Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

НАКАЗ

від 8 листопада 2016 року N 408

Про деякі питання забезпечення обліку вантажів з об'єктами санітарних заходів, при ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України здійснюється відбір зразків для лабораторних досліджень

Відповідно до статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", пункту 9 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрі" України від 2 вересня 2015 р. N 667, з метою забезпечення Держпродспоживслужби інформацією, необхідною для оцінки ризику, пов'язаного з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та з метою підвищення ефективності фізичних перевірок на державному кордоні наказую:

1. Начальникам регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (далі - регіональні служби):

1.1. Взяти під особливий контроль виконання частини восьмої статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", яка встановлює вичерпний перелік підстав стосовно проведення лабораторного дослідження в межах фізичної перевірки вантажу (частина сьома статті 55), а саме:

за наявності результатів останнього попереднього дослідження, яке свідчить про небезпечність вантажу, що походить з тієї самої потужності;

за наявності інформації про небезпечні фактори, пов'язані з об'єктом санітарних заходів, що ввозиться (пересилається) на митну територію України з певної країни;

якщо таке дослідження передбачено щорічним планом державного моніторингу;

якщо за результатами перевірки документів, що супроводжують вантаж з об'єктами санітарних заходів, та/або огляду вантажу на відповідність інформації, наданої у супровідних документах, отримано дані, що свідчать про можливість порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

1.2. Створити належні умови для формування, зберігання та обміну інформацією, що вказана у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу.

1.3. На письмові запити суб'єктів господарювання (операторів ринку харчових продуктів) не пізніше ніж впродовж 8 робочих годин надавати деталізовану інформацію щодо причин відбору зразків продукції для проведення лабораторних досліджень.

1.4. Відомості про причини відбору зразків, об'єктів санітарних заходів, які направляються відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 цього наказу на лабораторні дослідження, згідно з формою, що додається, додавати до акта відбору зразків.

2. Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, державним лабораторіям ветеринарної медицини враховувати відомості, зазначені в підпункті 1.4 пункту 1 цього наказу, при проведенні оцінки якості та безпечності зразків вантажу, наданого на дослідження.

3. Наказ довести до відома підпорядкованих структурних підрозділів та операторів ринку харчових продуктів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Білоуса М. В.

 

Голова

В. Лапа

 

Відомості
про причини відбору зразків, об'єктів санітарних заходів, які направляються на лабораторні дослідження

Інформація про вантажі, щодо яких за результатами державного контролю прийнято рішення про проведення лабораторних досліджень

N з/п

Вид (назва) об'єкта санітарних заходів

Код об'єкта санітарних заходів згідно з УКТ ЗЕД

Країна походження вантажу

Країна походження вантажу

Потужність призначення вантажу на території України

Показник, за яким виявлено невідповідність законодавству (деталізований опис виявленого порушення, яке стало підставою для відбору зразків для проведення лабораторних досліджень)

Інформація про особу оператора ринку та/або його уповноваженої особи, якій повідомлено про встановлену невідповідність, яка стала підставою для вибору зразків для проведення лабораторних досліджень) та її підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Вантажем для цілей складання цих відомостей розуміється будь-яка визначена оператором ринку кількість об'єктів санітарних заходів одного виду, яка супроводжується одним міжнародним сертифікатом чи іншим відповідним документом, перевозиться одним транспортним засобом та походить з однієї країни.

Достовірність Інформації підтверджую.
Дата підписання "___" _________ 20__ р.

Начальник структурного підрозділу регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті, пункту
державного ветеринарно-санітарного контролю або
державний інспектор пункту

____________

/____________________/

____________


Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.