Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 881

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Відповідно до частини п'ятої статті 123 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) (далі - Реєстр), вимоги до його змісту та ведення, у тому числі реєстрації, обліку, накопичення, оброблення, зберігання та подання інформації про аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), а також забезпечення доступу до інформації про аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо надання інформації, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі;

технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відомостей до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, що забезпечує його ведення.

Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

4. Реєстр містить такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

дату видачі та номер свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

дату видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності);

види робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право виконувати;

дату скасування чи тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

найменування посади аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), якщо аудитор провадить свою діяльність як посадова особа Мінагрополітики, чи найменування державного підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Мінагрополітики.

5. Підставою для включення особи до Реєстру є отримання нею свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

6. Відомості про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) вносяться Мінагрополітики до Реєстру шляхом перенесення відповідних відомостей з поданої раніше Міністерству заяви кандидатом про допуск до складення кваліфікаційного іспиту (за формою, затвердженою Мінагрополітики).

7. Внесення до Реєстру відомостей про особу, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати видачі їй такого свідоцтва.

Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

8. У разі зміни відомостей, які містить Реєстр, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати настання таких змін подати Мінагрополітики оновлені відомості.

9. Форма заяви про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр (далі - заява), затверджується Мінагрополітики.

10. Заява може бути подана у письмовій та/або в електронній формі.

Заява подається особисто у письмовій формі або надсилається поштовим відправленням.

11. Мінагрополітики, яке після отримання заяви перевіряє правильність її оформлення та достовірність поданих заявником відомостей, має право подавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування запити щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної в заяві.

12. Підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, є:

виявлення у поданій заяві недостовірної інформації;

скасування дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

13. Рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або відмову в їх внесенні приймається Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви.

Копія рішення вручається (надсилається) аудиторові із сертифікації (агроному-інспектору) не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

14. У разі відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може подати Мінагрополітики нову заяву після усунення причин, що стали підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр.

15. Внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, здійснюється на підставі рішення Мінагрополітики протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

16. Підставою для виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру є прийняття Мінагрополітики рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) відповідно до частини десятої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

17. Рішення про виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру приймається Мінагрополітики не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про скасування свідоцтва.

Виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів після прийняття рішення.

Копія рішення вручається (надсилається) особі, щодо якої прийнято рішення про виключення з Реєстру, не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

18. У разі виявлення технічних помилок у Реєстрі Мінагрополітики протягом одного робочого дня виправляє їх, про що інформує аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

19. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.