Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. N 1403

Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

Відповідно до частини десятої статті 37 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю нехарчової продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції (товарів) (далі - контроль продукції) з метою забезпечення відповідності нехарчової продукції (товарів) (далі - продукція), що ввозиться на митну територію України, встановленим технічними регламентами вимогам та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам.

2. У цьому Порядку терміни "контроль продукції", "неналежне застосування Національного знака відповідності", "орган ринкового нагляду" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", термін "серйозний ризик" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

3. Дія цього Порядку поширюється на продукцію, крім видів продукції, зазначених у частині п'ятій статті 2 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", що ввозиться суб'єктами господарювання на митну територію України та заявляється у митний режим імпорту, реімпорту або будь-який інший митний режим, що передбачає вільний обіг цієї продукції на митній території України.

4. Контроль продукції здійснюється під час її митного оформлення для вільного обігу на митній території України.

5. Посадовою особою підрозділу митного оформлення, яка визначена для проведення митних процедур за митною декларацією, під час здійснення контролю продукції:

1) згідно із секторальними планами ринкового нагляду перевіряється документація в паперовій або електронній формі, що супроводжує продукцію у разі введення в обіг (розповсюдження) відповідно до встановлених вимог, у тому числі декларація про відповідність, та/або здійснюється вибіркове обстеження (візуальний огляд) зразків продукції на предмет наявності на продукції Національного знака відповідності, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та правильності його застосування і нанесення згідно з правилами, встановленими законами України, та виданими відповідно до них нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами;

2) за повідомленнями органів ринкового нагляду про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, - залежно від інформації, наведеної у повідомленні про таку продукцію, перевіряється документація в паперовій або електронній формі, що супроводжує продукцію у разі введення її в обіг (розповсюдження) відповідно до встановлених вимог, у тому числі декларація про відповідність, та/або здійснюється вибіркове обстеження (візуальний огляд) зразків продукції на предмет наявності на продукції Національного знака відповідності, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та правильності його застосування і нанесення згідно з правилами, встановленими законами України, та виданими відповідно до них нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами;

3) у разі одержання від органів ринкового нагляду за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, інформації про таку продукцію перевіряються документи та відомості, на підставі яких продукція може бути ідентифікована.

6. За наявності визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" підстав для призупинення митного оформлення продукції посадова особа митного органу вносить запит керівнику митного органу або його заступнику для прийняття ними рішення про призупинення митного оформлення продукції.

Днем призупинення митного оформлення продукції вважається день прийняття рішення керівником митного органу або його заступником про призупинення митного оформлення продукції.

7. У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення продукції митний орган за допомогою національної інформаційної системи ринкового нагляду повідомляє орган ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого належить здійснення ринкового нагляду щодо відповідного виду продукції, про прийняте рішення.

8. Якщо протягом трьох робочих днів з дня призупинення митного оформлення продукції митний орган, що призупинив митне оформлення, не одержить за допомогою національної інформаційної системи ринкового нагляду від відповідного органу ринкового нагляду повідомлення про вжиті ним заходи щодо цієї продукції або одержить за допомогою інформаційної системи від відповідного органу ринкового нагляду повідомлення про те, що ця продукція не становить серйозного ризику або не може вважатися такою, що не відповідає встановленим вимогам, така продукція підлягає митному оформленню в установленому порядку.

9. У разі одержання не пізніше ніж у строк, установлений пунктом 8 цього Порядку, митним органом від відповідного органу ринкового нагляду повідомлення про те, що зазначена продукція становить серйозний ризик або не відповідає встановленим вимогам (якщо органом ринкового нагляду вжито заходів до заборони введення її в обіг), оформляється картка відмови у митному оформленні із зазначенням причин відмови і з посиланням на такий орган ринкового нагляду.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.