Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. N 8

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 494 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 54, ст. 1969), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до елементів інфраструктури залізничного транспорту під час її проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, а також процедури оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту і розроблений з урахуванням вимог:".

2. У пункті 2:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) безпека інфраструктури залізничного транспорту - стан, при якому забезпечується безпека життя та здоров'я людей під час їх перевезення залізничним транспортом та захист навколишнього природного середовища;";

2) в абзаці другому підпункту 3 слова "працюють залізничні транспортні засоби, що не мають" замінити словами "працює рухомий склад залізничного транспорту, що не має";

3) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

"8) залізничні колії незагального користування - залізничні колії суб'єктів господарювання, які використовуються для надання послуг залізничного транспорту та для власних потреб.".

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Дія цього Технічного регламенту поширюється на інфраструктуру залізничного транспорту, яка забезпечує рух поїздів із швидкістю до 200 кілометрів на годину включно на залізничних коліях загального та незагального користування завширшки 1520 міліметрів.".

4. Пункт 9 виключити.

5. Пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

"11. Проектна документація на елемент інфраструктури залізничного транспорту повинна містити інформацію про заходи щодо забезпечення безпечного стану такого елемента під час його експлуатації.

12. Інфраструктура залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику повинна забезпечувати біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну та інші види безпеки, а також електромагнітну сумісність для забезпечення безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання.".

6. У пункті 16 слово "конструктивних" замінити словом "конструкційних".

7. Пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Проектна документація на технічне забезпечення інфраструктури залізничного транспорту повинна передбачати забезпечення безпеки руху рухомого складу залізничного транспорту за встановлених максимальних інтенсивності, швидкості руху та навантаження на вісь.".

8. У пункті 21 слово "безпекою" замінити словами "рухом поїздів".

9. Пункт 25 виключити.

10. Пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Процедури оцінки і перевірки та перелік елементів інфраструктури залізничного транспорту, його систем управління та функціонування, складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, а також перелік нормативних документів, які встановлюють обов'язкові вимоги до них, та методи оцінки і перевірки визначаються порядком оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки.".

11. Назву розділу "Процедури оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту" викласти в такій редакції:

"Процедури оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки інфраструктури залізничного транспорту".

12. Пункти 27 і 28 виключити.

13. Пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. Декларація про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам цього Технічного регламенту та нормативна документація, яка оформляється під час проведення оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту, повинна зберігатися її виробником та оператором протягом встановленого строку експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів і надаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.".

14. У тексті Технічного регламенту слово "об'єкти" в усіх відмінках замінити словом "елементи" у відповідному відмінку, крім підпункту 2 пункту 2.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.