Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2012 року N 147

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Програми виробничого контролю за дотриманням вимог виробництва, зберігання та транспортування сирого товарного молока

Для забезпечення якості сирого товарного молока при виробництві, зберіганні та транспортуванні, а також з метою гармонізації та систематизації вимог наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо Програми виробничого контролю за дотриманням вимог виробництва, зберігання та транспортування сирого товарного молока, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник

В. В. Башинський


 

 


 

Методичні рекомендації щодо Програми виробничого контролю за дотриманням вимог виробництва, зберігання та транспортування сирого товарного молока

Ці методичні рекомендації розроблені для потужностей (сільгоспгосподарство) з метою проведення документування заходів, що здійснюються на молокотоварних фермах, шляхом запровадження Програми виробничого контролю за дотриманням вимог виробництва, зберігання та транспортування сирого товарного молока (далі - Програма). Зазначена Програма запропонована як зразок, може змінюватися та адаптуватися до умов роботи окремої потужності.

Зразок Програми


 

Програма
виробничого контролю за дотриманням вимог виробництва, зберігання та транспортування сирого товарного молока

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування потужності (сільгоспгосподарства)

1.2. Місцерозташування

1.3. Реквізити потужності (сільгоспгосподарства)

1.3.1. Реквізити, реєстраційні дані (зазначається юридична, поштова адреса, банківські реквізити тощо).

1.4. Номер потужності (сільгоспгосподарства) в Єдиному державному реєстрі тварин

1.5. Проектна потужність

1.6. Перелік відповідальних осіб

1.6.1. Вказується перелік осіб, які несуть персональну відповідальність за організацію та виконання цієї Програми (керівник ферми, головні спеціалісти за напрямками роботи сільгоспгосподарства).

1.6.2. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює керівник сільгоспгосподарства.

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ

2.1. Охорона праці

У всіх виробничих приміщеннях дотримуються виконання вимог інструкцій з техніки безпеки та вимог всіх встановлених норм і правил.

2.2. Заходи із запобігання спричинення шкоди життю та здоров'ю людей

2.2.1. Персонал ферми повинен:

1) дотримуватись правил експлуатації обладнання;

2) проходити первинний та періодичні інструктажі з охорони праці;

3) систематично підвищувати кваліфікацію, дотримуватись заходів, передбачених законодавством України, щодо недопущення заподіянню шкоди життю громадян та тварин, майну, довкіллю.

2.2.2. Персонал зобов'язаний користуватися засобами індивідуального захисту при роботі з тваринами, агресивними хімічними речовинами (миючими та дезінфікуючими засобами та тощо), забезпечуватися спецодягом та спецвзуттям згідно з чинним законодавством.

Рекомендації: зазначаються нормативні документи по охороні праці, майна, навколишнього природного середовища, проведення навчань із санітарного мінімуму, організація проведення медичних оглядів тощо.

2.3. Заходи із попередження і виявлення порушень в організації та здійсненні виробничих процесів

2.3.1. Персонал, який виконує технологічні операції з виробництва сирого товарного молока, повинен мати відповідну кваліфікацію і дотримуватись правил охорони праці у тваринництві.

2.3.2. Персонал, зайнятий в процесах виробництва, експлуатації обладнання, зберігання, транспортування, реалізації та утилізації молока повинен:

1) мати фахову підготовку відповідно до кваліфікаційних вимог;

2) дотримуватись вимог посадових інструкцій, технологічних карт, санітарних та ветеринарних правил і норм, які встановлюють вимоги до виробництва безпечного та якісного сирого товарного молока;

3) проходити попередній медичний огляд (обстеження) під час прийому на роботу та періодичні медичні обстеження 1 раз на рік.

2.3.3. Персонал повинен підтримувати абсолютну чистоту.

Рекомендації: вказуються кваліфікаційні та гігієнічні вимоги до персоналу.

2.4. Заходи із забезпечення виконання вимог гігієни

2.4.1. Персонал повинен проходити медичні обстеження, результати якого відображаються у особистих медичних книжках (зазначається перелік персоналу ферми).

2.4.2. Персонал має дотримуватися санітарного режиму: одягає спецодяг та спецвзуття, дотримується правил особистої гігієни, основні вимоги щодо законодавства про куріння.

2.4.3. Кожне виробниче приміщення має побутову кімнату для зберігання робочого та спецодягу, взуття.

2.4.4. Чистий спецодяг видається перед початком робочої зміни.

2.4.5. Брудний спецодяг зберігається окремо, не в побутовій кімнаті, зважаючи на можливість проникнення хвороботворних мікроорганізмів.

2.4.6. Спеціальне взуття після відвідування молокотоварних ферм миється, дезінфікується шляхом проходження через дезковрики.

2.4.7. Харчування персоналу ферми здійснюється у спеціально відведених місцях.

2.4.8. При появі ознак шлунково-кишкових захворювань, підвищення температури, гнійних інфекцій кожен робітник зобов'язаний сповістити про це відповідальну особу - завідуючого фермою, спеціаліста ветеринарної медицини.

2.4.9. Перед кожним доїнням робочий персонал зобов'язаний вимити руки з милом, потім приступати до процедур доїння.

2.4.10. Спецодяг знімається перед входом в туалетну кімнату. Після кожного відвідування туалетної кімнати руки миють з милом двічі.

2.5. Контроль виконання

2.5.1. Персональну відповідальність за виконання заходів, передбачених розділом II "Забезпечення безпеки персоналу", несе керуючий фермою, інженер з охорони праці. Контроль за виконанням розділу 2 здійснює керівник сільгоспгосподарства.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТВАРИН

3.1. Робота з Єдиним державним реєстром тварин

3.1.1. На виконання Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" на фермі постійно проводиться робота з ідентифікації і реєстрації тварин, а саме:

1) кожна тварина протягом трьох днів після народження ідентифікується шляхом прикріплення вушних бирок встановленого зразка;

2) дані про тварину заносяться в Книгу обліку тварин та в реєстраційну картку великої рогатої худоби;

3) інформація про тварину заноситься до Єдиного державного реєстру тварин і отримується паспорт тварини;

4) інформація про будь-які переміщення тварин (прибуття, вибуття) фіксується в паспорті тварини та в Єдиному державному реєстрі тварин.

3.2. Взаємодія з Державною ветеринарною та фітосанітарною службою (Держветфітослужба)

3.2.1. Спеціалісти сільгоспгосподарства спільно з територіальними органами Держветфітослужби здійснюють заходи, спрямовані на профілактику виникнення інфекційних, інвазійних та інших захворювань тварин:

1) планові вакцинації проти інфекційних хвороб;

2) діагностичні дослідження;

3) карантинні заходи (при надходженні тварин з інших господарств);

4) оформляють ветеринарні картки при реєстрації тварин в Єдиному державному реєстрі тварин.

3.3. Ветеринарне обслуговування

3.3.1. З метою профілактики та недопущення розповсюдження інфекційних хвороб тварин в сільгоспгосподарстві із залученням служби ветеринарної медицини проводяться протиепізоотичні заходи (вакцинація, туберкулінізація, дослідження крові).

3.3.2. Дані про тварин, яких лікують, зазначають в амбулаторному журналі, проводять записи про призначені ветеринарні препарати, вказуючи дату їх застосування та термін очікування.

3.3.3. Для запобігання попадання молока, отриманого від корів, хворих на мастит та іншими захворюваннями, в загальну партію молока на фермі організовують ізолятор (зону) для корів, яких піддають лікуванню.

3.3.4. Змішування молока від корів, яких лікували, в загальну партію молока проводять тільки після закінчення термінів очікування згідно з інструкціями із застосування ветеринарних препаратів.

Таблиця 1. Термін очікування для отримання молока від тварин, яким застосовували ветеринарні препарати

Ветеринарні препарати

Термін очікування після останнього введення ветеринарного препарату, діб

Внутріцистернально

Внутрішньом'язово

Пеніцилін

-

1

Стрептоміцин

5

2

Оксітетрациклін

5

2

Мономіцин

7

1

Канаміцин

-

2

Гентаміцин

-

2

Новоміцин

-

2

Оксівет

-

6

Ветбіцин-3

-

10

Мастисан-А,Б

3

-

Мастисан-Е

5

-

Мастицид

5

-

Мастаерозоль

1,5

-

Неомастаерозоль

1,5

-

Дифурол

2

-

Диофур

1

-

Диоксидін

1

-

Амоксицилін 15 %

-

2

Бровамаст 2Д

3

-

Іхглюкол

-

10

Кобактан

1

1

Лактобай

2

-

Мультіджек ІММ

3

-

Пенбекс

-

3

Тилозин

-

4

Байоклокс ДС

28

-

Боваклокс ДС

49

-

Ветбіцин-5

-

14

Дексафорт

-

6

Інтраміцин

-

3

Мастієт-форте

8 доїнь

-

Мастілекс

8 доїнь

-

Норостреп

-

3

Орбенін ДС

42

-

Пенстреп

-

3

Енрофлоксацин

-

4

Роленол

-

14


 

3.3.5. Молоко, отримане від хворих корів, підлягає знешкодженню або утилізації.

Таблиця 2. Способи знешкодження сирого товарного молока згідно з інструкціями про заходи з профілактики та боротьби з хворобами тварин

Хвороба/Показник

Способи знезараження/усунення причин

Нормативний документ

ЛЕЙКОЗ:

 

 

- молоко від серопозитивних тварин

- пастеризують у господарстві при температурі не нижче 80° C (з проведенням контролю якості пастеризації за допомогою реакції на пероксидазу), після чого його можна використовувати для згодовування телятам або здавати на молокозавод;
- в окремих випадках дозволяється тимчасове вивезення сирого молока окремим транспортом на молокозавод для технологічної пастеризації і подальшої переробки за наявності на молокопереробному підприємстві окремої лінії для приймання такого молока

Інструкція
з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу,
затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 21.12.2007 N 21, зареєстрована в Мін'юсті України 11.01.2008 за N 12/14703

- молоко від серопозитивних тварин, яких утримують ізольовано від серонегативного стада

- можна піддавати сепарації в господарстві. При цьому на молокопереробне підприємство вивозять тільки пастеризовані вершки, відвійки кип'ятять і згодовують тваринам

- молоко від корів з клініко-гематологічними ознаками лейкозу

- проводять знешкодження шляхом додавання 5-процентного формальдегіду або іншої дезінфекційної речовини (забороняється використовувати з харчовою метою та згодовувати тваринам)

БРУЦЕЛЬОЗ:

 

 

- молоко від корів, які позитивно реагують на бруцельоз

- знезаражують кип'ятінням протягом 30 хвилин і використовують для годівлі тварин у межах господарства

Інструкція
про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин,
затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 25.01.2000 N 4, зареєстрована в Мін'юсті України 07.03.2000 за N 135/4356

- молоко (вершки) від тварин, які від'ємно реагують на бруцельоз, з неблагополучного гурту

- знезаражують у господарстві шляхом пастеризації при 70° C протягом 30 хвилин, при 85 - 90° C - протягом 20 хвилин або кип'ятінням. При використанні пастеризатора інфрачервоного електронагріття - при 77,5° C, без витримування

ТУБЕРКУЛЬОЗ:

 

 

- молоко від умовно здорових корів неблагополучного господарства

- знезаражують методом пастеризації на пастеризаторах при режимі 85° C протягом 30 хвилин або в режимі 90° C протягом 5 хвилин та на установках інфрачервоного нагрівання при режимі 79,5° C ± 0,5° C без витримування. Після пастеризації молоко направляється на молокопереробне підприємство.
За відсутності в господарстві пастеризаторів молоко сепарують, вершки і відвійки кип'ятять. Вершки здають на молокопереробні підприємства, а відвійки використовують для годівлі тварин

Інструкція
з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин,
затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.09.2009 N 316, зареєстрована в Мін'юсті України 21.09.2009 за N 883/16899.

- молоко від реагуючих на туберкулін корів благополучного господарства в період визначення у них причин сенсибілізації до туберкуліну

- знезаражують методом пастеризації або кип'ятінням і використовують для відгодівлі тварин

- молоко, одержане від хворих на туберкульоз корів у період їхнього утримання в господарстві

- знезаражують кип'ятінням і використовують для відгодівлі тварин

- молоко від корів з клінічними ознаками хвороби

- забороняється одержувати

СИБІРСЬКА ЯЗВА:

 

 

- молоко від хворих і підозрюваних у захворюванні корів, "збірне" молоко, яке підозрюється на контамінацію збудником сибірки (змішане з молоком від хворих і підозрілих у захворюванні тварин)

- знищують після знезараження шляхом додавання в нього хлорного вапна, яке має в своєму складі не менше 25 % активного хлору, з розрахунку 1 кг на 20 л молока. Молоко вважають знезараженим після експонування протягом 6 годин

Інструкція
про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин,
затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому України від 25.01.2000 N 4, зареєстрована в Мін'юсті України 07.03.2000 за N 136/4357

- "збірне" молоко, підозріле на контамінацію збудником сибірки до зняття карантину

- знезаражують у господарстві кип'ятінням протягом 30 хвилин і використовують у тому самому господарстві для згодовування свиням або щепленим проти сибірки тваринам

ЛЕПТОСПІРОЗ:

 

 

- молоко від хворих тварин

- використовується після кип'ятіння у господарських цілях

Інструкція
про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу,
затверджена Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгоспроду України від 15.03.94 N 5, зареєстрована в Мін'юсті України 31.03.94 за N 55/264

- молоко від клінічно здорових тварин, сироватки крові яких дають позитивну РМА без наростання титру

- використовується без обмежень

ЛІСТЕРІОЗ:

 

 

- молоко від тварин неблагополучних господарств

- кип'ятять протягом 15 хвилин або переробляють на топлене масло

Инструкция
о мероприятиях по профилактике и борьбе с листериозом животных,
утвержденная Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 12.02.87 г. и согласованная с Министерством здравоохранения СССР 11.10.86 г.

СКАЗ:

 

 

- молоко від клінічно здорових тварин неблагополучної щодо сказу ферми

- використовується в їжу людям або в корм тваринам після пастеризації при температурі 80 - 85° C протягом 30 хвилин або кип'ятіння протягом 5 хвилин

Інструкція
про заходи щодо боротьби зі сказом тварин,
затверджена Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгоспроду України від 15.03.94 N 5, зареєстрована в Мін'юсті України 31.03.94 за N 54/263

МАСТИТ:

 

 

- молоко від хворих на мастит корів

- з уражених чвертей вимені кип'ятять і знищують, а із здорових - згодовують тваринам після кип'ятіння

Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 21.03.2002 N 17, зареєстровані в Мін'юсті України 05.04.2000 за N 336/6624

- молоко, одержане від хворих на мастит корів, яких лікували антибіотиками;

- забороняється вживати людям (після останнього введення препаратів у лікувальній дозі) протягом строку, визначеного спеціалістом ветеринарної медицини. Допускається молоко з умістом антибіотиків після його кип'ятіння згодовувати непродуктивним тваринам


 

3.3.6. При перевищенні допустимих рівнів, встановлених нормативними документами, токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, інгібуючих речовин, радіонуклідів, соматичних клітин, патогенної мікрофлори, в т. ч. сальмонели, питання подальшого поводження з молоком здійснюється відповідно Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 20.04.2004 N 49, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.05.2004 N 579/9178.

3.4. Дезінфекція

3.4.1. Молочнотоварна ферма забезпечується дезінфікуючими засобами відповідно до норм витрат з миття та дезінфекції молокопроводів, молочного обладнання та інвентарю.

3.4.2. Щотижня на фермі проводиться санітарний день. В цей день ретельно очищують стіни, годівниці, автопоїлки, вікна у виробничих та побутових приміщеннях і проводять їх дезінфекцію.

3.4.3. У доїльному залі систематично очищають стіни від бруду, щоденно миють підлогу і проводять дезінфекцію.

3.4.4. У секціях для утримання дійних і сухостійних корів, а також в кормових проходах дезінфекція проводиться через кожні два місяці методом зрошення дезінфікуючим розчином.

3.4.5. У пологовому відділенні стійла дезінфікують щоразу після їх звільнення і перед постановкою в них корів для отелення, гнійні решітки і проходи - щоденно; інші зони пологового відділення (стіни тощо) - через кожні 14 днів.

3.4.6. При проведенні прибирання і дезінфекції дотримуються заходів, які забезпечують попередження потрапляння миючих і дезінфікуючих засобів в молоко.

3.5. Дезінсекція

3.5.1. Ветеринарна служба визначає періодичність обстеження ферми на наявність літаючих комах (в залежності від сезонності).

3.5.2. Заходи з профілактики та боротьби з літаючими комахами передбачають своєчасне видалення гною з виробничих приміщень, прибирання сміття та нечистот.

3.5.3. У період виплоду мух (весна, літо, осінь) проводиться обробка приміщень інсектицидними препаратами, дозволеними до використання при виробництві молока.

3.5.4. У виробничих приміщеннях для боротьби з літаючими комахами використовують липучки, лампи-мухоловки, приманки для знищення мух.

3.6. Дератизація

3.6.1. Дератизаційні заходи проводять з метою недопущення розповсюдження гризунів.

3.6.2. Державною ветеринарною та фітосанітарною службою визначається періодичність обстеження тваринницьких об'єктів на наявність гризунів, а також методи боротьби з гризунами (описати конкретно, які методи застосовуються; своїми силами чи із залученням дератизаційних загонів (вказати укладені угоди)).

3.6.3. Для захисту виробленого сирого товарного молока від проникнення гризунів, псування ними молочного обладнання весь інвентар і молочні ємкості для приймання та охолодження молока знаходяться в окремому приміщенні на безпечній висоті в закритому вигляді.

3.7. Контроль виконання

3.7.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом III "Забезпечення безпеки тварин", несе керуючий фермою, головний лікар ветеринарної медицини і головний зоотехнік сільгоспгосподарства.

3.7.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом III, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРМІВ

4.1. Контроль якості кормів

4.1.1. На території молочнотоварної ферми розміщується кормоцех, який виконує функцію зберігання концентрованих кормів, мінеральних добавок, інших компонентів та змішування їх безпосередньо перед годуванням тварин.

4.1.2. Сіно, силос, сінаж відбираються безпосередньо у місцях їх зберігання. Роздавання кормів проводиться з використанням кормороздавальної техніки.

4.1.3. Після заготівлі кормів проводять їх аналіз (вказати назву лабораторії, види досліджень та їх періодичність).

4.1.4. Складання раціонів проводить зоотехнічна служба сільгоспгосподарства. Об'єм та видовий склад кормів вводиться в раціон в залежності від лабораторних показників кормів, а також з врахуванням особливостей годівлі лактуючих корів. До раціону не допускають токсичні та недоброякісні корми.

4.1.5. Кормові столи та поїлки щоденно очищають від залишків корму.

4.2. Контроль виконання

4.2.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом IV "Забезпечення безпеки кормів" несе керуючий фермою, головний зоотехнік.

4.2.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом IV, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА

5.1. Санітарна обробка

5.1.1. Молокотоварна ферма забезпечується миючими і дезінфікуючими засобами у відповідності з нормами витрат для миття і дезінфекції молокопроводів, молочного обладнання та інвентарю.

5.1.2. Миючі та дезінфікуючі засоби, що використовуються на молокотоварній фермі, відповідають вимогам нормативної документації та дозволені Міністерством охорони здоров'я України (у додатку зазначається перелік миючих та дезінфікуючих речовин, копії сертифікатів якості, настанов про їх застосування).

5.1.3. При проведенні заходів з прибирання та дезінфекції забезпечується запобігання попаданню миючих та дезінфікуючих засобів в молоко.

5.1.4. Всі особи, що працюють на молокотоварній фермі, проходять періодичні медичні огляди, результати яких заносяться до особистої медичної книжки.

5.1.5. Санітарна обробка доїльного та молочного обладнання, прибирання, роботи з дезінфекції, дезінсекції та дератизації виробничих приміщень, обладнання, інвентарю проводяться згідно з затвердженими графіками (зазначити графіки та режими проведення).

5.2. Санітарна обробка доїльного та молочного обладнання

5.2.1 Протягом доїння обладнання миють зі шланга. Після кожного доїння та перед циркуляційною промивкою зовнішні поверхні протирають теплим дезінфікуючим розчином.

5.2.2. Внутрішні поверхні після кожного доїння миють шляхом:

1) гарячої циркуляційної промивки - попередня промивка теплою водою, гаряча промивка рециркулюючим розчином дезінфікуючого засобу та кінцева холодна промивка;

2) промивка кип'ятком з окислювачем - одноразова ретельна гаряча промивка розчином кислоти (щотижня застосовується замість кислоти розчин гіпохлориту) - для уникнення відкладання протеїну (біоплівки).

5.2.3. Щонайменше раз на місяць промивають вакуумні трубопроводи.

5.2.4. Санітарну обробку молочного посуду, танків для охолодження і зберігання молока проводять щодня в кінці зміни шляхом їх обполіскування теплою водою до повного видалення залишків молока, потім дезінфікують і промивають гарячою водою до повного видалення дезінфікуючого розчину.

5.2.5. Один раз на тиждень доїльні апарати розбирають, всі частини промивають в теплому миючому розчині і обполіскують водою.

5.3. Контроль показників процесів виробництва, пов'язаних з обов'язковими вимогами до молока та молочної продукції, встановленими ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", періодичність здійснення контролю.

Найменування процесу

Найменування контрольованого параметру

Періодичність контролю

Реєстраційно-облікова документація

Нормативна документація

Виконавець*

1. Очищення сирого молока

Ступінь чистоти за еталоном

Щоденно в кожній партії

Журнал прийомки молока

ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі"

Лабораторія сільгоспгосподарства

2. Охолодження

Температура

Щоденно в кожній партії

Журнал прийомки молока

 

 

3. Зберігання

Температура, час зберігання

Щоденно в кожній партії

Журнал прийомки молока

 

 

4. Транспортування

Температура, час транспортування, кислотність, щільність, масова частка жиру

Щоденно в кожній партії

Товарно-транспортна накладна

 

 

Примітка: в графі "Виконавець" зазначається конкретне прізвище особи, що несе персональну відповідальність.


 

5.4. Контроль показників якості і безпечності сирого товарного молока, періодичність здійснення контролю.

Найменування

Показники якості (ознаки ідентифікації), показники безпечності

Періодичність контролю

Реєстраційно-облікова документація

Виконавець

Сире молоко (охолоджене)

Органолептичні:
консистенція, смак, запах, колір тощо

В кожній партії

Журнал контролю молокосировини

Виробнича лабораторія

 

Фізико-хімічні:
жир, білок, суха речовина, кислотність, густина

В кожній партії

Журнал контролю молокосировини

Виробнича лабораторія

 

Мікробіологічні:
бактеріальна забрудненість, вміст соматичних клітин.
Інгібуючі речовини

1 раз на 10 днів

 

Районна державна лабораторія ветеринарної медицини

 

Показники безпеки:
токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, антибіотики, патогенна мікрофлора, в т. ч. сальмонели

1 раз на півроку

 

Регіональна/Обласна державна лабораторія ветеринарної медицини

 

Радіонукліди

1 раз на півроку

 

Регіональна/Обласна державна лабораторія ветеринарної медицини


 

5.5. Контроль виконання

5.5.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом "Забезпечення якості молока", несе керуючий фермою, головний лікар ветеринарної медицини і зоотехнік сільгоспгосподарства.

5.5.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом V, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

VI. ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФЕРМОЮ

6.1. Об'єкти

6.1.1. Під'їзні шляхи:

1) облаштування території ферми забезпечує безперебійний рух виробничого транспорту, в'їзд обладнують дезбар'єром. Режим роботи та розміщення об'єктів виключає проникнення сторонніх осіб та бродячих тварин на територію ферми;

2) будівлі та споруди молочнотоварної ферми розміщені таким чином, що завантаження молока в автоцистерни знаходиться на достатній відстані від іншого транспорту, що обслуговує ферму. Це унеможливлює перетинання вантажопотоків - підвіз кормів, видалення гною тощо;

3) вільні від виробничих будівель та доріг ділянки території засіюють травою та озеленюють;

4) загальна територія ферми утримується в належному санітарному стані.

6.1.2. Допоміжні виробничі ділянки.

Всі допоміжні виробничі ділянки мають таблички із зазначенням назви ділянки, відповідального за санітарний стан і протипожежну безпеку (описати кожну виробничу ділянку).

6.2. Контроль виконання

6.2.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом VI "Якість управління фермою", несе керуючий фермою, головний інженер, головний зоотехнік.

6.2.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом V, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

VII. МОЛОЧНЕ УПРАВЛІННЯ

7.1. Доїння та обладнання

7.1.1. Доїння корів здійснюється з використанням (вказати систему доїння: в переносні відра на доїльних установках ДАС-ЗВ и УДС-3; у молокопровід - на доїльних установках типу АДМ-8А-1, АДМ-8А-2, АДС-100, АДС 200; на пересувних доїльних установках типу УДС-ЗБ, УДС-ЗВ та ПДУ-8 при круглодобовому утриманні на пасовищі, в стаціонарних молочних залах).

7.2. Охолодження та зберігання молока

7.2.1. Резервуари для охолодження та зберігання молока виготовлені з відповідного харчового матеріалу, герметично закриті для уникнення фізичного забруднення молока, постійно тримаються у чистоті.

7.2.2. Безпосередньо після доїння молоко охолоджують до температури, що не перевищує 8° C у випадку щоденного збирання або не більше 6° C у випадку, якщо збирання відбувається рідше.

7.3. Температурний контроль

7.3.1. Ступінь охолодження молока здійснює персонал молочного блоку після кожного доїння, в процесі зберігання і безпосередньо перед відправкою молока на переробну потужність.

7.4. Транспортні засоби

7.4.1. Транспортні засоби, що перевозять молоко, забезпечені холодильним обладнанням для зберігання молока в температурних режимах, передбачених ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі".

7.4.2. Миття транспортних засобів проводиться після кожної доставленої до місця призначення партії молока миючими та дезінфікуючими засобами, дозволеними до використання, з наступним пломбуванням ємності.

7.4.3. Інший автотранспорт, що обслуговує молочнотоварну ферму, використовується тільки за призначенням, виключаючи перевезення ним мінеральних добрив, ядохімікатів і інших речовин, що можуть вплинути на якість молока.

7.4.4. Після закінчення робочої зміни проводиться миття автотранспорту, що обслуговує ферму.

7.5. Контроль виконання

7.5.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом VII "Молочне управління", несе керуючий фермою, головний інженер, головний зоотехнік.

7.5.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом VII, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

VIII. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ

8.1. Контрольовані етапи (критичні контрольні точки) процесів виробництва сирого товарного молока коров'ячого

ККТ

Найменування операції технологічного процесу

Найменування контрольних параметрів

ККТ 1

Операція 1.
Аналіз умов утримання і годівлі тварин

Показники санітарної оцінки приміщень, в т. ч. мікроклімат, загальний зоотехнічний аналіз кормів

ККТ 2

Операція 2.
Диспансеризація тварин (оцінка клінічного), підготовка тварин до доїння

Показники клінічного статусу, стан молочної залози, санітарні обробки

ККТ 3

Операція 3.
Оцінка технічного і санітарного стану доїльного обладнання

Технічний і санітарний стан (бактеріальне обсіменіння, наявність кишкової палички)

ККТ 4

Операція 4.
Дотримання особистої гігієни і санітарії операторами машинного доїння

Візуальний огляд, проведення дослідження на кишкову паличку

ККТ 5

Операція 5.
Фільтрація (очистка)

Бактеріальне обсіменіння

ККТ 6

Операція 6.
Охолодження

Температурні показники

ККТ 7

Операція 7.
Транспортування, зберігання

Технічний і санітарний стан засобів транспортування і зберігання

ККТ 8

Операція 8.
Молоко - готовий продукт

Токсичні елементи, антибіотики, пестициди, мікотоксини, інгібуючі речовини, радіонукліди, бактеріальне обсіменіння, наявність кишкової палички, вміст соматичних клітин


 

(Вказати, ким проводиться контроль процесів виробництва в критичних контрольних точках.)

IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1. Утилізація тварин

9.1.1. Трупи тварин (загибель, вимушений забій) направляються на утилізацію.

9.2. Утилізація гною

9.2.1. Видалення гною та експлуатація відповідної техніки проводиться визначеними для цього особами у відповідності з встановленими графіками (у додатку зазначається перелік відповідальних осіб (П. І. П.) із зазначенням періодичності проведення таких заходів).

9.3. Утилізація миючих засобів

9.3.1. Стоки після використання миючих засобів накопичуються у спеціальній ємкості, регулярно відкачуються і вивозяться з території ферми.

9.4. Утилізація нетоварного молока

9.4.1. Утилізація та знищення сирого молока/молозива, яке не відповідає встановленим вимогам, здійснюється відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил та вимог законодавства з питань екологічної безпеки.

9.4.2. Способи утилізації визначають і узгоджують з контролюючими органами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, санітарно-епідемічного благополуччя, екологічної безпеки відповідно до законів України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших нормативно-правових актів.

9.5. Контроль виконання

9.5.1. Персональну відповідальність за виконанням заходів, передбачених розділом IX "Забезпечення безпеки навколишнього середовища", несе керуючий фермою, головний інженер, головний зоотехнік та головний лікар ветеринарної медицини.

9.5.2. Контроль за виконанням заходів, передбачених розділом IX, здійснює керівник сільгоспгосподарства.

X. СПИСОК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

10.1. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

10.2. Закон України "Про ветеринарну медицину".

10.3. Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

10.4. Закон України "Про відходи".

10.5. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

10.6. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

10.7. Закон України "Про молоко та молочні продукти".

10.8. Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

10.9. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 25.01.2000 N 4, зареєстрована в Мін'юсті України 07.03.2000 за N 135/4356.

10.10. Інструкція з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин, затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.09.2009 N 316, зареєстрована в Мін'юсті України 21.09.2009 за N 883/16899.

10.11. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому України від 25.01.2000 N 4, зареєстрована в Мін'юсті України 07.03.2000 за N 136/4357.

10.12. Інструкція про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу, затверджена Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгоспроду України від 15.03.94 N 5, зареєстрована в Мін'юсті України 31.03.94 за N 55/264.

10.13. Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбе с листериозом животных, утвержденная Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 12.02.87 г. и согласована с Министерством здравоохранения СССР 11.10.86 г.

10.14. Інструкція про заходи щодо боротьби зі сказом тварин, затверджена Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгоспроду України від 15.03.94 N 5, зареєстрована в Мін'юсті України 31.03.94 за N 54/263.

10.15. Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 21.03.2002 N 17, зареєстровані в Мін'юсті України 05.04.2000 за N 336/6624.

10.16. ДСТУ 3662:97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі." (зі змінами).

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.