Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Втратив чинність згідно Наказу МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № 2001 від 29.11.2016  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

 

НАКАЗ

 

19.04.2011

м. Київ

N 155


 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за N 563/19301

Про затвердження зразка бланка сертифіката відповідності

 

На виконання статті 11 Закону України "Про підтвердження відповідності" та статті 29 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразок бланка сертифіката відповідності (додається).

2. Призначеним органам з оцінки відповідності:

брати за основу затверджений цим наказом зразок бланка сертифіката відповідності під час оформлення сертифікатів за результатами сертифікації в законодавчо регульованій сфері;

забезпечити ведення реєстру сертифікатів відповідності встановленого зразка;

забезпечити передачу копій сертифікатів відповідності встановленого зразка до державного реєстру сертифікатів відповідності.

3. Управлінню технічного регулювання (Гордієнко В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Кононенко О. В.) забезпечити публікацію цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

В. В. Гончаренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з проведення
реорганізації Держлікінспекції МОЗ

А. Д. Захараш

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України

Д. В. Ісаєнко

Голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження

М. Пашкевич

Заступник Міністра промислової
політики України

С. Л. Біленький

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А. А. Максюта

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В. Шайтан

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
19.04.2011 N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за N 563/19301


 

Зразок


 

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

 

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за N _______________
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия под N /
Registered at the Record of conformity assessment body under N

Термін дії з*
Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція**
Продукция/
Production

_____________________________________________
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

_______________________
(код(и)УКТЗЕД, ДК 016)
(код(ы)ТНВЭД; ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

_________________________________________________________
(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов)/
(name and denotation of normative documents)

Виробник(и)
Производитель(и)/
Producer(s)

Місце(я) виробництва
Место(а) производства/
Place(s) of production

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі
На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

______________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/
(isigniture, initials, family name)

М. П./М. П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на ____________________.
(назва веб-сайту)
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на
______________________.
(название веб-сайта)
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded
at _______________.
(website name)

____________
* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.
В случаи необходимости указываются также условия срока действия сертификата.
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.

** Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.


 

Начальник Управління
технічного регулювання

В. Р. Гордієнко


 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.