Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ 4853:2022 "Пиво. Правила приймання та методи відбирання проб"
  Цей стандарт поширюється на пиво та встановлює правила приймання та методи відбирання проб.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Пиво та безалкогольні напої» (ТК 67), Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО».
  Стандарт  набув  чинності  2023-03-01.
  Кількість сторінок документу = 7

 • ДСТУ EN 12469:2017 (EN 12469:2000, IDT) "Біотехнологія. Шафи мікробіологічної безпеки. Експлуатаційні характеристики"
  Цей стандарт визначає основні вимоги до шаф мікробіологічної безпеки (ШМББ) стосовно безпеки та гігієни. Цей стандарт установлює мінімальні технічні вимоги до ШМББ для роботи з мікроорганізмами та визначає процедуру перевіряння шаф мікробіологічної безпеки ШМББ стосовно захисту працівників і навколишнього середовища, захисту продукції та перехресного зараження. Стандарт не поширюється на механічні, електричні, хімічні або радіоактивні заходи безпеки, подані в EN 61010-1, EN 292-1 та EN 292-2). Цей стандарт не поширюється на заходи безпеки в питаннях, не пов’язаних з використанням мікроорганізмів, зокрема таких, що стосуються механічних та електричних ризиків, описаних в EN 61010-1 [1], та не охоплює вимог щодо техніки безпеки стосовно горючих та інертних газів).
  Стандарт  набув  чинності  2018-07-01.
  Кількість сторінок документу = 32

 • ДСТУ 9183:2022 "Цементи. Загальні технічні умови"
  У цьому стандарті встановлено вимоги та керівні принципи для аналізування вартості життєвого циклу (LCC) будівель, побудованих активів/об’єктів нерухомості та їхніх частин, як нових, так і зведених раніше.
  Примітка 1. Під час оцінювання вартості життєвого циклу враховують витрати чи грошові потоки, тобто витрати майбутніх періодів (а також доходи та зовнішні ефекти, якщо їх охоплено узгодженим обсягом аналізування), що виникають унаслідок придбання, під час експлуатації та до ліквідації об’єкта нерухомості.
  Примітка 2. Оцінювання вартості життєвого циклу зазвичай передбачає порівняння між альтернативними варіантами чи аналізування майбутніх витрат на рівні інвестиційного портфеля, проекту об’єкта чи його компонента. Вартість життєвого циклу оцінюють за узгоджений період аналізування, чітко визначаючи, чи виконано аналізування лише стосовно частини, чи стосовно повного життєвого циклу побудованого активу/об’єкта нерухомості.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)
  .
  Стандарт  набув  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 36

 • ДСТУ 9179:2022 "Щебінь та гравій зі щільних гірських порід і металургійних шлаків для дорожнього будівництва. Методи фізико-механічних випробувань"
  Цей стандарт установлює сучасні методи фізико-механічних випробувань, які використовуються для визначення показників щебеневих матеріалів, що контролюють під час їх виробництва та застосування у дорожньому будівництві.
  Стандарт  набув  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 65

 • ДСТУ 9185:2022 "Настанова щодо зимового утримання автомобільних доріг"
  Стандарт встановлює вимоги до технологічних процесів зимового утримання автомобільних доріг; щодо забезпечення утримання автомобільних доріг з використанням сучасних протиожиледних матеріалів та інгібіторів корозії, а також щодо виконання вимог щодо безпеки та охорони довкілля. Цей стандарт розроблений шляхом перегляду П Г.1-218-118:2005 «Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг» та розділу 5 П Г.1-218-119:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України».
  Стандарт  набув  чинності  2023-02-01.
  Кількість сторінок документу = 82

 • ДСТУ 9187:2022 "Добавки на основі поверхнево-активних речовин для дорожніх бітумів. Технічні умови"
  Цей стандарт установлює технічні умови до адгезійних добавок, енергозберігаючих добавок та добавок комплексної дії на основі поверхнево-активних речовин (далі — добавки на основі ПАР), що використовують під час будівництва та ремонтів автомобільних доріг в усіх дорожньо-кліматичних районах України. Вимоги цього стандарту поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, які використовують добавки на основі ПАР.
  Стандарт  набув  чинності  2023-02-01.
  Кількість сторінок документу = 23

 • ДСТУ9184:2022 "Вироби стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови"
  Стандарт поширюється на вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного та конструкційного бетону автоклавного і неавтоклавного тверднення, які:
  - виготовляють із застосуванням цементних, вапнякових, шлакових та змішаних в'яжучих, кремнеземистого компонента (пісок природний, золи та інші вторинні продукти промисловості), а також газо- або піноутворювачів;
  - використовують у житловому, цивільному та промисловому будівництві для улаштування усіх типів одношарових і багатошарових несучих або ненесучих стінових конструкцій, що охоплюють зовнішні стіни, внутрішні стіни та перегородки, улаштування теплоізоляції та звукоізоляції; вироби стінові з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення крім вищеперерахованого також для улаштування підпірних стін, підвальних стін та стін загального призначення нижче рівня землі, включаючи стінові конструкції для протипожежного захисту, та зовнішнього обличкування димарів (за виключенням виробів для футерування димових каналів);
  - в цілому мають форму прямокутного паралелепіпеда, фасонні та добірні вироби;
  - можуть складатися з шарів різної густини, коли не всі з шарів є несучими;
  - можуть бути з’єднані в одне ціле з ізоляційним матеріалом, що не зазнають впливу вогню.
  Стандарт не поширюється на теплоізоляційні вироби та армовані конструкції з ніздрюватого бетону.
  Стандарт  набув  чинності  2023-02-01.
  Кількість сторінок документу = 21

 • ДСТУ ISO/TS 17755-2:2022 (ISO/TS 17755-2:2020, IDT) "Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Частина 2. Словник термінів"
  Збирання даних має першочергове значення для пожежної безпеки з кількох причин: оцінювання ефекту будь-якого регулювання, надання даних про ймовірність і складність для аналізування пожежного ризику та вибору сценаріїв для прикладів систем протипожежного захисту. Однак збирання статистичних даних про пожежі на момент публікації цього cтандарту проводять та аналізують на місцевому або національному рівні, що ускладнює будь-яке порівняння. Першим кроком, який вказує на потребу гармонізації, є питання термінології. Цей стандарт визначає термінологію, яка стосується статистичних даних про пожежі, щоб доповнити ISO 13943 для цієї конкретної сфери застосування.
  Стандарт  набув  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 18

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.