Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2014

м. Київ

N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2014 р. за N 339/25116

Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин

Відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок", абзацу другого пункту 3 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, пункту 88 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270, актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з використання маркувальних машин, що додається.

2. Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму Міністерства інфраструктури України забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 грудня 2008 року N 1569 "Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2009 року за N 91/16107.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К. О. Єфименка.

 

Міністр

В. В. Козак

 

Інструкція з використання маркувальних машин

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок використання маркувальних машин національним оператором поштового зв'язку (далі - національний оператор), а також фізичними та юридичними особами.

2. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та рекомендовані поштові картки, листи, бандеролі (далі - письмова кореспонденція) відбитків кліше державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку із зазначенням їх вартості (далі - державний знак), календарного штемпеля, що зазначає місце та дату приймання цієї кореспонденції для пересилання, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та поштову адресу власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака) національного оператора, або нанесення цих даних на письмову кореспонденцію шляхом електронного друкування.

3. Маркувальні машини повинні бути обладнані спеціальним пристроєм для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв'язку та лічильником для обліку кількості відбитків кліше відправленої письмової кореспонденції (далі - лічильник).

Спеціальний пристрій для введення граничної суми авансових платежів на оплату послуг поштового зв'язку та лічильник повинні бути опломбовані підприємством-виробником з метою виключення несанкціонованого втручання.

4. Форми кліше, які повинна мати маркувальна машина, наведені у додатку 1 до цієї Інструкції, а саме:

найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака) національного оператора;

календарного штемпеля;

державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини.

Допускається використання маркувальних машин, які мають змогу нанесення відбитків вищезазначених кліше шляхом електронного друкування.

5. Замовлення національним оператором маркувальних машин, виготовлення кліше здійснюються на підставі договору, що укладається між національним оператором та підприємством-виробником.

6. Кліше календарного штемпеля, державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини придбаваються філіями національного оператора за власний рахунок і є їх власністю.

Маркувальна машина та кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини придбаваються фізичною або юридичною особою за власний рахунок і є їх власністю.

7. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та поштова адреса власника маркувальної машини розміщуються на відповідному кліше у порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270 (далі - Правила надання послуг поштового зв'язку).

У разі використання маркувальних машин для оплати міжнародної письмової кореспонденції на кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини додатково наносяться латинськими літерами назва країни та найменування об'єкта поштового зв'язку місця приймання.

8. Використання маркувальних машин для оплати письмової кореспонденції без кліше державного знака, календарного штемпеля, лічильника та спеціального пристрою для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв'язку забороняється.

II. Замовлення, придбання маркувальної машини та кліше

1. З метою використання маркувальної машини для оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції фізична або юридична особа (далі - замовник) подає заяву до відокремленого підрозділу національного оператора із зазначенням своїх повного та скороченого (у разі наявності) найменування, поштової адреси - для юридичної особи, прізвища, імені, по батькові, поштової адреси - для фізичної особи, а також здійснює розрахунки з підприємством-виробником.

2. Після перерахування підприємству-виробнику вартості виготовлення замовлення підприємство-виробник видає маркувальну машину замовнику та інформує відповідну філію національного оператора про місцезнаходження (місце проживання) замовника.

3. На підставі поданих заяв та одержаного підтвердження від підприємства-виробника про відвантаження маркувальної машини замовнику відповідний відокремлений підрозділ національного оператора подає замовлення на виготовлення кліше державного знака та календарного штемпеля філії національного оператора за підпорядкованістю.

4. Узагальнені замовлення на виготовлення кліше календарного штемпеля та державного знака для маркувальних машин фізичних і юридичних осіб і на придбання маркувальних машин та кліше до них, що будуть застосовуватися відокремленими підрозділами національного оператора, надсилаються до підприємства-виробника.

5. Кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини підприємство-виробник надсилає філії національного оператора.

6. Коди введення в маркувальну машину сум авансових платежів на оплату послуг поштового зв'язку підприємство-виробник видає уповноваженій особі відокремленого підрозділу національного оператора, який повідомляє їх об'єкту поштового зв'язку, що здійснюватиме приймання письмової кореспонденції.

III. Використання маркувальної машини

1. Власник маркувальної машини укладає з відокремленим підрозділом національного оператора договір про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини (далі - договір про надання послуг).

2. Технічне обслуговування маркувальної машини, власником якої є фізична або юридична особа, забезпечує відокремлений підрозділ національного оператора, про що укладається договір про технічне обслуговування маркувальної машини. Вимоги щодо технічного обслуговування маркувальної машини можуть обумовлюватися у договорі про надання послуг.

3. Перед початком експлуатації маркувальної машини представником відокремленого підрозділу національного оператора в присутності власника маркувальної машини встановлюються кліше державного знака та календарного штемпеля, за допомогою коду вводиться сума авансового платежу на оплату послуг поштового зв'язку, про що складається акт уведення маркувальної машини в експлуатацію (додаток 2) у двох примірниках.

В акті уведення маркувальної машини в експлуатацію зазначаються показники лічильника маркувальної машини на дату складання акта та стан пломби підприємства-виробника.

Перший примірник акта уведення маркувальної машини в експлуатацію залишається у власника маркувальної машини, другий - надсилається до відокремленого підрозділу національного оператора, з яким укладено договір про надання послуг.

Копії договору про надання послуг та відбитки кліше надсилаються до об'єкта поштового зв'язку, який здійснюватиме приймання письмової кореспонденції з відбитком кліше державного знака для пересилання.

4. Відбитки кліше маркувальної машини проставляються на адресному боці письмової кореспонденції і мають бути чіткими та легко читатися.

5. Якщо розміри чи форма письмової кореспонденції не дають можливості зробити на ній відбиток кліше маркувальної машини, такий відбиток може бути нанесений на окремому аркуші паперу, який потім наклеюється у правій верхній частині лицьового боку письмової кореспонденції.

6. Дата відбитка календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання.

Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

При цьому попередньо проставлений відбиток календарного штемпеля перекреслюється.

7. Письмова кореспонденція з відбитками кліше державного знака маркувальної машини подається для пересилання лише до об'єкта поштового зв'язку національного оператора, визначеного у відповідних договорах, після надходження на його поточний рахунок коштів для надання такої послуги.

8. Проста письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальних машин подається для пересилання за відомістю на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака маркувальної машини (додаток 3), рекомендована - за списком згрупованих поштових відправлень відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв'язку.

Кількість поштових відправлень одного виду та категорії, що включаються до одного списку (однієї відомості), кількість примірників списків (відомостей) та необхідність подання їх в електронному вигляді визначаються національним оператором і зазначаються в договорі про надання послуг.

9. У разі виявлення у поштових скриньках письмової кореспонденції, оплату якої здійснено із застосуванням відбитків маркувальної машини, вона за призначенням не пересилається, а першочергово повертається за зворотною поштовою адресою, а в разі її відсутності - зберігається об'єктом поштового зв'язку протягом установленого законодавством строку.

Дані про власника маркувальної машини (його найменування (прізвище, ім'я, по батькові), поштова адреса) повідомляються об'єкту поштового зв'язку національного оператора вищого рівня для проведення перевірки.

10. Один чи два рази на місяць залежно від вимог, зазначених у договорі про надання послуг, визначена наказом контролююча особа об'єкта поштового зв'язку, у якому здійснюється приймання для пересилання письмової кореспонденції з відбитками маркувальних машин, у присутності представника власника маркувальної машини знімає показники залишку введеного авансового платежу, про що складається акт наданих послуг (додаток 4) (далі - акт) у трьох примірниках. Акт підписується вищезазначеними особами, затверджується керівником відокремленого підрозділу національного оператора та завіряється відбитком календарного штемпеля об'єкта поштового зв'язку, печаткою власника маркувальної машини.

Перший примірник акта залишається у власника маркувальної машини, другий - разом із відомостями (списками) на прийняту письмову кореспонденцію, оплачену за допомогою маркувальної машини, передається до бухгалтерії відокремленого підрозділу національного оператора, з яким укладено договір про надання послуг, третій - зберігається в об'єкта поштового зв'язку, який здійснює приймання для пересилання письмової кореспонденції.

11. Дотримання встановленого порядку використання маркувальних машин контролюється виробничими підрозділами національного оператора на етапах приймання та оброблення письмової кореспонденції з відбитками маркувальних машин.

12. У разі використання маркувальної машини об'єктом поштового зв'язку національного оператора враховуються такі особливості:

замість кліше найменування (прізвища, імені, по батькові) та поштової адреси власника маркувальної машини наноситься логотип (товарний знак) національного оператора;

у реєстраційних картках (додаток 5), за якими ведеться облік маркувальних машин (далі - реєстраційна картка), зазначаються дані про об'єкт поштового зв'язку (його найменування та поштова адреса) та особа, відповідальна за експлуатацію маркувальної машини;

акт уведення маркувальної машини в експлуатацію складається у двох примірниках;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та поштова адреса відправника на письмовій кореспонденції заповнюються відправником.

IV. Облік маркувальних машин

1. Інвентаризація кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здійснюється філією національного оператора відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за N 202/412 (із змінами).

2. Облік маркувальних машин ведеться філіями національного оператора за реєстраційними картками, у яких зазначаються:

тип маркувальної машини;

заводський номер;

дата випуску;

підприємство-виробник;

реєстраційний номер;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та поштова адреса власника маркувальної машини.

На зворотному боці реєстраційної картки проставляються відбитки всіх кліше маркувальної машини.

3. При зміні найменування (прізвища, імені, по батькові) власника маркувальної машини, його поштової адреси або інших реквізитів, унесених до реєстраційної картки, її власник зобов'язаний невідкладно повідомити про це об'єкт поштового зв'язку національного оператора та перереєструвати маркувальну машину в його філії.

У разі продажу маркувальної машини, яка вже була в експлуатації, новий власник повинен до початку експлуатації маркувальної машини в установленому порядку укласти договір про надання послуг з національним оператором.

4. При розірванні договору про надання послуг кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здаються до відокремленого підрозділу національного оператора, у якому зареєстрована маркувальна машина.

5. Кліше знищуються комісією, призначеною керівником відокремленого підрозділу національного оператора вищого підпорядкування, шляхом їх механічного пошкодження або іншим шляхом, який гарантовано унеможливлює їх подальше використання, про що складається відповідний акт. В акті проставляються відбитки кліше, які підлягають знищенню.

 

Директор Департаменту
координації політики розвитку
інфраструктури та туризму

М. П. Снітко

 

Зразок

  

  

 

Акт уведення маркувальної машини в експлуатацію

Цей акт складено "___" ____________ ____ року згідно з договором від "___" ____________ ____ року N _________ про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини представником
______________________________________________________________________________________
                                                 (найменування об'єкта поштового зв'язку, прізвище, ім'я, по батькові представника)
у присутності представника ______________________________________________________________
          (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника маркувальної машини, прізвище, ім'я, по батькові представника)
про те, що до маркувальної машини N ______ встановлені кліше державного знака та кліше календарного штемпеля, які є власністю національного оператора поштового зв'язку.

Пломба
______________________________________________________________________________________,
                                                                                  (стан пломби підприємства-виробника)
показники лічильника маркувальної машини станом на "___" ____________ ____ року
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (цифрами та словами)

Підпис власника
маркувальної машини

Підпис керівника відокремленого
підрозділу національного
оператора

_________________

________________

М. П.

М. П.

 

Відомість N _____
на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака маркувальної машини,

подану

в ____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування об'єкта поштового зв'язку)

Відправник ____________________________________________________________________________
                                                  (повне та скорочене (у разі наявності) найменування і місцезнаходження (для юридичної
                                                                  особи) прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи))

Вид поштових відправлень ______________________________________________________________
                                                                                                              (поштова картка, лист, бандероль)

Загальна кількість поданих до пересилання поштових відправлень ___ одиниць.

Плата за пересилання ___________________________________ грн _______________________ коп.,
у тому числі податок на додану вартість ____________________ грн ________________________ коп.

Недозволених вкладень немає.

Здав _________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ініціали, підпис фізичної особи або представника юридичної особи)

Прийняв ______________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника поштового зв'язку)

  

  

Печатка власника
маркувальної машини

Відбиток календарного
штемпеля місця приймання

 

Акт наданих послуг

Цей акт складено "___" ____________ ____ року в м. __________
згідно з договором від "___" ____________ ____ року N _____
представником ________________________________________________________________________
                                                          (найменування об'єкта поштового зв'язку, прізвище, ім'я, по батькові представника)
у присутності представника ____________________________________________________________
                                                                                         (найменування власника маркувальної машини, прізвище, ім'я,
                                                                                                            по батькові представника)
про те, що показники залишку введеного авансу маркувальної машини N ____ на
"___" ____________ ____ року становлять: поточні _______________, попередні _________________
                                                                                                                                 (цифрами)                                                 (цифрами)
за період з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року; замарковано
письмової кореспонденції на суму ________________________________________________________,
                                                                                               (цифрами та словами, у тому числі податок на додану вартість)
яка підлягає списанню з раніше внесеного авансового платежу власником маркувальної машини за оплату наданих послуг поштового зв'язку.

Підпис особи, яка відповідає за
експлуатацію маркувальної машини

Підпис уповноваженого працівника
об'єкта поштового зв'язку

____________________________

______________________________

                           М. П.

                             К. Ш.

 

Реєстраційна картка

1. Реквізити маркувальної машини

Тип машини ________________________, підприємство-виробник ____________________________

Заводський N _________________, дата випуску "___" ____________ ____ року

2. Реквізити власника маркувальної машини

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Телефон _______________________

Особа, яка відповідає за експлуатацію маркувальної машини __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис власника маркувальної машини ___________________________________________________

Дата "___" ____________ ____ року                                                                              М. П.

3. Реквізити об'єкта поштового зв'язку

Найменування ________________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Телефон _________________

Уповноважений працівник _____________________________________________________________

Договір щодо надання послуг N ____ від "___" ____________ ____ року

Дата введення в експлуатацію "___" ____________ ____ року

Підпис керівника відокремленого підрозділу національного оператора ________________________

Дата "___" ____________ ____

                       М. П.

____________

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.