Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 16 лютого 2011 р. N 107

Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій

 

Загальна частина

 

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії побутовими холодильниками, шафами для зберігання заморожених продуктів, морозильниками та їх комбінаціями (далі - холодильні прилади), а також додаткової інформації.

Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейської Комісії від 21 січня 1994 р. N 94/2/ЄС про виконання Директиви Ради ЄС від 22 вересня 1992 р. N 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду;

виробників холодильних приладів.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

4. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на холодильні прилади, що можуть використовувати інші джерела енергії, зокрема акумуляторні батареї.

5. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та листівці відповідно до цього Технічного регламенту, отримується в результаті вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

Вимоги до енергетичної етикетки та листівки визначені у додатку.

Основні вимоги щодо енергетичного маркування холодильних приладів визначені у Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

Технічна документація

 

6. Технічна документація повинна бути достатньою для оцінювання точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу виробника холодильного приладу;

загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі холодильного приладу, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання;

підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань холодильного приладу);

інструкцію з експлуатації холодильного приладу.

Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильного приладу, отримана шляхом проведення розрахунків, зокрема за методом екстраполяції, технічна документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного приладу.

7. За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на такі категорії:

перша - холодильники без низькотемпературного відділення;

друга - холодильники з відділеннями, температура повітря в яких становить +5 °C та/або +10 °C;

третя - холодильники з низькотемпературним відділенням, не позначені зірочкою;

четверта - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені однією зірочкою (*);

п'ята - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені двома зірочками (**);

шоста - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені трьома зірочками (***);

сьома - холодильники-морозильники з морозильним відділенням, позначені чотирма зірочками *(***);

восьма - морозильники-шафи;

дев'ята - морозильники-скрині;

десята - холодильники-морозильники з більш як двома дверцятами чи інші прилади.

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будь-яке відділення, температура повітря в якому становить -6 °C і нижче.

8. Холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або кришці холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

9. Холодильні прилади іноземного виробництва, що надходять на внутрішній ринок, можуть мати енергетичні етикетки, інформація на яких зазначається українською мовою та мовою держави - виробника холодильного приладу.

Інформація на листівці, що додається до холодильного приладу іноземного виробництва, може зазначатися мовою держави - виробника холодильного приладу.

10. У разі коли холодильний прилад пропонується для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити холодильний прилад, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисну місткість відділення для зберігання свіжих продуктів;

корисну місткість відділення для зберігання заморожених продуктів;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;

скоригований рівень звукової потужності.

Визначення класу енергетичної ефективності холодильного приладу

 

11. Клас енергетичної ефективності холодильного приладу визначається за індексом енергетичної ефективності шляхом співвідношення фактичного річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом і річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом даної категорії.

Індекс енергетичної ефективності визначається за такою формулою:

   

де I - індекс енергетичної ефективності, відсотків;

Wфакт - фактичний річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом, кВт·г/рік;

Wрічн - річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом даної категорії, кВт·г/рік.

12. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить не більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

Клас енергетичної ефективності 

Індекс енергетичної ефективності 

А++ 

I < 30 

А+ 

30 Ј I < 42 


 

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом, що відноситься до зазначених класів, визначається за такою формулою:

    

де Tві - температура, встановлена для кожного відділення холодильного приладу, °C;

Vві - місткість кожного відділення холодильного приладу, куб. дециметрів;

n - кількість відділень холодильного приладу;

M, N - коефіцієнти, що визначаються залежно від категорії холодильного приладу:

Категорія холодильного приладу 

Температура найхолоднішого відділення 

M 

N 

Перша 

> -6 °C 

0,233 

245 

Друга 

> -6 °C 

0,233 

245 

Третя 

> -6 °C 

0,233 

245 

Четверта 

Ј -6 °C * 

0,643 

191 

П'ята 

Ј -12 °C ** 

0,45 

245 

Шоста 

Ј -18 °C ***/*(***) 

0,777 

303 

Сьома 

Ј -18 °C ***/*(***) 

0,777 

303 

Восьма 

Ј -18 °C *(***) 

0,539 

315 

Дев'ята 

Ј -18 °C *(***) 

0,472 

286 


 

Коефіцієнти M і N для холодильних приладів десятої категорії визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками;

FF, CC, BI, CH - поправкові коефіцієнти, що визначаються залежно від типу холодильного приладу або його відділення:

Поправковий коефіцієнт 

Значення 

Тип холодильного приладу або його відділення 

FF 

1,2 

відділення для зберігання заморожених продуктів, які вентилюються 

  

інші відділення холодильного приладу 

CC 

1,2 

холодильні прилади тропічного кліматичного класу 

  

1,1 

холодильні прилади субтропічного кліматичного класу 

  

холодильні прилади інших кліматичних класів 

BI 

1,2 

вбудовані холодильні прилади1 завширшки до 58 сантиметрів 

  

 

інші холодильні прилади 

CH 

50 кВт·г/рік 

холодильні прилади з відділенням для швидкого заморожування місткістю більш як 15 куб. дециметрів 

 

інші холодильні прилади 


 

____________
1 Холодильні прилади є вбудованими у разі, коли вони призначені виключно для встановлення в спеціальне заглиблення, потребують кінцевого оздоблення та проходять відповідні випробування.

13. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

Клас енергетичної ефективності 

Індекс енергетичної ефективності 

I < 55 

55 Ј I < 75 

75 Ј I < 90 

90 Ј I < 100 

100 Ј I < 110 

110 Ј I < 125 

125 Ј I 


 

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом визначається за такою формулою:

Wрічн = M х Vскор + N,

де Vскор - скоригована місткість холодильного приладу, що визначається за такою формулою:

Vскор = V1 + Q х V2,

де V1 - місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, куб. дециметрів;

V2 - місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, куб. дециметрів;

Q - коефіцієнт, що визначається залежно від категорії холодильного приладу:

Категорія холодильного приладу 

Q 

M 

N 

Перша 

 

0,233 

245 

Друга 

0,75 

0,233 

245 

Третя 

1,25 

0,233 

245 

Четверта 

1,55 

0,643 

191 

П'ята 

1,85 

0,45 

245 

Шоста 

2,15 

0,657 

235 

Сьома 

2,15 

0,777 

303 

Восьма 

2,15 

0,472 

286 

Дев'ята 

2,15 

0,446 

181 


 

У разі наявності у холодильному приладі восьмої і дев'ятої категорії відділень, що не обмерзають (no frost), коефіцієнт Q збільшується у 1,2 раза та становить 2,58.

Для холодильників з більш як двома дверцятами або інших холодильних приладів скоригована місткість холодильного приладу сьомої і десятої категорії визначається за такою формулою:

   

де Tві - температура, встановлена для кожного відділення холодильного приладу, °C;

Vві - місткість кожного відділення холодильного приладу, куб. дециметрів;

Kві - коефіцієнт, що становить 1,2 для відділень, що не обмерзають (no frost), і 1 для інших відділень холодильного приладу;

n - кількість відділень холодильного приладу.

Для холодильних приладів десятої категорії коефіцієнти M і N визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками:

Температура найхолоднішого відділення 

M 

N 

> -6 °C 

0,233 

245 

Ј -6 °C * 

0,643 

191 

Ј -12 °C ** 

0,45 

245 

Ј -18 °C *** 

0,657 

235 

Ј -18 °C *(***) 

0,777 

303 


 

14. Контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому законом порядку.

 

Додаток
до Технічного регламенту 


 

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки та листівки

 

Вимоги до енергетичної етикетки

 

1. Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

 

2. На енергетичній етикетці зазначається така інформація:

найменування та товарний знак виробника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

клас енергетичної ефективності. Літера, що означає клас енергетичної ефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

річний обсяг енергоспоживання;

корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, куб. дециметрів;

корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, куб. дециметрів;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;

скоригований рівень звукової потужності, дБА.

3. Літери, що означають класи енергетичної ефективності А+ і А++, повинні мати вигляд відповідно до рисунка та розміщуватися на тому самому рівні, що і індикатор А.

 

4. Для друкування кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених основних кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "07X0" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

5. Кольори стрілок, якими позначаються класи енергетичної ефективності холодильних приладів:

A - X0X0: 

100 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

B - 70X0: 

70 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

C - 30X0: 

30 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

D - 00X0: 

0 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

E - 03X0: 

0 відсотків - блакитний, 30 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

F - 07X0: 

0 відсотків - блакитний, 70 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний; 

G - 0XX0: 

0 відсотків - блакитний, 100 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний. 


 

Колір тексту - чорний. Фон - білий.

Колір літери, що означає клас енергетичної ефективності, - білий.

Вимоги до листівки

 

6. У листівці зазначається така інформація:

найменування або товарний знак виробника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

категорія холодильного приладу;

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, крім холодильних приладів восьмої та дев'ятої категорії;

корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, крім холодильних приладів першої та другої категорії, для холодильного приладу третьої категорії - корисна місткість морозильника, для другої та десятої категорії - корисна місткість кожного відділення;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні, зокрема на відділенні, що не обмерзає (no frost);

відомості щодо захисту холодильного приладу від перепаду напруги;

швидкість заморожування;

скоригований рівень звукової потужності;

модель вбудованого холодильного приладу.

7. У разі коли холодильний прилад має додаткові відділення, крім відділень для зберігання свіжих та заморожених продуктів, інформація про такі відділення зазначається окремо.

Якщо температура низькотемпературного відділення холодильного приладу не відповідає символам, нанесеним на даному відділенні, а температура відділення для зберігання свіжих продуктів - стандартній температурі (+5 °C), слід зазначити таку температуру.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107 


 

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій

 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій (далі - Технічний регламент) 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

2011 рік 

2. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом (у разі потреби) 

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном
Державна служба технічного регулювання
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

- " - 

3. Формування, публікування та актуалізація переліку національних стандартів енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик холодильників, морозильників та їх комбінацій, гармонізованих з міжнародними стандартами 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Державна служба технічного регулювання 

щороку 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном
Державна служба технічного регулювання 

2011 - 2012 роки 

5. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування Технічного регламенту 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном
Державна служба технічного регулювання 

2011 - 2013 роки 

6. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами Технічного регламенту 

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

2012 рік 

7. Підготовка пропозицій щодо внесення (у разі потреби) змін до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Державна служба технічного регулювання 

2013 рік 

8. Здійснення контролю за обов'язковим застосуванням Технічного регламенту 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном 

починаючи з 2014 року 


 

____________

 


Назад 

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.