Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2013 р. N 761

Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

1. Цей Порядок визначає механізм видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу Держсанепідслужби на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання (далі - дозвіл).

2. Дозвіл видається за формою згідно з додатком.

3. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання особисто або через уповноважену особу подає державному адміністратору заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074), до якої додаються завірені підписом та печаткою заявника такі документи на паперових та електронних носіях:

договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;

план-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення.

Для отримання дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях з використанням джерел електромагнітного випромінювання також надаються розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля на території, що прилягає до джерела неіонізуючого випромінювання, з урахуванням технічних характеристик інших джерел неіонізуючого випромінювання, розташованих у радіусі до 200 метрів.

4. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проводяться референс-центрами електромагнітних полів та інших фізичних факторів за методиками, затвердженими МОЗ, та оформляються у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта.

5. Рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі приймається протягом десяти робочих днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

6. Рішення про відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката або анулювання дозволу приймається за наявності підстав, передбачених статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

7. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника органу, що його видав, а в разі відсутності такого керівника - особою, яка виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою зазначеного органу.

Один примірник дозволу або письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу надається державному адміністраторові для його передачі суб'єкту господарювання в установленому законодавством порядку, а другий примірник разом з документами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, зберігається в органі, що його видав, протягом трьох років після закінчення строку дії дозволу.

8. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

9. Реєстрацію дозволів, узагальнення інформації про видані та анульовані дозволи і оприлюднення її в засобах масової інформації та на веб-сайті здійснює Держсанепідслужба.

 

  

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92,
E-mail: glavgos@moz.gov.ua, web:http://www.moz.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508109

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони органу, що видав дозвіл)

ДОЗВІЛ
N _______

виданий _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (найменування юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                                    прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (місцезнаходження, телефон)
на проведення робіт (експлуатацію) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                 (найменування об'єкта юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)
що є джерелом _________________________________________________________ випромінювання.
                                                                            (вид неіонізуючого випромінювання)

Дозвіл діє з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р.

_____________________________
(найменування посади керівника
_____________________________
органу, що видав дозвіл)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.