Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
           З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

        Про внесення змін до Закону України 
     "Про державну систему біобезпеки при створенні, 
     випробуванні, транспортуванні та використанні 
        генетично модифікованих організмів" 
Текст взято з сайта ВPУ - http://zakon1.rada.gov.ua 

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

   1. Внести до Закону України "Про державну систему біобезпеки 
при  створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів"   (Відомості 
Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484) такі зміни: 

   1) у статті 11: 

   в абзаці другому слова "і ветеринарних" виключити; 

   абзаци четвертий - шостий виключити; 

   2) розділ II доповнити статтею 11-1 такого змісту: 

   "Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої 
          влади з питань ветеринарної медицини 

   Центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної 
медицини: 

   здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, кормових 
добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отриманих 
з їх використанням; 

   затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік 
відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО; 

   проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності 
в них зареєстрованих ГМО джерел"; 

   3) у частині першій статті 14, частині третій статті 16 та 
частині першій статті 19 цифри "8-11" замінити цифрами "8 - 11-1". 

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
{ Текст документа взятo з сайта "Законодавство України" } 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 19 січня 2010 року 
     N 1804-VI 
.ua }

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.