Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. N 1393

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань якості і безпеки життя людини у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань якості і безпеки життя людини, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційної ради

Міністр охорони здоров'я, заступник голови Координаційної ради

Міністр аграрної політики та продовольства, заступник голови Координаційної ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, заступник голови Координаційної ради

Голова Держспоживінспекції, секретар Координаційної ради

Міністр екології та природних ресурсів

Міністр освіти і науки, молоді та спорту

Міністр фінансів

Голова Держмитслужби

Голова Пенсійного фонду України

Голова Держсанепідслужби

Голова ДПС

Голова Держветфітослужби

Перший заступник Міністра соціальної політики

Перший заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра юстиції

Перший заступник Міністра культури

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Голова Київської міської державної адміністрації

Президент Національної академії наук (за згодою)

Президент Національної академії аграрних наук (за згодою)

Президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування (за згодою)

Директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)

Директор державної установи "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва" (за згодою)

Директор державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського" (за згодою)

Президент Спілки об'єднань громадян "Всеукраїнська федерація споживачів "Пульс" (за згодою)

Президент науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз "Тест" (за згодою)

Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Спілка громадських організацій України "Народна Рада" (за згодою)

Голова Центральної ради профспілки "Машприлад" України (за згодою)

Президент Української асоціації споживачів (за згодою)

Президент Української торговельної асоціації (за згодою)

Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів (за згодою)

Голова комітету у справах захисту прав споживачів Всеукраїнської громадської організації "Спілка громадських організацій України "Народна Рада" (за згодою)

Радник Прем'єр-міністра України, голова правління Всеукраїнської громадянської організації "Союз споживачів України" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань якості і безпеки життя людини

1. Координаційна рада з питань якості і безпеки життя людини (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) проведення аналізу стану справ у сфері забезпечення належної якості і безпеки життя людини та реалізації конституційних прав громадян;

2) забезпечення розвитку ринкових відносин, сприяння налагодженню ефективного діалогу між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

механізмів та способів реалізації державної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

здійснення заходів, спрямованих на створення безпечних умов у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

запобігання виникненню можливих економічних та соціальних наслідків впливу небезпечних для здоров'я людей факторів, неналежної якості товарів, послуг та продукції;

створення конкурентного середовища у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

розроблення і здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням впливу небезпечних на здоров'я людей факторів, неналежної якості товарів, послуг та продукції і визначенням регіонів, в яких існує найбільша небезпека впливу таких факторів;

удосконалення:

- системи державного регулювання та управління у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

- інформаційної, наукової та освітньої діяльності у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

- порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг;

4) участь в установленому порядку в:

підготовці пропозицій до проектів нормативно-правових та інших актів з питань забезпечення життєдіяльності людини;

організації та проведенні інформаційних заходів і конкурсів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції і популяризацію серед споживачів досягнень національних та іноземних товаровиробників, забезпечення підвищення якості і безпеки товарів, послуг та продукції під гаслом "Від якості товарів і послуг - до якості життя";

міжнародній діяльності у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

обговоренні проектів національних і регіональних програм, концепцій у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

5) сприяння:

залученню громадян та їх об'єднань до участі у формуванні споживчої політики;

впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду щодо забезпечення підвищення якості і безпеки життя людини;

проведенню наукових досліджень і виконанню розробок з питань, що стосуються сфери забезпечення життєдіяльності людини;

забезпеченню взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань запобігання шкідливому впливу від недоброякісних продуктів харчування, напоїв, лікарських засобів, інших товарів і послуг на стан здоров'я та життя населення;

6) забезпечення вжиття заходів щодо: проведення незалежної експертизи товарів, послуг та продукції стосовно відповідності їх вимогам актів законодавства, стандартам, нормам і правилам;

7) участь в інформуванні населення про недоброякісні та небезпечні для здоров'я та життя людини товари, послуги та продукцію;

8) підготовка і подання Кабінетові Міністрів України інформації про стан справ у сфері забезпечення життєдіяльності людини.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових та інших актів у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

3) сприяє організації громадського обговорення проектів нормативно-правових актів щодо сфери забезпечення життєдіяльності людини.

5. Координаційна рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) організовувати і проводити публічні заходи, спрямовані на формування нових принципів взаємовідносин між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства відповідно до світових стандартів у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

3) утворювати у разі потреби робочі групи та експертні комісії;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп та експертних комісій представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів і консультантів (за згодою);

5) вносити пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і поточних планів діяльності Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

6) запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, вчених, незалежних експертів і консультантів, а також представників засобів масової інформації;

7) опрацьовувати одержані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини та вносити їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

8) організовувати конференції, засідання за круглим столом, форуми, семінари, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня знань громадян з питань захисту їх споживчих прав.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями, громадянами та засобами масової інформації.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Координаційної ради є Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Регламент Координаційної ради затверджує її голова.

Персональний склад Координаційної ради затверджує голова Ради.

Члени Координаційної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

8. Для оперативного розгляду найважливіших проблем у сфері забезпечення життєдіяльності людини з числа членів Координаційної ради утворюється президія, до складу якої входять голова Ради, його заступники та члени Ради.

Персональний склад президії Координаційної ради затверджує голова Ради.

9. Діяльність Координаційної ради забезпечують заступники голови Ради.

Заступники голови Координаційної ради забезпечують взаємодію Ради з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, навчальними закладами та науковими установами, інститутами громадянського суспільства, ініціюють утворення робочих груп та експертних комісій, залучають в установленому порядку до роботи Ради експертів, консультантів та інших фахівців.

10. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Підготовка планів роботи Координаційної ради здійснюється заступниками голови Ради з урахуванням пропозицій її членів, висновків робочих груп та експертних комісій.

Порядок денний чергового засідання Координаційної ради визначається головою Ради.

11. Засідання Координаційної ради веде її Голова, а за його відсутності - один з його заступників.

Члени Координаційної ради особисто беруть участь у засіданнях Ради.

12. Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до компетенції.

14. Функції з організаційного, інформаційного забезпечення діяльності Координаційної ради, організації поточної діяльності Ради, підготовки матеріалів до розгляду на її засіданнях, ведення протоколів засідань Ради, матеріально-технічного забезпечення проведення засідань Ради здійснює Мінекономрозвитку.

15. Координаційна рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.