментів, виданих на цей транспортний засіб.

(підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

На основі протоколів випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів, проведених акредитованими лабораторіями, державний інспектор сільського господарства зазначає в особливих відмітках сертифіката якості: "Протокол від ___ ____________ 20__ р. N _____ випробувань з визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів додається".

(підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

8. Проба для зберігання з оглянутої (проінспектованої) партії зерна та продуктів його переробки зберігається в окремому приміщенні за місцем огляду (інспектування) або в приміщенні територіального органу Держсільгоспінспекції в опломбованій державним інспектором сільського господарства тарі, що гарантує незмінність її якості.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Проби для зберігання з оглянутих (проінспектованих) партій повинні зберігатися:

при переміщенні територією України - один місяць;

при здійсненні експортних операцій:

- залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо - два місяці;

(абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

- морським або річковим судном - чотири місяці.

(абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

9. У разі коли експортним контрактом передбачено визначення показників якості і безпеки, зокрема на наявність генетично модифікованих організмів, які не визначаються акредитованою лабораторією територіального органу Держсільгоспінспекції, що проводить огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки, такі показники визначаються за рахунок замовника в акредитованій лабораторії за зразками проб з партії зерна, які відібрані за участю державного інспектора сільського господарства територіального органу Держсільгоспінспекції, що проводить огляд (інспектування).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

10. Вирішення спірних питань за наявності розбіжностей щодо визначення якості зерна та продуктів його переробки проводиться відповідно до законодавства.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

11. Строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості, підстави для відмови у видачі сертифіката якості та його анулювання визначаються статтею 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

12. У разі виявлення невідповідності показників якості оглянутого (проінспектованого) зерна та продуктів його переробки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортному контракту територіальний орган Держсільгоспінспекції видає замовникові протокол випробувань. Сплачені замовником кошти не повертаються.


13. Абзац перший пункту 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Форма сертифіката якості встановлюється відповідно до виду огляду (інспектування):

при експорті зерна - згідно з додатком 1;

при експорті продуктів переробки зерна - згідно з додатком 2;

при переміщенні зерна в межах України - згідно з додатком 3;

при переміщенні продуктів переробки зерна в межах України - згідно з додатком 4.

Сертифікат якості оформлюється у трьох примірниках - оригінал та дві копії. Сертифікат якості разом з однією копією видається замовникові, інша копія залишається у територіальному органі Держсільгоспінспекції, який проводив огляд (інспектування). Сертифікат якості має свій індивідуальний номер та серію. Серія складається з двох літер, а номер - із шести цифр.

Територіальний орган Держсільгоспінспекції має право видавати фотокопії сертифіката якості, завірені особистим підписом та печаткою державного інспектора сільського господарства, що видав сертифікат якості.

У разі зміни за заявою замовника після оформлення сертифіката якості інформації про об'єкт сертифікації територіальний орган Держсільгоспінспекції оформлює новий сертифікат якості. Замовник відшкодовує вартість бланка нового сертифіката якості.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

14. Організація замовлення на виготовлення, постачання, облік надходження та використання бланків сертифікатів якості здійснюється в установленому Держсільгоспінспекцією порядку.

Бланки сертифікатів якості реалізуються територіальним органам Держсільгоспінспекції на підставі їх письмового замовлення та після оплати вартості.

Зіпсовані під час заповнення бланки сертифікатів якості списуються з обліку в установленому порядку.

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

 

(У додатках 1 - 4 до Порядку слова "Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку", "Державний хлібний інспектор", "(найменування обласної Державної хлібної інспекції)" замінено відповідно словами "Держсільгоспінспекція", "Державний інспектор сільського господарства", "(найменування державної інспекції сільського господарства)" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1115)


 
 

УКРАЇНАДержсільгоспінспекція

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

серія _______ N ________

___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду (інспектування) зерна під час завантаження в порту (на станції) на судно (вагон, автомобіль) ________________________________
(найменування або номер)

за коносаментом (накладною) N ________ згідно з контрактом ________________________________

Маса, кілограмів _______________________________________________________________________

Кількість місць ________________________________________________________________________

Продавець ___________________________________________________________________________

Покупець ____________________________________________________________________________

Порт (станція) призначення ____________________________________________________________
(найменування)

Культура ____________________________________________________________________________
(найменування)

Стандарт ___________________________________________________________________________

Походження _________________________________________________________________________

Тип _________________________________________________________________________________

Підтип ______________________________________________________________________________

Клас _______________________________________________________________________________

Колір _______________________________________________________________________________

Запах _______________________________________________________________________________

Натура, г/л (кг/гл) _____________________________________________________________________

Вологість, відсотків ___________________________________________________________________

Скловидність, відсотків _______________________________________________________________

Сажкове зерно, відсотків ______________________________________________________________

Крупність, відсотків __________________________________________________________________

Частка дрібного зерна, відсотків ________________________________________________________

Клейковина сира:

кількість, відсотків __________________________________, якість, одиниць вимірювача деформації
клейковини __________, група _________________________________________________________

Частка білка, відсотків _________________________________________________________________

Число падання, секунд ________________________________________________________________

Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками _________________________________________

Зерна, пошкоджені клопом-черепашкою, відсотків _________________________________________

Частка сміттєвої домішки (усього), відсотків _______________________________________________

у тому числі: мінеральна _______________________________________________________________

зіпсовані ________________________________________________________________

шкідлива ________________________________________________________________

Частка зернової домішки (усього), відсотків _______________________________________________

у тому числі: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Олійність (жир), відсотків ________, кислотне число олії, міліграмів KOH (NaOH)
____________________________________________________________________________________

Особливі примітки ___________________________________________________________________

Державний інспектор сільського ____________________ _______________________________
господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

МП


 

 


 

УКРАЇНАДержсільгоспінспекція

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

серія _______N _______

___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду (інспектування) продукції під час
завантаження в порту (на станції) ____________ на судно (вагон, автомобіль) ___________________
(найменування) (найменування або помер)

за коносаментом (накладною) N __________ згідно з контрактом _____________________________

Маса, кілограмів ______________________________________________________________________

Кількість місць _______________________________________________________________________

Продавець ___________________________________________________________________________

Покупець ____________________________________________________________________________

Порт (станція) призначення ____________________________________________________________
(найменування)

Найменування продукції _______________________________________________________________

Стандарт ____________________________________________________________________________

Сорт _______________________________________________________________________________

Вид ________________________________________________________________________________

Номер ______________________________________________________________________________

Колір ______________________________________________________________________________

Запах ______________________________________________________________________________

Смак ______________________________________________________________________________

Вологість, відсотків _________________ Доброякісне ядро, відсотків _________________________

Металомагнітна домішка: маса, мг/кг _________ розмір, мм(мг) ______________________________

Залишок на ситі N ____, відсотків ____ Прохід крізь сито N ______, відсотків __________________

Зольність, відсотків ________ Білість, умовних одиниць ____________________________________

Частка білка, відсотків ________________________________________________________________

Клейковина сира: кількість, відсотків ____________________________________________________

якість, одиниць вимірювача деформації клейковини _________ група _________________________

Число падання, секунд ________________________________________________________________

Хрусткість ___________________________________________________________________________

Сира клітковина, відсотків ____________________ Сирий жир, відсотків ______________________

Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками _________________________________________

Вміст домішок, відсотків:

Сміттєва ___________________________

у тому числі:

мінеральна _________________________

шкідлива ___________________________

Нелущені _______________________________

Биті ___________________________________

Зіпсовані _______________________________

Мучка _________________________________

Особливі примітки __________________________________________________________________

Державний інспектор сільського _______________ _____________________________________
господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
___________________________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

МП


 

 


 

УКРАЇНА


Держсільгоспінспекція
 

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

серія _______ N ________

___ ____________ 200_ р.

Продавець (відправник) ____________________

Контракт ________________________________

Станція відправлення ______________________

Пристань ________________________________

Вагон (автомобіль) N ______________________

Теплохід-баржа (найменування)

Накладна N ______________________________

Вага, кілограмів ___ Кількість місць __________

Станція призначення ______________________

Пристань ________________________________

Покупець (одержувач) _____________________

Особливі відмітки _________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Культура _________________ Нормативний документ __________________________________

Походження ______________________________

Тип _____________________________________

Колір ___________________________________

Клас ____________________________________

Крупність, відсотків _______________________


Вологість, відсотків ________________________

Частка білка, відсотків ______________________

Сорт _________________________________

Підтип ________________________________

Запах _________________________________

Натура, г/л _____________________________

Частка дрібного зерна, відсотків
______________________________________

Скловидність, відсотків __________________

Число падання, секунд __________________

Клейковина сира: кількість, відсотків _________________________________________________

якість, одиниць вимірювача деформації клейковини ____________________________________

група ___________________________________________________________________________

Вміст домішок, відсотків:

Сміттєва ________________________________

у тому числі:

мінеральна ______________________________

шкідлива ________________________________

фузаріозні _______________________________

зіпсовані ________________________________

Ерукова кислота __________________________

Глюкозинолати __________________________

Кислотне число __________________________

Зернова _______________________

у тому числі:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Державний інспектор сільського _______________ __________________________________
господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
_______________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

МП


 

 


 

УКРАЇНАДержсільгоспінспекція

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

серія _______ N ________

___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості є підтвердженням якості
партії ___________, яка проінспектована при завантаженні у вагон
(автомобіль) N ________________________________________________

За накладною N ______________________________________________

Контракт ____________________________________________________

Вага, кілограмів ______________ Число місць _____________________

Виробник ___________________________________________________

Дата вироблення _____________________________________________

Станція відправлення _________________________________________

Продавець (відправник) _______________________________________

Покупець (одержувач) _________________________________________

Станція призначення _________________________________________

Особливі відмітки ____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Найменування продукції _______________________________________

Нормативний документ ________________________________________

Сорт ___________________ Вид ________________ Номер __________

Колір ______________ Запах ______________ Смак ________________

Вологість, відсотків ____________________________________________

Частка металомагнітної домішки: маса, мг/кг _______________________

Залишок на ситі N _____________________, відсотків _______________

Прохід крізь сито N _______________________, відсотків ____________

Зольність, відсотків ____________________________________________

Білість, умовних одиниць ______________________________________

Клейковина сира: кількість, відсотків _____________________________

якість, одиниць вимірювача деформації клейковини ________________

група _______________________________________________________

Число падання, секунд _________________________________________

Доброякісне ядро, відсотків _____________________________________

Вміст домішок, відсотків:

Сміттєва _____________________

у тому числі:

мінеральна ___________________

шкідлива _____________________

Не лущені _____________________

Биті _________________________

Зіпсовані _____________________

Мучка ________________________

Державний інспектор сільського _______________________ ____________________________________
господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
___________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)

МП


 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.