Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 14 травня 2010 року N 150

Про упорядкування роботи в системі Держспоживстандарту України

 

З метою забезпечення єдиних підходів до механізмів захисту, оформлення та обігу окремих видів документів в системі Держспоживстандарту України, керуючись нормами Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року N 225/2003, наказую:

1. Установити, що з 17 червня 2010 р. документи системи Держспоживстандарту України за наступним переліком оформлюються на спеціальних, зі ступенями захисту, бланках (далі - Бланки документів):

- протоколи сертифікаційних випробувань;

- рішення за заявками на проведення сертифікації продукції (документ передбачений ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції");

- акти відбору зразків продукції для сертифікаційних випробувань (документ передбачений Правилами обов'язкової сертифікації послуг харчування, затверджених наказом Держспоживстандарту від 27.01.99 р. N 37);

- довідки про непридатність засобів вимірювальної техніки (документ передбачений ДСТУ 2708:2006 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення");

- висновки щодо відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам ст. 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (документ передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки").

2. Затвердити Порядок замовлення, виготовлення, використання та обліку спеціальних, зі ступеням захисту, бланків документів системи Держспоживстандарту України, що додається.

3. Покласти на Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ"), що входить до сфери управління Держспоживстандарту України:

- організацію розробки зразків та описів Бланків документів;

- забезпечення замовлення, виготовлення, постачання та обліку Бланків документів.

4. Підприємствам, що входять до сфери управління Держспоживстандарту України, а також уповноваженим органам з сертифікації та акредитованим випробувальним лабораторіям (центрам) при оформленні документів системи Держспоживстандарту України в обов'язковому порядку використовувати та вести облік Бланків документів.

Документи системи Держспоживстандарту України, оформлені після 17 червня 2010 р. без використання Бланків документів, вважаються недійсними.

5. Відділу документального забезпечення (Каплун Л. Л.) забезпечити доведення цього наказу до Державної митної служби України, підприємств, що входять до сфери управління Держспоживстандарту України, та органів з сертифікації.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 

О. В. Поволоцький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
14.05.2010 N 150 


 

Порядок
замовлення, виготовлення, використання та обліку спеціальних, зі ступенями захисту, бланків документів системи Держспоживстандарту України

 

I. Загальні положення

 

1. Цей документ визначає порядок замовлення, виготовлення, використання та обліку спеціальних бланків документів системи Держспоживстандарту України за наступним переліком (далі - Бланки документів):

- бланки протоколів сертифікаційних випробувань;

- бланки рішень за заявками на проведення сертифікації продукції (документ передбачений ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції");

- бланки актів відбору зразків продукції для сертифікаційних випробувань (документ передбачений Правилами обов'язкової сертифікації послуг харчування, затверджені наказом Держспоживстандарту від 27.01.99 р. N 37);

- бланки довідок про непридатність засобів вимірювальної техніки (документ передбачений ДСТУ 2708:2006 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення");

- бланки висновків щодо відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам ст. 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (документ передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки").

2. Порядок розроблено відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. N 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", Закону України від 01.12.2005 р. N 3164-IV "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Закону України від 11.02.98 р. N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність", Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року N 225/2003, інших норм чинного законодавства.

3. Форми документів системи Держспоживстандарту України визначаються відповідними нормативними актами, зразки та описи Бланків документів визначаються Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ").

4. Бланки документів виготовляються на папері з визначеними (не менше трьох) ступенями захисту з метою впровадження єдиних підходів у функціонуванні системи Держспоживстандарту України, уникнення несанкціонованого їх тиражування чи підробки.

5. Видача оформлених документів системи Держспоживстандарту України здійснюється підпорядкованими Держспоживстандарту України підприємствами, установами, організаціями, а також уповноваженими органами сертифікації та акредитованими випробувальними лабораторіям на Бланках документів за встановленими формами.

II. Порядок замовлення, виготовлення, обліку, зберігання та використання Бланків документів

 

7. Виготовлення Бланків документів здійснюється спеціалізованими підприємствами, які мають відповідні ліцензії та дозволи на це (далі - Спеціалізовані підприємства).

8. Замовлення, облік та організацію централізованого забезпечення Бланками документів підприємств, що входять до сфери управління Держспоживстандарту України, а також уповноважених органів з сертифікації та акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) (надалі - Органи) здійснює ДП "УкрНДНЦ", з дотриманням вимог поводження з документами суворої звітності.

9. На підставі поданих Органами замовлень (форма N 1, додається) ДП "УкрНДНЦ" щоквартально формує зведене замовлення на необхідну кількість Бланків документів, замовляє виготовлення вказаних Бланків документів у Спеціалізованих підприємств, здійснює фінансові розрахунки за виготовлення Бланків документів.

10. Після отримання ДП "УкрНДНЦ" виготовлених Бланків документів вони обліковуються та зберігаються у порядку, встановленому для зберігання документів суворої звітності.

11. Забезпечення Органів Бланками документів здійснює централізовано ДП "УкрНДНЦ" на підставі укладених з Органами договорів.

Органи забезпечуються Бланками документів відповідно до замовлень цих Органів (форма N 1).

12. Облік та видача Бланків документів Органам здійснюється призначеними наказом ДП "УкрНДНЦ" посадовими особами, з дотриманням передбачених нормативними документами вимог поводження з документами суворої звітності.

13. Видача Бланків документів Органам здійснюється після попередньої оплати і відповідно до поданих ними замовлень.

14. Облік, зберігання та використання Бланків документів Органами здійснюється призначеними наказом Органу посадовими особами, з дотриманням передбачених нормативними документами вимог поводження з документами суворої звітності.

15. Термін зберігання в Органах копій оформлених документів системи Держспоживстандарту України - не менше трьох років після закінчення терміну їх дії.

16. Копії оформлених документів системи Держспоживстандарту України, термін зберігання яких закінчився, підлягають знищенню Органом. Порядок їх знищення визначається наказом Органу.

17. Перевірка наявності Бланків документів, стану їх обліку, зберігання та використання Органом проводиться під час контролю за діяльністю Органу.

III. Відповідальність за облік, зберігання та використання Бланків документів

 

18. Відповідальність за організацію замовлення, облік, зберігання, видачу Органам Бланків документів несе керівник ДП "УкрНДНЦ".

19. Відповідальність за облік, зберігання, використання Органами Бланків документів несуть керівники Органів.

20. Порушення вимог цього Порядку може мати наслідком призупинення діяльності Органу.

21. У випадку втрати Бланків документів, а також їх безпідставного використання по кожному факту проводиться службове розслідування та негайно повідомляється ДП "УкрНДНЦ" та Держспоживстандарт України.

При необхідності до винних осіб приймаються заходи, передбачені чинним законодавством України.

За фактами, які підпадають під ознаки кримінальних діянь, матеріали направляються до правоохоронних органів.

Форма N 1
до Порядку замовлення, виготовлення, використання та обліку спеціальних бланків документів системи Держспоживстандарту України, затвердженого наказом Держспоживстандарту
14.05.2010 N 150 


 

ЗАМОВЛЕННЯ

 

на ____ квартал 20__ р.

Просимо забезпечити виготовлення бланків документів системи Держспоживстандарту України загальною кількістю __________________ екземплярів. Оплату гарантуємо.

Найменування Органу-замовника - ______________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________________________ 

Номер телефону ___________________ Факс ________________ Код ЄДРПОУ _________________________ 

N
з/п 

Найменування бланка 

Тираж (екз.) 

Ціна з ПДВ (грн.) 

Рішення за заявками на проведення сертифікації 

  

  

...

...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  


 

 

Керівник 

____________________
(підпис, М. П.) 

________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

____________________
(підпис) 

________________________________________
(прізвище, ініціали) 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.