Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. N 1397

Київ

Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

Відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень з метою автоматизації обміну інформацією між органами державного ринкового нагляду (далі - органи ринкового нагляду), митними органами та Мінекономрозвитку.

2. Функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду (далі - інформаційна система) забезпечує Мінекономрозвитку.

3. Інформаційна система складається з:

1) електронного реєстру рішень органів ринкового нагляду (далі - електронний реєстр);

2) електронної автоматизованої системи обміну повідомленнями між органами ринкового нагляду та митними органами (далі - електронна система).

4. До електронного реєстру стосовно всіх рішень, прийнятих органами ринкового нагляду відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"та "Про загальну безпечність нехарчової продукції", вносяться не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такі відомості:

1) найменування органу, який прийняв рішення;

2) назва рішення;

3) дата прийняття та обліковий номер рішення (у разі його присвоєння органом ринкового нагляду);

4) найменування продукції;

5) код згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції);

6) код згідно з УКТЗЕД (за наявності документального підтвердження класифікації товарів згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва);

7) кількість продукції (тільки для партії продукції);

8) найменування виробника продукції та його місцезнаходження;

9) код виробника згідно з ЄДРПОУ (для вітчизняного виробника);

10) код країни-виробника відповідно до ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2);

11) короткий зміст рішення;

12) посада особи, що підписала рішення;

13) прізвище та ініціали зазначеної особи.

5. Органи ринкового нагляду, митні органи і Мінекономрозвитку мають вільний доступ до відомостей, які містяться в електронному реєстрі.

6. Електронна система використовується органами ринкового нагляду, митними органами для обміну повідомленнями про продукцію, митне оформлення якої призупинене або яка не відповідає встановленим вимогам чи становить серйозний ризик (далі - повідомлення).

7. Митні органи під час державного контролю продукції здійснюють між собою та з органами ринкового нагляду обмін повідомленнями з використанням технологій електронного документообігу.

8. В інформаційній системі забезпечується захист персональних даних та конфіденційної інформації, одержаної від митних органів та органів ринкового нагляду у зв'язку із здійсненням ними визначених законодавством повноважень.

9. У разі коли органом ринкового нагляду вжито обмежувальних (корегувальних) заходів щодо ввезеної на митну територію України з території іншої держави продукції, що не відповідає встановленим вимогам, він надсилає з використанням інформаційної системи відповідним митним органам повідомлення, що містить:

1) дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати продукцію або її партію, зокрема код згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТЗЕД (для продукції іноземного виробництва);

2) опис невідповідності продукції встановленим вимогам;

3) інформацію про характер і тривалість обмежувальних (корегувальних) заходів, ужитих щодо такої продукції;

4) відомості про походження та ланцюги постачання відповідної продукції;

5) додаткову інформацію, що дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію.

10. Відповідальність за достовірність та повноту інформації, що міститься у повідомленні, несе орган, який його подав.

11. У разі призупинення митного оформлення продукції відповідно до статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" митний орган надсилає у цей же день з використанням інформаційної системи органові ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого належить здійснення ринкового нагляду щодо відповідного виду продукції, повідомлення, у якому зазначаються:

1) дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати продукцію (її партію), митне оформлення якої призупинено;

2) причини призупинення митного оформлення;

3) строк, на який призупинено митне оформлення;

4) найменування і місцезнаходження виробника, уповноваженого представника (за наявності) та імпортера продукції;

5) додаткова інформація, яка засвідчує факт порушення.

12. Відповідний орган ринкового нагляду підтверджує в інформаційній системі отримання повідомлення митного органу, а відповідний митний орган підтверджує в інформаційній системі отримання повідомлення органу ринкового нагляду.

13. Орган, що подає повідомлення для внесення до електронної системи, роздруковує його копію, яка реєструється в книзі реєстрації повідомлень із зазначенням:

1) порядкового номера;

2) вихідного номера;

3) адресата;

4) короткого змісту повідомлення;

5) посади особи, яка підписала повідомлення;

6) прізвища та ініціалів такої особи.

Зазначена книга прошнуровується, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника відповідного органу (або його заступника), скріпленим печаткою такого органу.

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.