Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 21 червня 2016 року N 184

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік наказую:

1. Прийняти національні стандарти України та поправки до національних стандартів України, які згармонізовано з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 серпня 2016 року:

1

ДСТУ EN 3-9:2016
(EN 3-9:2006, IDT)

Вогнегасники переносні. Частина 9. Додаткові до EN 3-7 вимоги щодо гідравлічної міцності вуглекислотних вогнегасників
- Вперше

2

ДСТУ EN 3-9:2016 / Поправка N 1:2016
(EN 3-9:2006/AC:2007, IDT)

Вогнегасники переносні. Частина 9. Додаткові до EN 3-7 вимоги щодо гідравлічної міцності вуглекислотних вогнегасників

3

ДСТУ EN 1330-1:2016
(EN 1330-1:2014, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів
- На заміну ДСТУ EN 1330-1:2008

4

ДСТУ EN 1330-4:2016
(EN 1330-4:2010, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю
- На заміну ДСТУ EN 1330-4:2008

5

ДСТУ EN 1330-8:2016
(EN 1330-8:1998, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 8. Терміни, які використовують у контролі герметичності
- Вперше

6

ДСТУ EN 1330-9:2016
(EN 1330-9:2009, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі
- Вперше

7

ДСТУ EN 1330-10:2016
(EN 1330-10:2003, IDT)

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі
- Вперше

8

ДСТУ EN 1370:2016
(EN 1370:2011, IDT)

Литво. Контроль стану поверхні
- На заміну ДСТУ EN 1370:2005 та ДСТУ EN 12454:2005

9

ДСТУ EN 10163-1:2016
(EN 10163-1:2004, IDT)

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги
- На заміну ДСТУ EN 10163-1:2005

10

ДСТУ EN 10163-1:2016 / Поправка N 1:2016
(EN 10163-1:2004/АС:2007, IDT)

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги

11

ДСТУ EN 10163-2:2016
(EN 10163-2:2004, IDT)

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 2. Лист і широка штаба
- На заміну ДСТУ EN 10163-2:2005

12

ДСТУ EN 10163-3:2016
(EN 10163-3:2004, IDT)

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 3. Профілі
- Вперше

13

ДСТУ EN 12543-1:2016
(EN 12543-1:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод сканування
- Вперше

14

ДСТУ EN 12543-2:2016
(EN 12543-2:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 2. Метод радіографії із застосуванням мікроканальної камери
- Вперше

15

ДСТУ EN 12543-3:2016
(EN 12543-3:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах,які використовують у неруйнівному контролі. Частина 3. Метод радіографії із застосуванням щілинної камери
- Вперше

16

ДСТУ EN 12543-4:2016
(EN 12543-4:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий метод
- Вперше

17

ДСТУ EN 12543-5:2016
(EN 12543-5:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубок
- Вперше

18

ДСТУ EN 12544-1:2016
(EN 12544-1:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1.
Метод розділення напруги
- Вперше

19

ДСТУ EN 12544-2:2016
(EN 12544-2:2000, IDT)

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтра
- Вперше

20

ДСТУ EN 12544-3:2016
(EN 12544-3:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний метод
- Вперше

21

ДСТУ EN 12679:2016
(EN 12679:1999, IDT)

Неруйнівний контроль. Визначення розміру промислових радіографічних джерел. Радіографічний метод
- Вперше

22

ДСТУ EN 13068-3:2016
(EN 13068-3:2001, IDT)

Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 3. Загальні принципи радіоскопічного контролю металевих матеріалів рентгенівським і гамма-випромінюванням
- Вперше

23

ДСТУ EN 13477-1:2016
(EN 13477-1:2001, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1.
Технічні характеристики устатковання
- Вперше

24

ДСТУ EN 13477-2:2016
(EN 13477-2:2010, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2.
Експлуатаційні показники
- Вперше

25

ДСТУ EN 13554:2016
(EN 13554:2011, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги
- Вперше

26

ДСТУ CEN/TS 14972:2016
(CEN/TS 14972:2011, IDT)

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою.
Проектування та монтування
- Вперше

27

ДСТУ EN 15495:2016
(EN 15495:2007, IDT)

Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробовувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісії
- Вперше

28

ДСТУ EN ISO 2400:2016
(EN ISO 2400:2012, IDT; ISO 2400:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок N 1
- На заміну ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400:1972)

29

ДСТУ EN ISO 3059:2016
(EN ISO 3059:2012, IDT; ISO 3059:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду
- На заміну ДСТУ EN ISO 3059:2007

30

ДСТУ EN ISO 7963:2016
(EN ISO 7963:2010, IDT; ISO 7963:2006, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок N 2
- На заміну ДСТУ 4002-2000 (ISO 7963:1985)

31

ДСТУ EN ISO 11699-1:2016
(EN ISO 11699-1:2011, IDT; ISO 11699-1:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії
- На заміну ДСТУ EN 584-1-2001

32

ДСТУ EN ISO 11699-2:2016
(EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT)

Неруйнівний контроль. Рентгенографічні плівки технічної призначеності. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значень
- На заміну ДСТУ EN 584-2-2001

33

ДСТУ EN ISO 12706:2016
(EN ISO 12706:2009, IDT; ISO 12706:2009, IDT)

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль
- На заміну ДСТУ EN ISO 12706:2008

34

ДСТУ EN ISO 12718:2016
(EN ISO 12718:2008, IDT; ISO 12718:2008, IDT)

Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Словник термінів
- Вперше

35

ДСТУ CEN ISO/TR 13115:2016
(CEN ISO/TR 13115:2011, IDT; ISO/TR 13115:2011, IDT)

Неруйнівний контроль. Методи абсолютного калібрування перетворювачів акустичної емісії способом взаємності
- Вперше

36

ДСТУ EN ISO 16810:2016
(EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги
- На заміну ДСТУ EN 583-1-2001

37

ДСТУ EN ISO 16823:2016
(EN ISO 16823:2014, IDT; ISO 16823:2012, IDT)

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження
- На заміну ДСТУ EN 583-3:2005

38

ДСТУ EN ISO 19232-1:2016
(EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу
- На заміну ДСТУ EN 462-1-2001

39

ДСТУ EN ISO 19232-2:2016
(EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь-отвір
- На заміну ДСТУ EN 462-2-2001

40

ДСТУ EN ISO 19232-4:2016
(EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT)

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення
- На заміну ДСТУ EN 462-4-2001

41

ДСТУ EN ISO 19232-5:2016
(EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT)

Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу
- На заміну ДСТУ EN 462-5-2001

42

ДСТУ ISO 3057:2016
(ISO 3057:1998, IDT)

Контроль неруйнівний. Металографічний методреплік для обстеження поверхні
- Вперше

43

ДСТУ ISO 3058:2016
(ISO 3058:1998, IDT)

Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення
- Вперше

44

ДСТУ ISO 5576:2016
(ISO 5576:1997, IDT)

Контроль неруйнівний. Промислова радіологія з використанням рентгенівського і гамма-випромінювання. Словник термінів
- Вперше

45

ДСТУ ISO 5817:2016
(ISO 5817:2014, IDT)

Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів
- На заміну ДСТУ ISO 5817:2014 (прийнятого методом підтвердження)

46

ДСТУ ISO 10878:2016
(ISO 10878:2013, IDT)

Неруйнівний контроль. Інфрачервона термографія. Словник термінів
- Вперше

47

ДСТУ ISO 11971:2016
(ISO 11971:2008, IDT)

Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні
- Вперше

48

ДСТУ ISO 19959:2016
(ISO 19959:2005, IDT)

Візуальне контролювання стану поверхні відливків, виплавлених по моделях. Сталеві, нікелеві й кобальтові сплави
- Вперше

2. Скасувати нормативні документи України з 01 серпня 2016 року:

1

ДСТУ 4001-2000
(ISO 2400:1972)

Зварні шви на сталі. Зразок калібрування устаткування ультразвукового контролю

2

ДСТУ 4002-2000
(ISO 7963:1985)

Зварні шви на сталі. Калібрувальний зразок N 2 для ультразвукового контролю зварних швів

3

ДСТУ EN 462-1-2001

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення

4

ДСТУ EN 462-2-2001

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Індикатори якості зображення типу ступінь-отвір. Визначення показника якості зображення

5

ДСТУ EN 462-4-2001

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4. Експериментальне визначення показника якості зображення і таблиці якості зображення

6

ДСТУ EN 462-5-2001

Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 5. Індикатори якості зображення дводротяного типу. Визначення показника якості зображення

7

ДСТУ EN 583-1-2001

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

8

ДСТУ EN 583-3:2005

Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження

9

ДСТУ EN 584-1-2001

Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії

10

ДСТУ EN 584-2-2001

Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 2. Контроль обробки плівки за допомогою опорних величин

11

ДСТУ EN 1330-1:2008

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни

12

ДСТУ EN 1330-4:2008

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю

13

ДСТУ EN 1370:2005

Литво. Контроль шорсткості поверхні візуально-тактильними компараторами

14

ДСТУ EN 10163-1:2005

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги

15

ДСТУ EN 10163-2:2005

Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

16

ДСТУ EN 12454:2005

Литво. Контроль поверхневих несуцільностей візуальний. Сталеве литво, отримане у піщаних формах

17

ДСТУ EN ISO 3059:2007

Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду

18

ДСТУ EN ISO 12706:2008

Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни стосовно капілярного контролю

19

ДСТУ ISO 5817:2014

Зварювання плавленням. Зварні з'єднання. Зі сталі, нікелю, титану та їхніх сплавів (крім електронно-променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів швів

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.