Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. N 453

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3408) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382

1. У пункті 1 постанови слова "щодо запровадження" замінити словами "із застосування".

2. У Технічному регламенті закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац другий після слів "непередбачених умовах" доповнити словами "та є складовою частиною такого джерела";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"строк служби закритого джерела - встановлений виробником строк можливого використання конкретного закритого джерела з моменту його виготовлення, у разі закінчення якого використання такого джерела повинне бути зупинене. У разі підтвердження факту збереження радіаційних характеристик, герметичності та відсутності дефектів, їх ознак на закритому джерелі його строк служби може бути продовжений в установленому законодавством порядку.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Закриті джерела вводяться в обіг на території України за умови підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Виробник ідентифікує закрите джерело шляхом гравірування або проштамповування на ньому власного номера, маркування знаком радіаційної небезпеки, а у разі, коли це неможливо, наносить знак радіаційної небезпеки на контейнер закритого джерела (зовнішню поверхню упаковки), зазначає тип джерела, радіонуклід та його активність.

У разі коли закриті джерела ввозяться або вивозяться з України, постачальник забезпечує нанесення на закрите джерело власного номера, знака радіаційної небезпеки або інформації на контейнері закритого джерела про тип джерела, радіонуклід та його активність.

Власник повинен переконатися, що кожне закрите джерело має документи, що підтверджують його ідентифікацію та маркування, а також фотознімки або інші схеми чи креслення джерела, його контейнера, транспортної упаковки, пристрою, устаткування тощо.";

3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Оцінку відповідності закритого джерела вимогам цього Технічного регламенту (далі - оцінка відповідності) проводить виробник або уповноважена ним особа - резидент України шляхом декларування чи орган з оцінки відповідності, призначений в установленому законодавством порядку, - шляхом застосування модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2011 р., N 67, ст. 2581), з подальшою видачею сертифіката відповідності закритого джерела.";

4) абзац перший пункту 7 доповнити реченням такого змісту: "Перелік документації щодо закритого джерела формується з урахуванням категорії такого джерела та його призначення.";

5) в абзаці першому пункту 11 слова "протягом десяти років після введення в обіг" замінити словами "не менше одного року після закінчення строку експлуатації";

6) додатки 2 і 3 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

КАТЕГОРІЇ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

Таблиця 1

Категорія закритого джерела

Приклади закритих джерел1 та практичної діяльності з ними

Відношення активності (A/D)2

1

радіоізотопні термоелектричні генератори, опромінювальні установки, прилади та установки з радіонуклідними джерелами для променевої терапії

A/D > 1000

2

радіонуклідні джерела для промислової дефектоскопії, джерела для брахітерапії з високими/середніми потужностями дози

1000 > A/D > 10

3

стаціонарні промислові засоби вимірювань, що містять закриті високоактивні джерела, прилади для проведення геофізичних досліджень та каротажу

10 > A/D > 1

4

джерела з низькими потужностями дози для брахітерапії (за винятком очних аплікаторів та довготривалих імплантантів); промислові засоби вимірювання з невисокоактивними джерелами, кісткові денситометри, нейтралізатори статичної електрики

1 > A/D > 0,01

5

джерела для брахітерапії з низькими потужностями дози у вигляді очних аплікаторів та довготривалих імплантантів; прилади для рентгенофлуоресцентного аналізу, прилади електронного захвату, джерела для проведення спектрометрії, контрольні джерела та калібрувальні джерела

0,01 > A/D і A > рівня звільнення від регулюючого контролю3

____________
1 Категорію джерела визначає виробник, постачальник або власник закритого джерела.

2 Величина A характеризує активність на момент виготовлення закритого джерела. Величина D характеризує активність закритого джерела, яке у разі його неперебування під регулюючим контролем може призвести до опромінення, достатнього для виникнення серйозних наслідків.

Значення величини D наведені в таблиці 2 цього додатка.

3 Рівні звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1174 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 89, ст. 3239).

ЗНАЧЕННЯ
величини D1 для окремих радіонуклідів

Таблиця 2

Радіонукліда

D
ТБк

Радіонуклід

D
ТБк

Радіонуклід

D
ТБк

H-3

2.E+03

Rh-105

9.E-01

Ta-182

6.E-02

Be-7

1.E+00

Pd-103

9.E+01

W-178

9.E-01

Be-10

3.E+01

Pd-107

 

W-181

5.E+00

C-11

6.E-02

Pd-109

2.E+01

W-185

1.E+02

C-14

5.E+01

Ag-105

1.E-01

W-187

1.E-01

N-13

6.E-02

Ag-108m

4.E-02

W-188

1.E+00

F-18

6.E-02

Ag-110m

2.E-02

Re-184

8.E-02

Na-22

3.E-02

Ag-111

2.E+00

Re-184m

7.E-02

Na-24

2.E-02

Cd-109

2.E+01

Re-186

4.E+00

Mg-28

2.E-02

Cd-113m

4.E+01

Re-187

 

Al-26

3.E-02

Cd-115

2.E-01

Re-188

1.E+00

Si-31

1.E+01

Cd-115m

3.E+00

Re-189

1.E+00

Si-32

7.E+00

In-111

2.E-01

Os-185

1.E-01

P-32

1.E+01

In-113m

3.E-01

Os-191

2.E+00

P-33

2.E+02

In-114m

8.E-01

Os-191m

1.E+00

S-35

6.E+01

In-115m

4.E-01

Os-193

1.E+00

Cl-36

2.E+01

Sn-113

3.E-01

Os-194

7.E-01

Cl-38

5.E-02

Sn-117m

5.E-01

Ir-189

1.E+00

Ar-37

 

Sn-119m

7.E+01

Ir-190

5.E-02

Ar-39

3.E+02

Sn-121m

7.E+01

Ir-192

8.E-02

Ar-41

5.E-02

Sn-123

7.E+00

Ir-194

7.E-01

K-40

 

Sn-125

1.E-01

Pt-188

4.E-02

K-42

2.E-01

Sn-126

3.E-02

Pt-191

3.E-01

K-43

7.E-02

Sb-122

1.E-01

Pt-193

3.E+03

Ca-41

 

Sb-124

4.E-02

Pt-193m

1.E+01

Ca-45

1.E+02

Sb-125

2.E-01

Pt-195m

2.E+00

Ca-47

6.E-02

Sb-126

2.E-02

Pt-197

4.E+00

Sc-44

3.E-02

Te-121

1.E-01

Pt-197m

9.E-01

Sc-46

3.E-02

Te-121m

1.E-01

Au-193

6.E-01

Sc-47

7.E-01

Te-123m

6.E-01

Au-194

7.E-02

Sc-48

2.E-02

Te-125m

1.E+01

Au-195

2.E+00

Ti-44

3.E-02

Te-127

1.E+01

Au-198

2.E-01

V-48

2.E-02

Te-127m

3.E+00

Au-199

9.E-01

V-49

2.E+03

Te-129

1.E+00

Hg-194

7.E-02

Cr-51

2.E+00

Te-129m

1.E+00

Hg-195m

2.E-01

Mn-52

2.E-02

Te-131m

4.E-02

Hg-197

2.E+00

Mn-53

 

Te-132

3.E-02

Hg-197m

7.E-01

Mn-54

8.E-02

I-123

5.E-01

Hg-203

3.E-01

Mn-56

4.E-02

I-124

6.E-02

Tl-200

5.E-02

Fe-52

2.E-02

I-125

2.E-01

Tl-201

1.E+00

Fe-55

8.E+02

I-126

1.E-01

Tl-202

2.E-01

Fe-59

6.E-02

I-129

 

Tl-204

2.E+01

Fe-60

6.E-02

I-131

2.E-01

Pb-201

9.E-02

Co-55

3.E-02

I-132

3.E-02

Pb-202

2.E-01

Co-56

2.E-02

I-133

1.E-01

Pb-203

2.E-01

Co-57

7.E-01

I-134

3.E-02

Pb-205

 

Co-58

7.E-02

I-135

4.E-02

Pb-210

3.E-01

Co-58m

7.E-02

Xe-122

6.E-02

Pb-212

5.E-02

Co-60

3.E-02

Xe-123

9.E-02

Bi-205

4.E-02

Ni-59

1.E+03

Xe-127

3.E-01

Bi-206

2.E-02

Ni-63

6.E+01

Xe-131m

1.E+01

Bi-207

5.E-02

Ni-65

1.E-01

Xe-133

3.E+00

Bi-210

8.E+00

Cu-64

3.E-01

Xe-135

3.E-01

Bi-210m

3.E-01

Cu-67

7.E-01

Cs-129

3.E-01

Bi-212

5.E-02

Zn-65

1.E-01

Cs-131

2.E+01

Po-210

6.E-02

Zn-69

3.E+01

Cs-132

1.E-01

At-211

5.E-01

Zn-69m

2.E-01

Cs-134

4.E-02

Rn-222

4.E-02

Ga-67

5.E-01

Cs-135

4.E-02

Ra-223

1.E-01

Ga-68

7.E-02

Cs-136

 

Ra-224

5.E-02

Ga-72

3.E-02

Cs-137

3.E-02

Ra-225

1.E-01

Ge-68

7.E-02

Ba-131

1.E-01

Ra-226

4.E-02

Ge-69

7.E-02

Ba-133

2.E-01

Ra-228

3.E-02

Ge-71

1.E+03

Ba-133m

3.E-01

Ac-225

9.E-02

Ge-77

6.E-02

Ba-140

3.E-02

Ac-227

4.E-02

As-72

4.E-02

La-137

2.E+01

Ac-228

3.E-02

As-73

4.E+01

La-140

3.E-02

Th-227

8.E-02

As-74

9.E-02

Ce-139

6.E-01

Th-228

4.E-02

As-76

2.E-01

Ce-141

1.E+00

Th-229

1.E-02

As-77

8.E+00

Ce-143

3.E-01

Th-230

7.E-02

Se-75

2.E-01

Ce-144

9.E-01

Th-231

1.E+01

Se-79

2.E+02

Pr-142

1.E+00

Th-232

 

Br-76

3.E-02

Pr-143

3.E+01

Th-234

2.E+00

Br-77

2.E-01

Nd-147

6.E-01

Pa-230

1.E-01

Br-82

3.E-02

Nd-149

2.E-01

Pa-231

6.E-02

Kr-81

3.E+01

Pm-143

2.E-01

Pa-233

4.E-01

Kr-85

3.E+01

Pm-144

4.E-02

U-230

4.E-02

Kr-85m

5.E-01

Pm-145

1.E+01

U-232

6.E-02

Kr-87

9.E-02

Pm-147

4.E+01

U-233

7.E-02

Rb-81

1.E-01

Pm-148m

3.E-02

U-234

1.E-01

Rb-83

1.E-01

Pm-149

6.E+00

U-235

8.E-05

Rb-84

7.E-02

Pm-151

2.E-01

U-236

2.E-01

Rb-86

7.E-01

Sm-145

4.E+00

U-238

 

Rb-87

 

Sm-147

 

природний U

 

Sr-82

6.E-02

Sm-151

5.E+02

збіднений U

 

Sr-85

1.E-01

Sm-153

2.E+00

збагачений U 10 - 20 відсотків

8.E-04

Sr-85m

1.E-01

Eu-147

2.E-01

 

 

Sr-87m

2.E-01

Eu-148

3.E-02

збагачений U > 20 відсотків

8.E-05

Sr-89

2.E+01

Eu-149

2.E+00

Np-235

1.E+02

Sr-90

1.E+00

Eu-150b

2.E+00

Np-236 b

7.E-03

Sr-91

6.E-02

Eu-150a

5.E-02

Np-236a

8.E-01

Sr-92

4.E-02

Eu-152

6.E-02

Np-237

7.E-02

Y-87

9.E-02

Eu-152m

2.E-01

Np-239

5.E-01

Y-88

3.E-02

Eu-154

6.E-02

Pu-236

1.E-01

Y-90

5.E+00

Eu-155

2.E+00

Pu-237

2.E+00

Y-91

8.E+00

Eu-156

5.E-02

Pu-238

6.E-02

Y-91m

1.E-01

Gd-146

3.E-02

Pu-239

6.E-02

Y-92

2.E-01

Gd-148

4.E-01

Pu-240

6.E-02

Y-93

6.E-01

Gd-153

1.E+00

Pu-241

3.E+00

Zr-88

2.E-02

Gd-159

2.E+00

Pu-242

7.E-02

Zr-93

 

Tb-157

1.E+02

Pu-244

3.E-04

Zr-95

4.E-02

Tb-158

9.E-02

Am-241

6.E-02

Zr-97

4.E-02

Tb-160

6.E-02

Am-242m

3.E-01

Nb-93m

3.E+02

Dy-159

6.E+00

Am-243

2.E-01

Nb-94

4.E-02

Dy-165

3.E+00

Am-244

9.E-02

Nb-95

9.E-02

Dy-166

1.E+00

Cm-240

3.E-01

Nb-97

1.E-01

Ho-166

2.E+00

Cm-241

1.E-01

Mo-93

3.E+02

Ho-166m

4.E-02

Cm-242

4.E-02

Mo-99

3.E-01

Er-169

2.E+02

Cm-243

2.E-01

Tc-95m

1.E-01

Er-171

2.E-01

Cm-244

5.E-02

Tc-96

3.E-02

Tm-167

6.E-01

Cm-245

9.E-02f

Tc-96m

3.E-02

Tm-170

2.E+01

Cm-246

2.E-01

Tc-97

 

Tm-171

3.E+02

Cm-247

1.E-03

Tc-97m

4.E+01

Yb-169

3.E-01

Cm-248

5.E-03

Tc-98

5.E-02

Yb-175

2.E+00

Bk-249

1.E+01

Tc-99

3.E+01

Lu-172

4.E-02

Bk-250

8.E-02

Tc-99m

7.E-01

Lu-173

9.E-01

Cf-248

1.E-01

Ru-97

3.E-01

Lu-174

8.E-01

Cf-249

1.E-01

Ru-103

1.E-01

Lu-174m

6.E-01

Cf-250

1.E-01

Ru-105

8.E-02

Lu-177

2.E+00

Cf-251

1.E-01

Ru-106

3.E-01

Hf-172

4.E-02

Cf-252

2.E-02

Rh-99

1.E-01

Hf-175

2.E-01

Cf-253

4.E-01

Rh-101

3.E-01

Hf-181

1.E-01

Cf-254

3.E-04

Rh-102

3.E-02

Hf-182

5.E-02

239Pu/9Be

6.E-02

Rh-102m

1.E-01

Ta-178a

7.E-02

241Am/9Be

6.E-02

Rh-103m

9.E+02

Ta-179

6.E+00

 

 

____________
1 Більш детальна інформація про D-величину зазначена в документі МАГАТЕ "Шкідлива кількість радіоактивного матеріалу (D-величини)", видання 2010 року.

ПЕРЕЛІК
модулів оцінки відповідності закритих джерел вимогам Технічного регламенту

Категорія закритого джерела згідно з додатком 2

Модулі оцінки відповідності закритого джерела

1

A1* або C + B, або C1 + B, або C2 + B, або E + B, або B, або F + B, або B, або G, або H, або H1

2

A1* або C + B, або C1 + B, або C2 + B, або E + B, або B, або F + B, або B або G

3

A1* або C + B, або C1 + B, або C2 + B, або D + B, або D1 + B, або E + B, або B, або F + B, або B, або G

4

A1 або B, або C + B, або C1 + B, або C2 + B, або D + B, або D1 + B, або E + B, або B, або F + B, або B

5

A або A1, або B, або C + B, C1 + B, або C2 + B, або D, або D + B, або D1 + B, або E, або E + B, або B

____________
* Для закритих джерел, виготовлених на замовлення або малою партією.".

3. План заходів щодо запровадження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання викласти в такій редакції:

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Призначення органів з оцінки відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання (далі - Технічний регламент) та опублікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

постійно

2. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

постійно

3. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

Держатомрегулювання
Мінекономрозвитку

- " -

4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

- " -

".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.