Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 10 серпня 2009 року N 267

Про введення в дію актів acquis communautaire з питань державного контролю та нагляду при експорті молочних продуктів до Європейського Співтовариства

 

З метою доступу продуктів тваринного походження українського виробництва до міжнародних ринків та отримання потужностями (об'єктами) України права експорту молока та молочних продуктів до країн - членів Європейського Союзу, а також виконання вимог законодавства acquis communautaire з питань безпечності харчових продуктів наказую:

1. Ввести в дію з 10.08.2009 для потужностей (об'єктів), які є потенційними експортерами молока та молочних продуктів до країн - членів Європейського Союзу наступні акти acquis communautaire, що додаються:

1.1. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 28.01.2002 N 178/2002, що встановлює загальні принципи і вимоги законодавства щодо харчових продуктів, створює Європейський Орган з безпеки харчових продуктів і що встановлює процедури у питаннях, пов'язаних із безпекою харчових продуктів (додаток 1);

1.2. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 N 852/2004 про гігієну харчових продуктів (додаток 2);

1.3. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 N 853/2004, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів (додаток 3);

1.4. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 N 854/2004, що встановлює особливі правила організації офіційного контролю за продуктами тваринного походження, що призначені для споживання людиною (додаток 4);

1.5. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 N 882/2004 про офіційні заходи контролю, які застосовуються для забезпечення підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров'я та захисту тварин (додаток 5);

1.6. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 15.11.2005 N 2073/2005 про мікробіологічні критерії для харчових продуктів (додаток 6);

1.7. Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 15.11.2005 N 1774/2002 про встановлення правил здоров'я щодо субпродуктів тварин, не призначених для людського споживання (додаток 7);

1.8. Рішення Ради 2004/438/ЄС від 24.04.2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює санітарні та гігієнічні вимоги, а також вимоги до ветеринарної сертифікації пастеризованого молока, молочних продуктів та сирого молока, що призначені для споживання людиною (далі - Директива Ради 2004/432/ЄС) (додаток 8);

1.9. Директиву Ради 96/93/ЄЕС від 17 грудня 1996 року про сертифікацію тварин та продуктів тваринного походження (додаток 9);

1.10. Директиву Ради 96/23/ЄЕС від 29 квітня 1996 року щодо заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного походження та що скасовує Директиви 85/358/ЄЕС і 86/469/ЄЕС та Рішення 89/187/ЄЕС і 91/664/ЄЕС (додаток 10);

1.11. Директиву Ради 98/83 від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною (додаток 11).

2. Видачу міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів, зразки яких наведені у додатку II Директиви Ради 2004/432/ЄС проводити після проведення лабораторних досліджень кожної партії молочних продуктів, що призначені для експорту до країн - членів ЄС згідно з вимогами європейського законодавства.

3. Уповноважити державні установи ветеринарної медицини для проведення лабораторних досліджень молочних продуктів для споживання людиною, які експортуються до країн - членів ЄС згідно з вимогами європейського законодавства (додаток 12).

4. Управлінню ветеринарно-санітарної експертизи та безпечності харчових продуктів Державного комітету ветеринарної медицини України довести цей наказ до відома начальників головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та розмістити вищезазначені акти ЄС на веб-сайті Держкомветмедицини.

5. Начальникам головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах здійснювати інспектування та ветеринарно-санітарний нагляд і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо здоров'я тварин, виробництва, транспортування та переробки продуктів тваринного походження - потенційних експортерів продукції до країн - членів Європейського Союзу відповідно до діючого законодавства та цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини Башинського В. В.

 

В. о. Голови 

В. М. Горжеєв 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.