Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 червня 2013 р. N 777-р

Київ

Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів, що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям затвердити у тримісячний строк відповідні регіональні програми захисту прав споживачів.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державному комітету телебачення і радіомовлення розробити та подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Концепції.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

КОНЦЕПЦІЯ
державної політики у сфері захисту прав споживачів

Проблема, яка потребує розв'язання

Становлення ринкової економіки в Україні зумовило перехід до нової моделі провадження підприємницької діяльності. З розвитком підприємництва держава пов'язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, подолання економічної кризи та створення умов для успішного проведення ринкових реформ.

Протягом останніх років захисту прав споживачів приділялася недостатня увага, що призвело до зниження рівня соціального захисту населення. На даний час виникла нагальна потреба у реформуванні системи захисту прав споживачів та вдосконаленні законодавства у зазначеній сфері, забезпеченні захисту прав споживачів на місцевому рівні органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, створенні належних умов для співпраці і взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій споживачів, підвищенні рівня правової обізнаності та поінформованості споживачів щодо їх законних прав, в удосконаленні механізму реалізації таких прав та судового захисту прав споживачів.

Система захисту прав споживачів в Україні потребує вдосконалення відповідно до норм ЄС. Необхідно запровадити системний підхід до розв'язання проблем у сфері захисту прав споживачів, причинами виникнення яких є:

невиконання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів та низький рівень відповідальності суб'єктів господарювання за їх порушення;

неефективний контроль за надходженням на ринок продукції неналежної якості, зокрема такої, що становить небезпеку для життя та здоров'я споживачів;

низький рівень інформаційної підтримки споживачів у реалізації їх прав;

відсутність ефективного механізму розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів;

відсутність фінансової підтримки державою громадських організацій споживачів.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є запровадження системного підходу до розв'язання проблем у сфері захисту прав споживачів та здійснення адаптації національного законодавства з питань захисту прав споживачів до законодавства ЄС.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2013 - 2015 років.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Державну політику у сфері захисту прав споживачів передбачається реалізувати шляхом:

адаптації законодавства в зазначеній сфері відповідно до норм ЄС;

координації діяльності органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів;

гармонізації національних стандартів до міжнародних стандартів IEC або ISO (щодо процедури проведення експертизи продукції на споживчі властивості);

удосконалення законодавства з питань державного ринкового нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

удосконалення системи обміну інформацією про виявлену небезпечну продукцію та продукцію неналежної якості між органами державного ринкового нагляду, митними органами, органами державної податкової служби та правоохоронними органами з метою належного виконання контрольних (наглядових) функцій у сфері захисту прав споживачів;

підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості споживачів про їх законні права;

запровадження просвітницьких заходів та освітніх програм з питань захисту прав споживачів та видання навчальних посібників;

утворення громадських консультаційних центрів;

створення належних умов для співпраці і взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій споживачів;

створення системи проведення експертизи продукції з метою встановлення причин втрати її якості (споживча експертиза);

удосконалення процедури розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів.

Фінансова підтримка діяльності громадських організацій споживачів може надаватись згідно із законодавством.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

забезпеченню належного рівня захисту прав споживачів;

підвищенню рівня соціальної стабільності;

підвищенню ефективності системи запобігання потраплянню небезпечних, фальсифікованих товарів або товарів неналежної якості на споживчий ринок;

забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення захисту конституційних прав споживачів;

забезпеченню ефективної взаємодії органів виконавчої влади, громадських організацій споживачів у формуванні та реалізації законодавства з питань захисту прав споживачів;

удосконаленню процедури розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.