Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.03.2024 р.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 15 квітня 2016 року N 114

Про внесення змін до наказу N 145 від 05 листопада 2015 р.

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р наказую:

1. Внести зміни до наказу ДП "УкрНДНЦ" від 05 листопада 2015 р. N 145 "Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні" (далі - наказу), а саме:

Із пункту 2 "Скасувати в Україні міждержавні стандарти з 01 січня 2016 року" вилучити:

ГОСТ 9.010-80

ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля

ГОСТ 9.032-74

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.045-75

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости

ГОСТ 9.072-77

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.083-78

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах

ГОСТ 9.104-79

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.105-80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания

ГОСТ 9.401-91

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402-80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 9.403-80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.405-83

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод определения режима горячей сушки

ГОСТ 9.407-84

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 9.408-86

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод ускоренных испытаний на стойкость в условиях хранения

ГОСТ 9.409-88

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов

ГОСТ 896-69

Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска

ГОСТ 4765-73

Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 6356-75

Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле

ГОСТ 6589-74

Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "Клин" (гриндометр)

ГОСТ 6806-73

Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 6992-68

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях

ГОСТ 8420-74

Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 9980.2-86
(ИСО 842-84,
ИСО 1512-74,
ИСО 1513-80)

Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 15140-78

Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 16143-81

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения блеска прозрачных лаковых покрытий

ГОСТ 16838-71

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения твердости лакокрасочных покрытий

ГОСТ 16976-71

Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления

ГОСТ 17537-72

Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 18299-72

Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости

ГОСТ 19007-73

Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19266-79

Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета

ГОСТ 19720-74

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур

ГОСТ 20811-75

Материалы лакокрасочные. Методы испытаний покрытий на истирание

ГОСТ 21513-76

Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой

ГОСТ 21903-76

Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 23852-79

Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам

ГОСТ 27271-87

Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности

ГОСТ 27325-87

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий

ГОСТ 27326-87

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения твердости защитно-декоративных покрытий царапанием

ГОСТ 27820-88

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию

ГОСТ 28067-89

Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения контактной теплостойкости защитно-декоративных покрытий

ГОСТ 28513-90

Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности

ГОСТ 29309-92

Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении

ГОСТ 29317-92
(ИСО 3270-84)

Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания.

Пункт 3 наказу викласти в новій редакції:

"3. Скасувати нормативні документи України:

з 01 січня 2016 року:

ДСТУ EN 60335-2-31:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів

ДСТУ ISO 2812-1-2001

Фарби і лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Загальні методи

ДСТУ ISO 2812-2-2001

Фарби і лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 2. Метод занурення у воду

ДСТУ ISO 15528:2014

Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб

з 01 липня 2016 року:

ДСТУ ISO 9000:2007

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

з 15 вересня 2018 року:

ДСТУ ISO 9001:2009

Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 14001:2006

Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування

з 01 січня 2018 року:

ДСТУ EN 60695-10-2:2015

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Випробування на твердість втискування кульки

ДСТУ IEC 60695-2-11:2009

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість

ДСТУ IEC 60695-11-2:2009

Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-2. Випробування полум'ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови

ДСТУ ISO 1519-2001

Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)

ДСТУ ISO 4180-1:2006

Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні правила складання програм експлуатаційних випробувань. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISO 4180-2:2007

Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні правила складання програм експлуатаційних випробувань. Частина 2. Кількісні характеристики

ДСТУ ISO/IEC 15288:2014

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи".

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.