Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ 9177-4:2022 "Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 4. Матеріали, укріплені комплексом в’яжучих"
  Цей стандарт поширюється на щебенево-піщані та гравійно-піщані суміші, оброблені комплексом в’яжучих, та похідні матеріали, укріплені комплексом в’яжучих, для застосування в шарах основи чи покриття дорожнього одягу під час будівництва автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5. Щебенево-піщані та гравійно-піщані матеріали, оброблені комплексом в’яжучих за оптимальної вологості (далі — суміші), виробляють у змішувальних установках або змішуванням на дорозі. Для виробництва сумішей використовують комплекс в’яжучих — цемент та бітумне в’яжуче: бітум нафтовий дорожній в’язкий у спіненому стані; бітумна емульсія; бітум нафтовий дорожній рідкий.
  Стандарт  набув  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 18

 • ДСТУ 9177-3:2022 "Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 3. Матеріали, укріплені мінеральними в’яжучими"
  Цей стандарт поширюється на щебенево-піщані та піщано-гравійні суміші, оброблені мінеральним в’яжучим, та похідні матеріали, укріплені мінеральним в’яжучим, для застосування в шарах основи або покриття дорожнього одягу під час будівництва автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [15] та ДБН В.2.3-5. Щебенево-піщані та піщано-гравійні суміші, оброблені мінеральними в’яжучими за оптимальної вологості (далі - суміші), виготовляють у змішувальних установках або змішуванням на дорозі. Для виготовлення сумішей використовують мінеральне в’яжуче - цемент або в’яжуче підібраного складу на основі шлаків чи золи-винесення, зокрема з додаванням активаторів та/або добавок. Мінеральні в’яжучі, що застосовують згідно з цим стандартом, належать до класу гідравлічних в’яжучих згідно з ДСТУ Б В.2.7-91 і характеризуються гідравлічними або пуцоланічними властивостями. Для окремих типів сумішей дисперсні складники є заповнювачем і часткою в’яжучого.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
  .
  Стандарт  набув  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 20

 • ДСТУ ISO 15686-5:2020 "Будівлі та об’єкти нерухомого майна планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу"
  У цьому стандарті встановлено вимоги та керівні принципи для аналізування вартості життєвого циклу (LCC) будівель, побудованих активів/об’єктів нерухомості та їхніх частин, як нових, так і зведених раніше.
  Примітка 1. Під час оцінювання вартості життєвого циклу враховують витрати чи грошові потоки, тобто витрати майбутніх періодів (а також доходи та зовнішні ефекти, якщо їх охоплено узгодженим обсягом аналізування), що виникають унаслідок придбання, під час експлуатації та до ліквідації об’єкта нерухомості.
  Примітка 2. Оцінювання вартості життєвого циклу зазвичай передбачає порівняння між альтернативними варіантами чи аналізування майбутніх витрат на рівні інвестиційного портфеля, проекту об’єкта чи його компонента. Вартість життєвого циклу оцінюють за узгоджений період аналізування, чітко визначаючи, чи виконано аналізування лише стосовно частини, чи стосовно повного життєвого циклу побудованого активу/об’єкта нерухомості.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)
  .
  Стандарт  набув  чинності  2020-04-01.
  Кількість сторінок документу = 50

 • ДСТУ EN 62058-11:2018 "Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальний контроль. Частина 11. Загальні методи приймального контролю"
  Цей стандарт установлює загальні методи приймального контролю, які застосовують до знову вироблених лічильників електроенергії, що виробляють та постачають партіями у кількості 50 од.
  та більше.
  Описаний в цьому стандарті процес можна застосовувати для оцінювання відповідності вимогам Директиви 2004/22/EC Європейського парламенту та Ради стосовно вимірювальних приладів (MID) із застосуванням:
  - Модуль D, Декларація про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу:
  - Остаточний контроль та випробування виробу;
  - Модуль F, Декларація про відповідність типу на основі верифікації:
  - Верифікація відповідності метрологічним вимогам за допомогою аналізу та випробування кожного приладу; чи
  - Статистична верифікація відповідності метрологічним вимогам;
  - Модуль H1, Декларація про відповідність на основі повного забезпечення якості плюс проектного аналізу:
  - Остаточний контроль та випробування.
  Якщо використовують процес за модулем F, обрані методи контролю мають відповідати вимогам, зазначеним в 5.3 додатка F MID. Див. нижче 5.5.
  Відзначають, що вимоги 5.3 додатка F MID не враховують правила переходу між нормальним, посиленим та скороченим контролем. Ці правила переходу, обов’язкові за послідовним контролем партій, за належного застосування забезпечують адекватний захист для споживача від низької якості та стимулюють виробника підтримувати незмінно високу якість.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»
  .
  Стандарт  набув  чинності  2020-01-01.
  Кількість сторінок документу = 80

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.