Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 9 червня 2016 року N 165

Про затвердження Положення про ТК 67

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р і Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 20 травня 2002 року N 298, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2006 року N 578/6866, наказую:

1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації ТК 67 "Пиво та безалкогольні напої" (додається).

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління стандартизації та координації.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет зі стандартизації (ТК 67)
"ПИВО ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ"

1. НОМЕР ТА НАЗВА ТК

Технічний комітет стандартизації 67 "Пиво та безалкогольні напої" (ТК 67)

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОЛОВУ ТК, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТК ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ТК

Голова ТК 67
Коренькова Галина Миколаївна
,
Генеральний директор ПрАТ "УКРПИВО",
T: +380442797179,
F: +380442797286
gn-korenkova@ukrpivo.com

Заступник голови ТК 67, Голова РГ-1 "Пиво"
Лавріненко Микола Олександрович
,
Заступник генерального директора - головний інженер ПрАТ "УКРПИВО",
T: +380442795179,
F: +380442797286
na-lavrinenko@ukrpivo.eom

Відповідальний секретар ТК 67
Роздобудько Марина Олегівна
провідний інженер зі стандартизації та якості виробничо-технологічного відділу ПрАТ "УКРПИВО"
T: +380442797188,
F: +380442797286
mo-sobolevska@ukipivo.com

3. ОРГАНІЗАЦІЯ, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ФУНКЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ ТК 67

ПрАТ "УКРПИВО" (ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО")

Адреса (юридична та фактична):
вулиця Мала Житомирська, 3-а
Київ, 01001
Україна
T: +380442797168
F: +380442797286
http://ukrpivo.com/standartizatsiya/tehnichniy-komitet-67/
ЕДРПОУ 14297558
Індивідуальний податковий номер
142975526073
Платник податку на прибуток на загальних засадах
Керівник
Генеральний директор - Коренькова Галина Миколаївна

4. УМОВИ ЧЛЕНСТВА В ТК

4.1 До роботи в ТК залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

4.2 Членство в ТК є добровільним.

4.3 Кількість членів ТК не може бути менше ніж п'ять.

4.4 Члени ТК у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами НОС, Положенням про ТК, національними НД, що стосуються діяльності ТК, керівними та настановчими документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

4.5 Членство в ТК може бути колективне або індивідуальне.

4.6 Колективні члени беруть участь у роботі ТК через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

4.7 Індивідуальними членами ТК можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК та які діють від свого імені.

4.8 Якщо термін уповноваження в ТК уповноваженого представника колективного члена ТК сплинув, колективний член ТК подає голові ТК заяву, в якій зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК, й термін, на який її уповноважено.

4.9 Індивідуальний член кожні три роки подає голові ТК заяву, в якій зазначає ім'я, прізвище, місце роботи й посаду (у разі наявності) та повідомляє про бажання брати участь у роботі ТК.

4.10 Рішення щодо подальшого членства в ТК колективних членів ТК, які своєчасно не підтвердили повноваження уповноваженого представника в ТК, та індивідуальних членів ТК, які своєчасно не підтвердили свою участь у роботі ТК, приймають члени ТК голосуванням.

4.11 Нові колективні та індивідуальні члени ТК, які мають наміри брати участь у роботі діючого ТК, мають повідомити про цей намір ТК.

4.12 Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК, подає заяву, в якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК, а також зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК, й термін, до якого її уповноважено брати участь у роботі ТК.

4.13 Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК, подає заяву, в якій зазначає, що має на меті брати участь у роботі ТК, а також зазначає своє ім'я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності) й термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК.

4.14 Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК ухвалюють члени ТК голосуванням.

4.15 Якщо ТК досягнуто консенсус щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК, ТК надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу. Якщо ТК не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК, ТК надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

4.16 Не допускають безпідставної відмови в отриманні членства в ТК.

4.17 У разі дострокового припинення повноважень уповноваженого представника колективного члена ТК колективний член ТК подає голові ТК заяву про складення повноважень уповноваженого представника колективного члена ТК або інші обставини, що унеможливлюють виконання ним повноважень у ТК (звільнення з посади тощо), та в якій зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК, та термін, на який її уповноважено.

4.18 Дострокове припинення повноважень члена ТК здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків членів ТК;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК;

в) якщо уповноважений представник колективного члена ТК або індивідуальний член ТК протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК не виконують повноважень, визначених для члена ТК.

4.19 Якщо член ТК подав заяви відповідно до "а" та "б" цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК, ТК оформлює відповідний протокол та повідомляє НОС про зміни у складі ТК для видання відповідного наказу НОС.

4.20 Якщо колективний або індивідуальний член ТК не виконує своїх повноважень відповідно до "в" цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК приймають члени ТК голосуванням.

4.21 Якщо ТК досягнуто консенсус щодо виключення члена ТК зі складу ТК, ТК надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК, якого виключено зі складу ТК, та НОС для видання відповідного наказу НОС.

4.22 Член ТК, якого виключено зі складу ТК, який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК, може подати заяву щодо членства.

4.23 Про зміни, що відбуваються у складі ТК, які стосуються колективних та індивідуальних членів, ТК повідомляє НОС для видання відповідного наказу НОС.

4.24 Про зміни, що відбуваються у складі ТК, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК, ТК повідомляє НОС для врахування в роботі НОС.

4.25 Члени ТК повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК і його засіданнях;

в) голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г) своєчасно повідомляти голові ТК про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК.

4.26 Члени ТК мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК;

б) за погодженням з головою ТК друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК;

в) за дорученням голови ТК представляти інтереси ТК в інших ТК та організаціях;

г) надавати пропозиції щодо нових тем до Програми робіт ТК;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е) надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК (створення нових ПК і РГ), зміни голови, заступника голови та секретаря ТК, приймати нових та виключати членів ТК;

ж) вийти зі складу ТК.

4.27 Допускають членство одного й того самого члена ТК в інших ТК. Допускають членство одного й того самого уповноваженого представника колективного члена ТК в інших ТК.

4.28 Члени ТК не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА ГОЛОВИ ТК, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТК ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ТК, СЕКРЕТАРІАТУ ТК, ГОЛОВИ РГ

5.1 Голову ТК та заступника голови ТК обирають за пропозицією членів ТК на засіданні ТК голосуванням на період не більше ніж п'ять років. Кожне наступне подовження терміну виконання обов'язків голови ТК та заступника голови ТК однією і тією самою особою може бути запропоновано членами ТК на строк не більше ніж три роки.

5.2 Відповідальний секретар ТК повідомляє членам ТК за шість місяців про сплив терміну повноважень голови ТК та/або заступника голови ТК.

5.3 Члени ТК надають пропозиції протягом трьох місяців з дня повідомлення. Кандидатури на ці посади обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК.

5.4 Не пізніше ніж за один місяць до спливу повноважень голови ТК та/або заступника голови ТК має бути скликано й проведено засідання ТК з метою обрання голови ТК та/або заступника голови ТК або продовження терміну виконання ними обов'язків.

5.5 Дострокове припинення повноважень голови ТК та/або заступника голови ТК здійснюють: а) відповідно до заяви голови ТК та заступника голови ТК про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними обов'язків; б) за пропозицією членів ТК.

5.6 Якщо ТК досягнуто консенсус щодо зміни голови ТК та/або заступника голови ТК, ТК не пізніше ніж через один місяць після прийняття цього рішення здійснює заходи щодо обрання голови ТК та/або заступника голови ТК.

5.7 ТК повідомляє НОС про зміни голови ТК та/або заступника ТК для видання відповідного наказу НОС.

5.8 Голова ТК розробляє технічну політику діяльності ТК відповідно до мети й завдань стандартизації у визначеній сфері діяльності та відповідає за загальне керування ТК.

5.9 Голова ТК:

а) організовує роботу ТК та приймає необхідні рішення щодо діяльності ТК;

б) координує діяльність членів ТК та розподіляє між ними обов'язки;

в) дає настанови відповідальному секретарю ТК стосовно виконання його обов'язків;

г) скликає засідання ТК та головує на них, затверджує порядок денний засідань ТК, проводить засідання ТК та забезпечує висловлення всіх поглядів;

д) організовує підготовку документів і матеріалів щодо діяльності ТК для розгляду НОС, керівної ради НОС тощо;

е) затверджує Програму роботи ТК та План робіт ТК на відповідний рік (Робочу програму ТК оформлюють за формою Програми робіт з національної стандартизації згідно з ДСТУ 1.8);

ж) погоджує технічні завдання на розроблення проектів національних НД, візує остаточні редакції проектів національних НД, розроблених ТК;

з) підписує всі листи ТК, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ТК, а також інші документи, створені під час діяльності ТК;

и) розглядає звіти підкомітетів та робочих груп;

к) забезпечує дотримання членами ТК вимог законодавства, нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів Мінекономрозвитку України та НОС, що регулюють відносини у сфері стандартизації, Положення про ТК, національних НД, що стосуються діяльності ТК, інших встановлених правил діяльності у сфері стандартизації;

л) контролює виконання членами ТК їх обов'язків;

м) залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК;

н) через секретаріат ТК надає консультації заінтересованим сторонам стосовно питань, пов'язаних з діяльністю ТК.

5.10 Заступник голови ТК виконує делеговані головою ТК функції, а також функції голови ТК за його відсутності.

5.11 Відповідального секретаря ТК обирають за пропозицією членів ТК на засіданні ТК голосуванням.

5.12 Відповідальний секретар ТК організовує проведення робіт ТК, керує технічними й адміністративними функціями секретаріату ТК.

5.13 Відповідальний секретар ТК:

а) веде діловодство ТК;

б) готує проведення засідань ТК, складає проекти планів проведення засідань ТК, порядків денних проведення засідань ТК, протоколів ТК та резолюцій ТК;

в) повідомляє членам ТК про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний і забезпечує їх необхідними документами та іншою інформацією з питань, внесених до порядку денного засідань ТК;

г) готує проекти планів голосування ТК, бюлетені для голосування, розповсюджує їх, аналізує заповнені членами ТК бюлетені для голосування, рахує результати голосування, складає звіти про результати голосування;

д) оформлює документи, прийняті (розглянуті) ТК;

е) забезпечує зберігання протоколів засідань ТК, бюлетенів для голосування ТК і кореспонденції;

ж) готує проект Положення ТК та зміни до нього;

з) відвідує засідання підкомітетів та робочих груп, які вимагають його присутності;

и) залучає до роботи членів ТК, складає та веде перелік членів ТК (колективних членів ТК, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК) за формою, наведеною в додатку К ДСТУ 1.14, нагадує членам ТК про сплив терміну членства.

5.14 Дострокове припинення повноважень відповідального секретаря ТК здійснюється:

відповідно до заяви відповідального секретаря ТК про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків; за пропозицією членів ТК.

5.15 У разі, якщо ТК має намір запропонувати обрання нового відповідального секретаря ТК, секретаріат ТК повідомляє про це членам ТК.

5.16 Члени ТК надають пропозиції протягом двох місяців з дня повідомлення. Кандидатуру на цю посаду обирають з-поміж претендентів на засіданні ТК.

5.17 Не пізніше ніж через три місяці після повідомлення про наміри обрання нового відповідального секретаря ТК має бути проведено засідання ТК.

5.18 ТК повідомляє НОС про зміну відповідального секретаря ТК для видання відповідного наказу НОС.

5.19 Організаційне забезпечення діяльності ТК здійснюють їх секретаріати.

5.20 Секретаріат ТК:

а) координує роботу ТК та ПК, РГ, що належать до складу ТК;

б) готує проекти Програми робіт ТК, Плану робіт ТК на відповідний рік та змін до них і контролює їх виконання;

в) керує всіма темами, які внесено до Робочої програми ТК та Плану робіт ТК на відповідний рік;

г) готує план перевірки НД;

д) готує проекти НД ТК та проекти НД, які перебувають на опрацюванні в ТК, до розповсюдження для розгляду їх членами ТК, розповсюджує їх та опрацьовує отримані коментарі;

е) веде листування з членами ТК, організаціями та заінтересованими сторонами;

ж) готує та надає на розгляд до НОС щорічний звіт про роботу ТК та іншу інформацію, що запитується;

з) повідомляє голові ТК про активність членів ТК, особливо якщо член ТК протягом певного часу не був активним (не брав участі поспіль у двох засіданнях, не надсилав ніякої кореспонденції, не проголосував стосовно питань, запропонованих на голосуваннях у межах роботи ТК);

и) здійснює реєстрацію й облік документів;

к) підтримує зв'язок з іншими ТК та організаціями, членами ТК стосовно діяльності ТК.

5.21 Якщо організація хоче відмовитися від повноважень здійснювати функції секретаріату ТК, вона повинна повідомити про це голові ТК щонайменше за шість місяців.

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТК ТА УМОВИ ГОЛОСУВАННЯ

6.1 Організаційною формою роботи ТК є засідання, які проводять у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

6.2 Засідання ТК мають проводитися лише тоді, коли потрібно обговорення важливих питань щодо діяльності ТК, які неможливо вирішити інакше.

6.3 Засідання ТК обов'язково скликають у разі розгляду питань щодо:

1) обрання кандидатур на посаду та зміни голови ТК, заступника голови ТК та відповідального секретаря ТК;

2) зміни організації, яка виконує функції секретаріату ТК;

3) розгляду проекту національного НД у разі, якщо ТК не досягнуто консенсусу за результатами голосування;

4) зміни структури ТК та його сфери діяльності, внесення змін до Положення про ТК;

5) проведення річних підсумків діяльності ТК і планування робіт на наступний рік;

6) за пропозицією НОС.

6.4 Відповідальний секретар ТК після консультації з головою ТК складає програму засідань ТК на мінімальний період один рік, враховуючи Робочу програму ТК.

6.5 Члени ТК мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК упродовж року та порядку денного засідання ТК не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

6.6 Члени ТК мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК упродовж року та порядку денного засідання ТК не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

6.7 Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання ТК відповідальний секретар ТК повідомляє про це кожному членові ТК. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання ТК та його порядок денний. До повідомлення додають матеріали, необхідні членам ТК для підготовки до участі в засіданні ТК.

6.8 Документи, які готують і розповсюджують до початку засідання ТК:

1) проект порядку денного;

2) інші документи (пропозиції, коментарі, зводи коментарів тощо), що стосуються порядку денного.

6.9 Документи, які готують і розповсюджують під час засідання:

1) кожну із запропонованих резолюцій, прийнятих під час засідання ТК;

2) протоколи (за необхідності).

6.10 Рішення ТК оформлюють протоколом ТК.

6.11 Після кожного засідання ТК відповідальний секретар ТК готує, оформлює та розповсюджує протокол ТК, який має як додаток повний текст усіх прийнятих протягом засідання ТК резолюцій.

6.12 У разі незгоди з прийнятим рішенням член ТК може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

6.13 Відповідальний секретар ТК за необхідності готує витяг з протоколу, який містить окремі питання, розглянуті на засіданні ТК. Витяг з протоколу оформлюють за формою, аналогічною формі відповідного протоколу ТК, та його має бути завірено підписом голови ТК і відповідального секретаря ТК.

6.14 Засідання ТК вважають правомочним, якщо загальна кількість присутніх членів ТК не менше ніж 2/3 членів ТК. Про неможливість участі в засіданні член ТК повідомляє голові ТК не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання.

6.15 Засідання ТК веде голова ТК, а в разі його відсутності - за його дорученням заступник голови ТК.

6.16 Рішення ТК вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів ТК.

6.17 У разі розгляду на засіданні ТК питання обрання кандидатур на посаду голови ТК, заступника голови ТК, якщо відсутні на засіданні ТК голова та заступник голови ТК, обирається головуючий засідання ТК з членів ТК.

6.18 Не допустимо обирати головуючим на засіданні ТК члена ТК, який є претендентом на посаду голови ТК або заступника голови ТК.

6.19 Позачергове засідання ТК може бути скликано за пропозицією голови ТК або за пропозицією не менше ніж половини членів ТК.

6.20 Позачергове засідання ТК скликають не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження відповідальному секретарю ТК відповідної письмової пропозиції.

6.21 Пропозиція щодо скликання позачергового засідання ТК повинна бути підписана особою(-ами), яка(і) її подає(-ють).

6.22 У пропозиції зазначають:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка(і) її вносить;

- обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання ТК;

- питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

6.23 На засідання ТК за дорученням голови можна запрошувати інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ

6.24 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо технічної діяльності ТК беруть участь тільки члени ТК.

6.25 Прийнятними є такі види голосування:

а) безпосереднє на засіданні ТК, яке здійснюється відкрито через вставання, підняття руки, та закрито (тайно) через бюлетень;

б) за допомогою листування через засоби поштового (через листи) або електронного зв'язку (через електронну пошту) (далі - листування).

6.26 Вид голосування визначає секретаріат ТК за погодженням з головою ТК безпосередньо перед початком процедури голосування.

6.27 Члени ТК голосують так: "за", "проти", "утримався".

6.28 Під час голосування за допомогою листування:

а) позитивну відповідь "за" можна супроводжувати редакторськими чи технічними коментарями;

б) якщо член ТК вважає, що пропозицію не можна прийняти, він голосує "проти" та надає свої коментарі;

в) голосів "утримався" та "проти", які не пояснено, не враховують під час підрахування.

6.29 Секретаріат ТК готує необхідні матеріали, які є предметом голосування.

6.30 Якщо передбачено голосування за допомогою листування, секретаріат розповсюджує необхідні матеріали з зазначенням терміну прийняття голосів.

6.31 Форму бюлетеня для голосування наведено в додатку П ДСТУ 1.14.

6.32 Про результати голосування секретаріат ТК складає звіт за формою, наведеною в додатку Р ДСТУ 1.14, та повідомляє голові ТК і членам ТК.

6.33 Члени ТК обов'язково голосують стосовно пропозицій щодо:

а) створення ПК;

б) нової сфери діяльності та об'єктів стандартизації ТК;

в) змін структури ТК;

г) припинення діяльності ТК та/або ПК;

д) кандидатур на посади голови ТК, заступника голови ТК, відповідального секретаря ТК;

е) організації, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК;

ж) прийняття нових членів ТК;

з) пропозицій, які передбачено внести до Програми робіт ТК та Програми робіт з національної стандартизації;

и) проектів національних НД;

к) скасування національних НД;

л) відновлення дії національних НД.

6.34 Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним:

а) враховують тільки голоси за бюлетенями, за якими залишено тільки один голос за можливими варіантами голосування. Бюлетені для голосування, які заповнені з порушенням цієї вимоги, вважають недійсними;

б) якщо питання містить більше ніж одне формулювання та варіант відповіді "за" залишено більше ніж в одному із запропонованих формулювань, такий бюлетень вважають недійсним;

в) якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена ТК, який проголосував, такий бюлетень вважають недійсним;

г) якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного члена ТК, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні варіанти голосування, всі такі бюлетені вважають недійсними.

7. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТК З РГ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ЙОГО СКЛАДУ

7.1 ТК може створювати у своєму складі постійні або тимчасові РГ ТК, до роботи в яких залучають експертів зі складу провідних спеціалістів і вчених, що об'єднуються для виконання спеціальних завдань та визначаються членами ТК.

7.2 ТК приймає рішення про максимальну кількість експертів РГ ТК, яких залучають для роботи від одного колективного члена ТК.

7.3 Структуру та склад РГ ТК ухвалює голова ТК.

7.4 Голова ТК після прийняття рішення про створення РГ ТК призначає члена ТК, який організовує скликання та перше засідання РГ ТК.

7.5 Призначений член ТК інформує інших членів ТК про прийняття рішення щодо створення РГ ТК з метою надання пропозицій щодо призначення експертів РГ ТК.

7.6 РГ ТК нумерують у порядку послідовності їх створення.

7.7 Члени ТК інформують призначеного члена ТК про членів РГ ТК (ім'я, прізвище, адреси, номери телефонів та факсів, адреси електронної пошти тощо).

7.8 Експерти РГ повинні підтримувати зв'язок з членами та організаціями, що належать до складу ТК, для інформування їх про хід роботи.

7.9 Кандидатуру керівника РГ ТК ухвалюють члени РГ ТК зі складу членів РГ ТК та погоджують з головою ТК.

7.10 Керівник РГ ТК керує роботою РГ ТК і безпосередньо бере участь у виконанні завдань РГ ТК.

7.11 Після завершення виконання завдання (на стадії голосування щодо проекту НД) РГ ТК розпускають. Керівник проекту продовжує виконувати роль консультанта до остаточного завершення завдання (до завершення стадії опублікування проекту НД).

7.12 РГ ТК звітує голові ТК про виконання поставлених завдань.

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ НОС ТА В МЕЖАХ ТК

8.1 ТК подає НОС такі звітні матеріали:

а) двічі на рік (до 1 червня та 1 грудня поточного року) звіт про стан виконання робіт, внесених до Програми робіт з національної стандартизації, згідно з ДСТУ 1.8;

б) двічі на рік (до 15 лютого та 15 червня поточного року) звіт про виконання плану перевірки національних НД відповідно до 7.3 ДСТУ 1.2;

в) за запитом НОС інформацію щодо моніторингу діяльності ТК відповідно до цього стандарту;

г) щороку до 25 грудня щорічний звіт стосовно своєї діяльності відповідно до 18.2 ДСТУ 1.14.

8.2 Щорічний звіт повинен містити таке:

а) номер ТК;

б) назву ТК;

в) номер, дату, назву наказу щодо створення ТК;

г) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, ел. адресу голови ТК, заступників голови ТК, відповідального секретаря ТК;

д) назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, ел. адресу, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ТК;

е) структуру ТК: назву РГ ТК, назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, ел. адресу, веб-сайт організації, код та назви об'єктів стандартизації ТК відповідно до ДК 004 згідно з наказом щодо затвердження об'єктів стандартизації ТК;

ж) кількість колективних та індивідуальних членів ТК;

з) інформацію щодо проведених засідань ТК, кількості питань, що потребували голосування;

и) інформацію погоджувальних нарад і семінарів;

к) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК;

л) інші дані щодо діяльності;

м) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми.

8.3 У щорічному звіті інформацію надають за всіма зазначеними вище пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації 18.2 ДСТУ 1.14.

8.4 Звіт підписує голова ТК та відповідальний секретар ТК.

8.5 РГ ТК подають секретаріату ТК такі звітні матеріали:

а) звіт засідання;

б) періодичні звіти про стан роботи, форму та періодичність подання яких встановлює голова ТК.

 

СКЛАД
ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТК 67 "ПИВО ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ"

Голова ТК

 

Коренькова Галина Миколаївна, ПрАТ "УКРПИВО",
генеральний директор,
T: +380442797179, F: +380442797286, gn-korenkova@ukrpivo.com

Заступник Голови ТК

 

Лавріненко Микола Олександрович, ПрАТ "УКРПИВО",
заступник генерального директора - головний інженер,
T: +380442795179, F: +380442797286, na-lavrinenko@ukrpivo.com

Відповідальний секретар ТК

 

Роздобудько Марина Олегівна, ПрАТ "УКРПИВО",
провідний інженер зі стандартизації та якості виробничо-технологічного відділу,
T: +380442797188, F: +380442797286, mo-sobolevska@ukrpivo.com

ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ ТК
(колективних членів ТК, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК)

Ч. ч.

Назва організації, ім'я та прізвище індивідуального члена ТК

Адреса організації, телефон, факс, електронна адреса

Примітка

1

2

3

4

1

ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" (ПрАТ "УКРПИВО")
Бєлошицька Раїса Василівна,
Головний технолог - начальник виробничо-технологічного відділу

вул. Мала Житомирська, 3-а, м. Київ, 01001
тел.: 279-71-88

 

2

ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" (ПрАТ "УКРПИВО")
Матвійчук Олександра Михайлівна,
Провідний інженер-технолог виробничо-технологічного відділу

вул. Мала Житомирська, 3-а, м. Київ, 01001
тел./факс: 279-71-68,
ел. п.: am-matvejchuk@ukrpivo.com

 

3

ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" (ПрАТ "УКРПИВО")
Давиденко Галина Борисівна,
Начальник Головної вимірювально-технологічної лабораторії

вул. Мала Житомирська, 3-а, м. Київ, 01001
тел./факс: 287-93-24,
ел. п.: gb-davidenko@ukrpivo.com

 

4

ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" (ПрАТ "УКРПИВО")
Прусакова Ольга Андріївна,
Провідний інженер-хімік Головної вимірювальної технологічної лабораторії

вул. Мала Житомирська, 3-а, м. Київ, 01001
тел./факс: 289-34-46,
ел. п.: prusakova.o.a@ukr.net

 

5

ПАТ "Оболонь"
Семенюк Людмила Федорівна,
начальник відділу стандартизації та сертифікації

м. Київ, вул. Богатирська, 3, 04655
тел.: (044) 503 91 17, моб.: (050) 334 92 48
ел. п: Semenuk.ludmila@kiev.obolon.ua

 

6

ПАТ "САН ІнБев Україна",
Савченко Олександр
Спеціаліст з якості зональної пивоварної підтримки

03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-в
тел. (057) 728 03 36, моб. (050) 418 06 40
oleksandr.savchenko@ab-inbev.com

 

7

ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка",
Листопадна Валентина Федорівна,
Начальник лабораторії

вул. Ежена Пот'є, 6, м. Київ, 03057
тел.: 456-23-03,
ел. п.: valentina.listopadna@rosinka.ua

 

8

Інститут сільського господарства "Полісся" НААНУ
Рудик Руслан Іванович,
директор

вул. Шевченка, 97, м. Житомир, 14027
тел.: (0412) 42-92-31,
ел. п.: isgpo_zt@ukr.net

 

9

Національний університет харчових технологій
Прибильський Віталій Леонідович,
Професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, д. т. н.

вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601
моб. (067) 765 58 03
ел. п.: undihp@mail.ru

 

10

ПАТ "Карлсберг Україна"
Голушко Оксана Миколаївна,
Провідний фахівець по сертифікації готової продукції та дегустації

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, 69076
моб.: 050 484 77 88,
ел. п.: Oksana.Golushko@carlsberg.ua

 

11

ДП "УкрНДНЦ"
Андрощук Валентина Вікторівна,
Заступник начальника науково-дослідного відділу стандартизації в агропромисловому комплексі

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115
тел.: 044 424 44 36,
ел. п.: valentyna.androshchuk@gmail.com

 

12

ІП "Кока-Кола Бевериджиз Україна Лімітед",
Бабаскін Олександр Олександрович
провідний фахівець із професійних зв'язків

с. Велика Димерка, Броварський район, Київська область, 07400,
Тел.: 044 490 07 79, 066 959 49 80
ел. п.: Alexander.Babaskin@cchellenic.com

 

13

Департамент продовольства Мініагрополітики України
Хомічак Людмила Володимирівна,
начальник відділу підакцизної продукції

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001
тел.: 226 27 53, моб.: (050) 901 50 95
ел. п.: lyudmila.homichak@minagro.gov.ua

 

14

ДП "Миколаївстандартметрологія"
Романенко Ірина Михайлівна,
директор

пр-т Леніна, 11, м. Миколаїв, 54029
тел. (0512) 34-40-66, (050) 394-55-74,
ел. п. director@ncsms.com.ua

 

15

ДП "Миколаївстандартметрологія"
Фоміна Світлана Володимирівна,
начальник відділу сертифікації харчової продукції

пр-т Леніна, 11, м. Миколаїв, 54029
(0152) 76-90-74, (095) 288-14-25
ел. п.: gosnadzor2@ncsms.com.ua

 

16

Інститут продовольчих ресурсів НААНУ
Данілова Катерина Олегівна
завідувач відділу координації наукових досліджень, інтелектуальної власності та підготовки наукових кадрів, к. т. н.

оф. 317, 4-а, вул. Марини Раскової, Київ, 02660,
Тел.: +380 (44) 517 1737
fax +380 (44) 517 0228
ел. п.: sychevskiy@ipr.net.ua

 

17

ПрАТ "Укрпродукт Груп"
Челядіна Тетяна Григорівна
Директор з якості

вул. Руставелі, 39 - 41, пов. 14, м. Київ, 01033
тел. (067) 322 9811
ел. адр.: secretary@ukrproduct.com

 

18

ТОВ "Кока-Кола-Україна Лімітед"
Фіткевич Марина Миколаївна
Технічний менеджер

м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 17-г, 04070
тел. (044) 490-08-87
ел. адр.: mfitkevich@coca-cola.com

 

19

ТОВ "Ред Бул Україна"
Олександр Паталаха
менеджер з реєстрації та розвитку нових продуктів

Київ, вул. Багговутівська, 23
04107, Україна
Тел. +380 (44) 233 64 35

 

 

Голова ТК 67

Г. М. Коренькова

Відповідальний
секретар ТК 67

М. О. Роздобудько

 

СТРУКТУРА ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТК 67 "ПИВО ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ"

Ч. ч.

Назва РГ

Об'єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Організація, яка здійснює функції секретаріату, адреса, телефон, факс та електронна адреса

Ім'я та прізвище голови РГ, адреса, телефон, факс, електронна адреса

Відповідні ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC тощо

Членство у ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC тощо

1

2

3

4

5

6

7

1

РГ-1 "Пиво"

Харчова мікробіологія пива (07.100.30);
Технологічні процеси в пивоварній галузі (67.020);
Загальні методи перевірки і аналізу пива (67.050);
Солод пивоварний (67.060);
Пиво (67.160.10)

ПрАТ "УКРПИВО" (ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО")
вул. Мала Житомирська, 3-а
Київ, 01001
T: +380442797168
F: +380442797286
gn-korenkova@ukrpivo.com

Заступник голови ТК 67, Голова РГ-1 "Пиво"
Лавріненко Микола Олександрович,
Заступник генерального директора - головний інженер ПрАТ "УКРПИВО",
T: +380442795179,
F: +380442797286
na-lavrinenko@ukrpivo.com

ISO / TC34
Food products
(Харчові продукти)

-

2

РГ-2 "Безалкогольні напої"

Харчова мікробіологія безалкогольних напоїв (07.100.30);
Технологічні процеси в безалкогольній галузі (67.020);
Загальні методи перевірки і аналізу безалкогольних напоїв (67.050);
Безалкогольні напої (67.160.20)

ПрАТ "УКРПИВО" (ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО")
вул. Мала Житомирська, 3-а
Київ, 01001
T: +380442797168
F: +380442797286
gn-korenkova@ukrpivo.com

Голова РГ-2 "Безалкогольні напої"
Бєлошицька Раїса Василівна,
Головний технолог - начальник виробничо-технологічного відділу,
T: +380442797188,
F: +380442797286

ISO / TC 34
Food products
(Харчові продукти)

-

 

Голова ТК 67

Г. М. Коренькова

Відповідальний
секретар ТК 67

М. О. Роздобудько

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
закріплені за ТК 67 "ПИВО ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ"

Сфера діяльності згідно з ДК 004:2008

Об'єкти стандартизації

1

2

Мікробіологія

Харчова мікробіологія пива (07.100.30)
Харчова мікробіологія безалкогольних напоїв (07.100.30)

Технологія виробництва харчових продуктів

Технологічні процеси в пивоварній галузі (67.020)
Технологічні процеси в безалкогольній галузі (67.020)

Загальні методи перевірки і аналізу пива (67.050)
Загальні методи перевірки і аналізу безалкогольних напоїв (67.050)

Солод пивоварний (67.060)

Пиво (67.160.10)

Безалкогольні напої (67.160.20)

 

Голова ТК 67

Г. М. Коренькова

Відповідальний
секретар ТК 67

М. О. Роздобудько

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.