Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 16 лютого 2011 р. N 108

Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 108 


 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових пральних машин

 

Загальна частина

 

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електроенергії та інших ресурсів побутовими пральними машинами (далі - пральні машини), а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейської Комісії від 23 травня 1995 р. N 95/12/ЄС про імплементацію Директиви Ради ЄС від 22 вересня 1992 р. N 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових пральних машин.

2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду;

виробників пральних машин.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

4. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові пральні машини вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму, крім:

пральних машин без центрифуги;

пральних машин з окремими відділеннями для прання та сушіння (пральні машини з двома відділеннями);

комбінованих прально-сушильних машин.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на пральні машини, що можуть використовувати інші джерела енергії, зокрема акумуляторні батареї.

5. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та листівці відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами енергетичного маркування та методів вимірювання робочих характеристик побутових пральних машин (далі - національні стандарти).

Основні вимоги щодо енергетичного маркування пральних машин визначені у Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

Технічна документація

 

6. Технічна документація повинна бути достатньою для проведення оцінки точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу виробника пральної машини;

загальний опис моделі пральної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі пральної машини, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання;

підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань пральної машини);

інструкцію з експлуатації пральної машини.

7. Пральні машини вітчизняного та іноземного виробництва повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або зверху на пральній машині. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

Вимоги до енергетичної етикетки та листівки визначені у додатку.

8. Інформація на енергетичних етикетках та листівках до пральних машин іноземного виробництва, що пропонуються для продажу на внутрішньому ринку, може зазначатися українською мовою та мовою держави - виробника пральної машини.

9. У разі коли пральна машина пропонується для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, каталогом, поштовим замовленням, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити пральну машину, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

обсяг енергоспоживання;

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання;

максимальну швидкість обертів центрифуги;

масу завантаженої білизни;

обсяг споживання води;

обсяг річного споживання електроенергії та води під час використання пральної машини сім'єю з чотирьох осіб, що визначається як середній обсяг споживання за 200 циклів прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

скоригований рівень звукової потужності.

10. Клас енергетичної ефективності пральної машини визначається з урахуванням обсягу питомого споживання електроенергії (Wnum, кВт·г/кг) під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів:

Клас енергетичної ефективності 

Обсяг питомого споживання електроенергії  

Wnum Ј 0,19 

0,19 < Wnum Ј 0,23 

0,23 < Wnum Ј 0,27 

0,27 < Wnum Ј 0,31 

0,31 < Wnum Ј 0,35 

0,35 < Wnum Ј 0,39 

0,39 < Wnum 


 

11. Клас ефективності прання визначається з урахуванням індексу ефективності прання бавовняної тканини при 60 °C (Inp):

Клас ефективності прання 

Індекс ефективності прання  

Inp > 1,03 

1,03 і Inp > 1 

1 і Inp > 0,97 

0,97 і Inp > 0,94 

0,94 і Inp > 0,91 

0,91 і Inp > 0,88 

0,88 і Inp 


 

12. Клас ефективності віджимання визначається з урахуванням рівня ефективності віджимання (B, відсотків) під час прання бавовняної тканини при 60 °C:

Клас ефективності віджимання 

Рівень ефективності віджимання 

B < 45 

45 Ј B < 54 

54 Ј B < 63 

63 Ј B < 72 

72 Ј B < 81 

81 Ј B < 90 

90 Ј B  


 

13. Контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування пральних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому законом порядку.

 

Додаток
до Технічного регламенту 


 

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки та листівки

 

Вимоги до енергетичної етикетки

 

1. Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

 

2. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або товарний знак виробника пральної машини;

модель пральної машини;

клас енергетичної ефективності. Літера, що означає клас енергетичної ефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

обсяг енергоспоживання під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів енергетичного маркування та методів вимірювання робочих характеристик пральних побутових машин (далі - національні стандарти);

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання;

максимальну швидкість обертання центрифуги під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

масу завантаженої білизни під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

обсяг споживання води під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

скоригований рівень звукової потужності під час прання та віджимання бавовняної тканини при 60 °C.

3. Для друкування кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "07X0" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

4. Кольори стрілок, якими позначаються класи енергетичної ефективності пральних машин:

A - X0X0: 

100 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

B - 70X0: 

70 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

C - 30X0: 

30 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

D - 00X0: 

0 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

E - 03X0: 

0 відсотків - блакитний, 30 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

F - 07X0: 

0 відсотків - блакитний, 70 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;  

G - 0XX0: 

0 відсотків - блакитний, 100 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний. 


 

Колір тексту - чорний. Фон - білий.

Колір літери, що означає клас енергетичної ефективності, - білий.

Вимоги до листівки

 

5. У листівці зазначається така інформація:

товарний знак виробника пральної машини;

модель пральної машини;

клас енергетичної ефективності;

обсяг енергоспоживання під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів. Фактичне споживання енергії залежить від режиму використання пральної машини;

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання. У разі обрання пральної машини з барабанною сушаркою використання центрифуги класу A замість центрифуги класу G вдвічі зменшить енерговитрати на барабанне віджимання. Під час барабанного віджимання білизни споживається більше енергії, ніж під час її прання;

ефективність видалення води під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

максимальна швидкість обертання центрифуги під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

маса завантаженої білизни під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

обсяг споживання води під час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

час прання бавовняної тканини при 60 °C відповідно до національних стандартів;

обсяг середнього річного споживання енергії та води за 200 циклів прання бавовняної тканини при 60 °C;

скоригований рівень звукової потужності під час прання та віджимання бавовняної тканини при 60 °C.

Виробник пральної машини може подавати інформацію про інші цикли прання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 108 


 

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин (далі - Технічний регламент) 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

2011 рік 

2. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом (у разі потреби) 

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державна служба технічного регулювання Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

- " - 

3. Формування, публікування та актуалізація переліку національних стандартів енергетичного маркування та методів вимірювання робочих характеристик побутових пральних машин, гармонізованих з міжнародними стандартами 

Державна служба технічного регулювання Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

щороку 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державна служба технічного регулювання 

2011 - 2012 роки 

5. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування ними Технічного регламенту 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державна служба технічного регулювання Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном 

2011 - 2013 роки 

6. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами Технічного регламенту 

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

2012 рік 

7. Підготовка пропозицій щодо внесення змін (у разі потреби) до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державна служба технічного регулювання 

2013 рік 

8. Здійснення контролю за обов'язковим застосуванням Технічного регламенту 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном 

починаючи з 2014 року 


 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.