Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1378

Київ

Про затвердження порядків видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до частини шістнадцятої статті 161 Закону України "Про захист рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;

Порядок видачі сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


 

Інд. 70

 


 

ПОРЯДОК
видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин

1. Цей Порядок визначає умови видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, а саме інсектицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіцидів, гербіцидів, засобів, що використовуються для запобігання проростанню паростків, родентицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічних їм засобів (крім окремих партій, які ввозяться з дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань та наукових досліджень), що використовуються у сільському господарстві (далі - погодження).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з торгівлею та обігом засобів захисту рослин.

3. Погодження видається Держветфітослужбою на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України, за формою згідно з додатком 1.

Партією засобів захисту рослин вважається будь-яка кількість товару з однаковим найменуванням та властивостями (діючою речовиною та препаративною формою), виробленого протягом визначеного виробником періоду за однакових умов на одному підприємстві, що транспортується одним транспортним засобом, супроводжується одним товаросупровідним документом і одним сертифікатом якості.

4. Для одержання погодження суб'єкт господарювання (далі - заявник) подає Держветфітослужбі заяву за формою згідно з додатком 2, до якої додаються:

результати аналітичних досліджень засобів захисту рослин, які ввозяться в Україну, видані спеціалізованими територіальними лабораторіями Держветфітослужби;

засвідчені заявником копії:

- документа, який підтверджує наявність умов для зберігання та реалізації засобів захисту рослин (санітарний паспорт на складське приміщення або договір оренди такого приміщення, якщо суб'єкт господарювання не є його власником);

- контракту з нерезидентом та специфікації до нього. У разі коли контракт або специфікацію складено іноземною мовою, заявник додає переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку;

- реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію препарату;

- ліцензії, що підтверджує право заявника на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

- сертифіката якості засобів захисту рослин.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для отримання погодження.

5. Ввезення засобів захисту рослин на територію України здійснюється за згодою власника реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію препарату, яка підтверджується листом або контрактом.

6. Погодження оформляється у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - залишається в Держветфітослужбі.

7. Рішення про видачу або відмову у видачі погодження приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється заявникові.

Підстави для відмови у видачі погодження визначені статтею 161 Закону України "Про захист рослин".

Погодження підписується Головним державним фітосанітарним інспектором України або його заступником і скріплюється печаткою Держветфітослужби.

 


 

Державний Герб України

Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України

ПОГОДЖЕННЯ
на ввезення на територію України засобів захисту рослин

від _______________ 20__ р. N _________

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                  (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                          прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)

Контракт ____________________________________________________________________________
                                                                       (номер, дата укладення, виробник, постачальник)
_____________________________________________________________________________________

Предмет контракту на окрему партію _____________________________________________________
                                                                                                                                 (код товару згідно з УКТЗЕД,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             його найменування, кількість, одиниця виміру)
_____________________________________________________________________________________

Результати аналітичних досліджень ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пункт пропуску через державний кордон _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дійсне до ____________________________________________________________________________


 

___________________
               (посада)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

            М. П.

 

 


 

 


 
 

ЗАЯВА
про видачу погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                   (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                        прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контракт ____________________________________________________________________________
                                                                             (номер, дата укладення, виробник, постачальник)
_____________________________________________________________________________________

Предмет контракту на окрему партію _____________________________________________________
                                                                                                                                            (код товару згідно з УКТЗЕД,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            його найменування, кількість, одиниця виміру)
_____________________________________________________________________________________

Пункт пропуску через державний кордон _________________________________________________

______________________________________________________________________________________


 

___________________
                 (посада)

_______________
 (підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

             М. П.
        (у разі наявності)

 

 


 

 


 

ПОРЯДОК
видачі сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає умови видачі територіальним органом Держветфітослужби - Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державною фітосанітарною інспекцією в області (далі - державна фітосанітарна інспекція) сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в ній залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів (далі - сертифікат відповідності продукції) і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження (далі - сертифікат про дотримання регламентів).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з експортом, а також торгівлею та обігом сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження на території України (далі - заявник).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист рослин".

4. Заявник подає дозвільному центру за своїм місцезнаходженням:

1) для одержання сертифіката відповідності продукції - заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються результати аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, проведених спеціалізованими територіальними лабораторіями Держветфітослужби або Держсанепідслужби;

2) для одержання сертифіката про дотримання регламентів - заяву за формою згідно з додатком 2, до якої додаються:

результати аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, проведених спеціалізованими територіальними лабораторіями Держветфітослужби або Держсанепідслужби;

засвідчені заявником копії:

- журналу обліку пестицидів і агрохімікатів, що застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження;

- сертифікатів якості засобів захисту рослин, що застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження.

Заява та документи, необхідні для отримання сертифіката відповідності продукції та сертифіката про дотримання регламентів, не пізніше наступного робочого дня передаються до відповідної державної фітосанітарної інспекції.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності продукції та сертифіката про дотримання регламентів приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється заявникові.

Підстави для відмови у видачі зазначених сертифікатів визначені статтею 161 Закону України "Про захист рослин".

6. Сертифікат відповідності продукції за формою згідно з додатком 3 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, що супроводжується одним товаросупровідним документом.

7. Сертифікат про дотримання регламентів за формою згідно з додатком 4 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, які вироблені на одній земельній ділянці.

8. Сертифікат відповідності продукції та сертифікат про дотримання регламентів оформляються у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - залишається в державній фітосанітарній інспекції, що його видала.

Сертифікати підписуються керівником державної фітосанітарної інспекції та скріплюються печаткою відповідного органу.

 


 

___________________________
   (вхідний номер і дата надходження)

 

 
Керівникові __________________________
                             (найменування державної
                               фітосанітарної інспекції)
__________________________________
(ініціали та прізвище керівника)


 

ЗАЯВА
на отримання сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                   (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                   прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)

Найменування сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження (тонн, кілограмів, літрів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (область, район, площа вирощування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                сільськогосподарської культури)


 

___________________
                 (посада)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище
заявника)

              М. П.
        (у разі наявності)

 

 


 

 


 

___________________________
   (вхідний номер і дата надходження)

 
 
Керівникові __________________________
                             (найменування державної
                               фітосанітарної інспекції)
__________________________________
(ініціали та прізвище керівника)


 

ЗАЯВА
на отримання сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                 (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                        прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)

Найменування сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження (тонн, кілограмів, літрів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (область, район, площа вирощування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      сільськогосподарської культури)

Відомості про пестициди та агрохімікати __________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування препаратів,
_____________________________________________________________________________________
                               норми витрати і дата останньої обробки під час виробництва сільськогосподарської продукції)


 

___________________
                  (посада)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище
заявника)

               М. П.
           (у разі наявності)

 

 


 

 


 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

_________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)

СЕРТИФІКАТ
відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

від _____________ 20__ р. N ___

Виданий ____________________________________________________________________________
                                                                        (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                              прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що ____________________________________________________________________________
                                                                             (найменування сільськогосподарської продукції
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    та сировини рослинного походження)
відповідає вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) _____________________________________________________
                                                                                                                                                       (словами)
_____________________________________________________________________________________

Результати аналітичних досліджень спеціалізованих територіальних лабораторій _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (область, район, площа вирощування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            сільськогосподарської культури)


 

___________________
                 (посада)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

               М. П.

 

 


 

 


 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

_________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)

СЕРТИФІКАТ
про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів

від _____________ 20__ р. N ___

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                       (найменування і місцезнаходження юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                                  прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що під час виробництва __________________________________________________________
                                                                                                             (найменування сільськогосподарської продукції
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        та сировини рослинного походження)
дотримано регламенти застосування пестицидів і агрохімікатів.

Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) ______________________________________________________
                                                                                                                                                    (словами)
_____________________________________________________________________________________

Місце виробництва сільськогосподарської продукції та/або сировини рослинного походження
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (область, район, площа вирощування)
_____________________________________________________________________________________

Відомості про пестициди та агрохімікати __________________________________________________
                                                                                                                                           (найменування препаратів,
_____________________________________________________________________________________
                           норми витрати і дата останньої обробки під час виробництва сільськогосподарської продукції)

Результати аналітичних досліджень спеціалізованих територіальних лабораторій
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


 

___________________
                  (посада)

_______________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

               М. П.

 

 


 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.