Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. N 918

Київ

Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів рослин в Україні

Відповідно до статті 14 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії заборони поширення сортів рослин в Україні, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ
заборони поширення сортів рослин в Україні

1. Критеріями заборони поширення сортів рослин в Україні є:

невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності;

незадоволення потреб суспільства;

загроза життю і здоров'ю людей;

нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища.

2. Невідповідність сортів рослин умовам відмінності, однорідності та стабільності визначається за такими критеріями:

1) якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь-якого іншого сорту, який вважається загальновідомим (поширений на певній території в будь-якій державі; представлений зразком у загальнодоступній колекції; відомості про прояви ознак якого стали загальнодоступними у світі шляхом їх опису в будь-якій публікації; якому надана правова охорона та/або який внесений до офіційного реєстру сортів у будь-якій державі);

2) якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту повністю або частково втратили подібність за своїми основними ознаками, наведеними в описі сорту, або кількість нетипових рослин перевищує встановлену норму для відповідних ботанічних таксонів;

3) якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після неодноразового розмноження чи у разі особливого циклу розмноження наприкінці кожного такого циклу.

3. Сортами, що не задовольняють потреби суспільства, вважаються сорти, які мають такі характеристики:

урожайність сорту, яка відзначена протягом проведення кваліфікаційної експертизи, менша, ніж усереднена врожайність сортів, визначена для кожної групи стиглості, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, на величину нижнього значення довірчого інтервалу, яка обчислюється за методикою проведення кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні, крім сорту, який за стійкістю проти хвороб і шкідників, стресових факторів вирощування (зимостійкість, посухостійкість, жаростійкість, холодостійкість), іншими господарчо-корисними ознаками та показниками, що визначаються в процесі кваліфікаційної експертизи, значно перевершує зазначені сорти;

якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що пройшли державну реєстрацію в останні п'ять років;

стійкість сортів яких проти збудників хвороб, шкідників та стресових факторів вирощування не перевищує встановлених граничних меж.

4. Сортами, які становлять загрозу життю і здоров'ю людей, є сорти, продукція переробки яких:

містить шкідливі речовини;

є небезпечною для харчування;

використовується для виготовлення наркотичних та отруйних речовин, коли це заборонено законодавством.

5. Сортами, які завдають шкоду рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища, є:

сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів та засміченню посівів культурних рослин;

сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції і в результаті створювати умови виникнення епіфітотій;

сорти, вегетативні та генеративні органи яких містять особливі специфічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників, і це створює умови виникнення епізоотій;

сорти, створені методом генної інженерії, які містять генетично модифіковані конструкції, за умови культивування мають недосліджену природу походження, яка може спричинити небажані наслідки.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.