Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 19 травня 2010 р. N 1070-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання

 

1. Затвердити план першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень та за рахунок інших не заборонених джерел;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


 

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2010 р. N 1070-р 


 

ПЛАН
першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання

 

1. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України:

проекти Законів України "Про державний ринковий нагляд", "Про загальну безпеку продукції", "Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію", "Про внесення змін до деяких законів України".

Мінекономіки, Держспоживстандарт, Мінфін, Мін'юст, Мінпромполітики, Держкомпідприємництво, Держгірпромнагляд, Держмитслужба.

Червень 2010 року; 


 

проект постанови Кабінету Міністрів України стосовно удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо реорганізації Держспоживстандарту).

Мінекономіки,
Мін'юст,
Держспоживстандарт,
Мінфін.

У двомісячний строк після прийняття законів України, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього плану; 


 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування реєстрації декларацій виробника про відповідність)".

Мінекономіки,
Держспоживстандарт.

II квартал 2010 року; 


 

нову редакцію Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Держспоживстандарт,
інші центральні органи виконавчої влади.

Грудень 2010 року; 


 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585" з урахуванням Рішення Європейського Парламенту і Ради 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 р. щодо загальних умов реалізації продукції.

Держспоживстандарт.

III квартал 2010 року; 


 

пропозиції щодо внесення змін до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59, з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту і Ради 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 р., що встановлює вимоги до акредитації і нагляду у рамках реалізації продукції.

Держспоживстандарт.

IV квартал 2010 року; 


 

проекти постанов Кабінету Міністрів України щодо безпеки машин і механізмів, обладнання, що працює під тиском, прогулянкових суден, піротехнічних виробів.

Держспоживстандарт,
Мінпромполітики,
Мінтрансзв'язку,
МВС.

Липень 2010 року. 


 

2. Розглянути питання щодо утворення Національного органу стандартизації відповідно до принципів, що застосовуються в ЄС, та за результатами внести Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

Держспоживстандарт.

IV квартал 2010 року. 


 

3. Підготувати нормативно-правовий акт щодо затвердження плану прийняття технічних регламентів на період до 2020 року.

Держспоживстандарт,
Мін'юст,
інші центральні органи виконавчої влади.

IV квартал 2010 року. 


 

4. Забезпечити розроблення не менш як 1500 стандартів, необхідних для впровадження технічних регламентів.

Держспоживстандарт,
інші центральні органи виконавчої влади.

2010 - 2011 роки. 


 

5. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту від 1 лютого 2005 р. N 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" у частині виключення продукції, оцінка відповідності якої здійснюється згідно з технічними регламентами, та продукції з низьким ступенем ризику.

Держспоживстандарт.

2010 - 2011 роки. 


 

6. Забезпечити виконання Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність з Угодою з технічних бар'єрів у торгівлі СОТ, зокрема забезпечення координації робіт з перегляду центральними органами виконавчої влади 3326 зазначених міжнародних стандартів.

Держспоживстандарт,
інші центральні органи виконавчої влади.

2010 - 2011 роки. 


 

7. Підготувати та забезпечити виконання плану модернізації випробувальних, повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2010 - 2012 роки в межах бюджетних програм, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Держспоживстандарт,
Мінпромполітики.

2010 - 2012 роки. 


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.